söndag 22 februari 2009

Justitiedepartementet, Justitieminister Beatrice Ask


Bloggen får ibland ta del av brev från Inger-Siv Mattson:

Ämne: Justitieministerns lösning på den havererade integrationspolitiken 1
Ursäkta våldsverkarnas
”dumheter”

Ni har nyligen besökt Rosengård och med anledning av detta har jag följande kommentarer och frågor. Jag ber Er notera att frågorna icke är retoriska utan kräver konkreta svar.

Ni anser i den politiska korrekthetens namn att orsaken till upploppen - attackerna på polis, ambulanser, brandmän, privat egendom etc etc - beror på ”områdets grundläggande problem med utanförskap och sociala problem.” Ni säger emellertid inte ett enda ord om orsaken till dessa ”grundläggande problem” nämligen att Sverige tagit emot – och obekymrat fortsätter att ta emot – så oerhört många fler invandrare – s k ”flyktingar ”- än Sveriges absorptionskapacitet medger. Makthavarna bär därmed skulden till de invandrartäta områdenas ”grundläggande problem.”

Ytterligare en orsak till den misslyckade integrationen av Era invandrare är att det aldrig någonsin ställts några som helst krav när det gäller anpassning till det nya landet och till svenska värderingar. De har fått – och får - härja fritt enligt de traditioner och den kultur och värdegrund de tagit med sig från sina respektive hemländer. Att ställa krav hade givetvis varit rasism och främlingsfientligt.

”Dumheterna” i Rosengård
Hur tänker Ni när Ni kallar det som hänt i Rosengård för ”dumheter”? Stenkastande ungdomar hindrade brandkåren från att släcka anlagda bränder och tvingade räddningstjänsten att avbryta alla uppdrag i området. Rondellen vid Amiralsgatan såg enligt uppgift i DN ut ”som en krigszon sedan ungdomsgängen dragit ut släpvagnar från bensinmackarna och tänt på. Flera tunga polisfordon fick tas ur trafik.” ”Dumheter,” fru Ask?
Invandrarungdomarnas förakt för svenska myndigheter betecknar Ni som ”väldigt sorgligt”. ”Sorgligt”??? Det är – fru justitieministern - inte ”sorgligt” utan fullständigt oacceptabelt.

En 46-årig polisman fick en flera kilo tung sten i huvudet. Stenen träffade hjälmen precis vid höger öra.: ”Hade den träffat under hjälmen hade jag varit död” sade polismannen i DN den 31 januari. ”Dumheter,” fru justitieministern?

Polismannen berättar: ”Varje gång vi närmade oss bränderna i rondellen vid Shellmacken i Rosengård möttes vi av en skur av stenar. Vi backade 100 meter men det hjälpte inte. Vi backade 200 meter men även då blev vi duktigt påkastade med sten. Bussen framför oss fick en sidoruta krossad och det är fönster som är förstärkta för att tåla det mesta.” Detta kallar Ni ”dumheter.
När huliganerna attackerade Shellmacken körde polisen fram för att skingra dem: ”men det var för farligt att lämna bussen. De hemmagjorda slangbomberna som de slängde mot oss har en fruktansvärd sprängkraft. En exploderade på busstaket och slet bort hela rampen med blåljusen. En annan exploderade under en buss så att underredet skadades så pass att det inte gick att öppna dörrarna.” Detta kallar landets justitieminister för ”dumheter”.

Ni har uppenbarligen samma uppfattning om våldsverkare som professor Sarnecki. Denne tyckte att ”det var dumt gjort ” att beskjuta polisstationen i Södertälje (Ronna) med automatvapen och kallade attacken för ” ett pojkstreck”. Han ansåg att ”man inte skulle göra så stor affär av beskjutningen.” Var ”frustrerade tonårspojkar” kommit över vapen, som inte hör hemma någon annanstans än i krig, gick professorn visligen inte in på.
Av denne man kan man inte vänta sig något annat men på landets justitieminister måste man rimligen kunna ställa högre krav.

Den organiserade stenkastningen mot polisen
Den 21-åring – ” Randiga tröjan” - som åklagaren pekat ut som anstiftare av upploppen bröt bl a upp och bar fram cementplattor och stenar så att andra kunnat kasta dem. Han pekade ut mål att träffa – polisen och deras fordon. Vid rättegången i Malmö tingsrätt visade vice chefsåklagare Bo Birgersson videobilder över kravallerna och konstaterade: ”Man ser här hur stenkastarna endast är ute efter poliserna. När andra fordon kör förbi platsen får de vara ifred.”
När polismannen vittnade i rätten gjorde 21-åringens kamrater fingret mot honom och ropade ”du ljuger!” När polismannen lämnade salen följde de efter och fortsatte att ropa ”du ljuger!
Advokat Jörgen Larsson sade: ”Det är skandalöst att svenska domstolar inte kan förhindra att målsägare utsätts för sådant.” Men det håller förmodligen inte landets justitieminister med om!
Randiga tröjan” förnekade att han ö h t befann sig i Rosengård när polismannen fick stenen i huvudet. Föga förvånande frikändes 21-åringen p g a att ”polisen inte följt reglementet när mannen skulle identifieras.” Förmodligen skrattade han hela vägen från tingsrätten.

Han är säkert inte den ende som skrattar åt de dumma svenskarna. Chefsåklagare Bo Birgersson sade sig i DN ha ”förståelse för att polisen inte grep fler under själva kravallerna. Det hade skapat alltför mycket våld. ” Därmed har våldsverkarna fått ”carte blanche” av de s k rättsvårdande myndigheterna för fortsatta ”dumheter.” Budskapet från myndigheter och politiker är att i Sverige kan man ställa till med vilken förstörelse som helst utan att riskera straff.

Justitieministern har angett tonen
Justitieministern har banat vägen för en ursäktande attityd mot våldsverkarna. Mikael Lundh, f d polis, ansåg i TV:s Debatt att ”bemötandet från polisen är viktigast” för att förhindra sådana ”incidenter” som i Rosengård.
Alla proffstyckare tycks ha drabbats av partiell minnesförlust. De glömmer att även brandkår och ambulanser ständigt och jämt attackeras i de s k ”utsatta” bostadsområdena. Räddningstjänsten har så vitt jag vet aldrig ”bemött” någon på ett olämpligt sätt eller uppträtt ”provocerande” när de försöker rädda liv och egendom. De blir ändå utsatta för stenkastning, brandbomber mm. Hur kommer det sig? Detsamma gäller kollektivtrafiken. På vilket sätt har busschaufförer och t-baneförare ”bemött” de stenkastande ungdomsgängen olämpligt? Hade de möjligen dristat sig till att få se färdbeviset? Att detta givetvis måste uppfattas som provocerande är ju förståeligt.

Äldreboende utsätts för ”dumheter”
I september 2008 terroriserade ett s k ”ungdomsgäng” äldreboendet Klockargården i miljonprogramområdet Kronogården i Trollhättan. Personalen fruktade för sitt och de gamlas liv och måste eskorteras av väktare till och från arbetet. Den 18 september besköts ett fönster i en lägenhet tillhörig en 90-årig kvinna.
På vilket sätt hade hon ”bemött” våldsverkarna på ett felaktigt sätt?
Jack Lennartsson, ansvarig för ordningspolisen i Kronogården konstaterade i en intervju att "Vi har kläm på vilka vi ska störa litet extra.” ”Störa”??
Sådana våldsverkare skall givetvis inte ”störas” utan förpassas ur landet tillsammans med sina släpphänta föräldrar och övrig släkt.
”Ungdomarna har inget förtroende för polisen p g a upplevelser i hemlandet” är en annan populistisk och omhuldad förklaring.
Uppenbarligen har de ”inget förtroende” för ambulans, brandkår, kollektivtrafik, äldreboenden etc heller!
Givetvis har också Masoud Kamali deltagit i hetsen mot polisen och försvarade ungdomarna med att ”det är en liten klick som bråkar.” Hur man kan försvara dessa våldsverkare - i Ronna, Rosengård och nu senast i Tensta - som hyser så litet respekt för demokratin och de värderingar som lagt grunden till våra lagar att de öppnar eld mot en polisstation och kastar sten på polis, brandkår och ambulanser är obegripligt och oacceptabelt. Räddningstjänsten upplevde situationen i Tensta så hotfull att de inte ingrep förrän de fått poliseskort.

Det sägs att ”det finns 8 000 ungdomar under 18 år i Rosengård. Av dem är det 100-150 som förstör.” Frågan är då: varför gör inte de övriga 7 900 och deras föräldrar och stora släkter något för att förhindra våldet?

Justitieministerns signaler har gått fram
Nyligen löpte ett stort antal ungdomar löpte amok i Tensta - bl a sattes däck, parkbänkar och en container i brand. När brandkåren kom till platsen utsattes de för stenkastning och tvingades backa från platsen. Räddnningstjänsten upplevde situationen så hotfull att de inte ingrep förrän de fått poliseskort. I en intervju i Metro den 18 februari sade 20-åriga Tenstabon Ellen Khatchadorian att: ”Egentligen var det som hände inte så allvarligt. ” Man får gratulera justitieministern till att budskapet gått fram!
Fritidsledaren Robert Weintraub kallade upploppen i Tensta för ”pojkstreck av ett helt oacceptabelt slag. De hade roligt men en dag kan det sluta med att någon dör. Det är lätt hänt när man kastar sten och tänder eld på saker.” Det låter nästan som om han ville hindra ungdomarna från att ”ha roligt.”
”Dumheterna och pojkstrecken” i Tensta rubricerades av polisen som förberedelse till grov misshandel p g a stenar lagts i hög för att kunna kastas ut från gångbroarna över Tenstaplan. De hade tydligen tänkt sig att ha väldigt ”roligt.”
Enligt närpolisen Lars Fontander är det här ”en allvarlig variant av pojkstreck som ett gäng ungdomar i 13-17-årsåldern gör för att de har tråkigt.” Robert Weintraub och s-ledamoten i kommunfullmäktige Abdo Goriya anser att ”grundorsaken stavas bristande framtidstro.” Möjligen skulle de ha mindre ”tråkigt” och större ”framtidstro” i hemländerna.
Enligt västerortspolisens presstalesman Mats Eriksson berodde ”oroligheterna på sysslolöshet – det handlar mest om att ungdomarna inte har något att göra.”
Ett litet integrationspolitiskt förslag: skriv in dessa ”sysslolösa” våldsverkare på Konstfack så kan de ägna sig åt sin favoritsysselsättning – vandalisering, sabotage och annan skadegörelse, brandbomber, stenkastning, raketbeskjutning mm mm – på heltid och kalla det Konst! Givetvis som alltid på skattebetalarnas bekostnad.

Tidigare våldsamheter i Tensta, 2008
1 mars: bevakningen av t-banestationerna i Rinkeby, Tensta och Hjulsta ökar efter upprepade nödbromsningar av tågen
1 april: 30 ungdomar omringar en privatperson och två väktare vid Tensta t-banestation. Senare samma kväll stängs en av t-baneutgångarna kvällstid
Hösten: Stenkastning mot bussar och t-bana
15 december: En stulen bil rammar entrén till ungdomshuset Blå huset och börjar brinna
23 december: Ungdomsgäng anlägger flera bränder i Tensta och brandkåren utsätts för stenkastning
27 december: Ett ungdomsgäng hindrar en ambulans vid en utryckning
2009
24 januari: En kiosk intill en bensinmack på Krällingegränd sticks i brand och totalförstörs
14 februari: Två molotovcocktails kastas mot fönstren i det gamla förvaltningshuset i Tensta centrum

Justitieministerns flytande värdeskalor
Er reaktion på de stackars frustrerade polismän som råkade fälla några olämpliga uttalanden i samband med kravallerna var betydligt starkare än när det gällde de ”dumheter” som åklagaren rubricerade som ”våldsamt upplopp” och ”förgripelse mot tjänsteman”. Polisernas yttranden var ”förfärligt” och Ni sade Er ha blivit ”väldigt upprörd … sådant får inte förekomma.” .Då var det inte tal om några ”dumheter.”
Lämpligt nog glömde Ni att ”dumheterna” i Rosengård startade innan poliserna fällde sina kritiserade kommentarer. Hade ungdomarna inte startat kravallerna hade ju polisen ö h t inte behövt vara där.
Avslutningsvis ber jag justitieministern begrunda den franske 1500-talsfilsofen Michel de Montaignes kloka ord ”Vid randen av en avgrund finns bara en sak att göra: ta ett steg tillbaka.” Genom Ert uttalande om ”dumheter” har Ni nämligen manövrerat Er fram till en avgrund.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror lite ett problem är att om man klagar på det här blir man kallad rasist. Men detta har iinget med rasism att göra över huvud taget. Det handlar helt enkelt om att det inte är acceptabelt att bryta mot lagen.

Skicka en kommentar