tisdag 28 maj 2013

Planerad förstörelse av Europa?

      

Den Arabiska Dialogen är ett avtal mellan EEG (föregångaren till EU) och arabländerna. Dokumentet undertecknades 1978 i Damaskus och garanterar fri invandring och sociala förmåner, samt löften om att vi i Europa kommer att främja arabisk kultur, alltså islamisering.

Efter oljekrisen 1973 kröp EEG:s politiker för araberna för att få moderata oljepriser. Men närmandet mellan Europa och arabvärlden började långt tidigare, med Hitlers samarbete med stormuftin av ​​Jerusalem, som upprättade Handschar-divisionen på Balkan. Med tiden blev resultatet de islamiska staterna Bosnien och Kosovo.

En av islams grundpelare är jihad, heligt krig, och det är ingen hemlighet att ett sådant pågår i Europa, inte minst i Frankrike som har en stor muslimsk minoritet. Den senaste tidens oroligheter i Stockholm och andra platser i Sverige är onekligen inspirerade därifrån. Samma typ av organiserat gerillakrig med snabba raider mot polis, brandkår, skolor och andra offentliga institutioner.

  Jihadkrigarna som springer omkring med bensindunkar och kastar sten mot brandmän

onsdag 22 maj 2013

Sveriges radio i al-Shababs ledband

En somalisk journalist i Sverige avslöjade hur en ledare för ett aktivitetscenter lockade ungdomar till Al-Shabab. "Klockan är halv fem, Ekot. Många av unga män från Sverige rekryteras av den islamistiska rebellgruppen al-Shabab har kommit från ett aktivitetscenter i Rinkeby."

Efter rapporten sändes fick hon många hot. En kväll brändes hennes bil på gatan. Men hon hade förberett sig för hot och social utfrysning. Men hon var inte beredd på vad som följde senare.

Några månader senare kom kritik från en helt annan front. Från sina egna kollegor på ett av Sveriges mest inflytelserika politiska radioprogram "Konflikt". Hennes forskning avfärdades som enbart "hörsägen" och "rykten". Bakom uttalandet stod Randi Mossiige-Norheim.

Amun berättar, att efter programmet "Konflikt" sändes, blev hon ännu mer utstött. Och det bekräftade de religiösa gruppernas tro, att de hade rätt. Hon fick fler hot.

På tal om aktivitetscenter - ungdomar i Stockholmsförorten Husby säger att det är lät­tare att leva på socialbidrag och bränna bilar som under­hållning, än att stiga upp om morgonen och gå på jobb:
Tyvärr har dagens situa­tion redan lett till att vi har olika mått­stockar, säger polisen. I Bromma skulle vi ald­rig tveka att stoppa en bil som vi mis­stän­ker fram­förs av en per­son utan kör­kort, men i Rinkeby måste vi fun­dera över om det är värt det, då det ofta leder till sten­kast­ning, upplopp och fri­tag­nings­försök.

  Det islamiska sättet att säga "tack" för gästfriheten

måndag 20 maj 2013

Jihad är rasism

För många räcker det att kasta en enda blick i Koranen för att bli programmerad för jihad, men makthavarna tillåter oss inte veta att det är muslimsk rasism som vänds mot oss. Svenskar flyttar från sina bostadsområden, eller rättare sagt fördrivs, under största möjliga tystnad i media och politik.

  God morgon Malmö

söndag 19 maj 2013

Muhammed trumfar genus i Sverige

Muslim i Trollhättan fick 30.000 i skadestånd när han vägrade skaka hand med kvinnlig chef. Vem kränkte vem egentligen?

   Snaphanen

lördag 18 maj 2013

Kierkegaard var en stor humorist

Vexeldriften, af Søren Kierkegaard 1843

Livet fordrer afveksling fra øjeblik til øjeblik, og i hvert øjeblik skal oplevelsen være intenst sand, men netop derved bliver der ingen sammenhæng i tilværelsen, og æstetikeren bliver derfor evigt søgende og desperat.

Guderne kedede sig. Derfor skabte de menneskene. Adam kedede sig, og fordi han var alene, så skabtes Eva. Fra det øjeblik af kom kedsomheden ind i verden, og voksede i størrelse på det nøjagtigste alt efter folkemængden voksede. Adam kedede sig alene og derpå Adam og Eva i forening. Derpå kedede Adam og Eva og Kain og Abel sig en familie.

Derpå tiltog folkemængden i verden, og folkene kedede sig en masse. For at adsprede sig, fattede de den tanke at bygge et tårn, der var så højt at det ragede op i skyen. Denne tanke var lige så kedsommelig, som tårnet var langt og et forfærdeligt bevis på, hvorledes kedsomheden havde taget overhånd. Derfor blev de adspredte over verden, ligesom man nu rejser udenlands for at vedblive at kede sig, og hvilke følger havde ikke denne kedsomhed. Mennesket stod højt og faldt dybt, først ved Eva, så fra det babylonske tårn. Hvad var det på den anden side, der opholdt Roms undergang. Ja, det var brød og skuespil. Hvad gør man i vor tid, er man betænkt på noget adspredelsesmiddel? Tværtimod, man fremskynder undergangen.

Man tænke på at sammenkalde til en stænderforsamling. Kan der tænkes noget mere kedsommeligt for så vel de herrer deltagere som for dem, der skal læse og høre om dem? Man vil forbedre statens finanser ved besparelser. Kan der tænkes noget mere kedsommeligt? I stedet for at forøge gælden, vil man afbetale den. Efter hvad jeg kender til de politiske forhold, vil det være Danmark let at åbne et lån på en 15-20 mia. (mit: i dagens kroner). Hvorfor tænke ingen dog derpå? At et menneske er et geni og ikke betaler sin gæld; det man da hørt om, hvorfor skulle en stat så ikke kunne gøre det samme, når der blot er enighed? Man åbne da et lån på 20 mia. Man anvende det ikke til afbetaling, men til offentlig forlystelse. Lad os fejre det tusindårige rige med fryd og gammen. Som der nu står bøsser, hvori man skal lægge penge, skulle der overalt stå skåle, hvori der lå penge.

Alt ville så blive gratis, man gik så gratis i teatret, gratis til offentlige fruentimmere, man kørte gratis til dyrehaugen, man blev begravet gratis, og gratis blev der holdt tale over én. Jeg siger gratis, thi når man altid har penge ved hånden, så er det på en måde som alt er gratis. Ingen måtte eje fast ejendom. Kun mig skulle der gøres en undtagelse. Jeg forbeholder i alt fald 1000 rigsdaler om dagen fast i londoner bank. Dels fordi jeg ikke have mindre dels fordi det er mig, der har givet ideen, endelig fordi man ikke kan vide om jeg skulle hitte på en ny ide, når de 20 mia. vare forbrugte. Hvad ville følgen af denne velstand så blive? Alt stort ville strømme til København. Til kulturbyen.

De størst kunstnere, skuespillere og danserinder. København ville blive et andet Athen. Hvad ville følgerne dog ikke blive? Alle rigmænd ville nedsætte sig i denne stad. Blandt andre ville vel kejseren af Persien og kongen af Engeland også komme dertil. Se, her er min anden ide. Man bemægtiger sig kejserens person. Måske vil en eller anden sige, der bliver oprør i Persien. Man sætte da en ny kejser på tronen. Det har man set ske før, og den gamle kejser falder så i pris. I så fald er det min ide, at man sælger ham til tyrken. Han vil nok vide at gøre ham op i penge. Dertil kommer endnu en omstændighed, som vore politikere ganske synes at have overset.

Danmark er ligevægten i Europa.

Der kan ikke tænkes noget mere lykkeligt end den eksistens. Jeg ved det af egen erfaring. Jeg var engang ligevægten i en familie. Jeg kunne gøre lige hvad jeg ville. Og det gik aldrig ud over mig, men altid ud over de andre. Oh, måtte min tale trænge hen til eders øren. I som ere satte på de høje steder til at råde, I Kongens og folkets mænd, vise og forstandige statsborgere af alle klasser. Ser eder dog for, gamle Danmark går under. Det er fatalt. Det går under …af kedsomhed. Det er det aller fataleste. I oldtiden blev den konge, der skønnest besang den afdøde. I vor tid burde den være konge, der sagde den bedste vittighed. Den skulle være kronprins, der gav anledning til at den bedste vittighed blev sagt.

Kierkegaard – kedelig?

tisdag 14 maj 2013

Värre judehat i schlagerns Malmö än i Baku

"Vi ska bomba er, israeler!"
"Jag blev kallad judehora i taxin"

söndag 12 maj 2013

Dialog = dialögn

Den förre påven var en tänkande, argumenterande påve. Den nye verkar inte lika angelägen om att avslöja islams ondskefulla och omänskliga läror. Nu ska det handla om "dialog" med islam.
Det finns anledning att erinra om påve Benedictus sista ämbetshandling: Helgonförklaringen av de 800 martyrerna i Otranto, som mördades i jihad 1480.

 En tänkande, argumenterande påve, som svingade ordets svärd istället för maktens

SD-politiker hotas, förföljs och misshandlas – men ingen bryr sig

Att vara aktiv sverigedemokrat har ett högt pris för många. I slutet av februari blev ordföranden för SD i Ängelholm slagen blodig i sitt hem av en okänd man. För drygt en vecka sedan brändes hans kolonistuga ner till grunden, av allt att döma rör det sig om mordbrand.

”Jag kände lukten av bensinen, så när jag skulle öppna dörren för att lufta ut bensinen smällde det till och lågorna slog emot mig direkt. Jag fick kasta mig ut genom fönstret”, berättar han för Kvällsposten. Han klarade sig utan allvarliga skador, men blev svedd i ansiktet.

- För ett tag sedan tog vi initiativ till en manifestation mot politiskt våld i Jönköping, apropå att det hade hänt mycket där. Ingen var intresserad, vi fick ställa in. Det känns snarare som om andra politiker legaliserar våldet genom sin retorik, att de kallar oss en massa saker som inte stämmer. Säger man att jag är rasist varje gång man pratar om mig – ja, då är man det i folks ögon och detta kan trigga motståndare.

– Det är ju också ganska anmärkningsvärt att statsministern fördömer läktarvåld och hot mot idrottsfunktionärer, men aldrig har aldrig fördömt det som händer oss.

  d-intl.com

lördag 11 maj 2013

Ungefär lika utslätad nationell egenart i EU som i schlagerfestivalen

EU borde ta hand om sina medlemsländer i stället för att försöka knäcka dem

onsdag 8 maj 2013

Om du tänker på "socialism" när du hör Barack säga "förändring"

... så är du "högerextrem". Åtminstone enligt de babblande klasserna - journalister, politiker, akademiker. Det är nästan som man får intrycket att allt som inte är till vänster om Josef Stalin är "högerextremism". Men deras snack leder till diktatur. Stalin dödade miljontals människor, efter att först ha avväpnat dem. Och framtida totalitära regeringar kommer att göra det igen.

   Obamas officiella dödslista

tisdag 7 maj 2013

Det är arabländerna som utövar apartheid, inte Israel

    

Det verkliga hotet är radikal islam som ser Israels förstörelse som något som fullbordar Koranens religiösa budskap. Ett hot som påverkar inte bara Israel, utan även Västvärlden och världen i stort.

Om Stephen Hawking verkligen ville bojkotta Israel, så skulle det sannerligen vara mycket som han inte kunde ha glädje av. Bland annat den teknologi som gör att han överhuvud taget kan kommunicera med omvärlden.   Om Israel går under, går vi alla under

måndag 6 maj 2013

Debatten handlar om debatten

... vilket ju är meningen! På så vis kan eliten ostört fortsätta att skänka bort landet… Europarekord i skolbränder och gruppvåldtäkter är det bäst att tala tyst om.

"94 procent av lågstadiebarnen fick gå ensamma till skolan i början av 1980-talet, jämfört med 47 procent i dag. Andelen barn som får föräldrars tillåtelse att gå till affären utan vuxen har sjunkit från 82 till 24 procent.
En fjärdedel av unga kvinnor anger att de låtit bli att gå ut på kvällen av rädsla för våld. Det är en fördubbling jämfört med 1980." Oron för brott är inte ogrundad

Efter våra förrädiska makthavares önskan kommer vi nu att få en ännu större invasion av de mest omöjligt integrerbara människor man kan hitta. Förra året kom 110.000, i år beräknas 220.000. Nästa år...?

Svenskar


Flyktingbarn


   Analfabeter ska rädda våra pensioner

lördag 4 maj 2013

God morgon Malmö

Den starke mannen Ilmar Reepalu i Malmö har ersatts av en stark kvinna, Katrin Stjernfeldt Jammeh. Hon är lyrisk över regeringens beslut att tvinga andra kommuner att ta emot ensamkommande så kallade barn. Även gratis sjukvård, tandvård, kondomer och rakapparater ingår i paketet.

Bilderna visar Katrin Stjernfeldt Jammeh och hennes man Basiru Jammeh:

   

   God morgon Malmö

fredag 3 maj 2013

Marx: finns det inget proletariat så måste det importeras

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt med kamrater i Göteborg på första maj - vem är svensk?

 

Cello Jr skriver: "Bildbevis på varför invandrare blivit en allt mer betydelsefull faktor för vänsterpartier och varför borgarna försöker konkurrera ut dem på deras egen planhalva."

Största möjliga tystnad om befolkningsökningen

   Bostadsbristen i Sverige beror på invandringen

Okunnigt om Ungern

En krönikör i SvD påstår att ”det öppet främlingsfientliga, stöveltrampande partiet Jobbik brunfärgat debatten i flera år”. Helt säkert är är Jobbik brunfärgat, men i övrigt tar han fel. Varken regering eller folk i allmänhet böjer sig för detta islamvänliga och Israelfientliga parti.

Läs vidare: Okunnigt om Ungern

onsdag 1 maj 2013

Våldsvänstern i Jönköping

   Bokcafét, en samlingspunkt för palestinasjalar och våldsvänster