lördag 14 februari 2009

Den politiskt korrekta dogmen

Det verkar vara en dogm bland världens makthavare att islam är "fredens religion". Anledningen är förstås att de är rädda för muslimernas vrede om de skulle knysta om något annat. Hot och mutor.

Även så kallade islamologer på universiteten försöker göra islam mer aptitlig. För att inte tala om journalister i tidningar och TV. Till och med kristna präster och biskopar deltar i bedrägeriet.

Muslimer själva vill inte att det ska avslöjas vad som egentligen står i deras oheliga bok Koranen, det vore dålig PR. Den holländske politikern Geert Wilders lever under dödshot därför att han visat på de uppenbara likheterna mellan Koranen och Hitlers bok Mein Kampf. Följdriktigt greps Storbritanniens inrikesminister Jacqui Smith av panik när Wilders fick en inbjudan av lorderna i det engelska parlamentets överhus. Hon såg till att han blev arresterad när han kom fram till flygplatsen Heathrow och hemskickad.

Den muslimske Lord Ahmed hade hotat med att tiotusen muslimer skulle hindra Wilders från att komma in i parlamentsbyggnaden. För detta böjde sig Jacqui Smith!

Mrs Smiths resonemang för att neka Geert Wilders inresa till Storbritannien: "Den nederländska politikerns närvaro i Storbritannien skulle innebära ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse."

Detta i ett land som släppt in terrorpredikanter som Abu Hamza al-Masri och Yusuf al-Qaradawi. Men vad annat kan man förvänta sig av en inrikesminister som har sagt:

"Terrorismen har ingen plats i islamiskt tänkande, undervisning eller tradition. Det är motsatsen till allt som islam står för: fred, tolerans och lydnad till Gud.
Ideologin som främjas av terrorister är en pervers omskrivning av historia och politik, och en felaktig tolkning av en stor religion."

Trots att islams skrifter och muslimer i ord och handling visar att deras religion är allt annat än fredlig och tolerant fortsätter indoktrineringen. Hur dumma tror makthavarna att folk är egentligen?

21 kommentarer:

Anna sa...

Hur dumma som helst, och de tycks ju ha rätt.

Anonym sa...

Om det inte var för att det är så oerhört skrämmande, så vore det en utmärkt travesti på kejsarens nya kläder.

//G.W

Anonym sa...

Redan Muhammed själv spred islam med svärd, gifte sig med en sexåring mm.
Och han ses som en förebild inom islam!

Anonym sa...

Du menar att alla världens 1,5 miljarder muslimer står för terrorism? Nej verkligen inte! Det är ju enbart propaganda från dig. Kanske 1% av alla muslimer stödjer terrorism, troligen ännu mindre. Är alla katoliker terrorister för att IRA finns?

Knute sa...

Alla tyskar var inte nazister, ändå tog nazisterna makten.
Den fredliga majoriteten är nästan alltid tyst, och det gäller i synnerhet muslimer eftersom det vore hädelse mot Allah att ifrågasätta heligt krig och stening av kvinnor.

En av 11 brittiska muslimer stöder självmordsbombare.

70 procent av muslimerna vill ha sharialagar i Storbritannien.

http://everykindapeople.blogspot.com/2008/07/vad-anser-svenska-muslimer.html

"Enligt Pew-undersökningen framgår det att en fjärdedel av amerika-muslimer stöder självmordsbombare under vissa omständigheter. 25 % vägrade svara på om de hade en positiv eller negativ syn på al-Qaeda. 5% av amerika-muslimer säger att de sympatiserar med den grupp som attackerade World Trade Centre och Pentagon.

Om vi accepterar Pews siffror att det finns 2,35 miljoner muslimer i USA så är 5% detsamma som att 117,500 personer har en positiv syn på al-Qaeda.

Enligt många rapporter står 80% av moskéerna under inflytande av Wahhabi-sekten från Saudiarabien. Denna variant av islam anser att de har en "religiös skyldighet" att hata kristna och judar och ser USA som "fientligt territorium".

http://everykindapeople.blogspot.com/2007/09/killing-messenger.html

Knute sa...

En undersökning från den danska tankesmedjan CEPOS visar på att drygt hälften av invandrarna från muslimska länder och därav flera i Danmark födda efterkommande generationer önskar sig ett förbud mot kritik av islam.

Vi har helt enkelt inte ställt det fundamentala kravet till invandrare som sökt sig till Danmark, att de västliga värderingarna om yttringsfrihet, demokrati, jämlikhet mellan könen osv, inte är förhandlingsbara.
Politiskt korrekta har däremot förespeglat muslimerna och oss själva att de värderingar som karaktäriserar muslimska länder är fullt jämförbara med de som gäller i Danmark.

http://varjager.wordpress.com/2009/02/13/dansk-folkeparti-och-muslimer/

Anonym sa...

Till skillnad från sveriges så kallade nationella försvarar folken i Palestina, Afghanistan och Irak sina länders rätt till nationellt oberoende. Något som självklart ororar den svenska statens myndigheter, då Sverige deltar med både vapentillverkning och trupp till ockupationsmakterna.
De så kallade nationellas nationalism avslöjar sig genom deras ställningstagande i frågan som ren och skär småborgerlig kolonialism.

Knute sa...

A-Qaidas självmordsbombare i Irak och Afghanistan som mördar sina landsmän vill ha ett globalt islam, ett världskalifat. Det är national- och våldsromantiskt att inbilla sig att kampen handlar om nationellt oberoende.

Anonym sa...

I fall inte Palestina, Irak och Afghanistan var ockuperade och utsatta för kolonisering skulle eventuellt förekommande terrorism kanske kunna uppfattas som ett tecken på någon slags strävan efter ett "världskalifat".
Nu är beteckningen terrorister bara ett annat ord för antikoloniala krafter och hetsen mot dem - huvudsakligen en strävan efter att vara borgarstaten till lags genom att skapa en slags hemmafront.
Möjligen också tänkt att avleda det folkliga motståndet mot kolonialkriget till att drabba syndabockar utgående från ras och religion.

Anonym sa...

"Här kommer en översättning av de punkter det Muslimska Brödraskapet(Vars väpnade gren heter Hamas) fastställde 1982 enligt

http://www.frontpagemag.com/Articles/Read.aspx?GUID=67736123-6864-4205-B51E-BCBDEF45FCDE

Jag var tvungen att översätta dem då det är vitalt att så många som möjligt förstår vad det handlar om.

• Koordinera och samordna aktioner mellan likasinnade Islamistiska organisationer.

• Undvik ”öppna” allianser med kända terroristorganisationer och individer för att upprätthålla skenet av att vara moderata.

• Infiltrera och ta över existerande muslimska organisationer för att omgruppera dem till att följa Muslimska brödraskapets samlade mål.

• Att genom lögner, dölja Islamska aktioners mål så länge det inte strider mot sharia lagen.

• Undvika sociala konflikter med västlänningar lokalt, nationellt och globalt, som kan skada den långsiktiga planen att expandera det islamska styret i väst eller att väst slår tillbaka mot muslimerna.

• Bygga upp finansiella nätverk för att bekosta konverteringen av väst inkluderande fulltids administratörer och fotfolk.

• Bevaka och samla in information

• Skapa ett ”varningssystem” där man kan övervaka och varna om media i Väst startar ett drev mot Islam och muslimerna.

• Bilda ett Islamiskt intellektuellt samfund, ”think-tanks” och förespråkare, att publicera ”akademiska” studier för att berättiga Islamistiska ställningstaganden samt den Islamska rörelsens ”utveckling”.

• Utveckla en omfattande 100-års plan för att islamisera världen.

• Balansera internationella mål med lokal flexibilitet.

• Bygga omfattande sociala nätverk av skolor, sjukhus och välgörenhetsorganisationer enligt islamska ideal så att kontakter med den muslimska ”rörelsen” i Väst är homogen.

• Involvera ideologiskt engagerade muslimer i de demokratiskt valda institutionerna på alla nivåer i Väst, även i regeringar, ”Non-Government-Organisations”, privata organisationer och facket.

• Systematiskt utnyttja existerande institutioner i Väst tills de kan bli konverterade till att tjäna Islam.

• Utforma Islamska lagar och förordningar för slutligt genomförande.

• Att undvika konflikter mellan olika muslimska organisationer på alla nivåer, inklusive utvecklandet av processer för konfliktlösning.

• Skapa allianser med Västliga ”progressiva” organisationer som delar liknande mål.

• Att skapa självständig ”milis” för att skydda muslimer i Väst.

• Att sprida våld för att få muslimer i Väst att leva så nära heligt krig (jihad) som möjligt.

• Att stödja heligt krig (jihad) i den muslimska världen genom att predika propaganda, hjälparbetare, finansiering och teknisk- och operativ support.

• Att få omvärldens stöd för muslimer och Islam genom att använda Palestiniernas kamp mot Israel.

• Att säkra Palestinas frigörelse från Israel och skapandet av en islamsk stat som en knytpunkt i planen för ett globalt islamskt styre.

• Att hela tiden uppvigla muslimer till hat mot Judarna och att aldrig förlika sig eller samexistera med dem.

• Att kontinuerligt bygga upp terroristceller i Palestina.

• Länka ihop terroristaktiviteterna i Palestina med den globala terrororganisationen.

• Att samla in tillräckligt med medel för ett evigt, heligt krig runt om i världen.

Detta skrevs och fastställdes 1982!!!

Läs speciellt de sista punkterna, låter detta
som om man strävar att enbart befria de områden som enbart är som du uttrycker det "var ockuperade och utsatta för kolonisering"?

När ska ni i vänstern inse att ni blir utnyttjade av islamisterna för att genomföra
deras ljussygga agenda?

/ML

Anonym sa...

Småborgarnas invändningar mot sådana program som de koloniserade ländersnas folk antar i kampmen för sin befrielse skulle framstå som mera trovärdiga i fall de också gjorde invändningar mot den "civiliserade" världens angreppskrig, folkmord och folkfördrivningar.
I stället syns tydligt hur ras- och religionshetsen nyttiggörs av dessa som vet att deras privilegier bygger på utsugning av arbetarklassen och utplundring av de förtryckta folken i stället för rättvisa villkor.

LP sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
LP sa...

@Fred Torssander

Du verkar antyda att det finns muslimskt dominerade länder som är kolonialiserade av icke muslimskt dominerade länder, och att om detta upphörde, skulle problemen som alla icke muslimskt dominerade länder och kanske även de muslimskt dominerade länderna, har med islamister upphöra.

Har jag fattat rätt?

Om det är så, så undrar jag varför jag som svensk måste finna mig i att islamister dödshotar och sprider hat mot svenska medborgare? Vad skall jag som svensk göra, mera än att som nu se till att rösta fram en regering som inte har planer att kolonialisera andra länder, muslimska som icke muslimska?

Var den vanlige arbetspendlande Madridbon som med avsikt sprängdes i luften av islamisterna själva skyldig till detta eftersom Spanien skickat trupp til Irak för att störta Saddam Hussein? Var Gazabon som av misstag fick en IDF-granat avsedd för islamofascistiska hamas i skallen, var han däremot oskyldig?
Varför i så fall?

Hur kan jag reagera på hot annat än med försvar och anfall? Det är helt oväsentligt om de länder som islamisterna svepande buntar samman mitt land med, skulle bedriva korståg mot islam (vilket de tyvärr inte gör). Jag är inte skyldig till de oförrätter, inbillade eller verkliga, som islamisterna tar som orsak för att vilja islamisera världen. Jag har ingen eller extremt lite kontroll över dem. I slutändan kommer jag personligen, min familj och mina vänner, ändå att drabbas mycket hårt om mitt land islamiseras. Kanske skulle många av oss bli dödade i islams namn eftersom muhammed predikade hat mot sådana som vi. Varför skulle jag respektera en lära som inte ens erkänner min rätt att leva? Varför skulle jag respektera anhängare av en sådan lära så länge de inte gör avbön och reformerar så som de kristna gjort?

Ditt snack om "småborgare" och "kolonisering" är helt meningslöst i ett sådant perspektiv. Frågorna om rätt och fel blir då lyxfrågor som man inser att man inte har råd med.

LP sa...

Jmf Kuba med Afghanistan.

Hur skulle möjligheterna för Kuba att i framtiden kunna ta sig ur sin ideologiska återvändsgränd, se ut om det varit talibaner som gjort revolution då de begav sig?

Visserligen har man även i kommunistdiktaturer försökt skydda ideologin genom att ge den överjordisk, onåbar och nästintill gudomlig status (som liknar de anspråk islam gör då den väljer skepnaden av religion, och vill skydda sina i grunden simpla, patriarkala och totalitära idéer), men dessa ansrpåk kan dekonstrueras lika snabbt som man kan skjuta kommunistdiktatorn. Det finns inte lika djupt i kulturen och folksjälen som religionen med sin gudsfruktan mot den uppstudsige, och sitt hopp om befrielse och paradis för den prövade, har.

Så Wilders gör helt rätt som angriper islam. För oavsett vilka orättvisor eller upplevda orättvisor som gynnar islamisternas eviga strävande efter ett världsomspännande kalifat, finns en farlig grundförutsättning i islam som knappast finns i de andra stora religionerna i västvärlden idag.

Religionerna kan inte utrotas och man skall inte heller försöka. Var och en måste ges ansvaret att leva på bästa sätt i sin religion så som han vill om han vill.
Men de anspråk som görs av islamisterna i islams namn idag, och som utan omvägar kan kopplas direkt till islams ideologiska konstruktion, handlar inte om religion så som de flesta i västvärlden förstår bregreppet idag. Det handlar om politik och makt.

Att som Torssander verkar göra (om jag nu uppfattar rätt, annars ber jag om ursäkt) snabbt bolla över problemet med islamismen till att endast bli ett litet sidosymptom på den världspolitiska arenans spänningar och orättvisor, är fel och farligt. Islamismen är en idologi med en egen kärna. Det är samma kärna som alla andra totalitära, svart/vita, förenklande och endlösungsbetonade ideologier har. Vore jag kristen skulle jag kanske kalla det för ondskan, men ateist som jag är kallar jag det istället för brist på empati och ovilja att erkänna människans och individens rätt till självständighet.

Anonym sa...

Visst är Palestina, Afghanistan och Irak ockuperade och koloniserade. I Afghanistan deltar Sverige förutom som annars med vapentillverkning åt ockupationsmakterna dessutom med trupp.
En intressant poäng i den utredningsrapport som Magnus Ranstorp och Josefine Dos Santos presterat är att respondenterna - vilka det nu kan tänkas vara - framhåller som anledning till radikaliseringen av innevånarna i Rosengård att "I första hand gäller det Irakkriget och i andra hand det som många muslimer uppfattar som Västvärldens övergrepp mot muslimer i Irak, Afghanistan och i andra regionala konflikter. Frustration och ilska i kombination med rädsla och ångest förekommer ofta hos individer med bakgrund från konflikthärdar såsom Irak, palestinska områden, Libanon och Somalia."
Att islam vinner terräng på det västliga "civiliserade" hyckleriets bekostnad är inte direkt förvånande.
Ett typiskt exempel är den hjärtknipande medkänskan med kvinnor och barn i dem arabiska/muslimska länderna. Vilken dock inte handlar om när de bombas eller granatbeskjuts eller svälts ihjäl i många hundratusental av de civiliserade ländernas krigsmakter, utan enbart om de enstaka fall där de utsätts för hot eller till och med våld av andra araber/muslimer.
Sådant är givetvis ett exempel på ras/religionsdiskriminering men det kallas civiliserat av de svensknationella. Som inte accepterar att araber/muslimer hävdar samma rätt till fred och nationellt oberoende som "vi nordbor"

LP sa...

Om en ockupation av de länder du nämner, Fred Torssander, skulle motivera de skyldiga till tex bombdådet i Madrid, måste man se vilket samband dessa män har med de länder du säger vara ockuperade.

Jag är inte helt säker på alla de dömdas nationaliteter, men han som anses vara hjärnan bakom dådet (men som frikändes?) lär vara Egyptier och Tunisier ingick också. Det var helt säkert inte endast irakier bakom dådet, trots att motivet bör ha varit hämnd för Spaniens inblandning i störtandet av Saddamregimen.

Är då detta dåd fristående frihetskämpars underdogmetod mot USA-imperialismen och dess hantlangare? Jag tror inte det. Den enande faktorn är den islamska ideologin och den muslimska identiteten. Ett kristet land, gick med hjälp av andra kristna länder, in i ett muslimskt land med sina arméer. Muslimska terrorister slåss för islam och de kristna arméerna slåss (i varierande grad) för kristendomen, för marknadsekonimin, för demokratin, för sina egna säkerhetspolitiska intressen, för sekularism, för jämlikhet mellan könen, för oljekontrakt, för sin handel etc etc.

Det skulle inte spela någon roll om alla trupper från väst drog sig tillbaka från Irak och Afghanistan, islamisterna vill självklart införa islamskt styre i alla de länder där man kan, även sådana länder som nu är kristna. Detta av samma skäl som länderna i väst skulle vilja införa sina system i de länder som nu är muslimska eller kommunistiska.

Du kallar det "hjärtknipande" när man nämner förtrycket mot kvinnor i islamska länder, och visst vore det hyckleri att göra det om man inte fördömde och förfasades över de civila offren. Väldigt få tycker det är acceptabelt att föra krig utan hänsyn till civila. Massbombningar av det slag man genomförde under andra världskriget mot Dresden, skulle man svårligen kunna tillämpa idag ens om ett nytt Hitlertyskland skulle uppstå.

Muslimers rätt till nationellt oberoende är också intressant att fundera över då man nämnner det "hjärtknipande" talet om kvinnors rätt. Muslimers rätt innebär de muslimska männens rätt, både på kort och på lång sikt. I talibanernas Afghanistan blev detta övertydligt, men det syns även i Saudiarabien, Sudan, Iran, Egypten, Pakistan och på flera andra ställen. Det handlar om ideologiserat förtryck av halva befolkningen i guds namn och inte "bara vanligt" patriarkalt förtryck som man kan bekämpa utan att bryta mot den heliga och absoluta lagen. Var kriget mot slavstaterna i Nordamerika rätt? Varför fick inte plantageägarna vara herrar över sina slavar? Om de hade hävdat att det var guds ordning (vilket en del också gjorde så vitt jag vet), skulle man då respekterat dem och lämnat dem ifred?

Så oavsett vad man anser om tex Irakkriget (själv anser jag att det var mycket olyckligt av humanitära, ekonomiska och taktiska skäl, vilket ju förvisso krig ofta är), skall de som vill sprida islamismen bekämpas, vare sig de befinner sig i Nederländerna, Rosengård eller Afghanistan (som har en folkvald president, en egen författning, en egen polis och armé som krigar mot talibanerna vilka enligt dig alltså skall befria det ockuperade landet?)

Hur detta skall göras är en annan femma. Krig är nog sällan den bästa och enda metoden.

Anonym sa...

Visserligen leddes USA vid angreppskriget och ockupationen av Irak av en enligt egen uppgift återfödd kristen. Den kyrka Bush tillhörde kastade dock ut honom på grund av Irakkriget, så i vilken grad detta krig kan ses som ett kristet korståg är en definitionsfråga. Därmed faller påståendet om att ett kristet land skulle vara angriparna i förutom Palestina där det är sionister (en mycket speciell kategori av judar) skulle vara kristna. Att Irak skulle ha varit ett muslimskt land är också ett synnerligen tvivelaktigt påstående. Den irakiska staten var sekulariserad sedan revolutionen 1958.
Däremot kan givetvis de andra förklaringarna till "de kristna arméerna:s" eller rättare sagt de imperialistiska staternas angreppskrig och okupation gälla, att de "slåss (i varierande grad) för kristendomen, för marknadsekonimin, för demokratin, för sina egna säkerhetspolitiska intressen, för sekularism, för jämlikhet mellan könen, för oljekontrakt, för sin handel etc etc."

Fast när det gäller demokratin är det självklart en illusion. Att hålla ett land ockuperat och utnyttja dess resurser i sitt eget intresse tillåter givetvis icke att det koloniserade folket åtnjuter någon demokrati.
Och när det gäller sekularism så är de irakiska lagarna idag mycket mera färgade av sharia-systemet än de var tidigare. Även i Afghanistan deltar Sverige i att försvara sharialagar.

Slutligen är detta med marknadsekonomin bara en bedräglig slöja för att tidigare nationaliserade tillgångar som oljan nu övertas av västliga monopolkapital. Särskillt inom oljebranschen.

Liksom vid tidigare koloniseringar av Irak och Afghanistan och för den delen Palestina så kommer kolonialmakterna givetvis att kastas ut. I Afghanistan är britterna för övrigt för tredje gången, i Irak den andra.
Frågan för svensk del är i fall vi skall försvara de små staternas nationella självständighet och folkrätten i övrigt eller om vi ska hoppas på stormakternas nåd. En förhoppning som flera gånger tidigare visat sig synnerligen osäker.
Och när det gäller flyktingarna som kommer till Sverige. De som verkligen vill att de skall kunna "res hem" borde självklart engagera sig mot ockupationen av deras hemländer?!

Knute sa...

Det var mycket på en gång Torssander. Angående Afghanistan säger en dansk major att kriget i Afghanistan inte kan vinnas militärt:

- Vi kan blive der i 100 år endnu, hvis der ikke sker en samfundsmæssig udvikling. Missionen i landet kan ikke vindes ved militære midler, men soldaterne kan skabe sikkerheden for, at man kan sætte de politiske, økonomiske og civile virkemidler i spil for at skabe udvikling, fastslår majoren.

Og den udvikling er omfattende og kræver enorme ressourcer fra det internationale samfund.

- Man kan dårligt tale om en genopbygning af Afghanistan. Landet har aldrig fungeret som en nation, som vi kender det. Samfundet skal bygges op fra begyndelsen, siger majoren.


http://annalyttiger.wordpress.com/2009/02/18/støtte-til-vore-soldater/

Anonym sa...

När det gäller att Afghanistan aldrig skulle ha fungerat som en nation blir frågan vem eller vad det var som slängde ut britterna de förra omgångarna.
Och vilka det var som slängde ut Sovjet.
Den imperialistiska propagandan sprider missuppfattningen att de imperialistiska ländernas modell med parlamentarism och privatkapitalistisk ekonomi skulle vara avgörande för om befolkningen i ett omtvistat område omfattas av folkrätt och andra mänskliga rättigheter.
De som inte delar denna uppfattning kallas terrorister eller som i Rosengårdsrapporten radikala i betydelsen våldsbenägna.
Man skulle ju kunna hålla med om detta i fall våldsbenägen innebär att vara benägen att utnyttja nödvärnsrätten.

LP sa...

@Torssander

Du skriver:

"Den imperialistiska propagandan sprider missuppfattningen att de imperialistiska ländernas modell med parlamentarism och privatkapitalistisk ekonomi skulle vara avgörande för om befolkningen i ett omtvistat område omfattas av folkrätt och andra mänskliga rättigheter."

Se praktiskt på saken. Menar du att Sverige är en del av det imperialistiska projektet, och därför borde hålla tyst och inte kan göra några anspråk på att ha något att komma med då det gäller lösningar på hur stater och samhällen skall byggas?

Även om jag till viss del kan förstå och även erkänna din frustration inför världens och det globala spelets djävlighet (fast jag misstänker att jag inte delar din uppfattning om hur en idealvärld skulle se ut), så inser jag också att ditt uttalande helt enkelt bygger på "Min fiendes fiende..."-doktrinen.

Jag trodde vi lärt oss, vare sig vi står vänster, mitten, höger eller tror oss sväva på ett moln bredvid en låtsaskompis över allting, att den hållningen leder åt helvete. Är det inte just spelet "min fiendes...", som supermakterna under det kalla kriget spelade så ivrigt, och som ställde till det så förbannat mycket för den lilla människan?

Rätta mig om jag har fel, men var det inte det som gjorde att talibanerna kom till makten i Afghanistan. För du anser väl att talibanstyret I SIG var en dålig sak? Anser du på fullt allvar att läget i Afghanistan är sämre nu än det var när Talibanerna styrde? Många civila har dött i kriget och det är dåligt, både ur en humanitär, politisk och strategisk synpunkt. Men förtrycket under ett låt säga 200-årigt talibanstyre, hur mäter man dåligheten i det? Är det bara dödstalen i öppna strider som räknas? Anser du att man inte kan säga att "imperialistlandet" Sverige har system som är bättre för alla människor (män, kvinnor och barn), än det system islamism skapar, är det skit samma och bara kulturrelativt? Eller är det så att du önskar att det Afghanska folket skall skapa ett samhälle som inte bygger på marknadsekonomi, och vad har vi då att välja på? Är det kommunism du önskar? Sovjet ville ju sprida det kommunistiska paradiset till Afghanistan, men länderna som stöder den Afghanska regeringen ju är ju inte kommunistdiktaturer så det är ju inte så konstigt att man inte lobbar för just det systemet.

Hur det än går för det Afghanska folket, så är jag inte så säker på att jag fullt ut stödjer Sveriges militära engagemang i det landet. Man kan jobba på andra sätt för att motverka farliga dårar som talibanerna. Jag vet inte heller om jag själv skulle resa dit och riskera livet, och då kan jag inte heller kräva att andra skall göra det. Att man skall motverka sådana system är dock alltid självklart.

Man bör också alltid ha ett starkt nationellt försvar som en yttersta säkerhetsspärr. Det har inte Sverige idag, men jag skulle aldrig tveka i att delta i ett sådant försvar. Pakistan drar mot en ökad islamisering och Pakistan har kärnvapen. Naturligtvis måste det därför finnas avskräckande krafter som kan användas mot det landet om det värsta skulle hända. Sverige borde tex absolut ha kärnvapenkapacitet om vi skall kunna hävda vår integritet på hemmaplan.

Läs förresten Eduardo Grutzkys artikel "Nyamko har rätt om Rosengård" på SVT Opinion.
Citat:

"Västvärldens imperialistiska brott kan inte förnekas, men de kan inte heller användas som alibi för att tillåta att allehanda extremister som säger sig kämpa mot västerländsk ideologi ta kontroll över vårt samhälle.

Vänstern i måste tillfriskna. Det finns inte bara svart och vitt. Det finns inte bara Hamas eller Israel. Både Hamas och Israel kan göra sig skyldiga till brutala handlingar, och det är uppenbart för mig att även om man ifrågasätter Israels attack i Gaza så kan man inte för den skull stödja Hamas terrorvälde.

Rasismen innebär inte bara att utesluta människor från arbetsmarknaden på grund av konstiga namn. Rasism finns även hos vissa akademiska kämpar som Kamali [Masoud Kamali, tidigare utredare för den socialdemokratiska regeringen, har kritiserat Försvarshögskolans rapport om Rosengård, mitt tillägg], som anser att en del av vår befolkning med rötter i vissa delar av världen inte ska åtnjuta demokratins och sekularismens frukter."

Läs hela artikeln på:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1437781&lid=puff_1440638&lpos=lasmer

Anonym sa...

När de antidemokratiska horderna står med höjda sablar i full färd med att hugga huvudet av oss otrogna så går det inte att hänvisa till att man som trogen kommunist varit islamiseringen trogen och samtidigt tro att man tårögd kommer undan det självskrivna straffet för alla otrogna. Patetiskt!

Skicka en kommentar