fredag 3 oktober 2008

Proletär vill bli idol

"Jag kommer för att hämta guldbiljetten", säger den rappande arabiske killen till juryn i tv-programmet Idol. "Allah har sagt det". Idol-juryn svarar: "Det här är inte riktigt ditt forum." "Forum?" svarar han, det är tydligt att han inte begriper ordet.

Dessa killar har en attityd som de fått hemifrån av fäder (en invandrarpappa gjorde tummen upp till sin son, som stod inför rätta för gruppvåldtäkt mot en minderårig svensk flicka) och av religiösa lärare, en attityd av att jag är mer värd än du därför att jag är muslim och man. Någon utbildning eller prestation krävs inte, jag är bäst.Fem professorer varnar för negativ spiral inom skolväsendet:

Vi håller på att få en klasskola som sorterar ut eleverna efter föräldrarnas bildningsnivå. Sverige går mot en märklig samhällsutveckling med ett växande, lågutbildat manligt proletariat. På ren svenska håller vi på att få en klasskola som sorterar ut eleverna efter föräldrarnas bildningsnivå och socioekonomiska status.
"På ren svenska" är det inte skolan som sorterar ut dessa killar, de sorterar ut sig själva, med hjälp hemifrån. Deras orealistiska inställning till livet försvårar för dem. Besvikelsen över att bli åsidosatt kan leda till al-Qaidas träningsläger där de kan få bekräftelse.

Professorerna tar Finland som ett exempel på att "läspedagogik" fungerar på svaga elever. Men orsaken till att finska elever är bättre på att läsa är helt enkelt att Finland haft en mycket liten invandring från utomeuropeiska länder.

Det är inte underligt att vi har fått ett proletariat i Sverige med en sådan attityd som dessa unga män har. De har ingen respekt för sina mödrar, därför att de som män har rätt att bestämma över dem. Ett exempel på denna orimliga manliga självöverskattning: en svensk läkare skulle göra ett akut kejsarsnitt på en kvinna i Dubai men fick inte lov till det förrän en manlig släkting hade givit sitt godkännande. I sista stund fick man tag i en 15-årig pojke som skrev under papperet och kvinnans och barnets liv kunde räddas.

Alla är naturligtvis inte fanatiker som tycker att man är bra som man är, bara för att man är man. Det finns många muslimska familjer som driver på sina barn att plugga, och söker sig bort från ghettona och försöker hitta bättre skolor åt sina barn. Skolor med aktiva föräldrar och en gemensam värdegrund i vilken islams kvinnosyn inte ingår.

Varför lyckas inte dessa fem professorer förklara orsakerna till att Sverige håller på att få ett lågutbildat manligt proletariat? Att skolan sysslar med "utsortering" förklarar inte mycket.
Liksom våra politiker vågar de inte ta orden islam och invandring i sin mun. Det är knappast vetenskap de sysslar med.

Slutligen några ord om vad man kan göra. Ta efter hur man gick till väga på 1990-talet för att få ner brottsligheten i New York, det som brukar kallas nolltolerans. I stället för att gå direkt på de stora problemen började man med att ta bort klottret i tunnelbanan, vilket visade sig få stora effekter.

På samma sätt bör vaktmästaren i en skola gå runt på morgonen innan eleverna kommit och ta bort allt klotter. Fulhet och förfall tar bort uppmärksamheten från studierna och kan inspirera till vandalisering och våld.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar