torsdag 26 februari 2009

Varför vi måste besegra radikal islam

Bloggen har fått ett mail: en översättning av ett föredrag i samband med presentationen av den i Mellanöstern kända författaren och nyhetsankaret Brigitte Gabriels bok

”They must be stopped! – Why we must defeat radical Islam and how we can do it.”

Hoten mot den fria världen idag

Libanon var det mest kristna landet i Mellanöstern omgivet av bara muslimska länder. Vid självständigheten 1940 var majoriteten kristna, och muslimerna var då i absolut minoritet i landet.

Libanon hade under den kristna tiden utvecklats och moderniserats inom alla områden. Landet hade också närmat sig den västerländska kulturen och var det mest västanpassade i hela regionen bland alla övriga länderna i arabvärlden. På mycket kort tid blev Libanons huvudstad Beirut betraktad som ”Mellanösterns Paris”. Man hade de bästa universiteten i hela Mellanöstern, de bästa centren för yrkesutbildning och skolor, de bästa teatrarna osv. Libanon exporterade sin konst och kultur till resten av den arabiska världen. Därför förstår många av de arabisktalande länderna libanesisk dialekt och kultur, medan libaneserna inte förstår lika bra arabiska. Landet hade öppna gränser, det var ett multikulturellt samhälle, som tillät alla att fritt få komma in i landet och också lämna det.

De flesta tror att alla länder i Mellanöstern är muslimska. Detta var inte sant. För 30 år sedan var Libanon helt kristet med en liten obetydlig population av muslimer. På grund av sin kristna kultur och västvänliga inställning hade det utvecklats till att vara det modernaste och mest västinriktade landet i hela Mellanöstern.

Den religiösa situationen förvärrades dock gradvis eftersom muslimer blev fler och förökade sig mycket kraftigt på kort tid. Snart bestod dessa av mer än 50 procent av invånarantalet i Libanon samtidigt som de kristna inte förökade sig lika snabbt. Det var inte så konstigt, eftersom den muslimska mannen tilläts enligt sin religion ha upptill fyra hustrur. På detta sätt förökade de sig betydligt snabbare än de kristna och blev den dominerande religionen i Libanon.

Den mest kände muslimen i världen idag är Osama bin Landen. Han är bara en av 53 syskon i sin familj! Han själv har 27 egna barn! Mella fadern bin Laden och sonen Osama finns det mer än 80 barn och ett mycket stort antal fruar. Hur många av oss västerlänningar känner till någon som har producerat 80 barn? Det är därför som muslimerna förökar sig på kortare tid än en mansålder och det gör de mer än något annat folkslag var de än bosätter sig.

På 70-talet var Libanon det enda landet med öppna gränser och som t ex tog emot Palestinska flyktingar. När dessa flyktingar väl hade etablerat sig i landet, slog de sig ihop med de militanta muslimerna och utropade Jihad – för att föra ett heligt krig mot alla kristna och otrogna i Libanon. Problemen för den kristna minoriteten hade börjat.

Yassir Arafat skapade en bas i Libanon för att lättare kunna anfalla israelerna. Detta gjordes möjligt eftersom han (Arafat/Al Fatah) systematiskt började missbruka och utnyttja Libanons öppenhet, landets demokratiska samhällssystem, den liberala lagstiftningen och libanesernas kristet humana inställning till alla folk som vistades i landet. Det resulterade i att muslimerna började förfölja och död de kristna med hjälp av Al Fatah och de militanta muslimerna. Plötsligen hade de kristna libaneserna inget att säga till om i sitt eget land.

1974 hade det gått så långt att de kristna mer eller mindre blivit fångar i sitt eget land. De kunde inte längre ta sig dit de ville och inte heller vågade de lämna landet utan att ta stora risker för sin egen säkerhet. Muslimerna införde stränga restriktioner och begräsningar mot alla som inte var muslimer. Livet började i och med detta bli allt svårare för de kristna, som hamnat i en hopplös minoritetsställning. Muslimerna, tillsammans med palestinierna satte upp checkpoints överallt, på alla gator och vägar, i alla städer och byar runt om i hela landet. De stoppade nu alla bilar och kontrollera både förarnas och passagerarnas identitet genom att under vapenhot tvinga dem att identifiera sig.

På id-handlingarna hade man infört att alla skulle vara tvingade att ange sin religiösa tillhörighet, som visade om man var muslim, kristen eller jude. När man vi dessa checkpoints såg att det fanns kristna i en bil eller buss drog man ut dem alla och sköt den på fläcken. Det kallades för ”identites-avrättning” (Identity killing)!

Därför dröjde det inte länge förrän alla kristna libaneser slutade att förflytta sig inom det egna landet – av rädsla för att bli avslöjade och bli mördad bara för sin tros skull. Man såg sig därför som fångar som inte kunde förflytta sig någonstans inom landet.

1975 började muslimerna, tillsammans med palestinierna, också ta över militärförläggningarna runt om i landet. Man byggde snabbt upp en egen islamistisk armé och tog sedan över hela den inhemska infrastrukturen. Man besatte, i sin majoritetsställning, avgörande och viktiga politiska och statliga poster varvid man införde islam som huvudsaklig och enda tillåtna religion. Alla andra trosinriktningar förbjöds! De kristna och judarna var nu ”tillåtet villebråd” och kunde för följas, jagas och dödas vart än de dök upp.

De kristna libaneserna hade aningslöst släppt in en fiende i landet. Man hade ignorerat muslimernas snabba förökning och tillväxt, i tron att man levde upp mot sina demokratiska, liberala och västerländskt humana värderingar. Man hade utan att göra något åt det, låtit det egna landet inifrån ockuperas av muslimerna och före detta palestinska flyktingar som ju hade samma religiösa och dominanta övertygelse – nämligen islam.

De kristna libaneserna förstod inte varför muslimerna utsatte dem för denna grymma förföljelse? Men skälet var bara att de inte var muslimer utan hade en annan tro – de var kristna, alltså var de fiender till islam och då hade varje muslim, med Allahs stora nåd, rätt att förinta alla ogudaktiga och otrogna människor i Allahs namn. Det var alltså uppenbart, att de libanesiskt kristna skulle förintas bara för att de råkat födas in i den kristna tron. Därför levde de, allt sedan 1975, under ständigt dödshot från den muslimska majoriteten. De utsattes för en grym och diskriminerande behandling som ledde till att de svalt, hade varken mat eller vatten, ingen stans att bo, för muslimerna hade raserat deras hus och bostäder, ingen medicin eller sjukvård och det var så gott som omöjligt för dem att vistas ute. All förflyttning fick ske på natten eller dold i diken och bakom raserade byggnader och hus. Därför led de kristna fruktansvärt.

Så snart muslimerna fick tag i en kristen utsatte den för en fruktansvärt grym tortyr. Kvinnorna våldtogs systematiskt och alla mördades sedan utan förbarmande. Grymheterna fann inga gränser och för att förnedra de kristna ännu mera använde muslimerna t ex Bibeln som toalett papper. (Om de kristna hade företagit något liknande med muslimernas heliga urkund Koranen, eller uttalat sig ifrågasättande om något av dess innehåll, hade detta räckt för att bli utsatt för en fruktansvärd hämnd. Minnet av deras hatfyllda och hämndlystna reaktioner runt om i världen efter att danskarna presenterat några skämtteckningar som skulle föreställa Muhammed, visar hur oerhört våldsamt muslimerna reagerar överallt i världen. Ingen kritik accepteras av islam hur oförargligt eller blygsam den anses vara i våra ögon.)

En kristen moder med två barn överraskades i sitt gömställe. Islamisterna band kvinna på en stol och den 12-åriga sonen i knäet på henne och sedan under vapenhot tvingade man henne att skära halsen av sin egen son. Sedan våldtog de den 16-åriga dotter, mördade henne inför moderns ögon och därefter var det moderns tur att bli våldtagen, grymt torterad och sedan mördad. Detta var vad det hot och den grymhet som de kristna libaneserna stod inför.

Vi i väst måste börja förstå den barbariska natur som radikal islamism innebär. Det är ett allvarligt hot som håller på att närmar sig hela vårt demokratiska samhälle. Det rör sig om vår yttrandefrihet, vår demokratiska livsstil, vår religionsfrihet och andra för oss fullständigt självklara mänskliga rättigheter som nu är i fara.

Den vänsterfärgade massmedians journalister presenterade Israel som Libanons fiende samtidigt som de kristna libaneserna pressades allt längre söder ut mot israelerna. De kristna stod nu med ryggen mot judarna med muslimerna på andra sidan. Det enda man var klar över, var att judarna förmodligen inte skulle mörda dem och behandla dem lika grymt som muslimerna gjorde, eftersom man delade samma Gud och övertygelse som judarna. Man hade ungefär samma värdegrund och därför vågade man lita mera på dem, vilket var något man absolut inte kunde göra med muslimerna.

Mellan åren 1975 – 1979 började israelerna att ta sig in i södra Libanon för att hjälpa de kristna libaneserna. Man tog även med sig mat, vatten och mediciner med sig och gav sitt förföljda grannfolk i norr och den sjukvård som de förnekades av muslimerna. Om t ex en skadad eller sjuk kristen råkade hamna på ett sjukhus inne i Libanon fick den ingen som helst vård. Personalen önskade istället ta död på patienten och i vissa fall hände det att man kastade ut den sårade eller sjuka kristna patienter från de övre vångarna på sjukhuset, under det att man applåderade och skrek ”Allah ak bahr!” (”Allah är stor!”)

Israelerna försåg dessutom de kristna med vapen och ammunition och lärde dem att försvara sig själva mot de radikala islamisternas och palestiniernas ständiga attacker i södra Libanon. De gav dem också kläder, filtar och möjligheter att skydda sig mot kylan. Det var första gången som många libaneser fick uppleva delaktighet med någon som visade dem medkänsla och empati i deras fruktansvärda situation. Av israelerna fick de istället omvårdnad och trygghet och de trodde inte det kunde vara sant att israelerna var så generösa. Men det berodde på att den arabiska propagandan som de hela tiden hade blivit utsatt för påstod att judarna var grymma och fientliga mot alla. Nu fick de kristna uppleva något helt annat; människor som visade sig vara tvärt emot den propaganda det hört av den muslimkontrollerade massmedian i hemlandet.

De kristna libaneserna var, jämfört med de kriminella, våldsamma och grymma muslimska gatugängen, städade och välutbildade människor. De hade universitets- och högskoleutbildning och goda betyg. De var så långt man kunde komma från de radikala islamisterna som bara vandaliserade, stal, rånade, mördade och våldtog.

Det gjorde det samma hur mycket fina betyg, diplom och meriter man har på väggen, när man stod ansikte mot ansikte med människor som är övertygade om, att hugga huvudet av en otrogen är det största beviset på sin lojalitet mot Allah. Denna grymma situation för de kristna rådde ända fram till 1978 då israelerna invaderade hela södra Libanon och pressade muslimer och palestinier tillbaka mot norr. Nu var det israelerna som upprättade checkpoints överallt och detta gjorde att de kristna som fanns kvar i Libanon åter kunde röra sig fritt, åtminstone i de av Israel kontrollerade delarna. Men värre var det för de kristna libaneser som fastnat i de mellersta och norra delarna av Libanon. De blev systematiskt mördade och avrättade av de militanta muslimska mördarpatrullerna.

För att bl a stoppa denna slakt av oskyldiga kristna, intog israelerna Libanon ända upp till Beirut i norr år 1982 och då pressades muslimerna ännu längre mot norr bara för att räddade de kvarvarande kristna i landet. Skälet till att israel gick in i Libanon var också för att hjälpa de kristna i söder att bekämpa de militanta islamisterna och deras allierade palestinier som fick stöd av Syrien, skydd av Iran och finansierades av oljedollar från arabstaterna, pengar som bl a också skulle hjälpa Arafat att bygga upp sina baser i södra Libanon för att lättare kunna terrorisera Israel därifrån. Avsikten var att utplåna den enda demokratiska staten som existerade i Mellanöstern. Muslimerna säger: ”Det finns lördag och söndag – lördag är judarna helgdag och söndag är de kristnas. Därför skall vi förgöra den ´Lilla Satan´ först och den ´Stora Satan´ sedan”. Alla vet att muslimerna kallar USA för den ”Stora Satan” och judarna för den ”Lilla Satan”. Rasismen och hatet från muslimer mot judar märker vi påtagligt i dag i väst.

Syrien stödde, finansierade och försåg också muslimerna i Libanon med pengar, ammunition och vapen, så att de kunde bomba och skjuta Kasamraketer in över gränsen mot israeliska bosättningar och städer i närområdet till Libanon. Så här höll det alltså på i åratal fram till det att Israel invaderade Libanon och trängde de syrianska granatkastarna, kulsprutorna och raketramperna så långt norr ut att de inte längre nådde in på israeliskt territorium.

Israelerna tillsammans med de kristna kämpade nu tillsammans för att få bort Arafat och de muslimska extremisterna så att man kunde återta kontrollen i Libanon. Men i den övriga världen var det inte många som förstod vad det var som hände, därför den palestinska och muslimska propagandamaskinen, effektivt underhållen av arabiska oljedollar, arbetade för högtryck genom att sprida en politiskt korrekt, falsk och felaktig bild av händelserna i Libanon och Palestina om vem som var brottsling – israelerna. Resten av världen, dess politiker och beslutsfattare var ordentligt insomnade och ovetande om det fruktansvärda som hände de kristna i Libanon.

Dessa hade bara israelerna att vända sig till för att få hjälp och de gav dem allt det stöd de kunde förmå och såg till att de som lyckat ta sig till Israel blev väl omhändertagna och fick den vård de så väl behövde. För de kristna, som under lång tid varit utsatt för systematisk diskriminering och våld från muslimerna fick nu uppleva något som inte många hade erfarit; israelernas humana och generösa inställning mot alla, oavsett vilken nationalitet, vilken tro eller övertygelse de hade eller vem det än var, överväldigade de kristna. Israelernas medmänsklighet och humanitet var tvärt emot vad muslimerna stod för, som bara visat hat och utstuderad grymhet mot alla som inte var rättrogna muslimer.

Många kristna upplevde också att moderata muslimer inne i Libanon, som israelerna anlitat som chaufförer till sina ambulanser för att transportera sjuka och sårade söder ut till gränsen mot Israel, var ytterst oärliga, giriga och rent kriminella. Så snart den muslimske ambulansföraren märkte att han körde en kristen krävde han en rundhänd betalning för transporten som kanske varade i bara 10 minuter fram till den israeliska gränsen. Där tog en annan israelisk ambulans vid, med nu med israelisk personal. När de skadade kom till sjukhuset, som låg mer än en timmes körväg in i Israel, var de många av dem som sin vana trogen trodde att de var tvungen att sticka stora mutor händerna även på den israeliska ambulanspersonalen. Men de blev ytterst förvånade när de fick förklarat att israelerna aldrig skulle ta emot pengar eller låta sig mutas för att hjälpa skadade, sjuka och nödlidande. Detta höjde de kristna libanesernas uppfattning om sina grannar i söder. Samtidig var man ytterst upprörd och besviken över hur deras egna libanesiska landsmän mer eller mindre råna dem trots att de var avlönade av israelerna att köra dessa ambulanser.

Vad omvärlden istället fått höra från den arabkontrollerade massmedia var, att israelerna dödat, bombat och terroriserat muslimerna och palestinierna i Libanon. Inte ett ord om att muslimerna själva varit orsak till den omfattande förstörelsen i landet i jakten på kristna och andra otrogna libaneser samtidigt som de tilltvingade sig makten och den totala kontrollen. Hela tiden blev omvärlden informerad att det var israelerna som varit skyldiga till alla attackerna mot de ”stackars” palestinska flyktingarna. Hela tiden blev väst och den fria världen föremål för en omfattande mörkläggning, tillrättaläggning och rena lögner om hur det verkligen låg till, ständigt underhållen av islamkontrollerade journalister på muslimska TV-kanaler, finansierade av arabiska oljedollar.

Som ett israeliskt nyhetsankare upplevs samma mönster av lögner över resten av världen, också över USA och Europa – en lögn i enormt format! Samtidigt undviker västmedia att sammankoppla de internationella terrorattentaten som sker runt om i världen, med militanta och radikala islamister; flygplanskapningar och sprängning av civila flyg med hundratals oskyldiga dödsoffer, våldsbrott kidnappningar och mord mot kristna och judar, mot i huvudsak västerlänningar, mot hjälporganisationer och deras hjälparbetare, sabotage och brandattentat mot synagogor och kristna kyrkor världen över, man bränner ner kristna skolor och liknande institutioner och andra symboler för den västerländska, judiska och kristna kulturen. Men media undviker konsekvent att koppa samman radikal islamism med t ex brottslingarnas namn som: Muhammed, Hussein, Hamid, Mukhtar osv. Inte heller kopplar man samman islamisternas offer med namn som alla klingar typiskt västerländska; Gorge, Allan, Brenda, Lucie osv. Man inser inte att islam är i krig mot allt västerländsk och mot allt som inte är muslimskt.

Det är upprörande att upptäcka hur okunniga och vilseförda västerlänningarna och särskilt deras politiker och regeringar är. De är aningslösa om vad det är som verkligen ligger bakom den muslimska terrorismen och vad som är deras målsättning med sina grymma och omänskliga attentat mot helt oskyldiga människor. De har tagit på sig ansvaret för att i Allahs namn lägga världen under sig och förvandla hela mänskligheten till rättrogna muslimer. Det är dessa, islamisternas fiender, som israelerna ensamma bekämpat de senaste 50 åren. Det är samma militanta islamism som idag allt fler västerlänningar och kristna samhällen utsätts för, på grund av den stora invandringen. Islamisterna har bara en målsättning, att med alla till buds stående medel tvinga människor att konvertera till islam – eller dö under det islamistiska svärdet i Allahs namn. Det har man Koranens ord att stödja sig på.

För 50 år sedan var det ingen som brydde sig. Om vi inte bryr oss idag heller är det för sent. Vi kan t ex inte försvara oss med att Hamas är en terrororganisation som ligger så långt borta från våra egna gränser så det berör oss inte om vad det är som händer där. Men vi måste ha klart för oss att Hamas redan är här, både i USA, också i Europa. De tre största islamistiska organisationerna är al Qaida, Islamiska Jihad och Hamas! De har redan etablerat kraftfulla och fullt fungerade celler på många platser i väst! Bara i USA är de representerade i minst 40 stater. Vi måste börja förstå bakgrunden till denna etablering – i fler än 40 amerikanska stater! Det måste finnas en genomtänkt plan bakom denna etablering?

Många människor och aningslösa politiker har redan fått betala ett högt pris! I Hamas program § 22, som publicerades redan 1988, förklarade man några av dem som var deras fiender. Man skulle förstöra samhällen som hade frimurarorganisationer, kristna Kors- och Tempelriddarorganisationer, Lions Club osv som supporter. Alla skall förintas och flera av dem anses vara spionorganisationer mot Islam och måste därför bort. Man kan tänka sig hur dessa organisationers medlemmar stiger upp på morgonen, äter frukost, går till sina jobb, tjänar sin lön, betalar lojalt skatt, pengar som sedan deras aningslösa och okunniga regeringar använder för att i humanitetens namn förse med rundhänta bidrag och ekonomiska bistånd t ex sådana terroristorganisationer som Hamas i Palestina. Alla dessa västerländska ordensföreningar och sammanslutningar har man förklarat vara fiender till Hamas!

Vad vi alla måste göra i den fria västvärlden är att ta den politiska korrektheten och slänga den där den hör hemma – på sophögen! Inte bra har vi problem med Hamas, vi har problem med spridandet av radikal islamism i våra (ofta nybyggda) moskéer och liknande lokaler som växer upp som svampar runt om i våra städer och samhällen, finansierade i huvudsak av pengar från Saudiarabien och andra oljeproducerande arabstater. I dessa bönerum förkunnar imamer radikal islamism. Där lär sig unga muslimer att det är rättfärdigt att motsätta sig allt västerländsk, alla myndigheter, alla mänskligt skapade lagar för de står under sharialagen skapad av Allah, döda otrogna och att målsättningen är att arbeta för att ta över de otrognas samhällen och göra de till muslimskt. Detta är Allahs yttersta vilja, att förgöra alla hedniska hundar och svin i ”Allahs och hans profet Muhammeds namn” och halshugga är att föredra då ingen utan huvud kan träda in i Paradiset. Att de själva inte skall frukta den egna döden ”för offrar man sitt liv i Allahs namn blir man martyr och får då plats i paradiset sittande på Allahs högra sida”!

Dessa muslimska celler i Amerika är finansierade av den till USA allierade – Saudiarabien. En oljestat som USA samarbetar med, naturligtvis för sitt beroende av deras olja. Den saudiska staten förser muslimer i väst, med bl a böcker och litteratur som förklarar hur de skall leva i ett hedniskt land fullt med otrogna medborgare. Där får de lära sig att hata kristna och judar på grund av deras religion, vilket menas oss alla i väst som inte är muslimer. Att hata otrogna i Allahs namn, att alltid vara emot allt i väst, att Koranen gäller som lag över alla mänskliga lagar och bestämmelser, att de skall upprätta en vägg av motstånd mot all myndighet och att ständigt trotsa de ogudaktiga!

Man påstår också att alla de förfärliga krig som skett under 1900-talet, är demokratin skuld till och att broderskap, jämlikhet, religions- och mänskliga friheter, skapat alla dessa krig.

Detta är alltså vad som undervisas i våra moskéer och källarlokaler runt om i USA och självklart i väst! De påstår att alla andra religioner än islam är falsk religion! De skall skapa en fungerande muslimsk världsordning, en muslimsk regering på alla platser runt om i världen där de bosätter sig. Detta är bindande och principiellt viktigt för alla rättrogna muslimer. I självförsvar skall de utropa Jihad – heligt krig mot allt otroget. De skall börja med de viktigaste platserna och länderna i världen först. De måste invadera väst, där USA och Europa är de mest framstående av islams fiender. Över hela jorden skall man sedan ropa ”Allah är stor!” Då, när islam är spritt över hela världen och den uppgift som Allah och hans apostel Muhammed ålagt muslimerna och allt är klart, har de nått det högsta målet och löst uppgiften som alla muslimer fått.

Detta är vad unga och gamla muslimer får lära sig i sina moskéer. De får lära sig att kristna och judar är apor och svin, därför är de förskjutna av Allah. Men skulle vi våga säga t ex att svarta är apor och homosexuella är svin? Sådana hatiska tilltal är förbjudna mot alla människor och är inte tillåtet i någon annan religion, eller mot någon mänsklig ras. Men detta är ”Undervisning i Hat” som islamisterna håller på med i moskéerna! Vi har fått uppleva denna typ av hatisk undervisning i palestinska områden också, vilket lett till självmordsbombningar i Israel, i Irak och i Afghanistan och detta är vad som förbereds för USA också idag! Samma planer för Europa ligger inte långt efter. Om vi inte vaknar upp nu och identifierar och erkänner faran och problemen, är vi mycket illa ute!

Det påstås i media att t ex terrorattackerna, väg- och bilbomberna i Afghanistan beror på att USA och Väst befinner sig där som ”fiender”, som ockupanter och inget annat. Men det är mycket allvarligare än så.

Under parollen ”Det finns ingen större än Allah och Hans profet Mohammed” mördar de judiska barn, kvinnor och gamla i Israel. De massakrerar kristna i Libanon – alltså muslimerna gör det, de mördar hinduer och buddister i Indien, Kopter i Egypten, kristna Syrianer i Syrien, armenier i Turkiet, de hotar och har förvisat mer än 9 miljoner judar ur alla arabiska stater. Detta mina vänner, har inget att göra med att USA är i Irak eller Afghanistan! Det har absolut inget att göra med Amerika. Det är hög tid för alla att vakna upp och bli varse vad det är som är på gång och vad det är för fara som nalkas oss.

Det har hänt förr, att människor bara stått handlingsförlamade och tittat på när Ondskan tagit över och spridit sig bland oskyldiga människor. USA stod upp och bekämpade kommunismen på 40-talet. Nu är det hög tid att bekämpa islam och den radikala islamismen. Vi har inte råd att inte göra något mot denna ondska, den ondska som radikal islamsim utgör. Vi måste agera Nu!

Vi måste utmana de moderata muslimerna nu, över hela världen, de som inte är radikaliserade islamister! Det finns1,2 miljarder muslimer i världen idag. Alla är inte radikala, men man uppskattar att av dessa är så många som mellan 15 – 25 %! Det motsvarar180 – 300 miljoner islamister – lika många som bor i hela USA! Tänk vilken förödelse dessa kan orsaka! Det är alltså en allvarlig och stark faktor att räkna med! Vi vet att det finns många moderata muslimer som lever i USA och i Europa. Var är deras röster? Varför protesterar de inte?

USA och Europa är några av alla platser där muslimerna lugnt kan demonstrera, där kan de marschera på gator och torg, där kan moderata muslimer uttala sig kritiskt utan att bli hotade av de radikala islamisterna. Man kan förstå varför de inte kan göra det i Libanon, i Arabien, i Amman, i Jordanien, i Syrien – det finns därför ingen ursäkt varför inte dessa moderata muslimer protesterar här i väst mot islamisternas härjningar, varför de inte sänder ett högljutt budskap till dessa: ”att vi är för det första Amerikaner eller européer! Om ni dödar en av oss, så dödade ni oss alla! Vi fördömer Hamas, vi fördömer al Qaida, vi fördömer Islamiska Jihad och vi fördömer Hizbollah!” Men ännu har vi inte fått höra ett enda knyst från de moderata muslimerna i väst eller USA.

Tomma ord är bara varm luft som kommer ur munnen på ett talande huvud! Aktion och handling är det enda som gäller nu. Inget annat. Att bara prata leder ingen vart. Samtal bryr sig inte de radiala islamisterna om! De förstår bara fysisk handling – ”action”!

Hur många har sett någon demonstrera mot islamisterna, t ex efter den 11 september? Ingen! Nej, tänkte väl det! Inte på samma hängivna sätt som muslimerna i Mellanöstern demonstrerade mot den allra minsta kritik eller ifrågasättande av islam eller Koranens principer. Se t ex på deras våldsamma protester och hatfulla demonstrationer världen över efter de danska Muhammedteckningarna. När få vi se något sådant från de moderata muslimerna i väst, mot de radikala islamisterna våld? Har någon sett dem demonstrera efter de terrorbombningarna mot amerikanska ambassader i Afrika, eller efter bombningen av en av USA:s militärbaser i Beirut? Har ni sett några som helst demonstrationer i USA, t ex mot kriget i Afghanistan? Inte!

Två amerikanska journalister inne i Gaza blev nyligen stoppade av Hamas. Under pistolhot blev de tvingade att på stället konvertera till islam annars hade de aldrig sluppit ut med livet i behåll! Så ”predikas” respekt för sin övertygels och tro på sin Gud.

Många muslimer förklarar att detta inte är vad islam står för. Men har vi någonsin sett demonstrationer eller protester mot detta barbariska uppförande på våra gator och torg i USA? Handling, mina vänner, talar högre än ord! Vår civilisation är hotad och nu är det hög tid att göra något! Vi måste se människor den fria världen handla, inte bara prata. Problemet är, att den vänstervridna massmedians journalistkår, både i väst och arabvärlden, är emot allt vad människor i den fria världen och i de demokratiska länderna som USA, står för. Men hur når man ut med fakta till allmänheten, med den censur som media står för?

Det är så, att många journalister inom den liberala median säger: ”Vi har vår uppfattning klar. Blanda inte bort korten för oss genom att komma med fakta!”

Okunnighet och ignorans är det problem som vi står inför. Fakta biter inte! Men vi ser nu att människor allt mera använder sig av alternativ massmedia, bl a Internet, You Tube, Talk Radio osv. På detta sätt får vi ut information som inte är vinklat, censurerat eller tillrättalagt. Alla individer kan engagera sig i att sprida information som inte först gått genom en politiskt korrekt redaktion på en tidning eller nyhetskanal! Politiker och regeringar har glömt, eller struntat i att lyssna på folkets röst! De behandla människorna som okunniga idioter och marginaliserar dem så snart det uppfattas som att budskapet inte är tillräckligt politiskt korrekt. Men för de politiskt ansvariga i väst har det blivit viktigare att fylla sina egna fickor med pengar än att försvara våra gränser, bevaka och begränsa den muslimska invandringen, undersöka utländska studenter för att ta reda på att de inte är ”utsända som spioner för Allah”, eller fungerar som sovande celler, som på en given signal från islamisterna i utlandet går till terroraktioner i det land som tagit emot dem.

Så sluta nu att lyssna på den lögnaktiga och meningslösa politiskt korrekta massmedian! Sluta köp dagstidningar! Lyssna istället på information som bygger på välinformerade källor och på sannfärdiga redovisningar av verkliga händelser och som inte blivit censurerat. Använd Internet, You Tube osv. Människor drunknar numera i de massmediala lögnerna som strömmar ut över den fria världen idag.

Allmänheten får ofta höra att det i landet bara finns en massa moderata och fredliga muslimer. Var är då dessa? Varför ser man aldrig några av dem ställa upp och protestera mot islamisterna? Det påstås ju att det är så många? Är de verkligen det? Förmodligen är det så, att de faktiskt inte är så många som man vill göra gällande. Man tycker att dessa fridfulla muslimer, som påstår att islam är en så kärleksfull, rättvis, respektfull och tolerant religion mot alla människor, att Koranen inte uppmanar till den terror som islamisterna utför. Varför protesterar de inte då mot att deras högt älskade och respektabla övertygelse har kidnappats av de militanta islamisterna? Nej, inget hörs! Det är döds tyst!

Europa är numera inte ”Europa” i den mening vi tidigare menat. Europa kallas idag internationellt för ”Eurabia”, därför att världsdelen tagit emot i huvudsak muslimer från Afrika och andra muslimska länder! Världsdelen har under några decennier systematiskt blivit utsatt för en massiv invandring av ekonomiska migranter, ofta förespeglande sig vara flyktingar, men som avsett att få ett bättre liv. Detta gäller inte för vissa muslimer, de har kommit för att ta över och göra Europa muslimskt.

Europa ligger nu inför döden som en fri demokratisk och kristen världsdel. Den har börjat skälva i sina dödsryckningar under hotet av ett islamistiskt övertagande, ett hot som är ytterst allvarligt och överhängande, något som själv dragit på sig. Men det hörs inte ett ord av protester från den europeiska majoritetsbefolkningen. Titta bara hur det är i Paris idag.

Om man sitter på ett trottarcafé utmed Champs Élysée idag, vad ser man? Inte några snygga stiliga unga kvinnor som glider fram i moderiktiga kläder av senaste snitt. Nej, istället är gatorna befolkade av burkaklädda, fotsida, mörkt eller brunfärgade helt beslöjade spöklika kvinnogestalter, som likt flaxande sjok av vaddmalsaktigt tyg, rör sig utmed gångbanan samtidigt som inslaget av svartmuskiga skäggiga män med turban, muslimsk vit virkad kalott eller afghansk mujahedinliknande huvudbonad och pösiga byxor där benen flaxar för vinden och skrevet hängande mellan knäna, är påtagligt stort.

I Danmark har muslimska ledare förklarat att landet kommer vara helt muslimskt år 2050! Men detta sades efter år 2000, efter protesterna mot Muhammedteckningarna och vi brydde oss inte om det då och bryr vi oss om det nu, trots erfarenheter av hur muslimer världen över reagerade på dessa? Vi lät dem hållas, vi räta in oss ledet av politisk korrekthet istället för att ta tag i problemen och säga att nu får det vara nog!

Det har redan hunnit gå långt. Protesterna från muslimerna mot våra demokratiska rättigheter och vår frihet, får inte fortsätta sprida sig utan att vi reagerar. Vi måste börja lyssna på människor som kommer t ex från Mellanöstern och som lyckats undkomma det islamistiska hotet. De har egna upprörande och skämmande erfarenheter och upplevelser som de mer än gärna vill förmedla till oss. Släpp fram dem! Lyssna, låt dem berätta! Vi måste förstå allvaret i deras varningar och omedelbart börja agera.

Problemet med att påven Benedictus den XVI blev så kraftigt utsatt för kritik av den muslimska världen, var att han för något år sedan uttalade sig kritiskt mot islam. Han menade att islam var en religion som kvarstannat på 700-talet i utveckling och som fortfarande predikade död, underkastelse och våld och spred hot om underkastelse med svärdet – det är bara det, att nu predikar de hotet med en modern AK47:a och plastiska sprängmedel. Modern vapenteknologi är den enda markanta utvecklingen mot ett nutida samhälle som islam gjort och i de samhällen de får något att säga till om, kräver de att utvecklingen skall anpassas till Koranen och sharialagarna och vridas tillbaka 100-tals år. Skillnaden mot den kristna övertygelsen är, att man varken använder sig av hot eller vapen för att övertyga människorna. Istället använder man empati, omsorg och kärlek för att övertyga medmänniskor och för att övertyga dem om att detta är den rätta vägen och man är positiv till samhällets utveckling och anpassar sig i möjlig grad till det, tyvärr lite för mycket kanske i de protestantiska områdena, med tanke på samkönade äktenskap mm.

Men vad gör muslimerna? Jo, de bränner ner kyrkor, mördar katolska nunnor och präster, kidnappar och halshugger kristna eller västerländska hjälparbetare och bär sig genomgående rått och buffligt åt mot dem som underordnar sig. Så vad påven Benedictus den XVI menade, var allt det som vi redan fått reda på genom nyhetssändningarna i TV och radio. Detta händer varje dag! Inget har förändrat inom islam! Men vi lever nu på 2000-talet men muslimerna är fortfarande kvar på 700-talet, menade påven.

Vad beträffar filmen ”Obsession” av den av en islamist grymt mördade Nederländska filmproducenten Vincent van Gogh, så rekommenderas alla att se den, kristna, ateister, israeler/judar, och alla som ännu inte förstått allvaret i vad islams budskap förmedlar. Se denna film! (Den finns på You Tube.)

Vi måste förena oss och gemensamt arbeta för att sprida sanningen om islam och dess inre väsen inte minst om den radikala islamismen. Det måste vara varje rättfärdig och ansvarskännande människas yttersta vilja, så att världen vaknar upp ur sin Törnrosasömn. Inte många vet att det just nu härjar minst 44 konflikter i världen som alla är mellan muslimer och icke muslimer! T ex när en politiker eller president uttalar sig kritiskt mot Hamas, skickar de sina agenter för att hota honom med, att om han yttrar ett enda negativt ord till om Hamas, kommer han att mördas!

Därför hör man bara talas om Israels ”brott mot krigslagarna” men inte ett ord i västmedia om den terror som Hamas systematiskt, under mer än 8 år, utsatt det israeliska folket för, där man dagligen lobbat Kasamraketer in mot oskyldiga civila israeler, barn kvinnor och åldringar. Hamas celler och supporters finns idag överallt i så gott som alla demokratiska länder i väst. Så regeringarna där och deras politiker aktar sig nog för vad de säger om Hamas i framtiden.

Därför får vi nästan inte höra något om sanningen bakom dessa terrororganisationer. Men det var uteslutande kännedom om dessa islamister och vad de grymheter som de var kapabla att utföra, som låg bakom Israels militära aktioner mot Gaza under januari 2009. Israelernas tålamod hade tagit slut. De skulle aldrig annars ha anfallit Gaza, om inte Hamas hade, mot omvärldens protester, FN-överenskommelser och Israels krav om att få försvara sig mot dessa ständiga anfall, strunta i allt och alla.

Iran är det för närvarande största hotet vi har just nu! Presidenten Rafsanjani är trovärdig, mycket trovärdig! Lyssna till varje ord han säger! Han kommer genomföra varje handling han uttalat. Samtidigt som Iran blir färdig med byggandet av sina atomkraftverk kommer de att slutföra tillverkningen av sina atombomber och dessa kommer de genast att släppa över Israel – Den lilla Satan!

De har sagt att de först skall ”sudda ut Israel från kartan” och deras nästa steg är att anfalla USA – ”Först den lilla Satan och sedan den stora Satan!” samma sak skedde med Hitler. Han hade t o m skrivit ”Mein Kampf” där han förklarar hur mycket han hatade judarna och vad han tänkte göra med dem. Men människor runt om honom sa att Hitler var en vansinnig och sjuk man. Men man lyssnade inte på vad denna ”vansinniga” man sa, och han kom att genomföra sina hot som han talat om.

Medan vi bidar tiden an, och genomför FN-sanktioner mot Iran – så strunt i dessa sanktioner – för det har ingen effekt på ett land där majoriteten redan lever i fattigdom. Dessutom kommer deras allierade att smuggla in allt vad Iran behöver ändå. Dessa människor är vana vid att klara sig på en skål ris om dagen, så några sanktioner från väst har ingen som helst inverkan på landets möjligheter att färdigställa sina atombomber som Rafsanjani förutsagt. Sanktioner har bara effekt mot i-länder och välutvecklade moderna stater där medborgarna vant sig leva bekvämt med allt vad de behöver inom räckhåll i sina affärer och med bensin och olja till sina bilar, så de kan komma snabbt till och från sina jobb utanför de stora städerna eller ute på landsbygden.

President Rafsanjani i Iran kommer aldrig lyssna på vad väst eller USA säger. Han kommer likt Hitler genomföra sina planer ändå. Så inget kommer att förändras. Han har ytterligare 12 år vid makten, och inom ca två år kommer landets atombomber vara färdiga. Då smäller det, om inte resten av världen har lyckats göra något ät det, för att stoppa honom.

En stor skillnad mellan kristendom, judendom och islam, är att kristenheten och judarna väntar på att Messias skall komma och göra slut på all världens problem och ondska, och att detta kommer ske vid den utlovade katastrof som kommer drabba mänskligheten i samband med de Yttersta dagarna. Jesus kommer då att ta över och genom sitt Himmelska Kungarike styra den nya världen och mänskligheten och all ondska, sjukdom och elände kommer vara borta för alltid. Judarna däremot, de väntar fortfarande på Messias, men när han så kommer sker samma som för de kristna, att Messias himmelska kungarike kommer lösa all världens problem för mänskligheten.

Muslimerna däremot, särskilt Shiamuslimerna, anser att det är de som måste skapa den globala katastrofen först själva, så att den 12:e imamen kan komma som muslimernas och världens räddare. Till dessa måste de ha uppfyllt Allahs planer om en helt muslimsk värld. Därför kommer Islam att framstå som mänsklighetens förlösare framför både kristenheten och judendomen och det är detta som är deras drivkraft, att deras tro skall framstå som den främsta, högsta och mänsklighetens räddare.

Rafsanjani menar, att även om han bombar bort judarna från jordens yta och det kommer bli miljoner oskyldiga rättrogna muslimska dödsoffer, så dör dessa som martyrer för en för islamsk god sak och alla kommer till paradiset och får sitta på Allahs högra sida. Men alla andra kommer hamna i helvetet och får brinna i syrasjön under evinnerliga pinor, menar de. Så hur muslimerna än gör så ser de till, att hur det än går så blir det en vinst för dem.
Tack för att ni lyssnade och hjälp oss försvara Amerika!0 kommentarer:

Skicka en kommentar