måndag 18 augusti 2008

Ekot och verkligheten

Bild från bloggen Muslimska Friskolan.

Tvångsomhändertagande enligt LVU är en metod som används för att skydda de unga kvinnor som riskera mycket i samband med anklagelse från familj och släkt för "brott mot hedern".
SvD hade igår en artikel som handlar om en utredning som gjorts om unga, 13-18 år, som omhändertagits från hem med hedersproblematik, i Stockholm och västra Götaland under 2006.

Sveriges Radio, Ekot, speglar den verklighet som de utsatta flickorna drabbas av, och hur liten kunskap som sociala myndigheter i själva verket har. I en offentlig utfrågning i riksdagen i våras varnades det också för att låta familje-medlemmar, föräldrar, delta i samtal om stöd och hjälp till dessa utsatta. Det går att jämföra med att en rånare ska tala om för domstolen vilken hjälp rånoffret behöver, och vilket straff som ska utdelas för rånaren själv. Nu handlar det inte om att straffa dessa föräldrar, allt för ofta bortser man från det våld som barnet utsatts för, och istället försöker "tala föräldrarna till rätta". Och det är också så att det inte alltid handlar om fysiskt våld, utan om ett psykiskt förtryck och en stark social kontroll.

"Studien visar också att socialtjänstens beredskap för att hjälpa flickorna brister, säger docent Astrid Schlytter vid Stockholms universitet, som gjort granskningen. Det finns fall här som är helt häpnadsväckande. Flickan har varit utsatt för våld hemifrån i två år. Det finns en rad anmälningar från sjukvården och från skolan och från psykiatrin om detta här och socialtjänsten anser fortfarande att det inte finns några brister i hemförhållandena, säger Astrid Schlytter vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet."
Många omhändertagna efter hedersvåld, SR.
Hedersrelaterat våld finns i hela landet, SR.

Bloggen Hedersrelaterat våld.

1 kommentarer:

Anonym sa...

Välkommen till Dom Glömda Barnen
Barnen´s rätt i samhället

Omhändertagen på mycket tveksamma grunder

Vi är en nystartad förening DOM GLÖMDA BARNEN som vänder sig till de föräldrar som fått sina barn omhändertagna på mycket tveksamma grunder och många gånger utan att få någon rimlig

Vi i föreningen anser att varje barn har rätt till sina föräldrar och sitt nätverk – att föräldrarna i första hand ska få allt stöd och all hjälp så att alla möjligheter först är uttömda innan en placering sker.

Vi anser också att barnen ska placeras på besöksavstånd, så att inte det ska bli ett hinder och orsaka att kontakten bryts med föräldrar eller syskon. Vi vet hur viktig den kontakten är.

Målgrupper
Barn & Ungdomar
Som bor/eller har bott på HVB-hem eller i Familjehem

Föräldrar
Som har/eller har haft ert/era barn på HVB-hem eller Familjehem

Mormor.Farmor.Farfar.Morfar
Som har fått sitt Barnbarn omhändertaget gemon LVU.
Du själva hade kunnat ta hand om ditt barnbarn men inte fått det.

Askungarna
Jag blev inte omhändertagen fick bo hemma med mina biologiska föräldrar men hade det inte bra där

Lagar
Vi håller på att jobba fram lagförslag till Regeringen då Socialtjänsten gör många fel med Omhändertandet av barnen

www.domglomdabarnen.dinstudio.se

Skicka en kommentar