lördag 24 januari 2015

Sjuklövern bildade junta

"Jag lever hellre ett liv på knä än står upp och riskerar förarga en muslim." Svenskt djungelordspråk. Nej, inte kan vi kräva att de asylsökandena själva fick sköta renhållning, städning, diskning etc etc.

   Att så och att skörda

”Akta dig! Halalmat finansierar terrorister.”

Halal – en smak av terror

Om kvinnor i hijab och burka är den synliga representationen av den muslimska närvaron i väst, är halal en synlig symbol för muslimsk överhöghet.

Vi bevittnar ett muslimskt övertagande av en ökande andel av livsmedelsindustrin och andra branscher, med konsekvenser på arbetsmarknaden i Storbritannien, en nation med en hög nivå av arbetslöshet, särskilt bland unga. Halalprodukter inkluderar inte bara kött, utan också en lång lista med varor – från påskägg till kattmat – kosmetika, toalettartiklar, läkemedel och andra produkter.

Det är en mångmiljarders industri och den växer.

Principen om ”zakat” i islamisk lag gör det obligatoriskt för alla muslimer att ge 2,5 % av sin inkomst till välgörenhet – naturligtvis bara till religionsfränder. Zakat måste fördelas mellan 8 kategorier av mottagare, varav en är jihadister som strider för Allah.

Enligt islamisk lag är det inte tillåtet för islamiska organisationer som tillhandahåller halal-certifiering att inte betala zakat, vilka enligt islamisk lag är obligatorisk för alla muslimer.

När du köper en av de många halal-certifierade produkterna som finns i våra västerländska länder, bidrar du mot din vetskap och troligen mot din vilja, indirekt till islamiska terrorister, mördare av kristna i Mellanöstern, al-Qaida-länkade grupper och så vidare. Köp halal och du är med och finansiera jihad mot väst.

Pettersson

Inget pang-pang och sånt i den nya polisutbildningen?

I måndags invigdes den nya polisutbildningen i regi av ökänt vänsterextrema, genusvansinniga och nyrasistiska Södertörns högskola.

Invigningstalare var symtomatiskt nog den nyutnämnde rikspolischefen Dan Eliasson, mest känd för att “kräkas” när han hör företrädare för Sverigedemokraterna tala, det enda parti i riksdagen numera som har en verklighetsförankrad kriminalpolitik och syn på polisens verksamhet.

Eliasson kallade också i sitt invigningstal Södertörns högskola för “ett jättespännande ställe”. Kanske syftade han då på flerfaldigt brottsdömde Tobias Hübinette som i skolans regi bedriver “kritiska vithetsstudier”, en nyrasistisk diskurs med målsättning att återinföra rasbegreppet fast med kulturmarxistiskt omvända förtecken där det är den vita rasen som betraktas som underlägsen och enligt Hübinette bör “gå under i blod och eld”.

Eller kanske tänkte Eliasson på skolans rektor Moira Wright som författat avhandlingen “Genus och text” som blivit något av ett standardverk på den svenska lärarutbildningen och för hur man som lärare bör se på kunskap. I avhandlingen kan man exempelvis läsa att “Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ‘manlig’ kunskap“. I klartext betyder det att om verkligheten inte överensstämmer med hur den feministiska teorin vill att den ska se ut så tar den feministiska diskursen prioritet över evidensbaserad forskning.

Avpixlat

torsdag 22 januari 2015

Taquia (rätten att ljuga för vantrogna) på Grimhøjvej»Kan det på nogen måde lade sig gøre at få de her mennesker sendt ud af landet, så skal man gøre det.«

Folketingspolitikere raser over Grimhøj-moskéens Yossef Loubani, der ikke vil kalde de dræbte Charlie Hebdo-tegnere for uskyldige civile, mens V og DF kræver en hårdere linje.

Både Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne fordømmer endnu en gang den omdiskuterede moské på Grimhøjvej i Aarhus.

Det sker, efter at et bestyrelsesmedlem i foreningen bag moskéen gav udtryk for sine kontroversielle holdninger i tirsdagens udgave af Jyllands-Posten, hvor en række danske, muslimske meningsdannere gav deres bud på, hvordan man skal komme videre efter forrige uges terrorangreb mod det franske satiremagasin Charlie Hebdo.

Yossef Loubani blev bl.a. spurgt til, om der kan være situationer, hvor det er i orden at slå et andet menneske ihjel for noget, som vedkommende har tegnet, hvortil han svarede, at islam ikke går ind for at dræbe civile.

Men om de dræbte tegnere fra Charlie Hebdo var civile, ville han ikke svare på.

»Der ligger mere inde bag det her. Det, jeg kan fortælle, er, at islam går ikke ind for at dræbe uskyldige mennesker. Slut,« sagde han og tilføjede, da han igen blev spurgt, om de dræbte var uskyldige, civile mennesker:

»Det vil jeg ikke udtale mig om.«

Og det vækker forargelse på Christiansborg.

Foragt forværres

»Med udtalelserne bliver min foragt over for det her miljø kun større. Og det bliver bekræftet, hvorfor det er så vigtigt, at vi har et stort fokus rettet mod miljøet omkring Grimhøj-moskéen,« siger Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, og tilføjer, at Yossef Loubanis udtalelser ikke bidrager med noget godt, men kun giver mere brændsel til den løbende debat om Grimhøjmoskéen.

»De udtalelser, han kommer med, er ligesom andre udtalelser fra moskéen dybt bekymrende og viser, at vi ikke har at gøre med mennesker, der vil vores demokrati. Tværtimod,« siger Bramsen.

Ifølge Dansk Folkepartis værdiordfører, Pia Kjærsgaard, er Yossef Loubanis udtalelser en klar accept af det terrorangreb, der fandt sted i Paris for to uger siden, hvor 10 ansatte på Charlie Hebdo blev dræbt. Hun opfordrer derfor til, at regeringen skrider hårdere til værks.

»Jeg kan ikke forstå, at de bare får lov til at køre moskéen videre og prædike had, hvilket jeg bestemt ikke tror er blevet mildere efter den her terrorhandling. Jeg har hele tiden ment, at moskéen skal opløses, og de her mennesker stilles til ansvar for deres handlinger. De, der kan, skal udvises,« siger hun.

At lukke moskéen afviser Trine Bramsen dog med samme begrundelse, som justitsminister Mette Frederiksen (S) gav Folketinget i sidste uge, efter at samtlige partier undtagen Enhedslisten havde bedt hende om at undersøge mulighederne for at lukke Aarhus-moskéen.

»Der bliver nødt til at være et retsligt grundlag for at kunne lukke en moské, og det er der ikke endnu. Men i det øjeblik, der er et juridisk grundlag for, at man kan gå ind og opløse foreningen, så ser vi positivt på det,« siger Trine Bramsen.

Bekæmp holdningerne

Også Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, fordømmer Yossef Loubanis udtalelser på det kraftigste, men ifølge hende vil en eventuel lukning af moskéen på Grimhøjvej ikke være nok.

»Problemet er, at man godt kan lukke de fysiske rammer, men folk som Yossef Loubani og resten af ledelsen i Grimhøj vil stadig være i Danmark, og de holdninger, de har, vil stadig kunne trives, på trods af at de fysiske rammer er anderledes. Man får ikke noget ud af at bekrige mursten,« siger hun og understreger, at man i stedet skal tage kampen op mod deres holdninger. F.eks. ved at udvise dem.

»Kan det på nogen måde lade sig gøre at få de her mennesker sendt ud af landet, så skal man gøre det. For de hører ganske enkelt ikke til her med de holdninger.«

Jyllands-Posten 2015-01-20, Signe Haahr Lindegaard: Grimhøj-udtalelser vækker forargelse på Christiansborg

onsdag 21 januari 2015

Morten Storm på Fox NewsDet finns sovande terrorceller runt om i Europa som bara väntar på att få order. "Tyvärr har vi sett att de börjar vakna upp nu," säger dansken Morten Storm, före detta medlem i Al-Qaeda och senare agent för PET och CIA.

Storm varnar för att dessa terrorister är obevekliga och redo att ge upp sina egna liv. "Många människor tror att man bara kan bli medlem i ISIS eller al-Qaida genom att resa till Mellanöstern för att gå med. Problemet är att det är en ideologi, en tro, ett sätt att praktisera islam," sade han och förklarade att vissa människor som håller med denna ideologi blir ensamvargar.

Storm lockade brud till Jemen - nu vill hon hämnas

torsdag 15 januari 2015

Den store strøm af flygtninge til Europa er kun "et skvulp" i forhold til, hvad der kan komme af masseindvandring i fremtiden‏Omkring 500 fortrinsvis syrere var ombord på skibet Ezadeen, der blev opdaget ved den italienske kyst i sidste uge. Besætningen havde forladet skibet og ladet flygtningene sejle uden styring på Middelhavet.

Et truet Europa?

Orla Borg, Martin Johansen, Jyllands-Posten 2015-01-11

Tre europæiske forskere i befolkningsudvikling og indvandring advarer om, at den store strøm af flygtninge til Europa kun er ”et skvulp” i forhold til, hvad der kan komme af masseindvandring i fremtiden. De opfordrer til en revision af FN’s Flygtningekonvention for at begrænse tilstrømningen af flygtninge.

Først Europa, senere hele verden

- FN’s Flygtningekonvention, skabt i 1951 på baggrund af problemerne med at placere de mange europæiske flygtninge i Europa efter Anden Verdenskrig.
- Danmark tiltrådte konventionen i 1952.
- I 1967 blev konventionen udvidet til at omfatte flygtninge i hele verden. Ifølge konventionen er en flygtning en person, der ikke kan bo i sit hjemland på grund af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig social eller politisk gruppe.

Et skib uden kurs, uden kaptajn og med besætningsmedlemmer, der har rømmet skibet for at hytte deres eget skind.

Sådan et syn mødte den italienske kystsvagt forrige fredag, da skibet ”Ezadeen” kom drivende mod Europa ved Italiens sydøstkyst med 359 syriske flygtninge om bord.

Symbolikken ligger ligefor: Skibet kunne lige så godt være Europa, siger flere forskere i indvandring og befolkningsudvikling.

For også Europa er uden fælles kurs og uden kaptajn i indvandringspolitikken, og flere europæiske lande går i hver deres retning for at holde flygtninge ude fra lige netop deres landområde, viser fakta:

Bulgarien har bygget et tre meter højt og 30 km langt pigtrådshegn, Grækenland en 12 kilometer lang mur, begge ved grænsen op til Tyrkiet, som en stor del af flygtningene rejser igennem på vej til Europa. Italien undlader bevidst at foretage den ellers obligatoriske registrering af nytilkomne flygtninge og lader dem i stedet rejse videre til de nordeuropæiske lande. Holland har intensiveret jagten på menneskesmuglere i tog, skibe og på motorveje for at skræmme smuglerne til at sende deres kunder til andre lande. I Storbritannien søger premierminister David Cameron at vinde valget i maj med løfter om bl.a. at begrænse antallet af indvandrere og flygtninge til 100.000 årligt mod det nuværende 260.000. Og i Danmark skærer regeringen opholdstilladelsen til ikke individuelt forfulgte syrere ned til en periode på et år, hvor der ikke er mulighed for at få familiesammenføring, for at gøre det mindre attraktivt for flygtninge at søge til Danmark.

De europæiske landes mure, hegn og regelsæt til at begrænse tilstrømningen af flygtninge bliver imidlertid undermineret af virkelighedens markedskræfter. Det er skibet ”Ezadeen” det seneste eksempel på.

Normalt stilner strømmen af bådflygtninge mod Europa i løbet af i vintermånederne på grund af høj sø og lave temperaturer i Middelhavet. Imidlertid er der så store fortjenester på markedet for menneskesmugling, at smuglerne konstant finder nye veje til Europa. Således havde menneskesmuglerne, der ellers plejer at bruge små både, for en slik købt det udrangerede skib, der var bygget til kvægtransport, anbragt de 359 flygtninge på skibet i en havn i Tyrkiet, drejet det i retning af den italienske kyst, sat autopiloten til og forladt skibet i rum sø. Ifølge italiensk politi har menneskesmuglerne tjent op imod 3 mio. dollars, svarende til godt 18,5 mio. kroner, på fragten.

Den aktuelle strøm kun ”et skvulp”

Men den strøm af flygtninge, som Europa har oplevet i løbet af det seneste år, er intet imod, hvad der kan komme i fremtiden, siger professor emeritus Poul Christian Matthiessen, der igennem sit arbejde ved Københavns Universitet igennem fem årtier er den danske demograf, der har forsket mest i befolkningsudvikling og indvandring.

»Den flygtningestrøm, vi ser nu, er kun et skvulp i forhold til de enorme bølger, der kan komme i fremtiden. Der bor omkring en milliard mennesker i Afrika, men om blot 15 år vil der bo omkring halvanden milliard mennesker og i 2050 omkring 2,5 mia., viser FN’s befolkningsprognoser. Når forholdene er usikre i flere afrikanske stater med borgerkrig og økonomisk nød, vil flere afrikanere søge mod Europa,« siger Matthiessen og fortsætter:

»Flygtningeindustrien udvikler sig løbende med nye transportmidler og ændrede smuglerruter. Kendskabet i Afrika til levevilkårene i Europa – blandt andet via tilbagemeldinger fra de flygtninge, der allerede er sluppet ind i et europæisk land – bliver større for hvert år. Og hvor flygtningestrømmen tidligere var af individuel karakter, har den nu udviklet sig til en flugt fra dårlig levestandard, borgerkrig, massearbejdsløshed, diktatorer og interne magtkampe. Det gælder ikke kun folk fra Afrika. Det er syrerne et tydeligt eksempel på. Naturligvis er nogle af dem individuelt forfulgte, men det gælder langtfra alle.«

Matthiessen peger på, at indvandringen til Europa i disse år nu er historisk høj. Europa er gået fra at være et kontinent, der har været præget af udvandring, især til Amerika, til at være et kontinent, som er karakteriseret ved stor indvandring. Til EU-landene kom der ifølge foreløbige opgørelser fra EU-Kommissionen omkring 413.000 asylansøgere i de første 10 måneder af 2014: Men da der mangler opgørelser fra flere af landene samt tallene for årets to sidste måneder, ventes antallet af asylsøgere for 2014 at blive rekordstort og nå over de 436.000, som gjorde 2013 til det foreløbige rekordår.

Enorm potentiel indvandring

Den britiske demograf, professor emeritus David Coleman, der har forsket ved Oxford Universitet, er enig med Matthiessen i, at tilstrømningen til Europa vil blive endnu større i fremtiden.

»De demografiske, økonomiske og politiske pres peger helt sikkert i den retning. Det meste af den demografiske bevægelse vil være i Afrika og af forskellige grunde også i Mellemøsten og i fattige, hovedsagelig muslimske dele af Asien, hvor fremtidsudsigterne ikke er opmuntrende. Om den enorme potentielle indvandring bliver en realitet, afhænger af mange faktorer, blandt andet af, om de europæiske lande – især i Sydeuropa – vil gennemføre en hårdere grænsekontrol og en ændret politik for bjærgning af både. Men kontrollen i disse områder ligger – på trods af internationalt samarbejde – mest i hænderne på svage og fattige lande som Grækenland og Italien, så en begrænsning ligger ikke ligefor.«

Behov for politisk erkendelse

Den hollandske demograf Dick van de Kaa, der er professor emeritus fra Amsterdams Universitet og tidligere præsident, nu æresmedlem i den faglige forening for demografer i Europa, European Association for Population Studies, er enig i vurderingerne fra Matthiessen og Coleman og siger:

»Det er et problem lige nu, at europæiske politikere er uvillige i forhold til at erkende, at Europa er blevet et indvandringsområde. De europæiske lande er nødt til at erkende, at de – hvis de ikke analyserer situationen tilstrækkeligt realistisk – vil ende med, at udviklingen vil have negative konsekvenser for både værtslandene og indvandrergrupperne.«De tre demografer, som hver især har forsket i befolkningsudvikling og indvandring i de seneste fire-fem årtier, og som i dag udtaler sig med en større uafhængighed i forhold til det tidspunkt, hvor de var ansatte på et institut på deres respektive universiteter, opfordrer samstemmende de politiske ledere i Europa til at gå sammen for at finde en fælles europæisk politik i forhold til indvandringen til kontinentet.

Poul Christian Matthiessen siger:

»De europæiske statsledere burde sætte sig sammen og gennemtænke hele situationen, for det er kun i et EU-regi, at udfordringen kan håndteres. Det er jo et spørgsmål om, hvordan Europa skal udvikle sig fremover. Vi har en befolkning på omkring en halv milliard. Hvis befolkningen i høj grad blandes op med folk fra en helt anden kultur, så bliver Europa et mindre stabilt samfund, hvor de europæiske værdier som demokrati, ytringsfrihed, ligestilling mellem kønnene og opbakningen til den verdslige lovgivning kan komme under pres, specielt hvis der kommer større grupper af personer, som holder fast i en ortodoks fortolkning af islam,« siger Matthiessen.

David Coleman er enig i, at de fælles europæiske værdier kan blive sat under pres, hvis indvandring i den aktuelle skala øges.

»Det afhænger af, hvilke kulturer, der bliver stærke i fremtiden. Og det afhænger af, hvor store krav de enkelte lande vil stille til mulige indvandrere i forhold til, at de skal acceptere skikke og principper i værtslandet. Man kan ikke bebrejde indvandrere for at ville holde fast ved deres gamle kultur, hvis man ikke gør det klart for dem, at nogle aspekter af deres kultur ikke er forenelige med den vestlige kultur,« siger David Coleman.

Den hollandske demograf Dick van de Kaa mener, at de politiske ledere i Europa skal tage langt mere kontrol over indvandringen til kontinentet, udvælge indvandrere og stille krav om vilje til at lade sig integrere.

»Den virkelige løsning ligger i, at Europa skal lave samme politik, som traditionelle indvandrerlande som USA opererer med, det vil sige med vægt på pointsystemer, efterspurgte faglige kompetencer, sponsorer og lignende. Der er brug for et større samarbejde mellem de europæiske lande. At man kun accepterer dem, der ankommer hertil og ikke kan nægtes adgang, er den værst mulige løsningsmodel,« siger Dick van de Kaa.

Folkelig modstand mod indvandring

De tre demografer forudser, at en fortsat og øget tilstrømning af flygtninge og indvandrere fra Mellemøsten og Afrika vil møde øget modstand blandt befolkningerne i de europæiske lande.

Poul Christian Matthiessen siger:

»Hvis de europæiske statsledere ikke går sammen om at finde en fælles strategi i forhold til at begrænse masseindvandringen, tror jeg, at der vil opstå en folkelig reaktion imod tilstrømning, hvor man vil sige: Det kan ikke blive ved, det her.«

Han peger på flere eksempler på, at en sådan folkelig reaktion er i gang. I Sverige i form af, at det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne havde en vælgerfremgang til næsten 13 pct. af stemmerne ved det seneste valg til Riksdagen. I Storbritannien fik det indvandrerkritiske parti Ukip 28 pct. af stemmerne ved Europaparlamentsvalget i 2014. I Tyskland har den indvandrerkritiske organisation Pegida arrangeret demonstrationer i tyske byer som Dresden og Köln mod det, organisationen kalder islamiseringen af Europa. Og herhjemme peger han på, at Dansk Folkeparti i flere målinger har ligget tæt på at være det største parti i landet.

Dick van de Kaa forudser tilsvarende folkelig modstand mod indvandring – især når det gælder personer med muslimsk baggrund:

»Hvis vestlige regeringer ikke er stærke nok til at forsvare de værdier, der udgør kernen i den vestlige kultur, kan en modreaktion udvikle sig. Europæere ser ud til at blive mindre og mindre tolerante over for muslimer, jo mere højlydte og selvhævdende disse bliver,« siger Dick van de Kaa.

Konvention fra 1951 under pres

De tre demografer opfordrer de europæiske ledere til at tage et opgør med FN’s Flygtningekonvention fra 1951, som er den konvention, de europæiske lande opererer efter, når myndighederne skal tage stilling til flygtningenes asylansøgninger.

Poul Christian Matthiessen siger:

»FN’s Flygtningekonvention blev skabt i årene efter Anden Verdenskrig og har været gældende siden 1951. I dag er den forældet i forhold til, hvordan verden ser ud i dag. Det, at alle og enhver kan komme og bede om asyl, passer dårligt, når der kommer meget store strømme, hvor det er meget vanskeligt at sondre mellem individuel forfølgelse og almindeligt opbrud på grund af umulige forhold i hjemlandet. Jeg mener, at man ud fra et europæisk perspektiv skal sætte på den internationale dagsorden, at konventionen skal til revision.«

Den britiske demograf David Coleman er enig:

»Især den ændring, der blevet foretaget i konventionen i 1960’erne, der betød, at konventionen ikke kun handlede om flygtninge internt mellem de europæiske lande, men kom til at gælde for flygtninge fra hele verden, betyder, at der er brug for en radikal revision af konventionen. Det vil kræve en meget modig regering at sætte en revision på dagsordenen, men hvis et land turde gøre det, kan andre lande godt tænkes at ville bakke det op,« siger Coleman.

»Og så skal man huske på, at antallet af vælgere med indvandrerbaggrund i flere lande er stort og har nået et balancepunkt, bl.a. muligvis i Storbritannien, hvor partier, der vil stramme indvandringspolitikken eller asylpolitikken, kan få svært ved at få magten,« siger Coleman.

Dick van de Kaa er enig med de to andre demografer i nødvendigheden af en revision af FN’s Flygtningekonvention:

»Men politisk set er det en varm kartoffel,« siger han.

En politisk beslutning

Hvordan de europæiske lande i praksis skal søge at begrænse indvandringen, vil de tre demografer lade være op til politikerne.

»Men de europæiske ledere må tage statsmandstøjet på og søge at finde en løsning til at begrænse indvandringen,« siger Poul Christian Matthiessen.

Men det, du lægger op til, er vel nærmest et Fort Europa, der i vid udstrækning lukker asylansøgere ude?

»Ja. Det kan man godt kalde det. Men udviklingen i transportmetoderne og en større viden om det rige Europa blandt mennesker fra tredjeverdenslande lægger så stort et pres på Europa, at politikerne er nødt til at sætte en eller anden form for afgrænsning; ellers er der ingen grænser for, hvor mange der vil komme til Europa,« siger Matthiessen:

»Jeg ved godt, at det har en mislyd, udtrykket Fort Europa, men hvis det er nødvendigt for at bevare de værdier, vi sætter højt, så må det være sådan. Det udelukker ikke, at vi hjælper dem, der er i nød. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de skal komme herop. Det er jo grotesk, at det er dem, der har penge til at betale smuglerne, der kommer herop. Måske var det dem, der ikke har penge, man ville ønske at hjælpe i stedet. Det er i virkeligheden meget irrationelt, at de skal herop, og så skal der bruges en masse penge på at forsøge at integrere dem, hvilket man ofte ikke kan. Det var da sådan set mere nærliggende at hjælpe dem der, hvor de kommer fra. Men som situationen står lige nu, er det markedets rå kræfter, der bestemmer Europas flygtningepolitik,« siger Matthiessen.Forestilling om europæiske værdier

Ikke alle demografer er på linje med Matthiessen, Coleman og van de Kaa, som i dag er uafhængige af deres tidligere institutter på universiteterne i henholdsvis København, Oxford og Amsterdam.

Den franske demograf Patrick Simon, som aktuelt er leder af afdelingen for immigration og minoriteter på Det Franske Nationale Institut for Demografiske Studier, Ined, sætter spørgsmålstegn ved, om der rent faktisk vil komme endnu større strømme af flygtninge til Europa, og om det i givet fald vil være nogen trussel mod Europa.

»Der vil komme mere migration fra og ind til Afrika, ligesom der vil være bevægelser til og fra de fleste lande i verden. Men estimaterne er altid komplicerede, og forudsigelser viser sig ofte at være forkerte. Spørgsmålet er, hvordan man kan håndtere disse befolkningsbevægelser og finde en fair balance mellem respekten fra menneskerettighederne og opretholdelsen af åbne samfund, hvor indvandrere kan bidrage, samtidig med at vi bevarer en social sammenhængskraft og en stabil kultur, hvor man undgår fjendtlighed mod nytilkomne og minoriteter,« siger Patrick Simon.

Den franske demograf forudser, at det kan blive meget vanskeligt at finde en fælles EU-politik på flygtningeområdet, fordi indvandringspolitik er et nationalt anliggende, og fordi landene har forskellige dagsordener, blandt andet om behov for arbejdskraft og lave fødselstal i aldrende befolkninger. Han er desuden skeptisk over for, hvorvidt europæiske værdier er truede af en indvandring fra Afrika og Mellemøsten:

»Forestillingen om europæiske værdier er yderst problematisk, så snart vi forsøger at definere disse. Jeg tror ikke, at indvandring fra Afrika og Mellemøsten udgør nogen speciel trussel for europæiske værdier, men at europæiske værdier altid har været i en udviklingsproces og stadig er det. Idéen om, at vi skal standse indvandringen fra disse områder for at hindre forandringer, er ikke en hensigtsmæssig reaktion på den dynamik, der finder sted i vore samfund. Vi skal i stedet få noget fornuftigt ud af dynamikken og forandringerne og forhandle, sådan som vi altid har gjort om den kulturelle og sociale organisation og om værdier og normer i vores samfund,« siger Patrick Simon.

tisdag 13 januari 2015

Miljöpartiet är ett klassparti för viktigpettrar

"Vad vi ser är ett klassintresse, för att tala med Karl Marx, där experter fått ett eget parti där de vill utvidga sin byråkratiska makt över näringsliv och medborgare.

Byråkrati var ett utskällt ord förr men idag uppfattas dessa maktpersoner som goda projektledare, inspektörer och kontrollanter. Är de miljöpartister är de än mer goda kan det tyckas, så goda att de kan trakassera sina klassfiender.

Åsa Romson talade i somras i Almedalen om de ”äldre vita heterosexuella bilkörande männen” vilka hon satte i opposition till unga kollektivåkande kvinnor med HBTQ- och/eller invandrarbakgrund. De senare framställdes som mer välutbildade och medvetna än de dumma männen i sina bilar." Samtiden

Ministrarna Åsa "Öka-Invandringen" Romson och Mehmet "Ship-to-Gaza" Kaplan

Konstigt att regeringen inte utsåg Kaplan till jämställdhetsminister...?

Skolminister Gustav Fridolin, MP (muslimpartiet)

måndag 12 januari 2015

Demonstration mot terror?

Abbas var ett enda stort leende vid minnesmarschen i Paris för det mördade Charlie Hebdo-teamet.

 

En bild säger mer än tusen ord. Alla andra är dystra, förutom den palestinska terroristgängbossen.

Tundra Tabloids

söndag 11 januari 2015

En bild som visar hur omöjligt det är med multikultiAnhängare till Muhammad Mursi demonstrerar. Men alla egyptier var inte lika entusiastiska. När Mursi försökte införa islamisk lag avsattes han år 2013 efter våldsamma protester i befolkningen.

Egyptens Sisi: 1,6 miljarder muslimer antagoniserar Hela Världen

lördag 10 januari 2015

I Am NOT Charlie — I’ll Shoot Back!

“For in basely butchering journalists and artists for exercising their right to free expression the Muslim enemy has attacked me and my right to the same. And I have no intention of 'feeling myself subdued', a state to which verse 9:29 of the ignoble Qur’an commands its believers to reduce me through violence.

I have written one suspense novel depicting Islam and its adherents in a critical but entirely accurate manner, having studied in the interim the scriptures, traditions, and history of that criminal creed and its false prophet, and am nearing completion of a second. They have not yet been published but I am confident they will be, and when they appear, the believers will see I have committed ghiba — 'to mention anything concerning a person that he would dislike', as elucidated in the classic manual of shari’a law entitled Umdat al-Salik.

You will not like what I have mentioned about you one bit, Muslims, any more than you liked what the artists of Jyllands-Posten and Charlie Hebdo had to say. But come at me the way you came at them and you will not find helpless Europeans but a very capable American, one who acquired his first .45 automatic forty years ago, achieved the U.S. Army 'Expert' rating with it, has trained and practiced with it constantly ever since, and still carries it daily. Try conclusions with me, and it’ll be you that ends up in the morgue.”

Papa Whiskey

fredag 9 januari 2015

LjuddämparenHur kan de politiskt korrekta hycklarna leva med sig själva?

torsdag 8 januari 2015

‘Jeg er ikke Charlie’ – men jeg underkaster mig heller ikke

Barnekammersnak og falskføleri for udstillingen absolut uden nogen indsats med effekt på beslutningerne. Hver af dem skulle sættes i et valgt: Her er en kasse med æbler, en vis procentdel af æblerne er forgiftet med cyankalium, resten er muligvis i orden, kan jeg få dig, din datter, din kone eller din bedste ven til at prøvesmage disse æbler?

Elitens sædvanligt højestråbende om ingenting og samtidig mindst vidende, også om Islam, mener fortsat vi skal sondre efter samme barnekammermetode: Jamen, de er jo ikke giftige alle sammen, så vi driver nogle flere herop og lader flere tage ned og træne sig, selvom det selvfølgelig kun kan blive værre af det. Kulturberigelsen synes ikke rigtig at kunne opveje de forventede tab efterhånden. Toppen er skyld i det, der sker, og det har ikke skortet på advarsler fra flere kanter i de seneste 30 år:

Tving toppen til at prøvesmage æblerne, burde være de demonstrerendes krav. Det andet er rent flæberi og dermed underkastelse, hvad Islam betyder, og hvad det i øvrigt alene går ud på for fåreflokken, som desværre er i klart flertal, fortsat med toppens fulde anerkendelse.

Transeurabia

onsdag 7 januari 2015

The Arab oil era is over

By Guy Bechor

The most dramatic news in 2014 almost went unnoticed: The United States lifted the restrictions on American oil exports, and as of the first day of the new year it has begun exporting oil to the world.

No one believed this would happen so fast, but the US is already the world's biggest oil manufacturer, bigger than Saudi Arabia, thanks to the oil shale technology which changed the world of energy.

Within a year, the US is expected to export about one million barrels of oil a day and produce 12 million barrels a day. Iran, for the same of comparison, manufactures about a million and a half barrels a day.

This means that oil prices will continue to drop, as the US is already competing against other manufacturers. As a result, Russia will be crushed, Saudi Arabia and the rest of the Gulf states will fall flat on their face, the cartel will collapse, and all the dictatorships which were mainly based on oil – like Iran – will face a gloomy future.

At the same time, democracies like Canada, Brazil, Mexico, Nigeria and even little Israel will enter the market.

The Arab oil era is over, and so is the destructive power of the Persian Gulf's oil dictatorships. These dictatorships have disgracefully controlled the failing Europe: Buying politicians, bribing companies, taking over the economy and gaining political power which was also used against Israel.

It will take a few months, but both the Europeans and the Americans will realize that the era of the destructive Arab power is over, because the Gulf states will have no money to spend. On the contrary, they will be rocked from the inside by social, ethnic and terroristic shocks, as they will have no money left to continue satisfying terror.

The signs of the drop in Arab power can already be seen. Twenty-two Arab states made a huge effort last week to pass an anti-Israel resolution at the United Nations Security Council, but failed. The US was undeterred by them, and so were strong Western countries. It's true that France and Luxemburg are still controlled by the Arab capital, or think they are, but they will also realize that the era of Arab money is over.

But as oil prices continue to drop, what will happen to Russia? The country is collapsing and could turn to a European war to save itself. And what will happen to Egypt, which is funded by Saudi Arabia? The latter is already cutting its aid to Cairo, because the money is no longer obvious.

And what about the rich Gulf states, like Qatar? They are deluding themselves that someone will be interested in them if they don’t have oil. Some are even toying with the idea of tourism. Well, if there is no oil, no one will want to come there at all, and the sand will once again cover the towers rising in the air which they have built.

And Mahmoud Abbas' Palestinian Authority? Well, no one in the Gulf actually donated money to this entity even before the crisis, although there were always festive declarations.

As the year 2015 begins, we are facing a new world: A world of a revolution of information, mind, personal strength, innovation and inventions. And in this world, Israel is a real princess.

The Arab oil era is over, and the global and Israeli mind era begins. It's a fact that countries which wouldn't dare approach us in the past – because of the Arab extortion – are now doing so hastily, as if to make up for the lost time of so many years.

Israel is becoming a close friend of countries which were distant in the past but are close today, like India, Japan, China and South Korea. They too understand that those who are not innovative and lack a creative mind will just not be. And in this field, Israel has a lot to offer them, just like they have a lot to offer in return.

måndag 5 januari 2015

Dear Old Stockholm

Something is rotten in dear old Stockholm, rötan är urgammal, nu tar de emot ett par miljoner muslimer. Ett dalauppror är inte att vänta, Stockholm är väldigt populärt, nej jag ger upp. Vi blekingar med danska rötter har inte en chans mot hjärntvätten. Adjöss Sverige, jag går i inre exil.

Vid profetens skägg

lördag 3 januari 2015

Det är väder, inte klimat!Klimatsans