fredag 15 augusti 2008

Svenska barnavårdscentraler och könsstympning

Saxat från Socialstyrelsens rapport, Kvinnlig könsstympning, Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård;

"När det gäller kvinnlig könsstympning ser personalen på barnavårdscentralen som sin främsta uppgift att under samtal på ett respektfullt sätt informera om hälso- riskerna med denna sedvänja samt ge information om svensk lag. Men de tycker inte det är lämpligt att inleda ett första samtal med information om lagstiftningen, eftersom detta kan stöta bort föräldrarna från barnavårdscentralen. En del anser också att det är problematiskt att anmäla en redan utförd könsstympning i en för övrigt välfungerande familj. Personalen poängterar att barnavårdscentralen inte är en kontrollinstans och att de litar på det förebyggande arbetets effekter på lång sikt. Samtidigt är det mycket oroande när en familj plötsligt ska resa till hemlandet med sin lilla flicka."

På vilka grunder är en familj som könsstympat sin dotter en i övrigt väl fungerande familj? Jag trodde könsstympningen ingick i ett större förtryck av kvinnor, men där ser man vad man kan ta miste då man har med professionella att göra!

Mer om denna och annan problematik runt islam och hedersrelaterat våld:
Bloggen
Hedersrelaterat våld.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"under samtal på ett respektfullt sätt informera om hälso- riskerna med denna sedvänja samt ge information om svensk lag." Människor som dödar sina egna barn för att de fläckar familjens heder struntar nog fullständigt i hälsoriskerna med en könsstympning...
Zimona

gäster sa...

Ja du Zimona, jag känner samma sak som du. Man undrar hur dessa människor värderar sina döttrars liv. De är väl medvetna om riskerna, det måste vara ett mycket känt faktum, men de fortsätter ändå att könsstympa och hedersmörda.
Jag skräms av svenska myndigheters och andra instansers ointresse inför att verkligen skydda barn!

Skicka en kommentar