lördag 28 februari 2009

What’s in a Name?I den arabiska Bibeln är “al-Ilaah” det namn man använder om den kristna guden därför att det är alldeles uppenbart klart att Allah är en helt annan gud. I Koranen däremot använder man ordet Gud vid översättningar, det låter ju onekligen snällare än Allah.

I Malaysia vill de kristna göra tvärtom och säga Allah om den kristna guden.

Det må dock vara dem förlåtet eftersom de inte gärna vill sticka ut och riskera förföljelse. 60 procent av befolkningen är muslimska malaysier. En tredjedel är kineser och indier och i den gruppen är många praktiserande kristna.

Hur mycket islam kan en fri civilisation tolerera? Ju mer islam i ett land, desto större problem. Vid så hög muslimsk andel av befolkningen som 60 procent kan man räkna med att sharialagar används som vapen mot de otrogna. Faktum är att en fullskalig jihad pågår i det buddhistiska grannlandet Thailands fyra sydliga provinser, där tusentals människor mördats under de senaste åren.

Obamessias kommer til byen!USA:s president Barack Obama överväger att besöka Internationella olympiska kommitténs möte i Köpenhamn i oktober för att ge tyngd åt sin gamla hemstad Chicagos ansökan om att få anordna OS 2016.

Hodjas blog: Den samlede danske verdenspresses hamasturbatører stønner henrykt under udløsningen: “Den Store Mester Kommer!”

Tidningar och TV kan även hänryckas över att Obama planerar att ge 900 miljoner dollar till Hamas att köpa vapen för. Läs mer >>

fredag 27 februari 2009

Synd och skam

I det socialdemokratiska välfärdssamhället behöver man inte känna skuld om man ligger samhället till last, det är inte ens eget fel, det är samhällets fel. Allt är ödesbestämt. Om man lyckas i livet är det bara tur, och staten kan därför konfiskera ens överflöd för att ge till mer behövande. En rövarmoral utan samvete. En moral med många beröringspunkter till islam.

Om någon antyder att motgångar skulle bero på en själv skyller man ifrån sig. Om man gjort något fel känner man ingen skuld, däremot skam om brottet skulle upptäckas. Man vet sina rättigheter och struntar i sina skyldigheter och det slutar alltid med att man biter den hand som föder en.

”Pojkar som uppfostras till att var utåtreagerande, självhävdande, ’berättigade’ och icke-förlåtande - vilket tillsammans ger kort stubin - har verkligt dåliga odds i integrationen, när inte heller deras skolkunskaper kan ge dem respekt. Samtidigt är pojkarna mycket materialistiska och tycker inte om att ha lite pengar. Jag har diskuterat denna farliga cocktail åtskilliga gånger med här boende palestinska mödrar, men de önskar denna socialkaraktär i sina söner. Det ser ut som att den andra sidan av myntet är kriminalitet och våld.”

Kirsten Damgaard, kulturpsykolog, via Snaphanen

Kriminalitet och våldsamt beteende bland unga män i invandrarförorterna är ett stort problem. Men den majoritet av invandrare som bara vill ha lugn och ro och därför bara låter saker och ting gå sin krokiga väg... har denna majoritet egentligen inte en stor skuld i det som händer?

torsdag 26 februari 2009

Varför vi måste besegra radikal islam

Bloggen har fått ett mail: en översättning av ett föredrag i samband med presentationen av den i Mellanöstern kända författaren och nyhetsankaret Brigitte Gabriels bok

”They must be stopped! – Why we must defeat radical Islam and how we can do it.”

Hoten mot den fria världen idag

Libanon var det mest kristna landet i Mellanöstern omgivet av bara muslimska länder. Vid självständigheten 1940 var majoriteten kristna, och muslimerna var då i absolut minoritet i landet.

Libanon hade under den kristna tiden utvecklats och moderniserats inom alla områden. Landet hade också närmat sig den västerländska kulturen och var det mest västanpassade i hela regionen bland alla övriga länderna i arabvärlden. På mycket kort tid blev Libanons huvudstad Beirut betraktad som ”Mellanösterns Paris”. Man hade de bästa universiteten i hela Mellanöstern, de bästa centren för yrkesutbildning och skolor, de bästa teatrarna osv. Libanon exporterade sin konst och kultur till resten av den arabiska världen. Därför förstår många av de arabisktalande länderna libanesisk dialekt och kultur, medan libaneserna inte förstår lika bra arabiska. Landet hade öppna gränser, det var ett multikulturellt samhälle, som tillät alla att fritt få komma in i landet och också lämna det.

De flesta tror att alla länder i Mellanöstern är muslimska. Detta var inte sant. För 30 år sedan var Libanon helt kristet med en liten obetydlig population av muslimer. På grund av sin kristna kultur och västvänliga inställning hade det utvecklats till att vara det modernaste och mest västinriktade landet i hela Mellanöstern.

Den religiösa situationen förvärrades dock gradvis eftersom muslimer blev fler och förökade sig mycket kraftigt på kort tid. Snart bestod dessa av mer än 50 procent av invånarantalet i Libanon samtidigt som de kristna inte förökade sig lika snabbt. Det var inte så konstigt, eftersom den muslimska mannen tilläts enligt sin religion ha upptill fyra hustrur. På detta sätt förökade de sig betydligt snabbare än de kristna och blev den dominerande religionen i Libanon.

Den mest kände muslimen i världen idag är Osama bin Landen. Han är bara en av 53 syskon i sin familj! Han själv har 27 egna barn! Mella fadern bin Laden och sonen Osama finns det mer än 80 barn och ett mycket stort antal fruar. Hur många av oss västerlänningar känner till någon som har producerat 80 barn? Det är därför som muslimerna förökar sig på kortare tid än en mansålder och det gör de mer än något annat folkslag var de än bosätter sig.

På 70-talet var Libanon det enda landet med öppna gränser och som t ex tog emot Palestinska flyktingar. När dessa flyktingar väl hade etablerat sig i landet, slog de sig ihop med de militanta muslimerna och utropade Jihad – för att föra ett heligt krig mot alla kristna och otrogna i Libanon. Problemen för den kristna minoriteten hade börjat.

Yassir Arafat skapade en bas i Libanon för att lättare kunna anfalla israelerna. Detta gjordes möjligt eftersom han (Arafat/Al Fatah) systematiskt började missbruka och utnyttja Libanons öppenhet, landets demokratiska samhällssystem, den liberala lagstiftningen och libanesernas kristet humana inställning till alla folk som vistades i landet. Det resulterade i att muslimerna började förfölja och död de kristna med hjälp av Al Fatah och de militanta muslimerna. Plötsligen hade de kristna libaneserna inget att säga till om i sitt eget land.

1974 hade det gått så långt att de kristna mer eller mindre blivit fångar i sitt eget land. De kunde inte längre ta sig dit de ville och inte heller vågade de lämna landet utan att ta stora risker för sin egen säkerhet. Muslimerna införde stränga restriktioner och begräsningar mot alla som inte var muslimer. Livet började i och med detta bli allt svårare för de kristna, som hamnat i en hopplös minoritetsställning. Muslimerna, tillsammans med palestinierna satte upp checkpoints överallt, på alla gator och vägar, i alla städer och byar runt om i hela landet. De stoppade nu alla bilar och kontrollera både förarnas och passagerarnas identitet genom att under vapenhot tvinga dem att identifiera sig.

På id-handlingarna hade man infört att alla skulle vara tvingade att ange sin religiösa tillhörighet, som visade om man var muslim, kristen eller jude. När man vi dessa checkpoints såg att det fanns kristna i en bil eller buss drog man ut dem alla och sköt den på fläcken. Det kallades för ”identites-avrättning” (Identity killing)!

Därför dröjde det inte länge förrän alla kristna libaneser slutade att förflytta sig inom det egna landet – av rädsla för att bli avslöjade och bli mördad bara för sin tros skull. Man såg sig därför som fångar som inte kunde förflytta sig någonstans inom landet.

1975 började muslimerna, tillsammans med palestinierna, också ta över militärförläggningarna runt om i landet. Man byggde snabbt upp en egen islamistisk armé och tog sedan över hela den inhemska infrastrukturen. Man besatte, i sin majoritetsställning, avgörande och viktiga politiska och statliga poster varvid man införde islam som huvudsaklig och enda tillåtna religion. Alla andra trosinriktningar förbjöds! De kristna och judarna var nu ”tillåtet villebråd” och kunde för följas, jagas och dödas vart än de dök upp.

De kristna libaneserna hade aningslöst släppt in en fiende i landet. Man hade ignorerat muslimernas snabba förökning och tillväxt, i tron att man levde upp mot sina demokratiska, liberala och västerländskt humana värderingar. Man hade utan att göra något åt det, låtit det egna landet inifrån ockuperas av muslimerna och före detta palestinska flyktingar som ju hade samma religiösa och dominanta övertygelse – nämligen islam.

De kristna libaneserna förstod inte varför muslimerna utsatte dem för denna grymma förföljelse? Men skälet var bara att de inte var muslimer utan hade en annan tro – de var kristna, alltså var de fiender till islam och då hade varje muslim, med Allahs stora nåd, rätt att förinta alla ogudaktiga och otrogna människor i Allahs namn. Det var alltså uppenbart, att de libanesiskt kristna skulle förintas bara för att de råkat födas in i den kristna tron. Därför levde de, allt sedan 1975, under ständigt dödshot från den muslimska majoriteten. De utsattes för en grym och diskriminerande behandling som ledde till att de svalt, hade varken mat eller vatten, ingen stans att bo, för muslimerna hade raserat deras hus och bostäder, ingen medicin eller sjukvård och det var så gott som omöjligt för dem att vistas ute. All förflyttning fick ske på natten eller dold i diken och bakom raserade byggnader och hus. Därför led de kristna fruktansvärt.

Så snart muslimerna fick tag i en kristen utsatte den för en fruktansvärt grym tortyr. Kvinnorna våldtogs systematiskt och alla mördades sedan utan förbarmande. Grymheterna fann inga gränser och för att förnedra de kristna ännu mera använde muslimerna t ex Bibeln som toalett papper. (Om de kristna hade företagit något liknande med muslimernas heliga urkund Koranen, eller uttalat sig ifrågasättande om något av dess innehåll, hade detta räckt för att bli utsatt för en fruktansvärd hämnd. Minnet av deras hatfyllda och hämndlystna reaktioner runt om i världen efter att danskarna presenterat några skämtteckningar som skulle föreställa Muhammed, visar hur oerhört våldsamt muslimerna reagerar överallt i världen. Ingen kritik accepteras av islam hur oförargligt eller blygsam den anses vara i våra ögon.)

En kristen moder med två barn överraskades i sitt gömställe. Islamisterna band kvinna på en stol och den 12-åriga sonen i knäet på henne och sedan under vapenhot tvingade man henne att skära halsen av sin egen son. Sedan våldtog de den 16-åriga dotter, mördade henne inför moderns ögon och därefter var det moderns tur att bli våldtagen, grymt torterad och sedan mördad. Detta var vad det hot och den grymhet som de kristna libaneserna stod inför.

Vi i väst måste börja förstå den barbariska natur som radikal islamism innebär. Det är ett allvarligt hot som håller på att närmar sig hela vårt demokratiska samhälle. Det rör sig om vår yttrandefrihet, vår demokratiska livsstil, vår religionsfrihet och andra för oss fullständigt självklara mänskliga rättigheter som nu är i fara.

Den vänsterfärgade massmedians journalister presenterade Israel som Libanons fiende samtidigt som de kristna libaneserna pressades allt längre söder ut mot israelerna. De kristna stod nu med ryggen mot judarna med muslimerna på andra sidan. Det enda man var klar över, var att judarna förmodligen inte skulle mörda dem och behandla dem lika grymt som muslimerna gjorde, eftersom man delade samma Gud och övertygelse som judarna. Man hade ungefär samma värdegrund och därför vågade man lita mera på dem, vilket var något man absolut inte kunde göra med muslimerna.

Mellan åren 1975 – 1979 började israelerna att ta sig in i södra Libanon för att hjälpa de kristna libaneserna. Man tog även med sig mat, vatten och mediciner med sig och gav sitt förföljda grannfolk i norr och den sjukvård som de förnekades av muslimerna. Om t ex en skadad eller sjuk kristen råkade hamna på ett sjukhus inne i Libanon fick den ingen som helst vård. Personalen önskade istället ta död på patienten och i vissa fall hände det att man kastade ut den sårade eller sjuka kristna patienter från de övre vångarna på sjukhuset, under det att man applåderade och skrek ”Allah ak bahr!” (”Allah är stor!”)

Israelerna försåg dessutom de kristna med vapen och ammunition och lärde dem att försvara sig själva mot de radikala islamisternas och palestiniernas ständiga attacker i södra Libanon. De gav dem också kläder, filtar och möjligheter att skydda sig mot kylan. Det var första gången som många libaneser fick uppleva delaktighet med någon som visade dem medkänsla och empati i deras fruktansvärda situation. Av israelerna fick de istället omvårdnad och trygghet och de trodde inte det kunde vara sant att israelerna var så generösa. Men det berodde på att den arabiska propagandan som de hela tiden hade blivit utsatt för påstod att judarna var grymma och fientliga mot alla. Nu fick de kristna uppleva något helt annat; människor som visade sig vara tvärt emot den propaganda det hört av den muslimkontrollerade massmedian i hemlandet.

De kristna libaneserna var, jämfört med de kriminella, våldsamma och grymma muslimska gatugängen, städade och välutbildade människor. De hade universitets- och högskoleutbildning och goda betyg. De var så långt man kunde komma från de radikala islamisterna som bara vandaliserade, stal, rånade, mördade och våldtog.

Det gjorde det samma hur mycket fina betyg, diplom och meriter man har på väggen, när man stod ansikte mot ansikte med människor som är övertygade om, att hugga huvudet av en otrogen är det största beviset på sin lojalitet mot Allah. Denna grymma situation för de kristna rådde ända fram till 1978 då israelerna invaderade hela södra Libanon och pressade muslimer och palestinier tillbaka mot norr. Nu var det israelerna som upprättade checkpoints överallt och detta gjorde att de kristna som fanns kvar i Libanon åter kunde röra sig fritt, åtminstone i de av Israel kontrollerade delarna. Men värre var det för de kristna libaneser som fastnat i de mellersta och norra delarna av Libanon. De blev systematiskt mördade och avrättade av de militanta muslimska mördarpatrullerna.

För att bl a stoppa denna slakt av oskyldiga kristna, intog israelerna Libanon ända upp till Beirut i norr år 1982 och då pressades muslimerna ännu längre mot norr bara för att räddade de kvarvarande kristna i landet. Skälet till att israel gick in i Libanon var också för att hjälpa de kristna i söder att bekämpa de militanta islamisterna och deras allierade palestinier som fick stöd av Syrien, skydd av Iran och finansierades av oljedollar från arabstaterna, pengar som bl a också skulle hjälpa Arafat att bygga upp sina baser i södra Libanon för att lättare kunna terrorisera Israel därifrån. Avsikten var att utplåna den enda demokratiska staten som existerade i Mellanöstern. Muslimerna säger: ”Det finns lördag och söndag – lördag är judarna helgdag och söndag är de kristnas. Därför skall vi förgöra den ´Lilla Satan´ först och den ´Stora Satan´ sedan”. Alla vet att muslimerna kallar USA för den ”Stora Satan” och judarna för den ”Lilla Satan”. Rasismen och hatet från muslimer mot judar märker vi påtagligt i dag i väst.

Syrien stödde, finansierade och försåg också muslimerna i Libanon med pengar, ammunition och vapen, så att de kunde bomba och skjuta Kasamraketer in över gränsen mot israeliska bosättningar och städer i närområdet till Libanon. Så här höll det alltså på i åratal fram till det att Israel invaderade Libanon och trängde de syrianska granatkastarna, kulsprutorna och raketramperna så långt norr ut att de inte längre nådde in på israeliskt territorium.

Israelerna tillsammans med de kristna kämpade nu tillsammans för att få bort Arafat och de muslimska extremisterna så att man kunde återta kontrollen i Libanon. Men i den övriga världen var det inte många som förstod vad det var som hände, därför den palestinska och muslimska propagandamaskinen, effektivt underhållen av arabiska oljedollar, arbetade för högtryck genom att sprida en politiskt korrekt, falsk och felaktig bild av händelserna i Libanon och Palestina om vem som var brottsling – israelerna. Resten av världen, dess politiker och beslutsfattare var ordentligt insomnade och ovetande om det fruktansvärda som hände de kristna i Libanon.

Dessa hade bara israelerna att vända sig till för att få hjälp och de gav dem allt det stöd de kunde förmå och såg till att de som lyckat ta sig till Israel blev väl omhändertagna och fick den vård de så väl behövde. För de kristna, som under lång tid varit utsatt för systematisk diskriminering och våld från muslimerna fick nu uppleva något som inte många hade erfarit; israelernas humana och generösa inställning mot alla, oavsett vilken nationalitet, vilken tro eller övertygelse de hade eller vem det än var, överväldigade de kristna. Israelernas medmänsklighet och humanitet var tvärt emot vad muslimerna stod för, som bara visat hat och utstuderad grymhet mot alla som inte var rättrogna muslimer.

Många kristna upplevde också att moderata muslimer inne i Libanon, som israelerna anlitat som chaufförer till sina ambulanser för att transportera sjuka och sårade söder ut till gränsen mot Israel, var ytterst oärliga, giriga och rent kriminella. Så snart den muslimske ambulansföraren märkte att han körde en kristen krävde han en rundhänd betalning för transporten som kanske varade i bara 10 minuter fram till den israeliska gränsen. Där tog en annan israelisk ambulans vid, med nu med israelisk personal. När de skadade kom till sjukhuset, som låg mer än en timmes körväg in i Israel, var de många av dem som sin vana trogen trodde att de var tvungen att sticka stora mutor händerna även på den israeliska ambulanspersonalen. Men de blev ytterst förvånade när de fick förklarat att israelerna aldrig skulle ta emot pengar eller låta sig mutas för att hjälpa skadade, sjuka och nödlidande. Detta höjde de kristna libanesernas uppfattning om sina grannar i söder. Samtidig var man ytterst upprörd och besviken över hur deras egna libanesiska landsmän mer eller mindre råna dem trots att de var avlönade av israelerna att köra dessa ambulanser.

Vad omvärlden istället fått höra från den arabkontrollerade massmedia var, att israelerna dödat, bombat och terroriserat muslimerna och palestinierna i Libanon. Inte ett ord om att muslimerna själva varit orsak till den omfattande förstörelsen i landet i jakten på kristna och andra otrogna libaneser samtidigt som de tilltvingade sig makten och den totala kontrollen. Hela tiden blev omvärlden informerad att det var israelerna som varit skyldiga till alla attackerna mot de ”stackars” palestinska flyktingarna. Hela tiden blev väst och den fria världen föremål för en omfattande mörkläggning, tillrättaläggning och rena lögner om hur det verkligen låg till, ständigt underhållen av islamkontrollerade journalister på muslimska TV-kanaler, finansierade av arabiska oljedollar.

Som ett israeliskt nyhetsankare upplevs samma mönster av lögner över resten av världen, också över USA och Europa – en lögn i enormt format! Samtidigt undviker västmedia att sammankoppla de internationella terrorattentaten som sker runt om i världen, med militanta och radikala islamister; flygplanskapningar och sprängning av civila flyg med hundratals oskyldiga dödsoffer, våldsbrott kidnappningar och mord mot kristna och judar, mot i huvudsak västerlänningar, mot hjälporganisationer och deras hjälparbetare, sabotage och brandattentat mot synagogor och kristna kyrkor världen över, man bränner ner kristna skolor och liknande institutioner och andra symboler för den västerländska, judiska och kristna kulturen. Men media undviker konsekvent att koppa samman radikal islamism med t ex brottslingarnas namn som: Muhammed, Hussein, Hamid, Mukhtar osv. Inte heller kopplar man samman islamisternas offer med namn som alla klingar typiskt västerländska; Gorge, Allan, Brenda, Lucie osv. Man inser inte att islam är i krig mot allt västerländsk och mot allt som inte är muslimskt.

Det är upprörande att upptäcka hur okunniga och vilseförda västerlänningarna och särskilt deras politiker och regeringar är. De är aningslösa om vad det är som verkligen ligger bakom den muslimska terrorismen och vad som är deras målsättning med sina grymma och omänskliga attentat mot helt oskyldiga människor. De har tagit på sig ansvaret för att i Allahs namn lägga världen under sig och förvandla hela mänskligheten till rättrogna muslimer. Det är dessa, islamisternas fiender, som israelerna ensamma bekämpat de senaste 50 åren. Det är samma militanta islamism som idag allt fler västerlänningar och kristna samhällen utsätts för, på grund av den stora invandringen. Islamisterna har bara en målsättning, att med alla till buds stående medel tvinga människor att konvertera till islam – eller dö under det islamistiska svärdet i Allahs namn. Det har man Koranens ord att stödja sig på.

För 50 år sedan var det ingen som brydde sig. Om vi inte bryr oss idag heller är det för sent. Vi kan t ex inte försvara oss med att Hamas är en terrororganisation som ligger så långt borta från våra egna gränser så det berör oss inte om vad det är som händer där. Men vi måste ha klart för oss att Hamas redan är här, både i USA, också i Europa. De tre största islamistiska organisationerna är al Qaida, Islamiska Jihad och Hamas! De har redan etablerat kraftfulla och fullt fungerade celler på många platser i väst! Bara i USA är de representerade i minst 40 stater. Vi måste börja förstå bakgrunden till denna etablering – i fler än 40 amerikanska stater! Det måste finnas en genomtänkt plan bakom denna etablering?

Många människor och aningslösa politiker har redan fått betala ett högt pris! I Hamas program § 22, som publicerades redan 1988, förklarade man några av dem som var deras fiender. Man skulle förstöra samhällen som hade frimurarorganisationer, kristna Kors- och Tempelriddarorganisationer, Lions Club osv som supporter. Alla skall förintas och flera av dem anses vara spionorganisationer mot Islam och måste därför bort. Man kan tänka sig hur dessa organisationers medlemmar stiger upp på morgonen, äter frukost, går till sina jobb, tjänar sin lön, betalar lojalt skatt, pengar som sedan deras aningslösa och okunniga regeringar använder för att i humanitetens namn förse med rundhänta bidrag och ekonomiska bistånd t ex sådana terroristorganisationer som Hamas i Palestina. Alla dessa västerländska ordensföreningar och sammanslutningar har man förklarat vara fiender till Hamas!

Vad vi alla måste göra i den fria västvärlden är att ta den politiska korrektheten och slänga den där den hör hemma – på sophögen! Inte bra har vi problem med Hamas, vi har problem med spridandet av radikal islamism i våra (ofta nybyggda) moskéer och liknande lokaler som växer upp som svampar runt om i våra städer och samhällen, finansierade i huvudsak av pengar från Saudiarabien och andra oljeproducerande arabstater. I dessa bönerum förkunnar imamer radikal islamism. Där lär sig unga muslimer att det är rättfärdigt att motsätta sig allt västerländsk, alla myndigheter, alla mänskligt skapade lagar för de står under sharialagen skapad av Allah, döda otrogna och att målsättningen är att arbeta för att ta över de otrognas samhällen och göra de till muslimskt. Detta är Allahs yttersta vilja, att förgöra alla hedniska hundar och svin i ”Allahs och hans profet Muhammeds namn” och halshugga är att föredra då ingen utan huvud kan träda in i Paradiset. Att de själva inte skall frukta den egna döden ”för offrar man sitt liv i Allahs namn blir man martyr och får då plats i paradiset sittande på Allahs högra sida”!

Dessa muslimska celler i Amerika är finansierade av den till USA allierade – Saudiarabien. En oljestat som USA samarbetar med, naturligtvis för sitt beroende av deras olja. Den saudiska staten förser muslimer i väst, med bl a böcker och litteratur som förklarar hur de skall leva i ett hedniskt land fullt med otrogna medborgare. Där får de lära sig att hata kristna och judar på grund av deras religion, vilket menas oss alla i väst som inte är muslimer. Att hata otrogna i Allahs namn, att alltid vara emot allt i väst, att Koranen gäller som lag över alla mänskliga lagar och bestämmelser, att de skall upprätta en vägg av motstånd mot all myndighet och att ständigt trotsa de ogudaktiga!

Man påstår också att alla de förfärliga krig som skett under 1900-talet, är demokratin skuld till och att broderskap, jämlikhet, religions- och mänskliga friheter, skapat alla dessa krig.

Detta är alltså vad som undervisas i våra moskéer och källarlokaler runt om i USA och självklart i väst! De påstår att alla andra religioner än islam är falsk religion! De skall skapa en fungerande muslimsk världsordning, en muslimsk regering på alla platser runt om i världen där de bosätter sig. Detta är bindande och principiellt viktigt för alla rättrogna muslimer. I självförsvar skall de utropa Jihad – heligt krig mot allt otroget. De skall börja med de viktigaste platserna och länderna i världen först. De måste invadera väst, där USA och Europa är de mest framstående av islams fiender. Över hela jorden skall man sedan ropa ”Allah är stor!” Då, när islam är spritt över hela världen och den uppgift som Allah och hans apostel Muhammed ålagt muslimerna och allt är klart, har de nått det högsta målet och löst uppgiften som alla muslimer fått.

Detta är vad unga och gamla muslimer får lära sig i sina moskéer. De får lära sig att kristna och judar är apor och svin, därför är de förskjutna av Allah. Men skulle vi våga säga t ex att svarta är apor och homosexuella är svin? Sådana hatiska tilltal är förbjudna mot alla människor och är inte tillåtet i någon annan religion, eller mot någon mänsklig ras. Men detta är ”Undervisning i Hat” som islamisterna håller på med i moskéerna! Vi har fått uppleva denna typ av hatisk undervisning i palestinska områden också, vilket lett till självmordsbombningar i Israel, i Irak och i Afghanistan och detta är vad som förbereds för USA också idag! Samma planer för Europa ligger inte långt efter. Om vi inte vaknar upp nu och identifierar och erkänner faran och problemen, är vi mycket illa ute!

Det påstås i media att t ex terrorattackerna, väg- och bilbomberna i Afghanistan beror på att USA och Väst befinner sig där som ”fiender”, som ockupanter och inget annat. Men det är mycket allvarligare än så.

Under parollen ”Det finns ingen större än Allah och Hans profet Mohammed” mördar de judiska barn, kvinnor och gamla i Israel. De massakrerar kristna i Libanon – alltså muslimerna gör det, de mördar hinduer och buddister i Indien, Kopter i Egypten, kristna Syrianer i Syrien, armenier i Turkiet, de hotar och har förvisat mer än 9 miljoner judar ur alla arabiska stater. Detta mina vänner, har inget att göra med att USA är i Irak eller Afghanistan! Det har absolut inget att göra med Amerika. Det är hög tid för alla att vakna upp och bli varse vad det är som är på gång och vad det är för fara som nalkas oss.

Det har hänt förr, att människor bara stått handlingsförlamade och tittat på när Ondskan tagit över och spridit sig bland oskyldiga människor. USA stod upp och bekämpade kommunismen på 40-talet. Nu är det hög tid att bekämpa islam och den radikala islamismen. Vi har inte råd att inte göra något mot denna ondska, den ondska som radikal islamsim utgör. Vi måste agera Nu!

Vi måste utmana de moderata muslimerna nu, över hela världen, de som inte är radikaliserade islamister! Det finns1,2 miljarder muslimer i världen idag. Alla är inte radikala, men man uppskattar att av dessa är så många som mellan 15 – 25 %! Det motsvarar180 – 300 miljoner islamister – lika många som bor i hela USA! Tänk vilken förödelse dessa kan orsaka! Det är alltså en allvarlig och stark faktor att räkna med! Vi vet att det finns många moderata muslimer som lever i USA och i Europa. Var är deras röster? Varför protesterar de inte?

USA och Europa är några av alla platser där muslimerna lugnt kan demonstrera, där kan de marschera på gator och torg, där kan moderata muslimer uttala sig kritiskt utan att bli hotade av de radikala islamisterna. Man kan förstå varför de inte kan göra det i Libanon, i Arabien, i Amman, i Jordanien, i Syrien – det finns därför ingen ursäkt varför inte dessa moderata muslimer protesterar här i väst mot islamisternas härjningar, varför de inte sänder ett högljutt budskap till dessa: ”att vi är för det första Amerikaner eller européer! Om ni dödar en av oss, så dödade ni oss alla! Vi fördömer Hamas, vi fördömer al Qaida, vi fördömer Islamiska Jihad och vi fördömer Hizbollah!” Men ännu har vi inte fått höra ett enda knyst från de moderata muslimerna i väst eller USA.

Tomma ord är bara varm luft som kommer ur munnen på ett talande huvud! Aktion och handling är det enda som gäller nu. Inget annat. Att bara prata leder ingen vart. Samtal bryr sig inte de radiala islamisterna om! De förstår bara fysisk handling – ”action”!

Hur många har sett någon demonstrera mot islamisterna, t ex efter den 11 september? Ingen! Nej, tänkte väl det! Inte på samma hängivna sätt som muslimerna i Mellanöstern demonstrerade mot den allra minsta kritik eller ifrågasättande av islam eller Koranens principer. Se t ex på deras våldsamma protester och hatfulla demonstrationer världen över efter de danska Muhammedteckningarna. När få vi se något sådant från de moderata muslimerna i väst, mot de radikala islamisterna våld? Har någon sett dem demonstrera efter de terrorbombningarna mot amerikanska ambassader i Afrika, eller efter bombningen av en av USA:s militärbaser i Beirut? Har ni sett några som helst demonstrationer i USA, t ex mot kriget i Afghanistan? Inte!

Två amerikanska journalister inne i Gaza blev nyligen stoppade av Hamas. Under pistolhot blev de tvingade att på stället konvertera till islam annars hade de aldrig sluppit ut med livet i behåll! Så ”predikas” respekt för sin övertygels och tro på sin Gud.

Många muslimer förklarar att detta inte är vad islam står för. Men har vi någonsin sett demonstrationer eller protester mot detta barbariska uppförande på våra gator och torg i USA? Handling, mina vänner, talar högre än ord! Vår civilisation är hotad och nu är det hög tid att göra något! Vi måste se människor den fria världen handla, inte bara prata. Problemet är, att den vänstervridna massmedians journalistkår, både i väst och arabvärlden, är emot allt vad människor i den fria världen och i de demokratiska länderna som USA, står för. Men hur når man ut med fakta till allmänheten, med den censur som media står för?

Det är så, att många journalister inom den liberala median säger: ”Vi har vår uppfattning klar. Blanda inte bort korten för oss genom att komma med fakta!”

Okunnighet och ignorans är det problem som vi står inför. Fakta biter inte! Men vi ser nu att människor allt mera använder sig av alternativ massmedia, bl a Internet, You Tube, Talk Radio osv. På detta sätt får vi ut information som inte är vinklat, censurerat eller tillrättalagt. Alla individer kan engagera sig i att sprida information som inte först gått genom en politiskt korrekt redaktion på en tidning eller nyhetskanal! Politiker och regeringar har glömt, eller struntat i att lyssna på folkets röst! De behandla människorna som okunniga idioter och marginaliserar dem så snart det uppfattas som att budskapet inte är tillräckligt politiskt korrekt. Men för de politiskt ansvariga i väst har det blivit viktigare att fylla sina egna fickor med pengar än att försvara våra gränser, bevaka och begränsa den muslimska invandringen, undersöka utländska studenter för att ta reda på att de inte är ”utsända som spioner för Allah”, eller fungerar som sovande celler, som på en given signal från islamisterna i utlandet går till terroraktioner i det land som tagit emot dem.

Så sluta nu att lyssna på den lögnaktiga och meningslösa politiskt korrekta massmedian! Sluta köp dagstidningar! Lyssna istället på information som bygger på välinformerade källor och på sannfärdiga redovisningar av verkliga händelser och som inte blivit censurerat. Använd Internet, You Tube osv. Människor drunknar numera i de massmediala lögnerna som strömmar ut över den fria världen idag.

Allmänheten får ofta höra att det i landet bara finns en massa moderata och fredliga muslimer. Var är då dessa? Varför ser man aldrig några av dem ställa upp och protestera mot islamisterna? Det påstås ju att det är så många? Är de verkligen det? Förmodligen är det så, att de faktiskt inte är så många som man vill göra gällande. Man tycker att dessa fridfulla muslimer, som påstår att islam är en så kärleksfull, rättvis, respektfull och tolerant religion mot alla människor, att Koranen inte uppmanar till den terror som islamisterna utför. Varför protesterar de inte då mot att deras högt älskade och respektabla övertygelse har kidnappats av de militanta islamisterna? Nej, inget hörs! Det är döds tyst!

Europa är numera inte ”Europa” i den mening vi tidigare menat. Europa kallas idag internationellt för ”Eurabia”, därför att världsdelen tagit emot i huvudsak muslimer från Afrika och andra muslimska länder! Världsdelen har under några decennier systematiskt blivit utsatt för en massiv invandring av ekonomiska migranter, ofta förespeglande sig vara flyktingar, men som avsett att få ett bättre liv. Detta gäller inte för vissa muslimer, de har kommit för att ta över och göra Europa muslimskt.

Europa ligger nu inför döden som en fri demokratisk och kristen världsdel. Den har börjat skälva i sina dödsryckningar under hotet av ett islamistiskt övertagande, ett hot som är ytterst allvarligt och överhängande, något som själv dragit på sig. Men det hörs inte ett ord av protester från den europeiska majoritetsbefolkningen. Titta bara hur det är i Paris idag.

Om man sitter på ett trottarcafé utmed Champs Élysée idag, vad ser man? Inte några snygga stiliga unga kvinnor som glider fram i moderiktiga kläder av senaste snitt. Nej, istället är gatorna befolkade av burkaklädda, fotsida, mörkt eller brunfärgade helt beslöjade spöklika kvinnogestalter, som likt flaxande sjok av vaddmalsaktigt tyg, rör sig utmed gångbanan samtidigt som inslaget av svartmuskiga skäggiga män med turban, muslimsk vit virkad kalott eller afghansk mujahedinliknande huvudbonad och pösiga byxor där benen flaxar för vinden och skrevet hängande mellan knäna, är påtagligt stort.

I Danmark har muslimska ledare förklarat att landet kommer vara helt muslimskt år 2050! Men detta sades efter år 2000, efter protesterna mot Muhammedteckningarna och vi brydde oss inte om det då och bryr vi oss om det nu, trots erfarenheter av hur muslimer världen över reagerade på dessa? Vi lät dem hållas, vi räta in oss ledet av politisk korrekthet istället för att ta tag i problemen och säga att nu får det vara nog!

Det har redan hunnit gå långt. Protesterna från muslimerna mot våra demokratiska rättigheter och vår frihet, får inte fortsätta sprida sig utan att vi reagerar. Vi måste börja lyssna på människor som kommer t ex från Mellanöstern och som lyckats undkomma det islamistiska hotet. De har egna upprörande och skämmande erfarenheter och upplevelser som de mer än gärna vill förmedla till oss. Släpp fram dem! Lyssna, låt dem berätta! Vi måste förstå allvaret i deras varningar och omedelbart börja agera.

Problemet med att påven Benedictus den XVI blev så kraftigt utsatt för kritik av den muslimska världen, var att han för något år sedan uttalade sig kritiskt mot islam. Han menade att islam var en religion som kvarstannat på 700-talet i utveckling och som fortfarande predikade död, underkastelse och våld och spred hot om underkastelse med svärdet – det är bara det, att nu predikar de hotet med en modern AK47:a och plastiska sprängmedel. Modern vapenteknologi är den enda markanta utvecklingen mot ett nutida samhälle som islam gjort och i de samhällen de får något att säga till om, kräver de att utvecklingen skall anpassas till Koranen och sharialagarna och vridas tillbaka 100-tals år. Skillnaden mot den kristna övertygelsen är, att man varken använder sig av hot eller vapen för att övertyga människorna. Istället använder man empati, omsorg och kärlek för att övertyga medmänniskor och för att övertyga dem om att detta är den rätta vägen och man är positiv till samhällets utveckling och anpassar sig i möjlig grad till det, tyvärr lite för mycket kanske i de protestantiska områdena, med tanke på samkönade äktenskap mm.

Men vad gör muslimerna? Jo, de bränner ner kyrkor, mördar katolska nunnor och präster, kidnappar och halshugger kristna eller västerländska hjälparbetare och bär sig genomgående rått och buffligt åt mot dem som underordnar sig. Så vad påven Benedictus den XVI menade, var allt det som vi redan fått reda på genom nyhetssändningarna i TV och radio. Detta händer varje dag! Inget har förändrat inom islam! Men vi lever nu på 2000-talet men muslimerna är fortfarande kvar på 700-talet, menade påven.

Vad beträffar filmen ”Obsession” av den av en islamist grymt mördade Nederländska filmproducenten Vincent van Gogh, så rekommenderas alla att se den, kristna, ateister, israeler/judar, och alla som ännu inte förstått allvaret i vad islams budskap förmedlar. Se denna film! (Den finns på You Tube.)

Vi måste förena oss och gemensamt arbeta för att sprida sanningen om islam och dess inre väsen inte minst om den radikala islamismen. Det måste vara varje rättfärdig och ansvarskännande människas yttersta vilja, så att världen vaknar upp ur sin Törnrosasömn. Inte många vet att det just nu härjar minst 44 konflikter i världen som alla är mellan muslimer och icke muslimer! T ex när en politiker eller president uttalar sig kritiskt mot Hamas, skickar de sina agenter för att hota honom med, att om han yttrar ett enda negativt ord till om Hamas, kommer han att mördas!

Därför hör man bara talas om Israels ”brott mot krigslagarna” men inte ett ord i västmedia om den terror som Hamas systematiskt, under mer än 8 år, utsatt det israeliska folket för, där man dagligen lobbat Kasamraketer in mot oskyldiga civila israeler, barn kvinnor och åldringar. Hamas celler och supporters finns idag överallt i så gott som alla demokratiska länder i väst. Så regeringarna där och deras politiker aktar sig nog för vad de säger om Hamas i framtiden.

Därför får vi nästan inte höra något om sanningen bakom dessa terrororganisationer. Men det var uteslutande kännedom om dessa islamister och vad de grymheter som de var kapabla att utföra, som låg bakom Israels militära aktioner mot Gaza under januari 2009. Israelernas tålamod hade tagit slut. De skulle aldrig annars ha anfallit Gaza, om inte Hamas hade, mot omvärldens protester, FN-överenskommelser och Israels krav om att få försvara sig mot dessa ständiga anfall, strunta i allt och alla.

Iran är det för närvarande största hotet vi har just nu! Presidenten Rafsanjani är trovärdig, mycket trovärdig! Lyssna till varje ord han säger! Han kommer genomföra varje handling han uttalat. Samtidigt som Iran blir färdig med byggandet av sina atomkraftverk kommer de att slutföra tillverkningen av sina atombomber och dessa kommer de genast att släppa över Israel – Den lilla Satan!

De har sagt att de först skall ”sudda ut Israel från kartan” och deras nästa steg är att anfalla USA – ”Först den lilla Satan och sedan den stora Satan!” samma sak skedde med Hitler. Han hade t o m skrivit ”Mein Kampf” där han förklarar hur mycket han hatade judarna och vad han tänkte göra med dem. Men människor runt om honom sa att Hitler var en vansinnig och sjuk man. Men man lyssnade inte på vad denna ”vansinniga” man sa, och han kom att genomföra sina hot som han talat om.

Medan vi bidar tiden an, och genomför FN-sanktioner mot Iran – så strunt i dessa sanktioner – för det har ingen effekt på ett land där majoriteten redan lever i fattigdom. Dessutom kommer deras allierade att smuggla in allt vad Iran behöver ändå. Dessa människor är vana vid att klara sig på en skål ris om dagen, så några sanktioner från väst har ingen som helst inverkan på landets möjligheter att färdigställa sina atombomber som Rafsanjani förutsagt. Sanktioner har bara effekt mot i-länder och välutvecklade moderna stater där medborgarna vant sig leva bekvämt med allt vad de behöver inom räckhåll i sina affärer och med bensin och olja till sina bilar, så de kan komma snabbt till och från sina jobb utanför de stora städerna eller ute på landsbygden.

President Rafsanjani i Iran kommer aldrig lyssna på vad väst eller USA säger. Han kommer likt Hitler genomföra sina planer ändå. Så inget kommer att förändras. Han har ytterligare 12 år vid makten, och inom ca två år kommer landets atombomber vara färdiga. Då smäller det, om inte resten av världen har lyckats göra något ät det, för att stoppa honom.

En stor skillnad mellan kristendom, judendom och islam, är att kristenheten och judarna väntar på att Messias skall komma och göra slut på all världens problem och ondska, och att detta kommer ske vid den utlovade katastrof som kommer drabba mänskligheten i samband med de Yttersta dagarna. Jesus kommer då att ta över och genom sitt Himmelska Kungarike styra den nya världen och mänskligheten och all ondska, sjukdom och elände kommer vara borta för alltid. Judarna däremot, de väntar fortfarande på Messias, men när han så kommer sker samma som för de kristna, att Messias himmelska kungarike kommer lösa all världens problem för mänskligheten.

Muslimerna däremot, särskilt Shiamuslimerna, anser att det är de som måste skapa den globala katastrofen först själva, så att den 12:e imamen kan komma som muslimernas och världens räddare. Till dessa måste de ha uppfyllt Allahs planer om en helt muslimsk värld. Därför kommer Islam att framstå som mänsklighetens förlösare framför både kristenheten och judendomen och det är detta som är deras drivkraft, att deras tro skall framstå som den främsta, högsta och mänsklighetens räddare.

Rafsanjani menar, att även om han bombar bort judarna från jordens yta och det kommer bli miljoner oskyldiga rättrogna muslimska dödsoffer, så dör dessa som martyrer för en för islamsk god sak och alla kommer till paradiset och får sitta på Allahs högra sida. Men alla andra kommer hamna i helvetet och får brinna i syrasjön under evinnerliga pinor, menar de. Så hur muslimerna än gör så ser de till, att hur det än går så blir det en vinst för dem.
Tack för att ni lyssnade och hjälp oss försvara Amerika!Farlig fusion

På grund av den ekonomiska krisen i världen väntar en vredens sommar då arbetslösa kommer att protestera på Europas gator. Som vi redan sett i Aten förenas missnöjda muslimska invandrare med olika vänstergrupper.

Fusionen mellan kommunister och islamister är i full gång i Malmö där en frisersalong ockuperats. Lokalen ägs av Contentus som även är ägare till den fastighet som källarmoskén i Rosengård tidigare fanns i.
Ockupanterna av frisersalongen har upprättat en "Boskola". Syftet ska vara att de vill lära Contentus hur hyresgäster vill ha det.

Bild: containrar framför den numera stängda källarmoskén, beryktad för sina moralpoliser som ser till att unga muslimska tjejer följer sharialagarna.

Sossarnas ordförande i Rosengård påstår att "han inte sett några tecken på annat än att församlingen skulle stå för jämställdhet". Beklämmande röstfiske, liknande Reepalus när han okritiskt för vidare Hamas propaganda. Reepalu Jugend förbereder sig inför tennismatchen mot Israel:

"Det är häftigt, säger Mohannad Yousif. Vi är en massa marxister som inte tror på Gud och en massa islamister. Och vi samarbetar mot samma mål!"

Butiksbränder i Södertälje.

Många av bränderna och rånen ingår i en mer eller mindre medveten strategi från kriminella ligor att tvinga butikerna att slå igen. Resultatet blir att flesta småbutiker i framtiden kommer att ha försvunnit och ersatts av gallerior med beväpnade väktare. De som blir kvar betalar förmodligen skyddspengar eller har helt enkelt tagits över av ligorna närstående personer.

Global intifada och krig mot svenskarna kan också vara ett motiv. Global intifada är ett vänsterextremt/islamiskt nätverk som tidigare tagit på sig ansvaret för butiksbränder i Södertälje.

måndag 23 februari 2009

Vilken Gud?Ett par kommentarer från blogginlägget Allah är INTE den samma som Bibelns gud

Simos sa...

Det finns inget som heter religioner.
Det finns något som heter troende på att det finns en högre makt, kraft, en gud alltså. Sen vad ni döper honom till är upp till var och en. Ordet kristen kommer från korset, att tro på korsfästelsen av Jesus, och det kan vem som helst tro på utan att vara kristen. Men ordet islam kommer från ordat "aslam" som betyder att överlämna sig själv, att underkasta sig, att buga under gud, och varje person som tror på en högre kraft från buddister till judar är muslimer.

Men olika muslimer, vissa av er tror på korsfästelse och vissa tror på Budda, profeten som som satt med benen i kors, och vissa muslimer tror på att Mose delade på havet, men vi alla är muslimer. Så innan ni alla snackar om muslimer så ska ni veta vad muslim betyder. Men alla får egentligen tro på vad de vill men vi alla kommer en vacker dag att dö och då kommer vi att få svar på alla våra frågor.

Knute sa...

Att överlämna sig, att underkasta sig, att buga sig under gud... är religionens psykologiska kärna. Tag exemplet med en alkoholist som slutar att dricka när han upptäcker att det finns en högre kraft som styr honom, nämligen flaskan. Han inser att det är en illusion att han kan styra sitt liv med sitt eget Jag.

Han blir medveten om hur utsatt han är för alla krafter inom och utom honom, luften han måste andas, maten han måste äta, de människor han måste möta.

Det är en fullt normal upplevelse, och den är religiös. De som förnekar den mår inte bra, antingen de blir alkoholister eller inte.

Problemet kommer när predikanter och profeter kommer in i bilden och utnyttjar detta tillstånd för att få makt över människan. Och den makten får de genom att påstå att alla som tror på en högre kraft är till exempel muslimer. Betyder inte det att man måste binda sig för hela paketet med jihad, fatwa, sharia och halal?

Jag hade föredragit ett mer neutralt ord. Religiös duger bra, det kommer från den gamla romerska religionen och betyder samma sak som "aslam", att binda sig och underkasta sig tillvarons eviga och oändliga sammanhang.

söndag 22 februari 2009

EU:s härskarklass står handfallen inför den ekonomiska krisen

Det inkompetenta EU-parlamentet pratar Lissabon-fördrag och global uppvärmning medan euron och dollarn är på randen av ett sammanbrott.

Det borgerliga blocket har tidigare regerat Sverige under ekonomiska kollapser, det var under regeringarna Fälldin och Bildt. Regeringen Reinfeldt hoppas kunna göra de mörka erfarenheterna till en styrka. Men eftersom Sverige är med i EU är han förmodligen bunden till händer och fötter.

Vi står inför mycket hårda tider då hela segment av våra samhällen kommer att ändras temporärt eller till och med permanent försvinna. En förväntad kollaps i det globala monetära systemet under sommaren 2009 kommer att leda till en kollaps av den amerikanska dollarn (och alla dollar-denominerade tillgångar), men det kommer också på grund av psykisk infektion att orsaka en total förlust av förtroendet för pengar.

Hur kommer människor att reagera på världskrisen? Hans Rustad skriver:

Det blåser en radikal vind över Europa, den är antikapitalistisk, och den bryter invanda skiljelinjer. Både högerextrema och vänsterradikala är mot kapitalism och globalisering och det hörs också röster som är emot arbetsinvandring.

Det är särskilt i Frankrike som denna tendens är märkbar. Man använder 68 för att moblisera.

Trotskisten Olivier Besancenot har grundat ett nytt anti-kapitalistiskt parti, och hans popularitet har skjutit i vädret från 12 till 23%.

Det är naturligtvis den ekonomiska krisen som sätter väljarkåren i rörelse. Man hör att bankerna räddas med stora belopp. Varför inte arbetare som blir uppsagda? Årtionden av uppgång innebär att folks förväntningar är höga: de tror att regeringen har obegränsade medel.

Besancenot har tagit bort ordet kommunistisk. Ordet antikapitalistisk förenar folk från alla läger, kanske ger det tåget en annan riktning? Antikapitalistisk spelar på känslor.

Den stora invandringsbefolkningen är en ny faktor. Den var inte där i 68. Just den kan fascineras av ordet antikapitalism. Det kan lätt översättes med att riva ner och krossa.

Läs mer om vad som väntar: Vredens sommar

Konstbråket
Konstiga examensarbeten på Konstfack:

en elev spelade psyksjuk och en annan klottrade och krossade fönster på tunnelbanan.

Min spontana reaktion är, lägg ner Konstfack! Men konstfackseleverna slår tillbaka: "Det ska inte vara Konstfacks uppgift att agera juridiskt!"

Må dä, står konsten över lagen på något sätt? Eleverna säger:

"Den retoriska frågan som ställs i medierna, om man får lov att göra vad som helst i konstens namn, antyder att konstnären gömmer sig bakom en institution, att konsten skyddar en från att behöva stå för vad man gör. Men det finns inget sådant skydd för konstnärer att falla tillbaka på."

Verkligen? Läs vad min initierade bloggkollega LP anser om saken:

Konst? Månadens ickefråga.

Justitiedepartementet, Justitieminister Beatrice Ask


Bloggen får ibland ta del av brev från Inger-Siv Mattson:

Ämne: Justitieministerns lösning på den havererade integrationspolitiken 1
Ursäkta våldsverkarnas
”dumheter”

Ni har nyligen besökt Rosengård och med anledning av detta har jag följande kommentarer och frågor. Jag ber Er notera att frågorna icke är retoriska utan kräver konkreta svar.

Ni anser i den politiska korrekthetens namn att orsaken till upploppen - attackerna på polis, ambulanser, brandmän, privat egendom etc etc - beror på ”områdets grundläggande problem med utanförskap och sociala problem.” Ni säger emellertid inte ett enda ord om orsaken till dessa ”grundläggande problem” nämligen att Sverige tagit emot – och obekymrat fortsätter att ta emot – så oerhört många fler invandrare – s k ”flyktingar ”- än Sveriges absorptionskapacitet medger. Makthavarna bär därmed skulden till de invandrartäta områdenas ”grundläggande problem.”

Ytterligare en orsak till den misslyckade integrationen av Era invandrare är att det aldrig någonsin ställts några som helst krav när det gäller anpassning till det nya landet och till svenska värderingar. De har fått – och får - härja fritt enligt de traditioner och den kultur och värdegrund de tagit med sig från sina respektive hemländer. Att ställa krav hade givetvis varit rasism och främlingsfientligt.

”Dumheterna” i Rosengård
Hur tänker Ni när Ni kallar det som hänt i Rosengård för ”dumheter”? Stenkastande ungdomar hindrade brandkåren från att släcka anlagda bränder och tvingade räddningstjänsten att avbryta alla uppdrag i området. Rondellen vid Amiralsgatan såg enligt uppgift i DN ut ”som en krigszon sedan ungdomsgängen dragit ut släpvagnar från bensinmackarna och tänt på. Flera tunga polisfordon fick tas ur trafik.” ”Dumheter,” fru Ask?
Invandrarungdomarnas förakt för svenska myndigheter betecknar Ni som ”väldigt sorgligt”. ”Sorgligt”??? Det är – fru justitieministern - inte ”sorgligt” utan fullständigt oacceptabelt.

En 46-årig polisman fick en flera kilo tung sten i huvudet. Stenen träffade hjälmen precis vid höger öra.: ”Hade den träffat under hjälmen hade jag varit död” sade polismannen i DN den 31 januari. ”Dumheter,” fru justitieministern?

Polismannen berättar: ”Varje gång vi närmade oss bränderna i rondellen vid Shellmacken i Rosengård möttes vi av en skur av stenar. Vi backade 100 meter men det hjälpte inte. Vi backade 200 meter men även då blev vi duktigt påkastade med sten. Bussen framför oss fick en sidoruta krossad och det är fönster som är förstärkta för att tåla det mesta.” Detta kallar Ni ”dumheter.
När huliganerna attackerade Shellmacken körde polisen fram för att skingra dem: ”men det var för farligt att lämna bussen. De hemmagjorda slangbomberna som de slängde mot oss har en fruktansvärd sprängkraft. En exploderade på busstaket och slet bort hela rampen med blåljusen. En annan exploderade under en buss så att underredet skadades så pass att det inte gick att öppna dörrarna.” Detta kallar landets justitieminister för ”dumheter”.

Ni har uppenbarligen samma uppfattning om våldsverkare som professor Sarnecki. Denne tyckte att ”det var dumt gjort ” att beskjuta polisstationen i Södertälje (Ronna) med automatvapen och kallade attacken för ” ett pojkstreck”. Han ansåg att ”man inte skulle göra så stor affär av beskjutningen.” Var ”frustrerade tonårspojkar” kommit över vapen, som inte hör hemma någon annanstans än i krig, gick professorn visligen inte in på.
Av denne man kan man inte vänta sig något annat men på landets justitieminister måste man rimligen kunna ställa högre krav.

Den organiserade stenkastningen mot polisen
Den 21-åring – ” Randiga tröjan” - som åklagaren pekat ut som anstiftare av upploppen bröt bl a upp och bar fram cementplattor och stenar så att andra kunnat kasta dem. Han pekade ut mål att träffa – polisen och deras fordon. Vid rättegången i Malmö tingsrätt visade vice chefsåklagare Bo Birgersson videobilder över kravallerna och konstaterade: ”Man ser här hur stenkastarna endast är ute efter poliserna. När andra fordon kör förbi platsen får de vara ifred.”
När polismannen vittnade i rätten gjorde 21-åringens kamrater fingret mot honom och ropade ”du ljuger!” När polismannen lämnade salen följde de efter och fortsatte att ropa ”du ljuger!
Advokat Jörgen Larsson sade: ”Det är skandalöst att svenska domstolar inte kan förhindra att målsägare utsätts för sådant.” Men det håller förmodligen inte landets justitieminister med om!
Randiga tröjan” förnekade att han ö h t befann sig i Rosengård när polismannen fick stenen i huvudet. Föga förvånande frikändes 21-åringen p g a att ”polisen inte följt reglementet när mannen skulle identifieras.” Förmodligen skrattade han hela vägen från tingsrätten.

Han är säkert inte den ende som skrattar åt de dumma svenskarna. Chefsåklagare Bo Birgersson sade sig i DN ha ”förståelse för att polisen inte grep fler under själva kravallerna. Det hade skapat alltför mycket våld. ” Därmed har våldsverkarna fått ”carte blanche” av de s k rättsvårdande myndigheterna för fortsatta ”dumheter.” Budskapet från myndigheter och politiker är att i Sverige kan man ställa till med vilken förstörelse som helst utan att riskera straff.

Justitieministern har angett tonen
Justitieministern har banat vägen för en ursäktande attityd mot våldsverkarna. Mikael Lundh, f d polis, ansåg i TV:s Debatt att ”bemötandet från polisen är viktigast” för att förhindra sådana ”incidenter” som i Rosengård.
Alla proffstyckare tycks ha drabbats av partiell minnesförlust. De glömmer att även brandkår och ambulanser ständigt och jämt attackeras i de s k ”utsatta” bostadsområdena. Räddningstjänsten har så vitt jag vet aldrig ”bemött” någon på ett olämpligt sätt eller uppträtt ”provocerande” när de försöker rädda liv och egendom. De blir ändå utsatta för stenkastning, brandbomber mm. Hur kommer det sig? Detsamma gäller kollektivtrafiken. På vilket sätt har busschaufförer och t-baneförare ”bemött” de stenkastande ungdomsgängen olämpligt? Hade de möjligen dristat sig till att få se färdbeviset? Att detta givetvis måste uppfattas som provocerande är ju förståeligt.

Äldreboende utsätts för ”dumheter”
I september 2008 terroriserade ett s k ”ungdomsgäng” äldreboendet Klockargården i miljonprogramområdet Kronogården i Trollhättan. Personalen fruktade för sitt och de gamlas liv och måste eskorteras av väktare till och från arbetet. Den 18 september besköts ett fönster i en lägenhet tillhörig en 90-årig kvinna.
På vilket sätt hade hon ”bemött” våldsverkarna på ett felaktigt sätt?
Jack Lennartsson, ansvarig för ordningspolisen i Kronogården konstaterade i en intervju att "Vi har kläm på vilka vi ska störa litet extra.” ”Störa”??
Sådana våldsverkare skall givetvis inte ”störas” utan förpassas ur landet tillsammans med sina släpphänta föräldrar och övrig släkt.
”Ungdomarna har inget förtroende för polisen p g a upplevelser i hemlandet” är en annan populistisk och omhuldad förklaring.
Uppenbarligen har de ”inget förtroende” för ambulans, brandkår, kollektivtrafik, äldreboenden etc heller!
Givetvis har också Masoud Kamali deltagit i hetsen mot polisen och försvarade ungdomarna med att ”det är en liten klick som bråkar.” Hur man kan försvara dessa våldsverkare - i Ronna, Rosengård och nu senast i Tensta - som hyser så litet respekt för demokratin och de värderingar som lagt grunden till våra lagar att de öppnar eld mot en polisstation och kastar sten på polis, brandkår och ambulanser är obegripligt och oacceptabelt. Räddningstjänsten upplevde situationen i Tensta så hotfull att de inte ingrep förrän de fått poliseskort.

Det sägs att ”det finns 8 000 ungdomar under 18 år i Rosengård. Av dem är det 100-150 som förstör.” Frågan är då: varför gör inte de övriga 7 900 och deras föräldrar och stora släkter något för att förhindra våldet?

Justitieministerns signaler har gått fram
Nyligen löpte ett stort antal ungdomar löpte amok i Tensta - bl a sattes däck, parkbänkar och en container i brand. När brandkåren kom till platsen utsattes de för stenkastning och tvingades backa från platsen. Räddnningstjänsten upplevde situationen så hotfull att de inte ingrep förrän de fått poliseskort. I en intervju i Metro den 18 februari sade 20-åriga Tenstabon Ellen Khatchadorian att: ”Egentligen var det som hände inte så allvarligt. ” Man får gratulera justitieministern till att budskapet gått fram!
Fritidsledaren Robert Weintraub kallade upploppen i Tensta för ”pojkstreck av ett helt oacceptabelt slag. De hade roligt men en dag kan det sluta med att någon dör. Det är lätt hänt när man kastar sten och tänder eld på saker.” Det låter nästan som om han ville hindra ungdomarna från att ”ha roligt.”
”Dumheterna och pojkstrecken” i Tensta rubricerades av polisen som förberedelse till grov misshandel p g a stenar lagts i hög för att kunna kastas ut från gångbroarna över Tenstaplan. De hade tydligen tänkt sig att ha väldigt ”roligt.”
Enligt närpolisen Lars Fontander är det här ”en allvarlig variant av pojkstreck som ett gäng ungdomar i 13-17-årsåldern gör för att de har tråkigt.” Robert Weintraub och s-ledamoten i kommunfullmäktige Abdo Goriya anser att ”grundorsaken stavas bristande framtidstro.” Möjligen skulle de ha mindre ”tråkigt” och större ”framtidstro” i hemländerna.
Enligt västerortspolisens presstalesman Mats Eriksson berodde ”oroligheterna på sysslolöshet – det handlar mest om att ungdomarna inte har något att göra.”
Ett litet integrationspolitiskt förslag: skriv in dessa ”sysslolösa” våldsverkare på Konstfack så kan de ägna sig åt sin favoritsysselsättning – vandalisering, sabotage och annan skadegörelse, brandbomber, stenkastning, raketbeskjutning mm mm – på heltid och kalla det Konst! Givetvis som alltid på skattebetalarnas bekostnad.

Tidigare våldsamheter i Tensta, 2008
1 mars: bevakningen av t-banestationerna i Rinkeby, Tensta och Hjulsta ökar efter upprepade nödbromsningar av tågen
1 april: 30 ungdomar omringar en privatperson och två väktare vid Tensta t-banestation. Senare samma kväll stängs en av t-baneutgångarna kvällstid
Hösten: Stenkastning mot bussar och t-bana
15 december: En stulen bil rammar entrén till ungdomshuset Blå huset och börjar brinna
23 december: Ungdomsgäng anlägger flera bränder i Tensta och brandkåren utsätts för stenkastning
27 december: Ett ungdomsgäng hindrar en ambulans vid en utryckning
2009
24 januari: En kiosk intill en bensinmack på Krällingegränd sticks i brand och totalförstörs
14 februari: Två molotovcocktails kastas mot fönstren i det gamla förvaltningshuset i Tensta centrum

Justitieministerns flytande värdeskalor
Er reaktion på de stackars frustrerade polismän som råkade fälla några olämpliga uttalanden i samband med kravallerna var betydligt starkare än när det gällde de ”dumheter” som åklagaren rubricerade som ”våldsamt upplopp” och ”förgripelse mot tjänsteman”. Polisernas yttranden var ”förfärligt” och Ni sade Er ha blivit ”väldigt upprörd … sådant får inte förekomma.” .Då var det inte tal om några ”dumheter.”
Lämpligt nog glömde Ni att ”dumheterna” i Rosengård startade innan poliserna fällde sina kritiserade kommentarer. Hade ungdomarna inte startat kravallerna hade ju polisen ö h t inte behövt vara där.
Avslutningsvis ber jag justitieministern begrunda den franske 1500-talsfilsofen Michel de Montaignes kloka ord ”Vid randen av en avgrund finns bara en sak att göra: ta ett steg tillbaka.” Genom Ert uttalande om ”dumheter” har Ni nämligen manövrerat Er fram till en avgrund.

fredag 20 februari 2009

Inget knäfall för intoleransen

En kristen skolgrupp i Jakobsberg utanför Stockholm la hjärtan med kristna budskap i sina skolkompisars skåp inför Alla hjärtans dag. För det har de fått många negativa bloggkommentarer och en elev hotar att stämma dem för kränkning.

Västerlandets lättfärdiga singelliv är inte populärt bland mullor och imamer: "Detta är en skamlig dag. Människor i väst tillfredsställer bara sin sexlust. Sankt Valentin var ett kristet helgon och romantiska griller lockar till orent uppförande bland unga människor. De kanske inte nöjer sig med att ge presenter utan ger sig in i promiskuösa aktiviteter."

Med islams intåg har vi fått mindre sex och mer våld i våra städer. Den sexuella debuten sker senare. Det är ovanligare med romantiska promenader i parken. Men våldtäkterna har blivit desto fler.

Det finns så många idéer om hur vi skulle få en bättre värld, men det kristna kärleksbudskapet är oöverträffat. Just därför att det bygger på frivillighet. Det är ditt hjärtas godhet som avgör, inte politiska och religiösa direktiv uppifrån. Tyvärr har inte alla människor detta kristna sinnelag så man får inte vara försvarslös.

Mer kränkningsnytt: Bibliotekarier i Leicester i Storbritannien uppmanas att
flytta Bibeln till översta hyllan för att inte stöta sig med muslimer. I Österrike klagar muslimer över att eleverna på en kockskola får lära sig att tillaga Wienerschnitzel. Däremot är det enligt enligt imam Abdul Wahid Pedersen inte kränkande att köra bilar med dansk biodiesel tillverkad av slakteriavfall från grisar.

Nu till något verkligt kränkande, men för svenskarna: Abdulkadir Aygan har erkänt att han är delaktig till
36 politiska mord i Turkiet. Givetvis har Sverige gett denna mördare asyl i vårt land och hela hans familj (5 barn). Han har dessutom fått en skyddad identitet och livstidsförsörjning av den svenska staten.

Dhimmitude

Dhimmitude kallas det apartheidsystem i muslimska länder där icke-muslimer skall betala beskyddarpengar till muslimerna för att inte råka illa ut. En muslimsk man får gifta sig med en kvinna som är dhimmi, medan ett äktenskap mellan en muslimsk kvinna och en dhimmi-man är förbjudet. Judiska och kristna religiösa byggnader får inte vara större och stiligare än muslimska religiösa byggnader.

Dhimmi kan översättas som quisling, sådana som den engelska regeringen som stoppade den islamkritiske holländske politikern Geert Wilders från att resa in i England, medan dussintals islamiska terrorister från Somalia samtidigt är på väg in i landet.

På nära håll kan vi studera dhimmifenomet i Malmö där en tennismatch mot Israel ska spelas för tomma läktare, och tiotusen muslimer och vänsterfolk (dhimmis) med sångaren Mikael Wiehe i spetsen ska demonstrera.

Malmös starke man Ilmar Reepalu nöjer sig inte med att matchen ska spelas utan publik. Han lägger sig i svensk utrikespolitik och menar att den inte borde spelas alls. Reepalu avslöjade sitt sanna jag i höstas då han var ute och demonstrerade tillsammans med vänsterterroristiska AFA. Han vill uppenbarligen bilda en allians mellan vänster och muslimer som ska kunna styra Malmö för eviga tider. Sådant är vanligt i många europeiska storstäder, till exempel styrs Europas huvudstad Bryssel av ett islamsocialistiskt parti lett av borgmästare Thielemans.

Så nu ska vi för tredje gången i år i Malmö få se hur vänstern och mediaetablissemanget deltar i demonstrationer där det viftas med hakkors och och ropas Heil. Framstående sossar låter sig fotograferas under Hamas- och Hizbollahflaggor. Det är inte längre politiskt korrekt att tycka att den enda demokratin i Mellanöstern ska få försvara sig.
Tidningars och TV:s historieskrivning om staten Israels uppkomst är reviderad så den ska rättfärdiga jihad. Akademiker som borde veta bättre ljuger skamlöst. Allt fler kvinnor kapslas in i tyg och förtrycks i Sverige, judar förföljs. Även kristna råkar illa ut. Vandalisering och misshandel. Lögner och skönmålningar.

Sossarna och de andra dhimmipartierna i Malmö briljerar med hat mot Israel för att få muslimska invandrares röster. Visst skulle det gå att ha publik vid matchen.
 
Det kanske ligger något i vad norska Fremskrittspartiets ledare Siv Jensen säger om att minoriteter inte får bestämma samhällsutvecklingen: "Tillåter vi det så kan Oslo och andra norska städer närma sig läget i Malmö, där räddningspersonal inte vågar gå in i en del stadsdelar."

Gå inte på Hamas propaganda

Världen har duperats av Hamas uppgifter om att 895 civila dödades i Gaza, av totalt 1338. Israels armé, IDF, har identifierat 1200 döda varav 300 civila. Alla kvinnor räknades som civila, så bland de 300 fanns kvinnliga terrorister, varav minst två kvinnor som försökte spränga sig bredvid israeliska styrkor. Också klassade som icke-stridande var hustrur och barn till Nizar Rayyan, en militär befälhavare i Hamas som vägrade att låta sin familj att lämna sitt hem, även efter det att han varnades av Israel att det skulle bli bombat.

Ett exempel på snedvriden rapportering är händelsen i närheten av en FN-skola i Jabalya den 6 januari, där palestinska rapporter felaktigt hävdade att den israeliska armén hade dödat 40 eller fler människor, många av dem civila. I själva verket hade 12 palestinier dödats - nio Hamas-soldater och tre icke-stridande. Dessutom besvarade IDF eld efter den kommit under attack, och dess beskjutning drabbade inte skolans område.

Enligt den palestinska pressen ska 15 palestinska läkare och sjukvårdare ha dödats i strider med IDF. Nu har det avslöjats att det rätta antalet är nio och att det är osäkert om de var läkare eftersom de stred med vapen i hand.tisdag 17 februari 2009

Rekord i nya medborgarskap

Den som på felaktiga grunder blivit svensk medborgare ska kunna förlora medborgarskapet, föreslår en moderat arbetsgrupp med bland andra migrationsministern Tobias Billström.

Exempel på felaktig grund för medborgarskap är hot, muta eller falsk identitet.

– Hot eller mutor? Hur kan det vara möjligt att vi har ett system som gör det möjligt att få medborgarskap genom mutor? Då är det ju vårt system det är fel på, inte på dem som får medborgarskap, säger Bodil Ceballos, miljöpartiets taleskvinna i invandrarpolitiska frågor.

Än sen då, det är inget argument. Förslaget är bra eftersom det täpper till ett hål i systemet och ökar rättssäkerheten. 94 procent av flyktingarna har slängt sina pass och kan inte styrka sin identitet, ändå får de uppehållstillstånd och med tiden medborgarskap.

Invandringen nådde rekordgräns förra året. För första gången sprängde invandringen 100 000-gränsen. Det är lika många som bor i en större svensk stad. Kan de jobba, kan de skaffa bostad? Eller avser de att leva på bidrag och annat? 

Moderaternas förslag är bra om det är allvarligt menat och inte bara röstfiske. En nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att få tillbaka något som liknar ett rättssamhälle. Nu väntar vi bara på detta förslag:

Hela familjer ska kunna bestraffas genom utvisning ifall en av dess medlemmar begår ett allvarligt brott.

Det är inte fråga om kollektiv bestraffning. Föräldrar ansvarar rimligen för sina barn. Eller har familjen avskaffats? Något måste göras åt "ungdomsgängens" jihad mot det svenska samhället.

Läs mer: Ladda medborgarskapet med tydliga värden

Är detta islam?

Tidningarna smäller upp rubriken "Lärd muslim hyllade Hitler" och som vanligt kanske en del himlar med ögonen och börjar sitt vanliga tjatande om att "Detta är inte enligt islam". Men detta är enligt islam så spela inte dumma!

Bild: Norska imamer vägrar ta avstånd från den Hitlerhyllande lärde Koranspecialisten al-Qaradawi. Lägg märke till deras skurkaktiga fysionomier.Läs vidare >>

lördag 14 februari 2009

Den politiskt korrekta dogmen

Det verkar vara en dogm bland världens makthavare att islam är "fredens religion". Anledningen är förstås att de är rädda för muslimernas vrede om de skulle knysta om något annat. Hot och mutor.

Även så kallade islamologer på universiteten försöker göra islam mer aptitlig. För att inte tala om journalister i tidningar och TV. Till och med kristna präster och biskopar deltar i bedrägeriet.

Muslimer själva vill inte att det ska avslöjas vad som egentligen står i deras oheliga bok Koranen, det vore dålig PR. Den holländske politikern Geert Wilders lever under dödshot därför att han visat på de uppenbara likheterna mellan Koranen och Hitlers bok Mein Kampf. Följdriktigt greps Storbritanniens inrikesminister Jacqui Smith av panik när Wilders fick en inbjudan av lorderna i det engelska parlamentets överhus. Hon såg till att han blev arresterad när han kom fram till flygplatsen Heathrow och hemskickad.

Den muslimske Lord Ahmed hade hotat med att tiotusen muslimer skulle hindra Wilders från att komma in i parlamentsbyggnaden. För detta böjde sig Jacqui Smith!

Mrs Smiths resonemang för att neka Geert Wilders inresa till Storbritannien: "Den nederländska politikerns närvaro i Storbritannien skulle innebära ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse."

Detta i ett land som släppt in terrorpredikanter som Abu Hamza al-Masri och Yusuf al-Qaradawi. Men vad annat kan man förvänta sig av en inrikesminister som har sagt:

"Terrorismen har ingen plats i islamiskt tänkande, undervisning eller tradition. Det är motsatsen till allt som islam står för: fred, tolerans och lydnad till Gud.
Ideologin som främjas av terrorister är en pervers omskrivning av historia och politik, och en felaktig tolkning av en stor religion."

Trots att islams skrifter och muslimer i ord och handling visar att deras religion är allt annat än fredlig och tolerant fortsätter indoktrineringen. Hur dumma tror makthavarna att folk är egentligen?

Något om barn och islam

Lagen förbjuder föräldrar att slå sina barn, och den borde gälla för alla. Men myndigheter är ovilliga att behandla barnmisshandel i muslimska familjer med samma nit som när det gäller andra familjer

Ett exempel från vårt sydvästra grannland: På Rådmandsgade Skole i Köpenhamn har man frågat barnen i en klass, hur många som har blivit slagna där hemma. 70% av invandrarbarnen bekräftade att det hade hänt. Men skolans ledning anser inte att barnmisshandel i muslimska familjer ska polisanmälas och straffas. Positiv särbehandling kallas det, men rätt ord är feghet.

Rådmandsgade Skole har också blivit känd för att inte våga ta emot judiska barn. "Välj en annan skola. Välj en skola, där det är färre palestinier," säger skolans rektor Lise Egholm.

Berlingske Tidende, Politiken

Islams inställning till barn har varit på kollisionskurs med kristna och västerländska värderingar ända sedan Muhammeds dagar. Pedofili och barnäktenskap är inte ovanligt. Barn har använts som mänskliga sköldar och självmordsbombare. På palestinsk TV kan man se hur mödrar blir uppmanade att offra sina barn.

Boy Scouts in Beirut, Al-Aqsa TV

Förutom deras välkända förkärlek för antisemitism, kvinnohat och nihilistiskt våld håller muslimska extremister nu också på att uppnå ett skrämmande rykte bland brittiska säkerhetsagenter som innehavare och samlare av barnpornografi.

The Times, Synopsis, FrontPageMagazine