fredag 31 oktober 2008

Dags för DOGS -- en musikal som försvarar yttrandefriheten

Lars Vilks' musikal DOGS har världspremiär i Z-salen i ABF-huset i Stockholm lördagen den 22 november kl 12-16.
Filip Björner skriver:

Det ligger en fara i att en så stor befolkningsgrupp som muslimerna i ett antal sammanhang nästan uteslutande representeras av hatiska människor. De fredliga muslimerna hamnar då i skymundan. När en demonstration äger rum med några hundra muslimer som demonstrerar mot yttrandefriheten, så borde vi få se en motdemonstration av flera tusen muslimer som demonstrerar för yttrandefriheten. Om inte de fredliga muslimerna aktivt synliggör sig själva så blir det ju bara de intoleranta fundamentalisterna som syns i media.

För att man skall förstå faran av att en så stor befolkningsgrupp gång på gång blir representerade av frihetshatande personer, så bör man jämföra med hur det gick till när nazisterna tog över makten i Tyskland. För det var ju inte så att alla tyskar var nazister. Nej, från början var det bara en liten minoritet ibland dem som var nazister, och som drev hatiska kampanjer mot judar och mot kapitalismen. Trots det lyckades de tillskansa sig politisk makt, till stor del med demokratiska medel, och därefter kunde de via statliga kanaler påstå sig representera "tyskarna" och "tyskheten" inför alla utländska betraktare.

Vad är det för slags mekanism som gör att en liten våldsextrem grupp under vissa historiska betingelser kan göra sig till talesmän även för fredliga människor? Och vad är det som möjliggör att de till om med under vissa omständigheter kan lyckas med att tillskansa sig politisk makt? Jo, förklaringen finns i ett enda ord: Rädsla.

Vad är det främsta syftet med fatwan mot Salman Rushdie? Jo, att skapa rädsla. Det underförliggande budskapet till alla konstnärer och författare i världen är: Bete er inte som Rushdie! Producera inte blasfemi! För då kan det gå illa för er! Likväl finns det enskilda människor i världen som på olika sätt fortsätter att trotsa mullornas vrede, som t.ex. Taslima Nasrin och Ayaan Ali Hirsi. Och även här i Sverige finns det en person som vågar uppträda trotsigt.

Lars Vilks heter en modig smålänning, som nu har producerat en musikal. Det är ju ett större tilltag än att bara rita en liten hund. Och Lars Vilks är envist medveten om vad hans stora konstprojekt syftar till. Han utmanar mörkermän och könsapartheidförespråkare och skamvåldsligister, samt inte minst alla intoleranta förespråkare av censur. Han är en av vår tids främste försvarare av den bräckliga och ack så viktiga mänskliga rättighet som vi kallar yttrandefrihet.

Men vad är egentligen yttrandefrihet?

Jo, yttrandefriheten är rätten att såra och kränka. Det är vad yttrandefriheten är, och ingenting mindre än det. För det är ju uppenbart att ingen människa behöver ha ett särskilt skydd för att uttala icke-förargliga åsikter. Det är först när någon person vill uttala sig kritiskt, eller vill vädra sitt missnöje, eller vill utmana till eftertanke, eller vill hävda sina rättigheter, som yttrandefriheten har en praktisk betydelse. Och faktum är att utan yttrandefriheten är det omöjligt att försvara de mänskliga rättigheterna. Det går inte att fredligt försvara någonting alls, om man inte får lov att yttra sig. Det är därför som yttrandefriheten är en omistlig del av det goda samhället.

Om Torgny Segerstedt hade levt och verkat i Sverige idag, så skulle han ha känt igen farosignalerna i de fotografier som visar muslimska demonstranter med plakat som dessa: "Freedom Go To Hell" och "Be Prepared For The Real Holocaust". Men, det är ju upp till oss som lever här och nu att själva analysera problemet. Finns det en risk för att våldsextrema muslimer ytterligare kan förtrycka de andra muslimerna, både i islamstaterna och i Europa? Finns det en risk för att förtrycket fördjupas om t.ex. wahhabistsekten kontrollerar många stora moskéer i Europa? Finns det en risk för att yttrandefriheten undermineras ytterligare i Europa ifall vi som uppskattar den inte längre vågar använda oss av den?

I så fall skall vi vara glada för att det finns modiga människor som Lars Vilks. Det är inte deras ringa antal som gör dem så viktiga, utan deras trotsigt goda gärningar. Och jag tror nog att det även finns fredliga muslimer som innerst inne har vett att uppskatta blasfemins samhällsfrigörande välsignelse.

Artiklar av Filip Björner

torsdag 30 oktober 2008

Kris och konspiration


Jag undrar vad han egentligen menade, den tyske ekonom som jämförde kritiken mot bankledningarna för att orsakat finanskrisen med antisemitismen i Tyskland på 1930-talet.

Naturligtvis ska man inte förringa Förintelsen, men det ligger ändå ett korn av sanning i jämförelsen, eftersom det förekommer att skulden för finanskrisen felaktigt läggs på judiska bankirer. De allra flesta finansmän är inte judar men konspirationsteorierna är seglivade.

Varje gång det kommer en finansiell kris kommer de vanliga bortförklaringarna om att den beror på girighet, enskilda människors eller grupper av människors girighet. Oansvariga företagsledningar och oacceptabla bonusprogram. Men som den danska bloggen Ittext skriver:

"Den nuvarande finansiella krisen följer mönstret från de många tidigare kriserna. Förklaringen till dem ligger i kapitalismens egen inre absurda logik enligt Karl Marx. Är kapitalets profit hotad, tvingar den via börserna samhällena genom en förödande recession."

Marx förklaring av kapitalismens kriser håller än. Däremot har hans lösning "krossa kapitalismen" aldrig hållit. Politiska lösningar som innebär mer kontroll av marknaden har hittills visat sig förvärra kriserna. Egentligen är det inte så svårt att förstå varför. En massa kapital samlas på få händer i Europa och Amerika och kan inte ligga overksamt i kassavalven utan måste investeras för att skapa ännu mer kapital. Östeuropa, Asien och Latinamerika har fått enorma lån som de aldrig kan betala tillbaka. Så spricker bubblan och både utlånare och låntagare blir fattigare. Sen börjar det om igen.

Statliga regleringar och garantier både blåser upp bubblan och förlänger krisen när bubblan brister. Bankerna skulle aldrig våga låna ut så mycket pengar till riskfyllda projekt utan statens sedelpressar i ryggen.

Statliga regleringar kan vara aldrig så välmenande men får ofta oförutsedda konsekvenser. Klimathysterin är ett exempel. Att försöka minska utsläppen av koldioxid genom skatter och avgifter försämrar både ekonomin och ekologin. Men det får jag ta en annan gång.

Finanskrisen och konspirationsteorierna

onsdag 29 oktober 2008

Blöjbytare och hockeymammor


En svensk professor i statskunskap uttalar sig förnumstigt om att den kandiderande vicepresidenten Sarah Palin kallar sig hockeymorsa: "Hon inser förmodligen att hon har bristande politisk erfarenhet, och hennes ”vanlighet” är ett sätt att kompensera för det."

Professor eller inte, han har fel. Självklart är Sarah Palin kvalificerad och har politisk erfarenhet, hon är ju en duktig och populär guvernör för delstaten Alaska. Hennes åsikter om abort (vilka för övrigt är vettiga) är ovidkommande eftersom varken presidenten eller vicepresidenten bestämmer om sådant. Att hon ville avskeda den elake svågern som hade använt elpistol mot sin styvson var helt rätt. Hennes framträdanden i TV är ärliga och rättframma, jag minns när hon inte ville svara på vilka tidskrifter hon läser därför att hon inte ville sättas in i ett bås. Hon är intelligent och viljestark. Den grundlösa propagandan mot henne är rena mobbningen.

Läs mer: En riktig kvinna

måndag 27 oktober 2008

Kompassen visar inte fel

En statsvetare skriver i Sydsvenskan och radar upp all världens problem, klimatkris och finanskris, globaliseringen med mera, och lyckas med konststycket att inte nämna islamisk terrorism en enda gång. Vad är då all dessa hårklyverier värda när han blundar för ett av de allvarligaste problemen? Citat:

"Relativisterna har svårt att övertyga oss om att pluralismen verkligen är bättre än europeisk universalism. Vi saknar fortfarande en karta. Kanske behöver vi helt nya begrepp för att förstå den sköna nya världen?"

På det är det bara att svara att vi måste stå upp för "europeisk universalism." Det finns en universell moralisk kompass som den västerländska civilisationen följer bättre än någon annan kultur. Om det är vad han underförstått menar begriper jag inte varför han inte kunde utvecklat den tankegången mer. Men då hade han förstås varit tvungen att nämna islam och terrorism vid namn. Det är inte bra för karriären att överträda sådana tabun.

Kulturrelativismen har lett till att islam och kristendom likställs i lagstiftningen. En absurd konsekvens är att förföljelsen av kristna i Irak märks i Södertälje där ett tusental kristna skall utvisas till tortyr och säker död.

Politisk islam är en totalitär ideologi som gömmer sig bakom religionsfriheten. Det är inte rimligt att islamiska terrorister har funnit en fristad i Sverige.

Om man ska förstå terrorns väsen och därmed förebygga islamistisk terror måste man studera Koranen. Mycket avslöjande är också Haditherna, texterna som skrevs om Muhammed efter hans död.

Problemet för moderata muslimer, i den mån de finns, är att de måste förändra sin religion så den passar i ett demokratiskt samhälle. Transformation alltså, inte reformation. Reformer grundade på bokstavlig tolkning av texterna är däremot vad islamisterna håller på med, med känt resultat.

Martin Luthers reformation på 1500-talet var bokstavstrogen och fundamentalistisk, men läsningen av Bibeln ledde till andra resultat än vad en läsning av Koranen gör. Jesus sade ju "Så ge till kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör." Det vill säga han bäddade för ett sekulariserat samhälle.

Slutsats: islam hör inte hemma i ett fritt och demokratiskt samhälle. Kristendomen däremot är en av de grundstenar som byggt detta samhälle. Våra lagar bygger på den kristna gyllene regeln "behandla andra som du själv vill bli behandlad", en regel som finns i de flesta religioner, dock ej islam.

Vad är en moderat muslim?

Skicka hem muslimerna, låt de kristna stanna

Vem är Obama ideologiskt?

Om presidenten är svart eller vit spelar ingen större roll för de amerikanska väljarna, däremot om han är muslim eller inte muslim, eller kommunist eller inte kommunist. Det är därför Obamas anhängare spelar ut raskortet varje gång hans skumma förflutna kommer på tal.

"De idéperspektiv som format Obama, och de kretsar han valt att gå in i, stämmer inte alls med den bild han har velat ge inför 2008 års val av en gränsöverskridare i det politiska mittfältet," skriver Hans Bergström i DN. Tre exempel:

Obamas företrädare som senator i Illinois, Alice Palmer, sympatiserade med Sovjetunionen och närvarade vid 1986 års kommunistiska partikongress där. Det var hon som inledde Obamas politiska bana genom att handplocka honom som sin efterträdare.

William Ayers ledde den amerikanska motsvarigheten till Bader-Meinhoff-ligan i Tyskland och deltog i 30 bombdåd. Obama engagerades av Ayers för att under åren 1995-99 leda ett projekt för att "höja den politiska medvetenheten" i Chicagos allmänna skolor.

Slutligen pastor Jeremiah Wright, Obamas främste mentor och vägledare de senaste 20 åren. Wright har samverkat nära med de svarta muslimernas ledare Louis Farrakhan, bland annat i en vänskapsresa till Libyens ledare Khadaffi medan denne ännu finansierade terrorism.

Sydsvenskans Per T Ohlsson tror inte på sådana upplysningar utan kallar dem för "fördomar och misstänksamhet" och varnar för att de kan leda till att Obama går samma öde till mötes som Kennedy. Men det går inte att sopa Obamas skumma förbindelser under mattan.

På tal om Kennedy har vicepresidentkandidaten Joe Biden hållit ett kampanjtal i Seattle där han säger att om Obama blir vald kommer vi med allra största säkerhet att uppleva en internationell kris inom de första 6 månaderna:

"Sanna mina ord! Det kommer inte ens att gå 6 månader förrän världen kommer att testa Obama på samma sätt som de gjorde med John F. Kennedy. Världen betraktar oss. Vi är på väg att välja en briljant 47-årig senator som president. Vi kommer att få en internationell kris, en frambringad kris för att testa modet hos denne man."

Även statsvetaren Ann-Sofie Dahls jämförelse mellan Obama med Kennedy visar vad som kan hända med en ung oerfaren president på tronen:

"Som president startade Kennedy till exempel Vietnamkriget – ett obehagligt faktum som vänstern alltsedan dess har försökt förtränga.
Han lämnade kubanska dissidenter att dö på stranden i Grisbukten, utan det amerikanska flygunderstöd som de hade utlovats (en tragedi som än idag förklarar amerikanska exilkubaners djupa misstro mot det demokratiska partiet).
Och hans utrikespolitiska osäkerhet, tveksamhet och bristande erfarenhet ledde till randen av ett kärnvapenkrig när Sovjetunionen fick för sig att testa den unge presidenten genom att utstationera missiler på Kuba."

Varför islamister jublar över Obama, Vem är Obama?Om de inte kan lura dig, kan de inte bekämpa dig

Av Barry Rubin

Radikala krafter i Mellanöstern har skrivit om den internationella regelboken och utformat den så att “de inte kan förlora”. Det betyder att det inte finns något enkelt svar på deras beteenden och strategier.

Vad som är ännu mer oroande är det utbredda misslyckandet i väst att inse att detta sker. Hamas och Hizbollah avlossar skott i skydd av folksamlingar och använder civila hem för militära ändamål; Syrien eller Iran använder sig av missledande information, radikala regimer låtsas måttfullhet, och det finns gott om fårskallar som sväljer betet.

Extremismen får många att tro att vänliga ord och medgivanden kan förvandla dem; ovilligheten att förhandla frambringar tankar om att ger de inte upp måste vi göra det.

Här är några nya regler i vilka “vi” betyder skilda krafter som Hamas, Hizbollah, Iran, irakiska upprorsrörelser, al-Qaida, Syrien, talibanerna och andra inklusive radikala arabiska nationalister. Dessa krafter är inte alla likadana eller allierade, men följer en parallell uppsättning regler som helt skiljer sig från hur internationella frågor vanligtvis genomförs.

Islamisternas regelbok:

 • 1 Vi kommer aldrig att ge upp. Vad du än gör kommer vi att fortsätta kämpa. Vad du än erbjuder kommer vi att fortsätta att attackera er. Eftersom ni inte kan vinna, borde ni ge upp.
 • 2 Vi är likgiltiga inför den press ni sätter på oss. Vi kommer att vända detta tryck mot er. Mot oss finns det inga avskräckande metoder, diplomati övertygar inte. Inte heller kan moroten köpa oss, och käppen får oss inte att ge upp. Det finns inga lösningar som kan få slut på konflikten. Ni kan inte vinna militärt eller skapa fred genom diplomati.
 • 3 Om ni försöker sätta in ekonomiska sanktioner säger vi att ni svälter vårt folk i en akt av “kollektiv bestraffning”. Och inte nog med det, sanktionerna kommer att kosta er pengar och skapa motstånd bland dem som förlorar sina vinster.
 • 4 Som svar på militära operationer kommer vi att attackera era civila. Dödsfall kommer att undergräva ert interna stöd. Vi kommer att försöka tvinga er att döda civila av misstag. Det bekymrar oss inte utan vi kommer att använda detta som verktyg för att övertyga så många som möjligt att ni är onda. På så sätt kommer vi att samtidigt mörda era civila och få er att fördömas som överträdare av de mänskliga rättigheterna.
 • 5 Om ni försöker isolera oss kommer vi att använda er egen media och era intellektuella mot er. Då och då kommer vi att göra antydningar om återhållsamhet och ge löften om förändring. Vi kommer inte att utföra tillräckligt mycket av detta för att stöta bort våra egna anhängare, men tillräckligt för att omvända era. De kommer att begära att ni ägnar er åt oss, vilket innebär att ni gör eftergifter utan något verkligt i utbyte.
 • 6 Genom att tala till vårt eget folk underblåser vi hat och demoniserar er. När vi talar till Väst, anklagar vi er för att underblåsa hat. Vi kommer att hycklande vända alla begrepp mot er som ni har utvecklat: rasism, imperialism, oförmåga att förstå “andra” och så vidare. Dessa är naturligtvis våra idéer, men era skuldkänslor, okunskap om oss, och likgiltigheten för ideologier gör att ni inte märker detta.
 • 7 Vi kommer att hävda att vi är offer och "underdogs". Eftersom ni är de starka och “mer avancerade” gör det er till skurkarna. Vi är inte ansvariga för våra handlingar eller förväntas att leva upp till samma normer. Det råder ingen brist på, för att citera Lenin, ”nyttiga idioter” som kommer att upprepa vår propaganda.
 • 8 Eftersom våra samhällen är svaga, odemokratiska, och har få riktiga moderater, kommer ni få handskas med falska sådana och med diktatoriska regimer försvagade av korruption och inkompetens.
 • 9 Även de mindre radikala regimerna, ofta våra närmaste motståndare, spelar oss delvis i händerna. På grund av folkliga påtryckningar - plus deras önskan att mobilisera stöd och avleda uppmärksamheten från sina egna brister – trumpetar de ut arabisk och muslimsk solidaritet. De kritiserar väst, skyller alla problem på Israel, och smädar Amerika, även om de accepterar ert stöd. De förhärligar uttolkningarna av Islam inte helt olikt oss. De uppmuntrar irakiska rebeller, Hizbollah och Hamas. De kämpar inte mot Irans kärnvapenprogram. De lägger grunden för vår massiva support och rekrytering, som Lenin sa, de säljer oss repet som vi skall hänga dem i liksom även er.
 • 10 Det finns ingen diplomatisk lösning för er, även om ni överanstränger er att hitta en. Det finns ingen militär lösning för er, antingen ni försöker eller inte. Ni älskar livet, vi älskar döden, ni är delade, vi är enade; ni vill ha materiell tillfredställelse, vi är hängivna revolutionärer. Vi kommer överleva er.
 • 11 Slutligen, vårt främsta vapen är att ni inte till fullo förstår alla punkter ovan. Ni är lärda, informerade och ofta ledda av folk som helt enkelt inte förstår vad en alternativ, mycket ideologisk och revolutionär världsbild innebär. På det sättet försöker vi, och lyckas ofta, vända era “bästa och mest begåvade” till att bli de värsta och mest dåraktiga som tror att de kan övertyga oss, beskylla er för konflikterna, eller förvänta sig att vi kommer att ändra kurs, och vi kommer använda dessa misstag mot er.
Ovanstående analys verkar pessimistisk, men är egentligen det motsatta. Det mesta av denna strategis genomslagskraft bygger på att sprida illusioner, och är beroende av enkelspårighet. I övrigt förlitar den sig på dess fienders psykologiska svagheter.

I en fortsatt konflikt kommer de radikalas teknologiska och organisatoriska svagheter, tillsammans med felaktiga bedömningar och orealistisk ideologi att leda till oundvikliga nederlag. De kommer att förlora även om de aldrig ger upp.

De kan döda människor, men inte övervinna samhällen som är fast beslutna att växa, frodas och överleva. Nyckeln till ett framgångsrikt försvar är uthållighet och förståelse. För att parafrasera Francis Bacon och Franklin Roosevelt, det finns inget att frukta utom fruktan – och godtrogenhet.

* * *
Texten är hämtad från bloggen Varjager

söndag 26 oktober 2008

Den puritanska istiden

Parallellt med den globala uppvärmningen kryper den puritanska istiden med effektiv arrogans över vårt gamla Europa.

Lägerskolor, interrail, spänning, utforskning, resor på egen hand, diskotek till den ljusa morgonen, äventyr, kollektivboende, saftiga och skojiga sexupplevelser, pub-crawl, massor av whisky, samba och tango, toplös strand-volley, bara bröst eller nakna flickor vid varje juli-strand - kort sagt vanlig livsglädje - allt det är de förbjudna frukter, som de sura, gamla och långskäggiga väktarna av puritanismen är i färd med att stuva bort i fryshusen runt om i Europa.

Runt omkring i London, Birmingham, Malmö, Amsterdam, Berlin och Marseille stänger man redan in enorma grupper av kvinnor - eller packar in dem i svarta eller bruna tält, som de måste vandra runt i når de släpps ut för att köpa förnödenheter.

Miljoner flickor dresseras till att frysa ned all älskog och sexuell passion - med syfte att ingå i aveln som likgiltiga produktionsdjur. Stora grupper av flickor kommer att få klitoris avlägsnad med en kniv for att man ska vara säker på att de inte förlöper sig.

Läs det hela
här.

Bilden: redan de gamla romarna visste att roa sig. Puritanism passar inte européer.lördag 25 oktober 2008

Fredspristagaren leker med elden

Fredspristagaren Ahtisaari skäms över att världssamfundet inte har löst konflikten i Mellanöstern. Det är till att blåsa upp sin egen betydelse och ta världens bördor på sina axlar. Läs vidare >>

Den svekfulla mångkulturen

Bild: svensk handel marknadsför islam.

Allt fler svenskar har negativa attityder till mångfald. Det visar årets mångfaldsbarometer från Uppsala universitet.

Ett par exempel: 60,8% instämde i att ”Alla utlänningar som begått brott i Sverige bör tvingas att lämna landet”, och 45,8% i att ”Det borde vara förbjudet att bära slöja i skolan eller i arbetet”.

Inte så underligt att "mångfalden" är impopulär eftersom den har fått betydelsen mer islam. Det blir allt mer uppenbart att multikulturalism inte är bra för kvinnor. Möjligen som chica assecoarer som kan piffa upp kläderna (dock ej slöjor) och pikanta kryddor i matlagningen (men män kan också hjälpa till i köket).

Läs mer >>

"Vår tid hade kunnat se annorlunda ut"


Om bara de frivilligt stridande araberna hade blivit väl mottagna i sina hemländer efter att ha krigat mot Sovjet i Afghanistan och fått jobb, så skulle de inte bildat al-Qaida, anser sociolog Abdulhadi Khalaf. Han forskar om al-Qaida på Lunds Universitet och berättar i en artikel i studenttidningen Lundagård, om vad han anser vara orsaken till al-Qaidas uppkomst.
(Finns ej på nätet)

En slags arbetslinje och hjältedyrkan hade uppenbarligen hindrat dessa hemvändande och vi hade sluppit rädslan för terrorism och 9/11 hade alltså aldrig hänt, kan man sammanfatta Lunda-sociologens tankegångar runt al-Qaida med.
Det låter ganska så otroligt. Även hemvändande vietnam-soldater behandlades mycket illa i USA, men jag kan inte dra mig till minnes att de har startat någon terrororganisation.

Om nu hemlandet inte tog emot de frivilliga soldaterna, utan "betraktade dem som farliga radikaler med utbildning i vapenteknologi och gerillakrigföring" som sociologen Abdulhadi Khalaf menar, varför är det väst man ger sig på? Är det inte mer logiskt att vända sig i vrede mot det egna samhället som stänger en ute? Varför är det alltid väst som ska ha skulden och ta konsekvenserna av de problem som muslimska länder har?
Abdulhadi Khalaf låter dessutom som en riktig kommunist; med hjältedyrkan och där arbetarens roll har en central betydelse i förståelsen av samhället.

Däremot kan jag hålla med den franske samhällsfilosofen André Glucksman, vars resonemang artikelskribenten Karl Eckhardt tagit upp. André Glucksman anser att "al-Qaida och de som följer i deras fotspår paradoxalt skulle kunna benämnas religiösa nihilister. De säger sig hämta inspiration från sakrala texter samtidigt som de förnekar all värdslig moral och därmed också livet.
Hans teori är att de snarare är beräknande taktiker än religiösa fanatiker. I detta avseende kan de sägas ha vissa likheter med 1800-talets anarkister som sökte förstörandet för förstörandets skull: al-Qaida är vår tids svar på denna dödandets kult som hyllade döden."

Haiders änka

Jörg Haider har omkommit i en bilolycka. Han var guvernör i Kärnten och ledare för BZÖ, Förbundet för Österrikes framtid.

Haider förlorade kontrollen över sin bil då han blev omkörd av en annan bil. Han körde av vägen och bilen rullade runt flera gånger. Ett politiskt attentat? Det skulle vara intressant att veta vem som körde den andra bilen, även om det framkommit att Haider körde berusad. Haiders änka har hindrat kremeringen av honom och vill veta den exakta dödsorsaken. Hon litar inte på myndigheterna.

Haiders parti BZÖ är nog uträknat nu efter det har framkommit att han haft ett kärleksförhållande med sin efterträdare som partiledare, Stefan Petzner. Haider hade grälat med denne på en bögklubb, druckit sig full och sedan kört ihjäl sig. Men som sagt, Haiders änka Claudia tvivlar på att det var så det gick till.

Så kallade högerpopulister har rykte om sig att vara homofoba. Haider och Petzner bekräftar den freudianska teorin om att böghatare i själva verket är homosexuella i heterosexuell förklädnad. Liknande fenomen återfinns i många mansdyrkande sammanhang. Inte minst i islam döljer sig bakom förföljelsen av homosexuella många kärleksförhållanden mellan män, eller kanske pedofili är rätta ordet eftersom ålderskillnaden ofta är stor.

Bortsett från Haiders tragiska död är det glädjande att de två "rasistiska" (läs: anti-islamiska) partierna, FPÖ och BZÖ, fick 30 % av rösterna i valet. Glädjande eftersom de kan tvinga fram en folkomröstning om EU:s nya konstitution, Lissabontraktaten.
Bild: FPÖ-politikern som åtalades för att hon kallat Muhammed för pedofil, samt blev dödshotad av islamister. Sanningen är illa tåld.

Kanske jag var för snabb med att ropa hurra över framgångarna för FPÖ, Österrikes frihetliga parti. Partiet har lierat sig med Irans regim och motsätter sig sanktioner för att stoppa dess kärnvapenprogram.

Inrikespolitiskt verkar FPÖ okej och vill stoppa islamiseringen, men är tydligen utrikespolitiska idioter. Till skillnad från Belgiens Vlams Belang som är Israelvänliga och faktiskt har många judiska väljare i Antwerpen. Eftersom muslimer förföljer judar är det inte konstigt att de söker sig till ett anti-islamiskt parti. Men FPÖ i Österrike verkar ha en bit kvar på vägen till att begripa de stora skiljelinjerna, annars skulle de inte stödja Iran mot Israel. Förmodligen dröjer det sig kvar en hel del antisemitiska konspirationsteorier i partiet.

fredag 24 oktober 2008

Gullandet med islamistiska terrorister


Till Dagens Nyheters redaktion, Per Jönsson, från Inger-Siv Mattson


I DN den 17 oktober frågar Ni under rubriken al-Qaida i Sverige? om ”en liten moské i Brandbergen i Haninge utanför Stockholm är svenskt högkvarter för terrororganisationen al-Qaida? Man skulle nästan kunna tro det efter den amerikanska militärens och svenska Säpos uppgift om att en svensk-marockan dödats i början av oktober under en räd mot ett al-Qaida-fäste i Mosul i norra Irak.”

Ni ifrågasätter harmset både Säpos och den amerikanska militärens uppgifter om att den marockan - Mohamed Moumou med täcknamnet Abu Qaswarah - som sköts till döds under en raid mot ett al-Qaidafäste i Mosul i Norra Irak skulle vara ”ett riktigt storkap.”

”USA-militären beskriver den skjutne i Mosul som en ’karismatisk ledare’, en riktig hejare på att rekrytera utländska självmordsbombare till Irak. Inte illa, eller snarare väldigt illa, för en muslimsk invandrare i en Stockholmsförort”
raljerar Ni.

Ni underbygger Ert försvar av denne - på synnerligen goda grunder - misstänkte terrorist genom att hänvisa till dennes tidigare ”svenske” advokat Abdel-Hay Alamis åsikt att marockanen ”är en väldigt enkel person, outbildad och med svaga språkkunskaper i både svenska och arabiska.” Hur det förhåller sig med hans kunskaper i franska framgår dock inte av artikeln.

Det är känt att Mohamed Moumou alias Abu Qaswarah sedan mitten av 1990-talet regelbundet förekommit i flera utredningar misstänkt för terroristbrott bl a 1995 i samband med ett terrorattentat i Frankrike. Han var även misstänkt för delaktighet i bombattentaten i Madrid 2003. Men – som alla misstänkta terrorister i Sverige – åtalades han aldrig. Det svenska s k rättsväsendet, som prövade anklagelserna hade givetvis ”funnit dem för svaga”! Allt annat hade ju varit rasistiskt och främlingsfientligt!

Mohamed Moumou/Abu Qaswarah var givetvis inte sen med att anklaga Säpo för att ”förfölja och trakassera honom och hans svenska fru.” Han påstod att ”Säpo skuggade, avlyssnade och följde varje steg de tog t o m när de skulle till barnavårdscentralen med något av de fem barnen.”

Mohamed Moumou/Abu Qaswarah greps 2004 i Danmark och begärdes utlämnad av marockanska myndigheter som misstänkt för delaktighet i terrorattentaten i Casablanca den 16 maj 2003.

Enligt chefen för Säpos kontraterrorenhet Mats Paulsson ingick Muhamed Moumou/Abu Qaswarah i ett islamistiskt nätverk i Brandbergen. I moskén fanns en samlingslokal för muslimer, som hyllade den islamistiska teorin att våld och terror är ett berättigat sätt att uppnå islams mål. Följande har avslöjats för att ha ingått i nätverket i moskén i Brandbergen:

*en 27-årig marockansk medborgare, som greps i moskén av Säpo i samband med en razzia mot lokalen den 25 mars 2004. Efter avslag på sin asylansökan, fängslades han i Marocko där han nu hålls i fängsligt förvar.

* en 56-årig marockan, som varit bosatt i Sverige och hade kopplingar till moskén, greps julen 2006 i sitt hus i Tetuan i Marocko. Han utfrågades av de marockanska myndigheterna om sina besök i moskén i Brandbergen! Han har nyligen dömts till tre års fängelse för samröre med terrorister

* en 32-årig marockan, som greps i Tensta tillsammans med Muhamed Moumou/Abu Qaswarah vid Säpos tillslag 2004. Han visade sig sakna pass och uppehållstillstånd och utvisades ur Sverige.

* en 43-årig finsk medborgare av marockansk ursprung, som enligt egen utsago är barndomsvän till Muhamed Moumou/Abu Qaswarah, greps av Säpo den 25 mars 2004, som inledde en process för att få honom utlämnad till Finland, vilket skedde så sent som i våras.
Alla andra personer, som ingick/ingår i nätverket finns kvar i Sverige, vilket borde glädja Er.

Föreningen Muslimska församlingen, som höll i verksamheten i moskén, uppges ha upphört. Enligt Josef Kilani, ordförande för Islamiska föreningen hade man ingen kontakt med Muslimska församlingen trots att lokalerna låg nära varandra: ” De kom från flera olika länder och hade en egen tolkning av islam. Man kan säga att deras tolkning var lite fundamentalistisk.” ”Lite”??!

Muhamed Moumou/Abu Qaswarah har varit på träningsläger i Afghanistan, bott i Pakistan med familjen under 2000 och 2001 samt bl a träffat den ökände al-Qaidaledaren jordaniern Abu Musab al-Zarqawi, som dödades vid ett amerikansk flyganfall i juni 2006. Enligt uppgift var Moumou/Qaswarah Zarqawis och al-Qaidas expert i Europa på kemiska och biologiska vapen.

I ett al-Qaidahus i Afghanistan vid gränsen till Pakistan hittade amerikanska soldater hösten 2001 flygbiljetter utställda i Moumous/Qaswarahs svenska frus namn, men med namnet felstavat.

Vistelsen i Pakistan skyllde Moumou/Qaswarah på att ”vi var religiösa och ville bo där vi kunde utöva vår religion.”

Såväl amerikansk som fransk och marockansk säkerhetspolis har länge misstänkt Muhamed Moumou/ Abu Qaswarah för att ha slussat frivilliga jihadister dvs presumtiva terrorister till Irak. Också spansk polis har visat intresse för Mohamed Moumou/Abu Qaswarah p g a tågattentaten i Madrid.

Taqija” har än en gång fått ett ansikte

Jag förmodar att Ni – som journalist - hört talas om ”taqija” –dvs islams urgamla rätt att ljuga för bl a myndigheter om lögnen gagnar islam eller dem själva?

Advokat Abdel-Hay Alami och Josef Kilani har föga förvånande använt sig av ”taqija” - den förre i sitt försvar av Muhamed Moumou/Abu Qaswarah - ” en väldigt enkel man” - och den andre i sitt avståndstagande från såväl marockanen som från Muslimska församlingen!

Det slutgiltiga avslöjandet

”Den man som levt i Brandbergen” var enligt - den med svenska skattemedel arvoderade - advokaten Abdel-Hay Alami ”en vanlig, hängiven troende muslim” samt ”en mjuk, huslig och omtänksam pappa till sina fem barn” har nu avslöjats av irakiska al-Qaida som ”en självmordsbombare, som ville ge sitt liv för sin tro och som kastat sitt svenska pass i soptunnan”!!

Dessvärre hade Moumou/Qaswarah inga betänkligheter mot att ta med sig så många oskyldiga människor som möjligt, när han utvandrade till ”martyrernas paradis”!

Redan tidigare hade det irakiska inrikesdepartementets talesman general Mohammad Askari bekräftat att marockanen var ”al-Qaidas andre-man i Irak med särskilt ansvar för operationer mot koalitionsstyrkor i norra Irak.”

Enligt terroristexperten Magnus Ramstorp på Försvarshögskolan styrde Moumou/Qaswarah ”viss verksamhet som omfattar beslut till terrorverksamheten” liksom ”logistikfunktioner”till ”subversiv verksamhet.”
Säpo har konstaterat att ”svensken” - dvs Muhamed Moumou/Abu Qaswarah - ”rekryterat militanta muslimer – kallade jihadister – för att strida i Irak.”

Vad säger Ni nu - Ni som anser Er veta bättre än USAs militärer, Säpo, Ramstorp m fl? I Er artikel hånade Ni ju Ramstorp, som sagt sig inte vara förvånad över att Moumou/Qaswarah dödats men däremot över att ”han befann sig i Irak”: ”Hoppsan. Fel plats. Men då kanske det finns mer i den här historien som inte stämmer.” Kommentar överflödig.

Med anledning av att många militanta islamister samlas i moskéer i Västeuropa: konstaterade Magnus Norell, mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, i en intervju i DN den 16 oktober: ” Vi kanske borde vara mer medvetna om att det /i moskéerna/ pågår verksamhet som vi normalt inte förknippar med religiös verksamhet.” Just det. Sverige bör m.a.o. upphöra att spela rollen som trojansk häst i Europa och sluta upp med
att erbjuda en skyddad - och skattefinansierad - tillflyktsort för presumtiva terrorister från jordens alla hörn.

Svenska Amnesty och Helsingforskommitténs gullande med terrorister

Svenska Amnesty och Helsingforskommittén gapar i sådana sammanhang alltid om de misstänkta terroristernas mänskliga rättigheter. Dessa organisationer och deras knähundar i media bortser helt från att dessa hänsynslösa terrorister för alltid förverkat sina mänskliga rättigheter och givetvis inte skall gullas med.

Avslutningsvis…

tycker jag det är mycket märkligt att så många ”svenskar” är terrorister! Har Ni möjligen någon bra förklaring till detta fenomen?

torsdag 23 oktober 2008

Drömboende i avskildhet

Hade jag råd skulle jag omedelbart flytta in i ett ”gated community” med en 17 000 kvm park med pool, biograf, festvåning, vinkällare, bibliotek, lounge, restaurant, lobby och barer! Tänk bara en sådan enkel sak som att kunna gå på bio en kväll utan att behöva vara rädd under hemfärden med T-bana och buss!
Jag gratulerar av hela mitt hjärta dem som har råd till ett sådant boende.

Denna utveckling är både självklar och önskvärd, eftersom det är enda möjligheten för att vi skall kunna känna oss trygga i det av politikerna skapade ”mångkulturella paradiset”.
Politikerna och deras påhejare i etablissemanget har sått mångkultur och nu får vi s k ”vanliga” svenskar skörda våld!

Läs vidare >>

onsdag 22 oktober 2008

Gud är generna

Det är lättare att lösa världsproblemen än sina egna. Men allt hänger ihop. I ett oändligt universum är varje punkt en medelpunkt. Just när jag skriver detta hörs en kråka kraxa genom det öppna fönstret.

I begynnelsen var ordet, den genetiska koden DNA som kan kopiera sig själv, visserligen inte utan protein, men ändock en kod. Jag minns hur en misshandlad buske i en bergsskreva på Sveavägen i Stockholm i det öronbedövande trafiklarmet skrek till mig: "Vi är släkt du och jag!"

Efter upptäckten av DNA kan religionerna lägga sina dammiga dogmer på hyllan och inse att deras upptagenhet av att kontrollera sexualiteten beror på att de är ett uttryck för den kraft som griper oss. Gud är generna! Ett paradigmskifte, precis som när vi fick upplyst för oss att det är jorden som snurrar runt solen och inte tvärtom.

Mänskligheten befinner sig fortfarande i sin barndom. En psykologi på biologisk grundval vore önskvärd, i stället för det politiskt korrekta marxistiska flum som numera erbjuds de unga.

Jag vet inte om dessa epokgörande tankar gick hem oss dig käre läsare. Kanske hoppade jag över vissa tankeled. Mitt syfte var att ge dig en kick över livets under. Det finns alternativ till den psykopatologiske "profeten" som desvärre lär ha över en miljard anhängare. Jesus varnade för falska profeter. Kyrkan är inte fundamentalistisk. Det går att läsa med i trosbekännelsen och ändå tro på evolutionsläran.

dagen

Svenska blondiner kallas horor - stackars invandrare

Flickor på Törnströmska gymnasiet i Karlskrona får sliskiga, äckliga blickar på sig och blir tafsade på rumpan och kallade "svenska hora" av elever på Fischerströmska gymnasiet.

Väktare har satts in för att skydda flickorna. Men den politiskt korrekta förnekelsen är total. Blekinge Läns Tidning använder en hel ledare till att slippa identifiera problemet och skriver "Nej, kom inte och snacka om att det här beteendet har med “utländska kulturer” att göra."

Och i skoltidningen Kontrast kan man läsa följande bortförklaring:

“Individuella programmet på Fischerströmska gymnasiet pekas ut för de sexuella trakasserierna mot unga tjejer… Att majoriteten är invandrare på Fischerströmska gymnasiet har inte undgått någon, därför pekas nu hela programmet ut. Alexis Jönsson är fritidspedagog på programmet och har läst kommentarerna på BLT:s hemsida om trakasserierna.

- Det här är skrämmande, nu dras alla invandrare över en kant. Tobias Ekblad är programrektor för det individuella programmet och han håller med om detta. - Nu skäms våra killar för att gå ner i entrén, det är många som tittar snett på dem, säger Tobias.”

"Cirkeln är sluten: Svenska flickor kallas horor - stackars invandrare," skriver
Uriasposten.

söndag 19 oktober 2008

Kritik av Obama tolkas som "rasism"

Den förre amerikanske utrikesministern Colin Powell stöder Obama.

Eftersom Powell var medlem av en republikansk regering är detta ett hårt slag för den republikanske presidentkandidaten McCain. Med sitt stöd till motståndarnas kandidat bekräftar han officiellt att "solidaritet med den egna rasen övertrumfar allt annat utom när det gäller vita människor, naturligtvis. Då är det rasism. Men det är OK om alla de andra raserna praktiserar det."
Gates of Vienna

Obamas associationer till tvivelaktiga organisationer och aktiviteter har visat sig vara dussintals. Alla dessa, inklusive sambandet med ACORN, som fått massor med pengar av honom, har ignorerats av media.
Genom hela denna kampanj har Obama hävdat att han inte ska göra "Ras" till en fråga, och Republikanerna har hållit sig borta från det, men ändå har all kritik av honom utmynnat i "rasism".

Läs vidare:
USA har drabbats av negrofili

Varför vi ska äta croissanter!

Detta är ingen heltäckande historieskrivning, utan en liten anekdot jag satte ihop för att roa mig och andra, och ge oss alla en tankeställare om vår tid just nu.


Vi ska äta croissanter, inte bara för att de är goda. De har en historia väl värd att läsa, och anledningen till uppkomsten är nog så aktuell i dagens Europa.

"Turkiska folk började på allvar att hota det bysantinska riket från och med 1000-talet och framåt. Slaget vid Manzikert 1071 mellan Bysans och det seldjukiska imperiet resulterade i att Anatolien, de centrala området i nuvarande Turkiet, öppnades för erövring. År 1453 intog osmanerna Konstantinopel, nuvarande Istanbul, vilket innebar slutet för det bysantinska riket. Osmanerna avancerade även söder och österut och hade vid 1500-talets början införlivat stora delar av den arabiska halvön samt nästan hela Nordafrika. Imperiets norra del gränsade till Österrike och Polen. Från mitten på 1500-talet till slutet på 1600-talet var det osmanska riket som mest inflytelserikt och omfattande."
UD
Man kontrollerade också i perioder Röda Havet, Medelhavet och Persiska viken.
Your info (Süleyman I)

Osmanska riket framhålls idag av vissa som en förebild för ett mångkulturellt Europa.
"Den tolerans som det osmanska riket visade mot oliktänkande är ett av de första exemplen i historien på pluralism och kan tjäna som ett exempel för dagens Europa. Religionstillhörigheten var därför ovidkommande så länge undersåtarna betalade skatt.”
Välkommen till Peter Englund
Föreläsning på Historiedagarna i Västerås, 2005.
"Osmanerna visste värdet av etnisk mångfald", SvD.

Kruxet med Osmanska riket är att islam var den dominerande religionen. Länderna hade erövrats av osmanerna och de dikterade villkoren i landet. Ledarna i det Osmanska riket var inte nöjda trots sitt rikes enorma utbredning, utan försökte gång på gång bland annat inta Österrike. Hela Balkanhalvön (inklusive Ungern) var osmanskt efter den turkiska segern i slaget vid Mohács 1526. Wien var den stad som stod i vägen för fortsatt osmansk expansion in i Centraleuropa.

1683 var det dags igen att försöka inta Europa och man gav sig på Wien igen;
"Peter Wendler, som var bagare i den vackra staden, var en natt under 1683 på väg till sitt arbete, och fick till sin fasa se en turkisk här utanför stadsporten. Peter Wendler slog omedelbart larm, och en belägring av staden avvärjdes, osmanerna misslyckades. Stadens borgmästare tackade den vaksamme bagaren, som fick ett stort erkännande. Peter Wendler bakade bland andra bakverk något som kallades "Kipfel" (ett slags giffel). I degen bakades det in lite smör och formen fick inspiration av ovanstående händelse. Brödet formades efter halvmånen i den turkiska (osmanska) flaggan." (Googels och min översättning från danskan.)
Danske konditorer

För att fira att vi har vår västerländska kultur kanske vi ska ta en extra croissant och verkligen skänka en tanke till de modiga österrikarna som med benäget bistånd lyckades driva bort muslimerna. Men också äta en med tanken att vi igen är under "belägring", och inte accepterar mångkulturen som den håller på att växa fram. Och definitivt inte accepterar det osmanska riket som en förebild.

"At the siege of Vienna in 1683 Islam seemed poised to overrun Christian Europe. We are in a new phase of a very old war."
Bloggen Gates of Vienna

"Vi känner oss också främmande för den människosyn och världsbild som islam representerar, en apartheidliknande och fascistoid ideologi där nazismens vita arier helt sonika bytts ut mot umma, det gud i behagliga herrefolket."
"Öppet brev till Islamiska förbundet i Sverige", Bloggen IslamofobenBilden ovan lånad från Atlas Shrugs.

© Copyright UltraV

Saudibritannien

Shahid Malik heter den nye justitieministern som utnämndes vid en rockad i den brittiska regeringen.

"We Muslims are the new Jews," påstod han för en tid sedan efter att någon hade kastat en brandbomb på hans bil på en bensinstation.

En förolämpning mot offren för förintelsen. Inbillar han sig att engelsmännen tänker bygga koncentrationsläger? Nu kan de vänta sig ännu mindre förståelse när de själva drabbas av "omvänd" rasism och hatbrott. Och mer sharia blir det förstås.

Ny immigrationsminister blev
Phil Woolas, en man som väckt vrede bland muslimer genom att säga att kusingiften ger upphov till barn med genetiska defekter. Diskussioner pågår om ett medicinskt faktum kan kallas för islamofobi.

Hodjas blog kommenterar:

"Att utnämna en relativt ärlig man till immigrationsminister samtidigt som man tar en muslim till justitieminister motsvarar väl någorlunda att ösa en dödsdömd Titanic med en tesked."

"Om människor blir arbetslösa blir frågan om invandring mycket kvistig," säger Phil Woolas till dagstidningen The Times. Han vill sätta en gräns för invandringen och följa EU:s nya riktlinjer, hur mycket dessa nu är värda i verkligheten. Folkvandringen till Europa är enorm och EU-ledarna talar med kluvna tungor. Nyligen meddelades att de vill ha hit 50 miljoner afrikaner som pensionsräddare. Inte ens finanskrisen har fått dem att tänka om.

lördag 18 oktober 2008

När verkligheten tar vid....


"This ad for Pakistan Airlines is real. And in the history of advertising, it really takes the creepy cake. Even worse than babies endorsing cigarettes! Seriously, if Nostradamus ran an ad firm to warn the world about blowback, this would have been in his portfolio."

Läs hela kommentaren och se bilden på hemsidan:
Gothamist: Bad Ad Ideas Pakistan Airlines, 1979.Vykort för välgångsönskning 1910, Wiki Image

Den religiösa torktumlaren

Eftersom Broderskapsrörelsen, alltså de kristna socialdemokraterna, sedan länge beslutat sig för att fusionera med Muslimska Brödraskapet är det ingen överraskning att deras "kristna vänstermanifest" varken handlar om Jesus eller för den delen om Marx men desto mer om Mellanöstern.

Vänstermanifestet handlar också om att bekämpa "islamofobi", det ingår i Mellanösternpaketet, liksom att främja månggifte. Den sista punkten kolliderar en smula med att de även vill ha "könsneutrala" äktenskap, eftersom den muslimska varianten av polygamister brukar vara homofoba.

Jag tvivlar på att det finns några kristna kvar i Broderskapsrörelsen vid det här laget. Det borde vara uppenbart för var och en med intresse för religion att Jesus och Muhammed är två figurer med totalt motsatta moraliska värderingar. Jesus värnade om de svagas rätt, för Muhammed gällde den starkes rätt.

Inse att Socialdemokraterna numera bara har sitt namn gemensamt med det parti det en gång var. Det har blivit en sekt av folkförrädare. Vänstern slutade slåss mot fascismen och blev en del av islamofascismen i stället.De har åkt in i
den religiösa torktumlaren och kommer ut med skägg och burka.

Men jag tänker inte raka bort skägget för det...

Det verkar som många kristna är okunniga om muslimsk tro och inbillar sig att den innerst inne är en fredens religion precis som kristendomen. Man har vikt sig för islams aggressivitet och pratar hellre om samarbete än om att omvända muhammedaner.

Vända den andra kinden till behöver inte tolkas bokstavligt. Det är helt i Kristus anda att befria muslimerna från deras blodtörstiga religion som hotar med dödsstraff för avfällingar och desertörer.

Muslimska Brödraskapet arbetar tålmodigt på att öka sitt politiska inflytande i land efter land. De har insett att det är bättre att
utnyttja europeiska politikers dumhet och svaghet än att öppet angripa systemet.
- Mohamed, mitt kungadöme är inte av denna världen...
- Men mitt är!!!

torsdag 16 oktober 2008

Skriv på uppropet mot sharia i Sverige!STOPP FÖR SHARIA !
Att inte skriva under - det är att stötta sharialagarna! Vad väljer du?

Uppropet STOPP FÖR SHARIA
INITIATIVTAGARE till Uppropet STOPP FÖR SHARIA: DAG SELANDER utgivare av MXp och HANS C PETTERSSON utgivare av JIHAD I MALMÖ. Vi vill gärna se att läsarna av våra bloggar sprider infon om Uppropet vidare. Vi önskar en god uppslutning med namnunderskrifter för Uppropet. Namninsamlingsperioden pågår preliminärt ett par månader. Sedan sänder vi Uppropet med namnunderskrifterna till Sveriges Riksdag, att. Riksdagens ledamöter.

Läs och skriv under här.
Stopp för sharia Petition

Uppropet ska snart lämnas till Sveriges Riksdag! Var med och påverka Du också!


Läs senaste blogginlägget från en av männen bakom uppropet mot sharia: Cherin, Skriv på brevet mot sharia med oss andra svenskar, bloggen MXp

måndag 13 oktober 2008

Betraktarens öga - en blogg att hålla ett öga på

En starkt troende muslimsk kvinna, Cherin Awad, ska bli hijab-klädd programledare i Svt. Juristutbildad i Sverige, föreläsare om mångfaldsfrågor inom Svt, i universitets- världen och näringslivet, enligt tidningen Dagens Juridik. Hon har bland annat föreläst på polisutbildningen och haft en kurs om muslimsk rätt, och det är antagligen på den vägen hon och två andra muslimska kvinnor ska vandra i Svt:s Halal-tv som börjar sändas i november.

Hon säger i en intervju i Dagens Juridik:
"I programmet diskuterar vi samhällsfrågor som kan vara lite problematiska. Det blir en lite annan infallsvinkel än den vanliga, eftersom alla vi tre som leder programmet är troende muslimer."
Jurist leder Halal-tv, Dagens Juridik

Denna kvinna driver en blogg kallad Betraktarens öga, tillsammans med två andra muslimer. Den som vill bilda sig en uppfattning om vad Halal-tv kan tänkas bjuda på får nog en rätt sann bild av programinnehållet om man läser bloggen, tror jag.

Om polisutbildningen säger Cherin Awad bland annat:
"Vad händer om man får en sådan enhetlig grupp som de som kräver objektivitet vill ha? Min magkänsla säger mig att det kommer att handla om en vit man i förtiårsåldern som kommer att representera poliskåren. Förtroendeingivande? Knappast."
Objektivitet, Betraktarens öga

Dessa tre skrev också i SvD, Ramadanbloggen, under september månad. För att riktigt visa hur viktig denna blogg ansågs vara, var loggan för Ramadan-bloggen lika stor som loggan för tidningen SvD på tidningens hemsida.


Blivande programledaren för Halaltv, Cherin Awad, är mycket obehaglig i sin syn på islam och rättssäkerhet.

"Samtliga större dagstidningar i Sverige har fått tips om Cherin Awads uttalande till stöd för islamism som insändarskribenten Paul Nilsson avslöjade och som spreds på många bloggar. Se länkarna längst ner i följande bloggpost, där många bloggare uppmanar folk att sluta betala tv-licens eftersom SVT släpper fram en islamist.
"
Islamist blir programledare i Svt, Muslimska friskolan

Detta har hon tydligen ångrat efter att ha googlat på sig själv:

"Umeåredaktionen menar att det hänt mycket inom islam sedan Cherin Awad gjorde uttalandet. Redaktionen säger vidare att Cherin Awad idag inte alls står för de värderingarna som hon hade när hon var ung 2003."
Cherin Awad tar avstånd från dödsstraff, Muslimska friskolan

Vad är det som har hänt inom islam sedan 2003? Islam i Sverige, islam i världen, islam som Cherin Awad tycker att man ska utöva religionen? Ett nonsensuttalande från Svt:s Umeåredaktion som man undrar om de tror att man kan ta på allvar!
Och som vid närmare granskning inte håller särskilt väl.
Svt Halaltv och avrättning av muslimska kvinnor, Fredrik Malm

Dessutom har läkaren som vill starta vårdcentraler för muslimer stöd i bloggen Betraktarens öga och en annan känd islamist, Mahmoud Aldebe, som vill att muslimer ska särbehandlas (Uppsalamoskén, krav på särlagstiftning för muslimer och särskild vårdcentral) har skrivit ett gästinlägg på bloggen Betraktarens öga:

"När ska de vakna upp och föra fram samtalet som alla påstår finns i detta mångfaldsland. När ska mediefolket acceptera att i Sverige finns det olika individer med olika bakgrund och intresse. Vi alla har inte samma smak av kläder, mat, böcker, livsstil, kroppsuppbyggnad, humor och mål i livet. När en offentlig person med muslimsk bakgrund öppnar vårdcentral enligt landstingets regelbok och svenska lagen möts han med mothugg av dem som förespråkar integration av oss invandrare. När jag försöker integrera mig och vara förståndlig med kvinnorna så får jag en örfil av mediefolket och socialdemokratiska politiker."
Förtal, Betraktarens öga
Vårdval Etnicitet, Hedersrelaterat våld

Svenska fäder står inte högt i kurs hos dessa bloggare:
"Min far tjänar mig och mina mål, herr journalist, vad gör din?"
Double O Pah, med rätt att bestämma, Betraktarens öga

Frågan för mig som svensk mor är varför fäder ska betjäna sina barn?

"Men en bra sak är att många tjejer som inte kunnat lära sig simma just pga att de bär hijab, och inte haft tillgång till tjejbad kommer nu kunna få chansen. Idrott är alltid bra (har jag lärt mig på senare år…..när jag var yngre var det INTE så…därför hade jag min mens HELA TIDEN) och idrott tror jag är ett bra sätt till integration."
Burkinilicous, Betraktarens öga

Halal betyder tillåtet, det som är tillåtet enligt islam. Vi börjar blir mer och mer medvetna om vad muslimer anser vara halal genom de krav de ställer i vårt samhälle, de problem som Ramadan-månaden leder till och alla de anmälningar de gör till DO.
Att kritisera islam och att diskutera de krav som muslimer ställer anses vara rasism. Muslimer har idag tolkningsföreträde till vad som ska kallas rasism.

Expo, DO, politiker och en hel del andra ställer sig sedan länge bakom muslimers syn på ett bra samhälle. Så det är slut med det sekulära Sverige, nu är det islamism, den rätta-halal-varianten som gäller. Själva anser många muslimer att de är radikala och med sin syn väl ingår i det svenska samhället.
Men det innebär en ren back-lash för oss svenska kvinnor ifall vi ska leva under den kvinnosyn, synen på familjer och mannens roll som ofta presenteras av dessa. Inte ens muslimska kvinnor vill leva under svenska lagar, och det är synnerligen obehagligt.

Svenskar beskrivs som plantageägare av en av skribenterna på bloggen Betraktarens öga. De har uppenbarligen missat en hel del av historielektionerna samt mycket annat, kan man lugnt konstatera vid läsning av bloggen. De visar upp ett starkt förakt för oss svenskar, och är okunniga om eller ointresserade av Sverige.

Ta en titt på hur Sverige ska se ut för att passa muslimer, en syn som SvD stöder och som är en del av Svt numera. Betraktarens öga, en blogg att hålla ett vakande öga på!


Tack till bloggen Muslimska friskolan för bra bevakning i frågan!

Den obesvarade frågan om välfärdsstaten

Det sägs att vi gått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Inte underligt att invandrare från mindre utvecklade länder i Mellanöstern och Afrika har svårt att hitta jobb. Den utbildning och kompetens som platsar i ett informationssamhälle skaffar man sig inte i en handvändning.

Följden har blivit segregation där muslimska invandrare bor i förortsghetton och försörjs av det allmänna. Något alternativ till denna situation är svår att finna. Om man skrotade
välfärdssamhället och lät folk klara sig själva skulle kriminaliteten bli värre, även om invandringen kunde tänkas minska när inte längre gratis försörjning hägrar. Det bästa vore om invandringen ändå kunde stoppas på något sätt, då skulle den dryga halvmiljonen muslimska invandrare ha större chans att anpassa sig och få utbildning och jobb.

En skarp motsättning har uppstått mellan dem som arbetar med
social trygghet inom välfärdssektorn, och de som drabbas av invandrares kriminalitet och kräver civil säkerhet. De förstnämnda är ofta statliga tjänstemän och röstar på vänsterpartierna som försvarar offentliga tjänster, inte minst inom invandringsindustrin.

De som vill ha civil säkerhet har ofta lägre inkomster och står utan möjlighet att lämna förorterna. Jag tror att det är fel att kalla dessa väljare för höger, även om de vädjar till lagens starka arm. De vill naturligtvis både ha en civil trygghet med ett fungerande rättsväsende, och en social trygghet. Och naturligtvis finns det ett parti med just denna goda karamell på programmet, nämligen Sverigedemokraterna.

"De sverigedemokratiska väljarnas misstro mot politikerna måste tas på allvar," skriver
Sydsvenskan. "Världen är på väg in i en lågkonjunktur... människor marginaliseras och låter sig lockas av Sverigedemokraternas bedrägligt enkla lösningar på ytterst komplicerade problem. Kampen mot utanförskapet förblir regeringens främsta uppgift."

Ska det vara så svårt att fatta? Det är enkel matematik. Det går inte att göra något åt invandrarnas utanförskap på arbetsmarknaden så länge det strömmar in 100.000 lågutbildade människor från Asien och Afrika varje år.

Bild: Terrorattacken på Glasgow Airport förra sommaren

Läs mer >>

söndag 12 oktober 2008

Miljöpartiet EUs röst i Sverige

Det svenska miljöpartiet "de gröna" har i alla år ägnat sig åt röstfiske genom att låtsas vara emot EU. Nu när det bränner till och Sverige genom Lissabonfördraget riskerar att upphöra vara en suverän stat, då byter de gröna skojarna fot.

Det kan vara farligt för karriären att utmana makten. Lissabon-fördraget ska drivas igenom, ingen tvekan om att det är uppgjort spel.

När miljöpartiets
"språkrör" Peter Eriksson i Ekots intervju skulle förklara varför han svängt i EU-frågan "var han mer än lovligt snurrig. För att respektera utslaget i folkomröstningen, sade han. Men den hölls ju 1994 – vilken reaktionstid ... För att klimatfrågan är så akut, sade Eriksson. Men den har väl varit akut för miljöpartiet i åratal ... ”I dagsläget” är det ingen fördel för Sverige att gå ur, menade han. Men ett EU-medlemskap är knappast en fråga om dagsform ..."

Det är klart att miljöpartiet gillar EU. Global uppvärmningshysteri och multikultur (= mer islam) står ju högt på dagordningen hos båda.

Miljöpartiet deltog i Hamas-möte, miljöpartiet har en riksdagsman som är medlem i Muslimska brödraskapet, miljöpartiet vill att skolbarnen ska lära sig arabiska i stället för svenska. Undrar hur många av dem som röstar på miljöpartiet känner till att islam ingår i åsiktspaketet? Allt eftersom EU blir mer islamvänligt blir också miljöpartiet EU-vänligt och slopar nu alltså kravet på att Sverige skall lämna EU.Samhällsförfall och muslimsk vulgärkultur

Sexuella trakasserier och gruppvåldtäkter bör inte beskyddas av någon slags missförstådd "religionsfrihet". Om våra medier vågade avslöja att hederskultur och islam ligger bakom skulle det möjligen gå att göra något åt problemet.

Över huvud taget är mediers anonymisering av kriminella egendomlig, det förekommer till och med att man "pixlar" bilder av brottslingar så att de får ljusare hud. Och "Svensk dödad i Irak" som överskrift när det handlade om en arabisk jihadkrigare med svenskt medborgarskap.

Från den danska bloggen Borgerlig Kritik:

"De traditionella självförsvarsmekanismer som kräver av mannen att han beskyddar kvinnan mot att våldtas av främlingar fungerar inte längre. Välfärdsstaten har tagit över mannens roll, och straffar människor som skaffar medel till effektivt självförsvar.

I detta vakuum kan den muslimske mannen som är uppfostrad i en förmodern hederskultur utöva sina mest dolda och tabubelagda begär och drifter, utan att samhället gör något effektivt för att sätta gränser. Effekten av detta kulturella självmord ser vi i broderlandet Sverige, där muslimska pojkar som tillfrågas om sina attityder till sexualitet avslöjar normer som är i fullständig konflikt med värdlandets jämställdhetspolitik.

Den folkliga muslimska vulgärkulturen är därför på konfrontationskurs med det västliga rättssamhället, men bara tiden kommer att utvisa vilken av dessa två som är starkast."

Läs det hela här.

Islams kontroversiella våldtäktslagar ger ordet ”vulgärkultur” en förvriden och pervers betydelse. Slaveri och hedersmord och våldtäkt är sedesamt och fint medan kvinnlig frigörelse är vulgärt.

Bilden visar kvinnliga anhängare av ett pakistanskt religiöst parti som håller plakat med texten "En kultur av vulgaritet är inte acceptabelt". Protestdemonstrationen som ägde rum år 2006 fördömde att Pakistans parlament beslutat att avskaffa dödsstraff för utomäktenskapligt sex och reviderat regeln om att offer måste ha fyra vittnen för att bevisa att de utsatts för våldtäkt.

Egendomligt att dessa beslöjade kvinnor stödjer något så kvinnofientligt som islamiska våldtäktslagar.