onsdag 27 augusti 2008

Hur mycket islam kan en fri civilisation tolerera?

Följande är hämtat från Peter Hammonds bok ”Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat”.

* * *

Islam är inte en religion, inte heller en kult. Det är ett komplett system.

Islam har religiösa, juridiska, politiska, ekonomiska och militära komponenter. Det religiösa inslaget är en täckmantel för alla de andra komponenterna.

Islamisering uppstår när det finns tillräckligt med muslimer i ett land för att agitera för sin så kallade "religiösa rättigheter."

När politiskt korrekta och kulturellt förvandlade samhällen går med på "rimliga" muslimska krav på sina "religiösa rättigheter", får de också de andra komponenterna på köpet. Så här fungerar det (källa till procenttalen: CIA, The World Fact Book 2007):

I länder med omkring 1 procent muslimer betraktas de som en fredsälskande minoritet och inte som ett hot mot någon. Faktum är att de kan visas som färgstarka förebilder i artiklar och filmer:

USA -- Muslim 1.0%
Australien -- Muslim 1.5%
Kanada -- Muslim 1.9%
Kina -- Muslim 1%-2%
Italien -- Muslim 1.5%
Norge -- Muslim 1.8%Vid 2 % och 3 % börjar de rekrytera från andra etniska minoriteter och missnöjda grupper i fängelser och gatugäng:

Danmark -- Muslim 2%
Tyskland -- Muslim 3.7%
Storbritannien -- Muslim 2.7%
Spanien -- Muslim 4%
Thailand -- Muslim 4.6%Från 5 % utövar de ett orimligt inflytande i förhållande till sin andel av befolkningen.

De satsar på att införa halal-mat, och därigenom säkerställa livsmedelsjobb för muslimer. De ökar trycket på stormarknader att ha halalmat på sina hyllor - med åtföljande hotelser om inte kraven följs:

Frankrike -- Muslim 8%
Filippinerna -- Muslim 5%
Sverige -- Muslim 5%
Schweiz -- Muslim 4.3%
Nederländerna -- Muslim 5.5%
Trinidad & Tobago -- Muslim 5.8%Vid denna punkt kommer de att arbeta för att få den styrande regeringen att tillåta dem självstyre enligt sharia, den islamiska lagen. Det slutliga målet för islam är inte att omvända världen, men att etablera sharia över hela världen.

När muslimerna når 10 % av befolkningen ökar laglösheten som ett sätt att klaga över deras villkor (Paris, bilbränder). Alla icke-muslimska åtgärder som kränker islam kommer att leda till uppror och hot (Amsterdam, Mohammed-karikatyrerna).

Guyana -- Muslim 10%
Indien -- Muslim 13.4%
Israel -- Muslim 16%
Kenya -- Muslim 10%
Ryssland -- Muslim 10-15%Efter att ha nått 20 % förväntas hårresande upplopp, jihadistiska militära formationer, sporadiska mord och nerbrända kyrkor och synagogor:

Etiopien - Muslim 32,8%

Vid 40 % kan väntas omfattande massakrer, ständiga terrorattacker och militär krigföring:

Bosnien -- Muslim 40%
Chad -- Muslim 53.1%
Libanon -- Muslim 59.7%Från 60 % kan man räkna med obehindrad förföljelse av icke-troende och andra religioner, sporadisk etnisk rensning (folkmord), användning av sharialagar som vapen och Jizya, den skatt som utkrävs av de otrogna:

Albanien -- Muslim 70%
Malaysia -- Muslim 60.4%
Qatar -- Muslim 77.5%
Sudan -- Muslim 70%Efter 80 % väntar statligt utförd etnisk rensning och folkmord:

Bangladesh -- Muslim 83%
Egypten -- Muslim 90%
Gaza -- Muslim 98.7%
Indonesien -- Muslim 86.1%
Iran -- Muslim 98%
Irak -- Muslim 97%
Jordanien -- Muslim 92%
Morocko -- Muslim 98.7%
Pakistan -- Muslim 97%
Palestina -- Muslim 99%
Syrien -- Muslim 90%
Tajikistan -- Muslim 90%
Turkiet -- Muslim 99.8%
United Arab Emirates -- Muslim 96%100 % kommer att inleda fredsprocessen "Dar-es-Salaam" – Islams fredliga hus. Det är tänkt att fred ska råda eftersom alla är muslimer:

Afghanistan -- Muslim 100%
Saudiarabien -- Muslim 100%
Somalia -- Muslim 100%
Jemen -- Muslim 99.9%

Naturligtvis är det inte så. För att tillfredsställa sin blodtörst börjar muslimer döda varandra av en rad olika skäl.

"Innan jag var nio hade jag lärt mig det arabiska livets grundläggande regel. Det var jag mot min bror, jag och min bror mot vår far, min familj mot mina kusiner och klan, klan mot stam och stam mot världen och oss alla mot de otrogna." Leon Uris, "Haj"
Det är bra att komma ihåg att i många, många länder, såsom Frankrike, är den muslimska befolkningen centrerad runt getton baserade på deras etnicitet. Muslimer integreras inte i samhället i stort. Därför utövar de mer makt än deras nationella procentandel visar.

Källa:
Virtue Online - Culture Wars : What Islam Isn't.
Vielen Dank für die Fotos zu
Gegenstimme.

7000 personer, varje år

7000 personer som ska utvisas från Sverige "försvinner" - varje år!
De flesta av dem är från Afghanistan, Somalia och Irak.

Undrar vart de tar vägen?

Och naturligtvis sina returbiljetter skulle betalas av ... trumvirvel ...
skattebetalarna!

Det lustiga är att även när de har "försvunnit" får de "socialbidrag" (socialförsäkringsbidrag).

Om du sätter din fot på svensk mark och säger "Asyl" får du omedelbart socialbidrag och bostad. Åtminstone tills du kastas ut ur landet. Socialarbetare har inte rätt att tala om vilka eller var dessa människor är, och så länge de inte fångas kan de lyfta socialbidrag. Snacka om lätta pengar! Och återigen, vem betalar? - Skattebetalarna. Även om du fångas, det enda du behöver säga är att du riskerar dödsstraff i ditt gamla hemland, och du kommer inte att utvisas. Och vem betalar för allt? Skattebetalarna!

Jag har inget emot fler människor kommer hit. Jag gillar mångfald! Men saken är att vi släpper in fel personer. Och av fel orsaker ...

Från bloggen
Gummihund

torsdag 21 augusti 2008

Vårdval: Etnicitet

"Vi kan nå de invandrarkvinnor som i dag inte vill komma till sjukvården, säger läkaren Adam Halimonson. Planerna möts direkt av hård kritik."
Kritiker ser stora risker med etniskt profilerad vårdcentral, Dagens Medicin.

Det är oroväckande att människor tillåts isolera sig så mycket att de inte söker annan vård än den som passar deras livsstil. Handlar det om kvinnor som är analfabeter och inte kan tillgodo göra sig svenska språket, eller är det religiösa fanatiker, eller vad är det man försöker att säga med detta?

Visst förstår jag med att det ligger pengar i det här, man får verkligen chansen att dra in pengar till sina egna projekt. I Vårdval Stockholm handlar det om att efterfrågan styr tillgången och det verkar dessutom följa sin egna regler. Det är uppenbarligen så att man numera får diskriminera människor i vården genom att särbehandla dem? Jag trodde inte att Hälso-och sjukvårdslagen tillät detta, men det finns tydligen ett "kryphål" som i all annan lagstiftning, och som man inte är sena att utnyttja här.

Vad får vi se på en sådan muslimsk vårdcentral, för det måste handla om muslimer då det inte annars finns någon annan invandrargrupp i Sverige som ständigt har problem med vårt land. Muslimsk omskärelse av pojkar under organiserade former? Polikliniska mödomshinneoperationer för att förhindra hedersmord? Specialmediciner där man inte använder gelatin gjort på svin, som muslimer kräver på många håll redan, trots att de enligt sharia är tillåtna och förlåtna av Allah om de använder en sådan medicin om det inte finns annan möjlighet. Istället kräver man att läkemedelsindustrin ska anpassa sig efter deras religiösa synsätt. Jag skulle förstå om allergiker krävde det, det handlar om deras hälsa, och i vissa fall över- levnad, men för att en religion kräver lydnad in på skinnet av sina utövare, det är rent barockt!

Inte kommer det heller att handla om de muslimska kvinnornas behov, utan deras män kommer att styra kvinnans vård och kräva att vårdcentralen behandlar kvinnan utifrån vad de anser vara det rätta. Annars hade förmodligen kvinnan varit på en vanlig vårdcentral redan. Eller har muslimska kvinnor så mycket förakt för det svenska och vår svenska vård att de inte kan tänka sig att bli behandlade av en svensk läkare? Är det ett tvång att vården måste vara organiserad på deras villkor eftersom sharia kräver att kvinnor behandlas av kvinnor?

Och vad händer med den vetenskap och beprövade erfarenhet som sjukvården styrs av idag, den är inte densamma som muslimsk syn på vad som är rätt och riktigt. Manliga läkare har vägrat att operationstvätta sig eftersom man inte får visa underarmar, och även kvinnlig personal kräver att få ha långärmat i sitt arbete på grund av religiösa skäl. Och Diskrimineringsombudsmannen står på deras sida.
Det kommer att innebära att MRSA-bakterien sprids ännu mer, och vi får större problem med den eftervård som uppstår för dessa smittade. Ibland krävs det inläggning på sluten vård av smittade.

"Birgitta Rydberg betonar också att de regler som styr arbetet för legitimerad personal är en garant för kvaliteten på vården vid de etniskt eller religiöst inriktade vårdcentralerna. Och skulle de inte sköta sig skulle det inte dröja länge innan socialtjänsten slog larm, säger hon. Birgitta Rydberg välkomnar vård som riktar sig till personer med viss trosinriktning eller bakgrund och hoppas att så många nischade vårdcentraler som möjligt ska starta. Tolkhjälp kan aldrig bli lika bra eftersom den kulturella förståelsen och nyanserna i språket då går förlorade, anser Birgitta Rydberg."
Landstingsråd ser ingen risk för ökad segregation, Dagens Medicin.

Sedan när ska socialtjänsten vara en tillsynsmyndighet för sjukvården, Birgitta Rydberg? Kommunerna handskas väl enbart med den kallade hemsjukvården och åldringsvården?
Eller är de människor som kommer att söka denna vård sådana som redan idag lever i ett sådant utanförskap att de ständigt har kontakt med socialtjänsten, så till den grad att socialarbetarna kommer att märka brister i vården?

Varför ska skattepengar gå till att stödja och öka på segregeringen i vårt svenska samhälle? Har vi som betalar skatten inget att säga till om, utan nu är det fritt fram för den som får en idé hur man vill bedriva vård, också får göra det?


Läs mer på I Mitt Sverige om bland annat Adam Halimonsons bakgrund.
Besök bloggen Islamofoben-Islam och islamistövervakaren och få dig en saklig, rejäl och mycket informativ lektion om islam.


Hedersrelaterat våld

måndag 18 augusti 2008

Ekot och verkligheten

Bild från bloggen Muslimska Friskolan.

Tvångsomhändertagande enligt LVU är en metod som används för att skydda de unga kvinnor som riskera mycket i samband med anklagelse från familj och släkt för "brott mot hedern".
SvD hade igår en artikel som handlar om en utredning som gjorts om unga, 13-18 år, som omhändertagits från hem med hedersproblematik, i Stockholm och västra Götaland under 2006.

Sveriges Radio, Ekot, speglar den verklighet som de utsatta flickorna drabbas av, och hur liten kunskap som sociala myndigheter i själva verket har. I en offentlig utfrågning i riksdagen i våras varnades det också för att låta familje-medlemmar, föräldrar, delta i samtal om stöd och hjälp till dessa utsatta. Det går att jämföra med att en rånare ska tala om för domstolen vilken hjälp rånoffret behöver, och vilket straff som ska utdelas för rånaren själv. Nu handlar det inte om att straffa dessa föräldrar, allt för ofta bortser man från det våld som barnet utsatts för, och istället försöker "tala föräldrarna till rätta". Och det är också så att det inte alltid handlar om fysiskt våld, utan om ett psykiskt förtryck och en stark social kontroll.

"Studien visar också att socialtjänstens beredskap för att hjälpa flickorna brister, säger docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet, som gjort granskningen. Det finns fall här som är helt häpnadsväckande. Flickan har varit utsatt för våld hemifrån i två år. Det finns en rad anmälningar från sjukvården och från skolan och från psykiatrin om detta här och socialtjänsten anser fortfarande att det inte finns några brister i hemförhållandena, säger Astrid Schlytter vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet."
Många omhändertagna efter hedersvåld, SR.
Hedersrelaterat våld finns i hela landet, SR.

Bloggen Hedersrelaterat våld.

fredag 15 augusti 2008

Muslimsk heder kräver könsstympning i Gambia


"MANGE DØR etter kjønnslemlestelse hvert eneste år. Det rapporteres ikke inn, det finnes ingen statistikk på det, sier Isatou Touray. Hun og legeektemannen ser stadig barn blø i hjel.

Gambia er et av mange land der kjønnslemlestelse er normalen, opp til 80 prosent av alle kvinner utsettes for det. I høst brakte Dagbladet.no historiene til flere norsk-gambiske jenter som skal ha blitt lemlestet.

Det overrasker ikke Isatou at foreldre i Vesten opprettholder skikken. Hun ser det selv til stadighet. De sender ungene sine på sommerferie på til Afrika for å få dem omskåret. Det gjør de fordi det er forbudt i landene de bor i.

Lemlestingen skjer i landsbyene, av og til i bakgården til foreldrene.

Kvinneorganisasjonen er også opptatt av å forteller om misforståelsene knyttet til at islam krever omskjæring. Praksisen knyttes til islam. Det er en feiltolkning av Koranen. Men mange imamer og religiøse ledere klynger seg til dette, sier Isatou. Det finnes ingenting i Koranen som taler for kjønnslemlestelse av kvinner. Touray er oppgitt over de religiøse lederne i landet som likevel bruker religion som argument.

Mange religiøse ledere er redd for forandring, og særlig når det gjelder seksualitet. Det handler om å være en idealkvinne, jomfru. Det er patriarkatets kontroll det dreier seg om. Når vi snakker mot kjønnslemlestelse er motstanden alltid sterk. Mange mener det er en skam å snakke om kroppen."

Från norska Dagbladet.no

Bloggen Hedersrelaterat våld.

Svenska barnavårdscentraler och könsstympning

Saxat från Socialstyrelsens rapport, Kvinnlig könsstympning, Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård;

"När det gäller kvinnlig könsstympning ser personalen på barnavårdscentralen som sin främsta uppgift att under samtal på ett respektfullt sätt informera om hälso- riskerna med denna sedvänja samt ge information om svensk lag. Men de tycker inte det är lämpligt att inleda ett första samtal med information om lagstiftningen, eftersom detta kan stöta bort föräldrarna från barnavårdscentralen. En del anser också att det är problematiskt att anmäla en redan utförd könsstympning i en för övrigt välfungerande familj. Personalen poängterar att barnavårdscentralen inte är en kontrollinstans och att de litar på det förebyggande arbetets effekter på lång sikt. Samtidigt är det mycket oroande när en familj plötsligt ska resa till hemlandet med sin lilla flicka."

På vilka grunder är en familj som könsstympat sin dotter en i övrigt väl fungerande familj? Jag trodde könsstympningen ingick i ett större förtryck av kvinnor, men där ser man vad man kan ta miste då man har med professionella att göra!

Mer om denna och annan problematik runt islam och hedersrelaterat våld:
Bloggen
Hedersrelaterat våld.

onsdag 13 augusti 2008

Präst med rätt att vara god på andras bekostnad

Dum präst i svenska kyrkan gillar islam och säger:

"Om vi skulle få en moske i Sundsvall skulle flera fundera över sin egen tro. Det skulle stärka kyrkan om det fanns alternativ.”

Jaha. Förlåt att jag kallade honom dum, men han har tydligen väldigt grunda kunskaper om vilken människofientlig religion islam är. Och han har verkar egendomligt nog ha grunda kunskaper om kristendom:

"Att visa barmhärtighet är oerhört viktigt i kristendomen, att ta vara på sin nästa", säger han. Men vem är då min nästa enligt prästens definition? Jo, att följa ett politiskt beslut och ta emot alla som söker asyl, fastän bara en tiondel av dem är riktiga flyktingar som behöver skydd.

Han har missuppfattat vad kristendom är. Det är inte rätt att vara god på andras bekostnad, de som ska betala kalaset. Det är inte kristendom utan socialism han predikar.

Vad handlar liknelsen om den barmhärtige samariten om?

Den handlar inte om att man ska ta hand om människor i nöd, utan om etnicitet, att en samarit kunde hjälpa en jude. Men de politiskt korrekta prästerna politiserar och drar stora växlar på att samariten betalade för den sjukes övernattning på värdshuset. Vilket i deras tolkning innebär att han ska betala för hans uppehälle resten av hans liv, samt för hans anhöriga.

Den kristna moralen är att hjälpa de individer man stöter på i livet, inte en socialistisk moral där man hjälper människor på bekostnad av dem som utan att ha tillfrågats får betala notan via skattsedeln.

En sak som är bra med kristendomen är att den inte är politisk. Jesus sa, ge till kejsaren vad som tillhör honom, och till Gud vad som tillhör honom. Det är emellertid inte en sådan kristendom som svenska kyrkans präster förkunnar utan en sekulär statsreligion som
försöker avskaffa korset. "Begravningsplatser ska inte prydas av starka symboler för en viss religiös trosuppfattning."

Korset är en symbol som är kränkande för vissa invandrargrupper, om inte annat så bevisas det av det allt vanligare
skändandet av kristna gravar.
"Under min kvällspromenad gick jag inom kyrkogårdarna och såg flera välta gravstenar. Förövarna valde enbart att välta dem med ett kors på. Gjorde de ett medvetet val av vilka gravstenar som skulle vandaliseras?"

Som jag skrivit på ett annat ställe: Det stora felet de kristna i den svenska kyrkan gör är att inbilla sig att muslimers tro är lika from och snäll som deras egen. "Vi är alla troende bröder och systrar", och sådant där. De söker likheter och bortser från olikheter. Plus en massa Mellanösternpolitik, det är välkänt att svenska kyrkan ställt sig på arabernas sida mot Israel. Det är hemskt att närvara vid en gudstjänst där stämningen plötsligt avbryts av en predikan som låter som Sveriges Television. Inte underligt att folk säger upp sitt medlemskap.

Som teologen Ann Heberlein uttrycker det: "Svenska kyrkan är alldeles för mån om att stryka samhällets trender medhårs och tar inte sitt uppdrag att vara kristen på tillräckligt stort allvar."

tisdag 12 augusti 2008

Ingen olympisk fred i KaukasusVarför har ett krig brutit ut mellan Georgien och Ryssland? Därför att ryssarna inte gillar oljeledningen som går genom Georgien från Kaspiska Havet till Medelhavet. De har redan beskjutit den och det är bara en tidsfråga innan den är saboterad. De anser att oljan ska passera genom Ryssland så att de kan fortsätta utpressa européerna.

Den georgiske ministern Temur Yakobashvili säger:

"Hela världen börjar förstå att det som händer här kommer att bestämma denna regions framtid, det framtida priset på råolja, framtiden för Centralasien, och NATOs framtid. Varje bomb som faller på våra huvuden är ett angrepp på demokratin, på den Europeiska Unionen, och på USA."

Det är nu tydligt att ryssarna använder Sydossetien som en förevändning att ockupera Georgien. Människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) anklagar Ryssland för att överdriva uppgifterna om döda och fördrivna sydossetier.

USA ville att Ukraina och Georgien skulle bli medlemmar i Nato men det stoppades i april av Frankrike och Tyskland, vilket gav grönt ljus till Ryssland att anfalla.

Så uppfattar Polen och de baltiska staterna saken, enligt deras gemensamma deklaration. Putin hotade till och med Ukraina med atombomber om de gick med! Georgien brydde han sig inte om att hota, de ryska stridsvagnarna och bombflygplanen stod redan startklara.

Tyskland och Frankrike uppvisade den klassiska europeiska eftergivenheten för ekonomisk och militär utpressning. Som vanligt förstår de inte sitt eget bästa. Och USA kan inte göra annat än överlämna Georgien i Rysslands våld. Var det detta som Putin och Bush så förtroligt pratade om den 8 augusti vid Olympiska Spelen i Peking?

Detta var dagen innan kriget i Georgien började. I det gamla Hellas var det för övrigt absolut förbud mot att föra krig under olympiska spelen.

Nato är bundet till händer och fötter i Kosovo. Det som händer nu är en spegelbild av händelserna där. Ryssarna spelar amerikanernas roll, georgierna motsvarar serberna och sydossetierna motsvarar kosovoalbanerna. Men det finns skillnader. Richard Holbrooke, som var fredsmäklare i Bosnien, säger:

"Georgien är det mest demokratiska landet av de tidigare sovjetrepublikerna, bortsett från de baltiska staterna naturligtvis. Det har en president som är utbildad i USA. Landet är pro-västligt, pro-amerikanskt, pro-EU, pro-NATO och pro-brittiskt. Det är detta Moskva inte tolererar."

Och att Georgien låter oljan gå Rysslands näsa förbi, skulle jag vilja tillägga.

Läs också: Rysk militär intar Georgien - och Östersjön


lördag 2 augusti 2008

Det går inte att gulla både med gay-rörelsen och islam samtidigt


Göran Skytte skriver i Svenska Dagbladet att det går bra att säga "Jag hatar kristendomen för den är så dum" men inte ”Jag hatar gay-kulturen för den är så äcklig”. Men han glömde (eller vågade inte) ta islam som exempel. Islam är en ännu större maktfaktor i svensk "ideologiproduktion" än gay-kulturen. Bra uttryck det där, ideologiproduktion. Jag skulle vilja översätta det med politisk korrekthet, hjärntvätt osv.

Kristna angriper inte homosexuella med Bibeln i hand, ändå blir de angripna av den kristendomshatande och islamofila vänstern, och till och med dragna inför domstol. Till skillnad från Bibeln legitimerar islams skrifter att homosexuella skall angripas och dödas. Och muslimerna följer upp detta i praksis, inte bara i Iran där homosexuella döms till döden, men alltså också i Sverige.

Läs mer >>

Tillåter islam en imam att vara öppet homosexuell? Läs kommentarerna nedan.