fredag 26 februari 2010

Muslimska friskolor säkrar den muslimska hedernDet finns svensk forskning om synen på de muslimska friskolorna som muslimska föräldrar kan ha. I vissa grupper, i deras community, finns en tendens att där begreppen heder och skam är viktiga och centrala i familjerna, anses hedern bevaras om de unga sätts i en muslimsk friskola.

Skulle dessa unga gå i en kommunal skola där flickor och pojkar umgås så är moralen i fara och det kan spridas rykten i deras lokala umgängeskrets. Dessa rykten kan skada familjernas heder, oavsett om det finns någon sanning i ryktena eller inte.

Face-to-face-kommunikation, som är en vanlig sed i dessa kretsar, handlar om just heder, moral och annat som upprätthåller en god fasad. Man har kontroll på varandra och skvallrar på varandra och antyder, och det kan få förödande konsekvenser.
Tar familjer och släkter skvaller på allvar, eller fördömer en i deras ögon verklig förlust av heder, de trissar varandra och gör upp sinsemellan om hur detta "hedersbrott" ska lösas, kan det få dödliga konsekvenser.

En annan sida av detta är att de familjer som inte vill göra sina barn illa, de som inte lever riktigt som dessa som är beredda att förskjuta sitt barn eller döda det, har fått problem. Efter mordet på Fadime fick dessa familjer tala med sina döttrar om sin syn på fenomenet. De fick försäkra sina rädda och oroliga barn att de älskade dem och inte kunde tänka sig att begå våldshandlingar.Läs också:
I det muslimska Helvetet är kvinnorna i majoritet, Canute Ocean


© Copyright UltraV

0 kommentarer:

Skicka en kommentar