lördag 31 december 2011

Drottningens nyårstalDrottningens nyårstal avslutas alltid med det hjärtevärmande "Gud bevare er alla. Gud bevare Danmark".

Den politiska korrektheten har inte lyckats ta kål på de orden. Gudskelov att Margrethe inte är räddhågad!

Monarkin behövs för att påminna oss om vår historia. Historien började inte med nya vänsterns genombrott år 1968, som politiker, journalister, akademiker, lärare, jurister osv. försöker inbilla oss. Det unga släktet måste få veta att det fanns en tid innan muhammedanismen (som den då kallades) började sitt intåg i våra länder. Historielöshet gör oss försvarslösa. Historiskt medvetande är en av hörnstenarna i ett lyckat försvar mot civilisationens fiender.

Dronningens nytårstale

De gigantiska skattehöjningarna på snus

... som inträffar varje nyår borde bli regeringens fall.

Läs mer här >>

fredag 30 december 2011

Rabbineren og flygtningepolitiken

Svensk version här >>

Overrabbiner Markus Melchior huskes i Danmark med ærbødighed som en ærværdig, fornuftig og belæst mand, hvis gener burde være gået bedre i arv. Han var ikke altid lige begejstret for sønnens udskejelser. Da den nyudklækkede rabbiner-søn, Bent Melchior, meldte sig ind i Den Kirkelige Vietnamkomite, sagde Marcus Melchior, som både var hans far og chef: Synes du nu også, det var klogt?

Mon ikke han vilde have sagt det samme og rystet på hovedet, da Bent Melchior sluttede forbund med den koranvenlige Bashy Qurashy - på vegne af deres - på visse punkter ensrettede, men dog så forskellige - religioner, men næppe godtaget af disse.

Føler Bent Melchior ikke inderst inde, at noget halter. Han tilstår selv, at han aldrig har følt sig helt på højde med Marcus Melchior i tanke, skrift og tale. Han valgte sine egne gummiskosfodspor, idet han erkender, at ungdomsrevolutionens nedbrydning af det klassiske dannelsesideal fra faderens tid, har noget med sagen at gøre, men samtidigt glæder sig over, at denne nedbrydning også ødelagde den folkelige liggen-på-maven for enhver gejstlighed.

Som 14-årig blev Bent Melchior og hans familie i 1943 hjulpet over Øresund, og det er vel grunden til hans forkvaklede syn på den pågående flygtningestrømmen til Europa – skønt flygtning og flygtning er to ting og et helt afgørende punkt.

Der er som bekendt ægte flygtninge og bekvemmelighedsflygtninge, se Genêvekonventionen! De ægte flygtninge tager Danmark naturligvis hånd om, men dem, der kommer af bekvemmelighed i håb om arbejde eller helt enkelt for at blive forsørgede, er vi skeptiske til og vil have lov at se dem efter i sømmene.

Dette giver på ingen måde Melchior ret til at kalde danskere for mindre menneskelige. Tvært imod er vi mere large, end vi burde. Bent Melchior kan jo vise storsind ved at sætte en indsamling i gang i Mosaisk Trossamfund og bygge en stiftelse for de mange muslimske bekvemmelighedsflygtninge bag Synagogen i København.

- - -
Foto: Danske jøder ankommer til Sverige efter flugten over Øresund.

Sarkozy och Merkel i romantisk närkamp‏. . Läs mer här >>

torsdag 29 december 2011

Letlæst bog "Bikini eller Burka"‏

Vore hjemlige kvindesagsforeninger har tilsyneladende ikke rigtigt fattet kvindeundertrykkelsen i de islamiske lande og lader hånt om den, skønt den dag kan komme, hvor problemet kan blive uhyggeligt aktuelt også for Vestens kvinder. Bogen "Bikini eller Burka" af Åse Clausen Bjerg skal få os til at tænke lidt efter, hvad det er, vor civilisation står over for, og hvad vi skal gøre.

Bogen "Bikini eller Burka" udmærker sig ved at være en lille letlæst bog om kvinders situation her og dèr, kvinder hos os og hos dem, i Norden og under islam. Den tager sigte på de mange kvinder i Europa, som er ladt i stikken uden tilstrækkelig information fra vore politisk-korrekte massemedier og som måske ikke engang har muhammedanere så tæt på, at de selv kan bedømme dem og deres handlinger. Der er skrevet et utal af oplysende bøger og kronikker om islam, tykke bøger med noter og beviser. De læses fortrinsvis af de belæste, der ikke skal mase af sted om morgenen med børnene til vuggestue og børnehave og kommer trætte hjem. Disse bøger har en vigtig funktion: deres læsere skal bringe bøgernes kundskaber videre ud i befolkningen, gøre emnet lettere tilgængeligt, så at sige spiseligt. Akademikere har nemlig tit svært ved at nå en bredere befolkning. De har ligesom tabt deres oprindelige jordforbindelse og evner ikke at udtrykke sig, så det fanger.

Der er sagt og skrevet meget om islams største og tilsyneladende uløselige problem: kvinderne! Halvdelen af den muhammedanske befolkning er så godt som retsløs, set med vore øjne, og ladt tilbage på et magtløst kulturstade, så mænd alene afgør alt i samfundet med henvisning til en påstået "gudgiven" retsorden (sharia), som begunstiger mænd. Derfor er det islamiske kvindesyn - med den tiltagende islamisering af Europa - en alvorlig trussel mod alle kvinder.

Nytt bottenrekord i norsk antisemitism med HamaSS-reklam

Vibeke Løkkebergs 'Gazas tårar' presenterades i Sveriges Television som en dokumentärfilm utan propagandasyfte. I själva verket är den till 100% producerad av Hamas - och det norska filmteamet var själva aldrig i Gaza!

I en intervju var "regissören" till och med så manipulerande att hon drog en parallell mellan Israels anfall vid nyåret 2009 och de ohyggliga morden på Utøya.

I stället för att visa en trailer för den "norska" filmen, kommer här ett klipp ur ett palestinskt barnprogram. En flicka sjunger om sin döda syster som hade smyckat sig med ett bombbälte runt midjan."Jag är en röst för Intifadan, och ingen röst är starkare än min;
Jag är den sista viljan hos Martyren
som älskade att dö på hemlandets jord.
Min röst vägrar att vara tyst.
Jag är syster till en
som smyckat sig själv och omgjordat sig med döden.
Jag är rösten av sten och träd, de blödande sårade."

Skamlöst utnyttjande av en tragedi

En enda man står för nästan all nyhetsrapportering om Syrien!

. . Läs mer >>

onsdag 28 december 2011

Konsten har blivit en slav under den politiska makten

En teater i Malmö får 250.000 av skattebetalarnas pengar för att framställa Jimmie Åkesson som arketypen för en svindlare, lögnare, bedragare, folkförförare, bandit, skurk, slyngel, rasist, fascist och övriga därtill associerade kvalifikationer.

Förlägen tystnad

Sveriges propagandaminister Erik Ullenhag brukar prata om "det muslimska Sverige". Han är totalt värdelös. Snart är yttrandefriheten mumiefierad och varenda kotte muslimifierad. Alla utom kungen, denne måste nämligen enligt grundlagen vara kristen...

Det är inte bara Sverige som härjas av ullenhagare:

Norsk inkluderingsminister vill neka alkohol till kö-rasister

tisdag 27 december 2011

Finanskrisen förvandlar Europeiska unionen till Sovjetunionen

... ja inte bara finanskrisen utan i lika hög grad bidrar den av EU påbjudna politiska korrektheten, ett begrepp som faktiskt lanserades av Stalin & Co. Än så länge råkar man kanske inte värre ut än att bli utfryst om man inte har korrekta åsikter, men det är illa nog eftersom det leder till diktatur.

Planerad förstörelse av Europa?

Solbrist beror inte uteslutande på jordens rotation

Benskörhet är inte ovanligt på våra nordliga breddgrader. Att tvinga på kvinnor slöjor är därför farligt för deras hälsa eftersom de hindras att få tillräckligt med D-vitamin genom solljuset. I Sverige finns kvinnor som inte får vistas ute offentligt alls i princip, om de inte är heltäckta med tyg.

Även äldre män får för lite D-vitamin, visar forskning. I likhet med de muslimska kvinnorna vistas de för mycket inomhus. Fast av andra skäl.

Vi går mot ljusare tider, men det beror uteslutande på jordens rotation. Läget i Sverige blir bara värre och värre på grund av invandringen av en "religion" som hävdar att jorden är platt.

Får man visa örsnibbarna?

måndag 26 december 2011

Politisk punk och progg och sånt har fått en oförtjänt stor plats i musikhistorien

... men i efterhand uppskattar jag inspelningar från 1970-talet därför att de har en levande puls som inte bestäms av en dator. Har återigen lyssnat igenom Rod Stewarts första fyra LP, mycket mer äkta än hans senare, även om de också är bra. Annars minns jag inte mycket av 70-talsmusiken, för min del är det alla de storslagna sångerna från 80-talet som graverat sina cerebrala spår.

Talibanmusik svänger inte

Läget i Sverige blir bara värre och värre

Läs mer här >>

söndag 25 december 2011

Vem firar en födelse nuförtiden?

Om Elisabets ofruktsamhet och vår egen, skriver Mark Steyn i National Review:

Vår lektion idag kommer från evangeliet enligt Lukas. Nej, nej, inte krubban, herdarna, de vise männen, inte något av det där, men den andra födelsen:

"Men ängeln sade till honom: Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall bära dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes."

Elisabet är en äldre ofruktsam kvinna, men hon blir med barn. I den sjätte månaden av hennes graviditet besöker ängeln hennes kusin Maria och berättar att hon också kommer att få barn. Jungfrufödseln verkar vara en logisk förlängning av det tidigare miraklet - en äldre kvinnas graviditet.

I Sverige, Finland, Österrike, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien är 20 procent av 40-åriga kvinnor barnlösa. På en fråga om det "ideala" antalet barn svarade 16,6 procent av tyskarna "Ingen". Vi lever i Sakarias och Elisabeth värld - avsiktligt.

- - -
Apropå Johannes Döparen: Muhammed är inte den siste profeten, som islam menar, utan det var Johannes Döparen, som vittnade om Jesus som Guds Lamm, som borttager världens synder.
- - -

Välfärdseuropa - Förlorarnas Kontinent

Hur mycket islam kan en fri civilisation tolerera?

Bild: egyptisk polis övertygar en kopter (kristen) om islams storslagenhet.

Det förefaller som att ju fler muslimer det finns i ett land, desto större är problemen. Dessa är ofta identiska i länder som har samma procentandel muslimer.

Följande är hämtat från Peter Hammonds bok ”Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat”.

Detta är en av en viktig text, en observation av det uppenbara. Så var så goda, EUSSR's tidtabell uppdaterad:

Så länge muslimernas andel av befolkningen är omkring 1 % betraktas de som en fredsälskande minoritet som inte hotar någon. De kan till och med skildras som dygdemönster i tidningar och på film och få beröm för sitt färgstarka framträdande. I stort sett rättar de sig - utåt - efter landets lagar.

USA 1.0%, Australien 1.5%. Kanada 1.9%, Kina 1%-2%, Italien 1.5%, Norge 1.8%

Vid runt 2 % - 3 % börjar de differentiera sig från andra etniska minoriteter och bildar missnöjda grupper samt rekryterar från fängelser och bildar gatugäng. De är nu kroniskt förolämpade över nästan allting och begär särskild hänsyn. Offerrollen tränas och odlas intensivt.

Danmark 2%, Tyskland 3.7%, Storbritannien 2.7%, Spanien, 4% Thailand 4.6%

Från 5 % utövar de relativt mer inflytande än deras antal berättigar dem till. De pressar på för att införa halal-mat, halal-hyllor i snabbköpen, halal-simhallar, särskilda bönerum etc. och uttalar hot för att bli åtlydda. Bil- och skolbränder börjar så smått, hedersmord är vanligt, och de infiltrerar vänsterpartier - vilka i sin tur ser sin fördel i att importera ännu fler muslimer. Ökningen av antalet muslimer är nu inte längre linjär utan exponentiell. Det samma gäller våldsbrottsligheten.

Frankrike 8%, Filippinerna, 5% Sverige 5%, Schweiz 4.3%, Nederländerna 5.5%, Trinidad & Tobago 5.8%

Vid 10 % kräver de att regeringen ger dem möjlighet att leva efter sharialagarna. Brottsligheten - speciellt mord, rån och våldtäkt - är exploderande, bil- och skolbränder ökar dramatiskt och varje protest mot detta leder till mer hot och huliganism. Egentliga terror-aktioner inträffar allt oftare, och de lyckas införa full censur av medierna. De har nu - genom vänsterpartier - betydande inflytande på samhället och all kritik av utvecklingen straffas hårt.

Guyana 10%, Indien 13.4%, Israel 16%, Kenya 10%, Ryssland 10-15%

Efter ca 20 % utbryter spontana utbrott av gatubråk, de bildar väpnade grupper och dödar urskillningslöst. Bränder i kyrkor och synagogor ökar och lokala massakrer börjar. Politiska mord av motståndare är vanligt och anses legitima. Kvinnor är nu permanent insvepta i tyg och utan rättigheter.

Etiopien 32,8%

Vid 40 % kan väntas omfattande massakrer, ständiga terrorattacker och militär krigföring.

Bosnien 40%, Chad 53.1%, Libanon 59.7%

Från 60 % kan man räkna med obehindrad förföljelse av icke-troende och andra religioner, sporadisk etnisk rensning (folkmord), och sharialagar används som vapen mot de otrogna. Det införs Jizzya, den skatt som utkrävs av icke-muslimer.

Albanien 70%, Malaysia 60.4%, Qatar 77.5%, Sudan 70%

Vid 80 % tar staten över etnisk rensning och folkmord. Sharialagar är nu införda i nästan alla frågor och alla icke-muslimer är antingen utrotade, fördrivna eller helt underkastade islamiskt godtycke. Korruptionen finns överallt, fattigdomen är universell, allt förfaller och hungersnöd avvärjs bara på grund av biståndshjälp från icke-muslimska länder.

Bangladesh 83%, Egypten 90%, Gaza 98.7%, Indonesien 86.1%, Iran 98%, Irak 97%, Jordanien 92%, Marocko 98.7%, Pakistan 97%, Palestina 99%, Syrien 90%, Tajikistan 90%, Turkiet 99.8%, United Arab Emirates 96%

Vid 100 % härskar "Dar-al-Islam" - det islamiska "Fredens Hus". Det är tänkt att fred ska råda eftersom alla är muslimer. Sedan börjar muslimerna att döda varandra.

Afghanistan 100%, Saudiarabien 100%, Somalia 100%, Jemen 99.9%

Bilder från Gegenstimme

Opålitligt om Syrien

. . En enda man står för nästan all nyhetsrapportering om Syrien!

lördag 24 december 2011

Varför kriget mot julen inte är någon liten sak

Ezra Levant & Mark Steyn diskuterar kriget mot julen och de judiska gentlemen som skrev många av de stora julsångerna.

Tips Veritas Universalis

fredag 23 december 2011

Pia i julehumør
Tips Snaphanen

Jihad Bells – den muslimska versionen av Jingle Bells …
Tips Hodjanerna

NEJ till europeisk diktatur!

"NEJ till europeisk diktatur! En sak vet vi: Innan euron infördes levde vi ganska bra. Och sedan ledde euron in oss i olycka! De är lögnare, bedragare och slynglar utan någon form av etik och moral. Låt oss göra UPPROR!"

Säger italienskan Adriana Bolchini.

"Vi vägrar att sudda bort de rättvise- och frihetsprinciper som Italien har uppnått genom århundraden av utveckling, till förmån för en oligarki som vill förgöra oss för personlig vinnings skull genom att dra oss vid näsan och inbilla oss att Europa är vår frälsning."

Adriana Bolchini stod nära Oriana Fallaci och fortsätter i sin väninnas efterföljd att kämpa mot att Europa ska bli Eurabien.

. . Läs mer: Planerad förstörelse av Europa?

torsdag 22 december 2011

Massmördare Breiviks försvarare...

... advokat Lippestad, anser att massor av människor som har uttalat något av samma - eller ens tillnärmelsevis samma - politiska uppfattning som denne sinnessjuke person är medskyldiga till galningens hemska dåd.

Vilken fantastisk politisk propagandaidé! Att kväva all yttrandefrihet! Det finns säkert många medskyldiga!

I en demokrati måste man få ha åsikter

Fredens™ skola

Vilket virrvarr!

onsdag 21 december 2011

Frihet och tyranni

Storebror marknadsförs som ”signalspaning”
Väst lever under hotet av en annalkande polisstat

tisdag 20 december 2011

"Detta är mångkultur"

Erick Mushitu Mwinkeu, född 1989, överlämnade sig själv till polisen på söndagen. Han har varit anhållen i sin frånvaro misstänkt för dödsmisshandeln av den 44-årige Tommy Lundén i Ludvika i fredags kväll.

Tre män på väg hem efter att ha ätit julbord blev överfallna och brutalt misshandlade av tre till fem mörkhyade män. Enligt polisen var våldet helt oprovocerat. 44-åringen skadades så svårt av sparkar och slag att han avled strax efter att han kom till Falu lasarett.

"Känner vi igen oss? Ja. Välkomna till den nya svenska verkligheten. Inte en dag utan gruppvåldtäkter, misshandel, skottlossning och mord. Detta är vad våra politiker har beslutat åt oss. Det är meningen att vi ska vänja oss. För så här är det, och så här kommer det att vara. Detta är mångkultur. Med lätt hand offrar svenska politiker sitt eget folk. När får vi nog? Finns det en gräns där våra folkvalda ställer sig upp och ber sin befolkning om ursäkt för historiens grymmaste och mest misslyckade sociala, ekonomiska och kulturella experiment? Nej. De är besatta av en ideologi av psykotiska dimensioner, och de är fast beslutna att köra den i botten." Så skriver Julia Caesar.

Läs vidare på Snaphanen

På 1950-talet chockerades man över hur Nordkoreas kommunister kunde manipulera amerikanska krigsfångars psykeI ett halvt sekel har Nordkorea varit ett helvete på jorden, och så skulle Sydkorea också sett ut om inte USA och dess allierade hade kämpat en bitter kamp mot kommunismen på 50-talet.

. . Fasansfulla psykologiska experiment

En bakgrund till de krafter som arbetar för att bryta ner och förstöra kärnfamiljen

Jag visste så gott som inget om Mentalhygienrörelsen, när jag 1972 anmälde mig som medlem i Landsföreningen för Mentalhygien. Jag kände endast att något var på gång som inte var rätt. Till min bestörtning bekräftades detta i fullt mått, men först efter mentalhygienikernas mångåriga fördolda verksamhet förstod jag helt vilken obotlig skada rörelsen hade gjort.

Mentalhygienrörelsen
1909 stiftades USA:s Nationella Kommitté för Mental Hygien: ”Vi ska skapa ett nytt människosinn och en ny jord inom en generation” hette det entusiastiskt.

Rockefeller Foundation stödde rörelsen
1945-47 bildades Världssammanslutningen för Mentalhygien (World Federation of Mental Health (WFMH). Dess målsättning var att främja största möjliga mentala välbefinnande bland alla folkslag. Stiftaren, psykiater Brock Chisholm, sade: ”Den enda psykologiska kraft som kan framkalla okritiska hållningar är moralitet - föreställningen om rätt och fel. I många generationer har vi böjt nacken under syndamedvetandet. Vi har svalt de giftiga vissheter, som våra föräldrar, söndags- och skollärare har matat oss med. Men det är först på sista tiden som man har fått reda på, att sådant framkallar neuroser och brist på den känslomässig mognad som krävs för att vara medborgare i en demokrati. Vi måste bli av med våra föräldrars felaktiga gamla beteendemönster och uppfostra barnen i samförstånd. Kan det inte göras godvilligt, måste det tvingas igenom.”

1948 introducerades rörelsen i Danmark med upprättandet av ”Landsforeningen for Mentalhygiejne”, vilkens kärna utgjordes av psykologer, psykiater och socialrådgivare. 1961 blev psykolog Eggert Petersen direktör för föreningen och upprättade några år efter ”Mentalhygienisk Forskningsinstitut” med sig själv som direktör och forskningsledare, idet han dock blev sittande i styrelsen för moderföreningen, nu som generalsekreterare.

Forskningen bestod av sociala undersökningar med syftet att påverka politikerna genom resultat och rapporter. Landsföreningen och Forskningsinstitutet fick ett katastrofalt grepp på danska psykoterapeuter, samt de radikala politikerna och fyrtiotalisterna.

Man följde Chisholms ideologi: man skulle bli av med allt det gamla, föräldrarnas felaktiga beteenden och uppfostra barnen på ett nytt sätt. Man fick bryta ner kärnfamiljen och slå en bräsch mellan föräldragenerationen och barnen.

Tavistock
Rörelsen använde (använder) tavistock-hjärntvätt. Alla tavistock-tekniker har ett enda mål. Att bryta ner den enstaka människans andliga styrka och göra henna hjälplös emot påverkan och indoktrinering. Varje teknik, som ägnar sig åt att nedbryta familjeenheten och de av familjen inpräntade tankarna om religion, ära, fosterlandskärlek och sexuellt beteende används av tavistock-utövarna som vapen till att kontrollera massorna, - till att göra dem till okritiska vaxmodeller.

(Man skulle snart höra om välfungerande människor, som på firmors ”psykologkurs” bröt totalt ihop.)

Tavistocks stiftare, Rees, blev första ordförande för WFHM. Han uppfordrade till konstant propagandapress på universitet, skolor, kyrkor, läkarvetenskap och medicinstuderande, tjänstemän och fackföreningsledare:

"Vi har gjort nyttiga angrepp på ett antal yrken. Det två enklaste av dem är naturligvis läraryrket och kyrkan. De två svåraste är juridik och medicin. Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de Totalitära och organisera någon typ av femte kolonnaktivitet! Om bättre idéer om psykisk hälsa ska spridas måste vi som säljare förlora vår identitet... Låt oss alla därför i hemlighet vara femtekolonnare."

Masshjärntvättstekniken utvecklades och användes först av amerikanerna på krigsfångar i Korea. Tavistockinstitutet med huvudkvarter i London arbetar med kulturvetenskap, ekonomi, organisationsbeteende, politisk vetenskap, psykoanalys, psykologi och psykiatri. De riktlinjer som deras profet, Sigmund Freud, fastställde för att kontrollera människor, gjorde institutet till världens centrum för ideologi och rådgivning i förbindelse med etablerande av organisationer.

Välfärdsideologin
I tiden 1950-68 fördubblades danskarnas välstånd. Eftersom ideologi biter dårligt på rika människor, blev de kulturradikala, fyrtiotalisterna och de mentalhygieniska ideologerna rädda att förlora makten. Men genom kolossala skatter överfördes välståndet från medborgarnas fickor till statskassan för fortsatt utbyggnad av mentalhygienisk välfärd.

Man fick trygghet från vagga till grav, skapade ett lustighets- och lyckosamhälle med garanti för trivsel genom frosseri, trams och bagateller i stället för andlig utveckling. Och som ersättning till dem som inte fann det så roligt – lyckopiller! Livskvalitet blev en rättighet – annars var det ”samhällets fel”!

Denna typ av samhälle kan man nu inte längre tänka bort – och ideologerna har därmed säkrat sig makt över oss och våra själar.

Mental galskab

Dygd i dagens Danmark

Skjoldungen


Dansk Folkeparti: Stop angrebet på den danske jul

Det er uacceptabelt, at skolerne af hensyn til muslimske elever piller vers ud af ’Et barn er født i Betlehem’ og i det hele taget vælger salmer, som ikke generer muslimer.

- Undervisningsministeren må reagere prompte på denne sag. Hun må indskærpe over for skolelederne, at de skal leve op til lovens ånd og bogstav. Ellers vælger hun jo i praksis at fremstå som minister til afvikling af dansk kultur og historie i folkeskolen, siger Dansk Folkepartis uddannelses- og kulturordfører Alex Ahrendtsen [Byrådsmedlem i Odense].

- Der er jo ikke tale om en enkelt sag, men om et uvæsen, der breder sig, blandt andet til København, Aarhus og Slagelse. I sidstnævnte by har skolen fravalgt julegudstjenesten, fordi præsten ikke ville undlade at bede Fadervor. Nu er grænsen simpelthen nået, siger Alex Ahrendtsen, der blandt andet har skrevet bogen ’Når danskerne bøjer af ´ om de stadig større problemer med at fastholde danske værdier i Danmark.

- Der står i Folkeskolelovens paragraf 1, at skolen i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og gør dem fortrolige med dansk kultur og historie. Folkeskolen skal også forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

- Folkeskolens ansatte og ledere bøjer af og bruger så muslimerne som et påskud til at føre deres egen ikke-kristne dagsorden. Jesus og Maria er jo nævnt i Koranen. Vil man så også skrive det ud, når der undervises i islam? spørger Alex Ahrendtsen.

- Folkeskolen skal formidle dansk kultur. Og denne bygger på kristne værdier. I andre lande kan man godt finde ud af at værne om nationale værdier uden at komme i slagsmål med folk fra andre kulturer, slutter Alex Ahrendtsen.

Läs mer: Julbrev till en obekant i USA

söndag 18 december 2011

Arabisk vår på gränsen till nervsammanbrott

Bild: Resultatet av den arabiska våren. Muslimsk demokrati i Kairo.

I en kommande bok hävdar den nederländske politikern Geert Wilders att demokratin inte kommer att få fäste i Nordafrika och Mellanöstern om inte människor vänder sig bort från islam.

Det påminner mig om något jag läste när upproret i Egypten startade i januari. En dansk som var på besök i Kairo såg från sin balkong på sjätte våningen människor bli skjutna av polisen.

"De såg döda ut och släpades bort av sina vänner," sa han och tillade att när det var dags för bön, blev striderna mellan demonstranter och polis avbrutna.

"Det verkade paradoxalt. Polisen respekterade att de skulle be. De klappade i händerna åt polisen när bönen var slut, och så fortsatte de."

För att få lite perspektiv kan man kolla på myror, de har ju liksom vi avancerade samhällen. Men myrorna har tur, de är moraliskt konstruerade från början.

De kan nämligen inte äta själva, de måste bli matade. Deras föda hamnar först i en mage som är en återvändsgränd. För att maten ska hamna i rätt mage så måste de få den från en annan myras mun. Det verkar som detta att mata varandra ger dem en outsäglig njutning, någonting både erotiskt och religiöst.

Precis som människor strider olika myrfolk mot varandra, och kan ibland avbryta striderna för att mata varandra, ja de är rent Kristus-lika eftersom de till och med älskar att mata sina fiender.

Eftersom människor inte är myror behöver vi moral och religion. Men det är skillnad på tro och tro... Muhammedanernas religion är inte är speciellt "ridderlig" trots att de de tydligen kan avbryta strider för att be. Moral är det kitt som håller ihop en civilisation, men en moral som uppmanar till lögn och bedrägeri och stöld och mord, den fungerar bara mot fiender, inte mot varandra. Det är därför islams spelregler inte fungerar och muslimernas civilisation håller på att braka samman.

Varför blir det så här, varför har vi släppt in dyrkan av en människofientlig profet och hans gud i vårt land? Är det för att vi inte längre fattar hur viktig den kristna moralen är?

Läs vidare: Hotad demokrati i folkvandringens tid

Det är bara ett år sedan som terrorister skulle spränga Sveriges största köpcenter

Läs mer här >>

Svinkött – nu med alkohol…Kanske julens mest infidel produkt. 3-stjernet Julespegepølse tilsat Tuborg Julebryg.

Från Uriasposten

fredag 16 december 2011

Sanna finnar

När Sannfinländarna varnar för EU:s finanspakt och påbud om klimatavgifter och multikultur osv lyssnar de andra partierna. Således ansluter sig Finland till huvudfåran i den europeiska kulturen, till skillnad från i Sverige där Sverigedemokraterna talar för döva öron. Finland har fortfarande en rest av frihet och demokrati kvar. Hur länge återstår att se. EUSSR drar oss allt närmare malströmmen.

Islamiseringsovilliga Sannfinländarna började som ett parti för småbönder. Bakgrunden är alltså lite annorlunda än Sverigedemokraternas. Men de har samma åsikter om vad det innebär att vara medborgare. Alltså att omfatta våra länders värderingar och följa deras lagar. Ingen islamisering således. Och inte heller några diktat om att betala skatt till herrarna i Bryssel. Det är logiskt eftersom Sannfinländarna som småbrukarnas parti inte ville ha några diktat från Helsingfors.

Idag är de Finlands näst största parti. "Jag är statsministerkandidat," säger partiledaren Timo Soini.

"Maskulint i Finland"

torsdag 15 december 2011

Sveriges naturtillgångar: skog, järn, apatit, depressium, immigratium och bidragspengar

En far tvingade sin dotter att spela autistisk i sju år för att få bidragspengar. Det påminner om fallet med de apatiska flyktingbarnen:

En resebyråkedja i Ryssland och angränsande islamiska före detta sovjetrepubliker hade specialiserat sig på resor för asylsökande till Sverige. Man informerade om hur föräldrarna kunde få rätt till asyl genom att göra barnen apatiska, bedöva dem med olika mediciner. De skulle bara se till att det inte upptäcktes.

Sommaren 2005 företog den ryska polisen en razzia. Resebyrån gick under jorden. Den svenska säkerhetspolisen informerades om fallet.

Fallet med ”de apatiska flyktingbarnen” var således en sjukdom som drabbade barn i familjer som väntade på eller nekades uppehållstillstånd. En sjukdom som bara existerade under några få år.

Hur kunde läkarexpertisen gå med på detta?

onsdag 14 december 2011

För nästan 100 år sedan

... skrev en österrikare en bok med titeln "Mein Kampf". Det förefaller som den i vissa länder åter har blivit en bestseller, men i Tyskland är den däremot fortfarande förbjuden, vilket dock inte har hindrat tyskarna att kämpa sin dagliga kamp för och emot allt:

Google zeigt 14,2 Millionen Einträge bei “Kampf gegen” und 69,1 Millionen bei “Kampf für”.

Pi-news

tisdag 13 december 2011

Den oförblommerade galenskapen i Durban

.


Läs mer här

Muslimer är INTE vår tids judar

"Palestinier och muslimer är rasande på Israels stängning av tillfartsväg till moské [al-Aqsa-moskéen i Jerusalem] och varnar för nya oroligheter i regionen."

I själva verket rörde det sig om en av 15 tillfartsvägar!

Nyhetsbyråer som TT och Reuters är infiltrerade av Palestinagrupperna. Därför rapporterar de motvilligt och vinklat om att säkerheten måste förstärkas vid landets synagogor. Att det beror på att den judiska minoriteten i Sverige utsätts för allt hätskare attacker nämns inte. Sådana nyheter skulle ju ställa deras avgud Multikulti i dåligt ljus.

Muslimer är inte vår tids judar, som en del påstår. Judar förföljs fortfarande, och det med Koranen som stöd.

Den socialistiska majoriteten i Malmö...

En islamisk julhälsning?

. . Granatattack i Liège

Egyptisk protest över Wilders yttrandefrihet

I en kommande bok hävdar den nederländske politikern Geert Wilders att demokratin inte kommer att få fäste i Nordafrika och Mellanöstern om inte människor vänder sig bort från islam.

Läs vidare >>

måndag 12 december 2011

Fjällen har ännu inte fallit från deras ögon

Det ungerska partiet Jobbik är ett udda parti jämfört med andra så kallade främlingsfientliga partier i Europa. Fjällen har ännu inte fallit från deras ögon och vissa av deras företrädare har tagit ställning för palestinierna emot Israel, förmodligen beroende på en kvardröjande antisemitism.

I det fallet har de således samma uppfattning som många "politiskt korrekta" partier både till höger och vänster i väst, inte minst i Sverige och Norge. Men säkerligen kommer Jobbik att ändra sig i takt med ökad muslimsk invandring.

Romernas situation då? Ekonomiska kriser medför inte automatiskt att folkgrupper utses till syndabockar. Ungrarna är individualister och skulle aldrig få för sig att marschera i takt som tyskarna gjorde på 1930-talet.

Anklagelser om rasism haglar i västliga medias rapportering från Centraleuropa. Vad med att se bjälken i sitt eget öga, den importerade rasismen mot svenskar och icke-muslimer?

Gå inte på nidbilden

Hussein Obamas krig mot julgranen


Myndigheterna i Sydkorea har gett en kristen grupp tillåtelse att tända tre stora julgranar gjorda av metall på gränsen till Nordkorea. Juleljusen irriterar förstås kommunisterna som har mörklagt sitt land.


Obama använder julgranarna på ett helt annat sätt i sin psykologiska krigföring. Hans metod påminner om klimatmötet i Köpenhamn för ett par jular sen. För att inte förnärma sina muslimska gäster tog man bort julgranarna från konferenssalen, under en eller annan miljöförevändning.
Marxisten Obama

Svavelsur ironi

Texten kan översättas till: Om jag upplever våld, då blandar jag mig i! och ringer strax efter polisen!


Tysk humor

söndag 11 december 2011

Straffet är hälften så långt för ett övergrepp på ett barn som på en vuxen!

I Danmark är det genomsnittliga straffet för sexuella övergrepp mot barn i genomsnitt 11 månader, medan det genomsnittliga straffet för våldtäkt på vuxna är 22 månader.

Dansk Folkeparti reagerar på de dystra siffrorna och föreslår minimistraff och höjning av straffen för pedofila övergrepp. "Jag kan bara inte förstå att straffet är hälften så långt för ett övergrepp på ett barn som på en vuxen," säger DF:s rättsordförande Peter Skarup. "Det måste och ska ändras."

Jamen vi ska ju integreras i islam, eller hur? Likställas (eller nollställas?). Khomeini ansåg att pedofili är helt acceptabelt helt ner till spädbarn!

Lissabontraktaten, som oansvariga politiker har undertecknat utan att uppmärksamma innehållet, går in för att EU legaliserar pedofili. Inte öppet och ärligt, men genom fix-faxerier med texten:

Sidan 412 artikel 21 i Lissabonfördraget, som är identisk med artikel 2-81 i EU-fördraget 2004, lyder: "All diskriminering på grund av... sexuell läggning... är förbjuden".

I alla tidigare fördrag, såsom Nicefördraget finns dock ett protokoll som undantar pedofiler från förbudet mot diskriminering. Men i Lissabonfördraget finns inget protokoll om pedofili.

Det är milt sagt osannolikt att detta är ett förbiseende. Tvärtom är det helt klart att utelämnandet är avsiktligt från EU-juristernas sida. Varför? Vi kan bara gissa, men en rimlig gissning är att någon har gett juristerna ett tips - eller kanske en mer handgriplig antydan - om att pedofili inte bör förbjudas i EU -

- kanske av hänsyn till EU:s muslimska "gäster"? Pedofili är tillåtet i islam. Ayatollah Khomeini skrev riktlinjer för sex till det iranska folket i sin bok "Tahrirolvasyleh" både om användning av djur och barn: "En man kan ha njutning till och med av ett litet barn, ända ner till spädbarnsåldern." (Sic!)

Imam för barnvigslar på väg till Holland

Rädda ekarna från den globala avkylningen!

Innan man anlade den nya flygplatsen i Frankfurt flyttades 11.372 paddor och grodor, 805 ödlor och 53 italienska gräshoppor, samt 17 myrstackar och 300 skalbaggslarver som bodde i ekarnas rötter. Kostnad allt i allt 160 miljoner Euro.

Se det är verklig miljövård, till skillnad från den begränsning av luften vi andas ut, CO2, som de gröna bedragarna ägnar sig åt. Lyssna på några sanningens ord från Tjeckiens president Václav Klaus:

"Jag har tillbringat större delen av mitt liv under den kommunistiska regimen, som ignorerade och brutalt kränkte mänsklig frihet, och jag minns så väl att regimen ville kommendera inte bara människor utan även naturen; att styra vind och regn är ett av de berömda slagord jag minns sedan min barndom.

Förr i tiden var det på uppdrag av marxismen eller proletariatet, denna gång på planetens vägnar. Strukturellt är det mycket lika. Den nuvarande faran som jag ser det, är miljörörelsen och särskilt dess starkaste version, klimat-alarmismen.
Den gröna rörelsen försöker diktera, kontrollera, reglera, planera våra liv."

Energi är makt

lördag 10 december 2011

IQ och humor

En karikatyrteckning som gör narr av pastor Jones. Men försöket att vara muslimer till lags visade sig lönlöst. I Kanada blev imamer förolämpade och klagade över att ha utsatts för ett "hatbrott".fredag 9 december 2011

Kungajakt: monarkier kräver nationell suveränitet och passar inte in i den feodala EU-staten

EU skapar nu en finanspolitisk union och berövar därmed medlemsländerna den sista resten av deras självständighet. Storbritanniens Cameron säger nej men Sveriges Reinfeldt lägger sig platt på magen. Attityder som också återspeglar deras respektive inställning till den av EU:s byråkrater beordrade mångkulturen.

Monarkier kräver nationell suveränitet och passar inte in i den feodala EU-staten. Att bli av med en populär kung är inte lätt. Med fixfaxerier och fortlöpande smutskastning från rödaktiga journalister kan det kanske lyckas...

Kungajakt

torsdag 8 december 2011

Sanningen om flyktingarna

Israels vice utrikesminister Danny Ayalon har precis släppt denna informativa video

Videotips Pophöger och Trumfes.

Arabstaterna har stängt in flyktingarna i FN-betalda läger, försett dem med vapen och låtit dem terrorisera civilbefolkningen i Israel.

Staten Palestina har aldrig existerat

Inte Nobelt

Det är bedrövligt att de som ansvarar för Nobelpriset är politiskt infekterade av vår moderna tids splittrande krafter, vars mål tycks vara nedbrytningen av alla möjliga funktioner.

Jag tycker det är dåligt att ni galjonsfigurer blandar in något så moraliskt tvivelaktigt som politik i Nobelpriset, vars grundval var naturvetenskapliga fakta och konkret strävan. Och med ert oanständiga uppträdande förtalar ni de av era landsmän, som ni anser inte bör använda sin rätt till tankefrihet och yttrandefrihet.

Den noble försvararen av västerländsk kultur, Jimmie Åkesson, blev inte inbjuden till Nobelfesten, i stället råkade han ut för statsministerns obalanserade och föga statsmannamässiga utgjutelser. Ja, innan man vet av det kan man ju bli sammanflätad med de fruktansvärda SD-arna och utstött ur samhället!

Läs mer här >>

Det är stor skillnad mellan extrema åsikter och kriminella handlingar

... men det anser tydligen inte advokat Lippestad som som ska försvara mannen bakom 22 juli-terrorn i Norge. Han vill att skribenterna Peder Fjordman Jensen och Hans Rustad ska vittna vid rättegången.

Vad har dessa bildade och fredliga humanister med saken att göra, annat än att de hade oturen att nämnas i massmördarens "manifest". Deras åsikter om "mångkultur" (= islam och massinvandring) skiljer sig för övrigt inte nämnvärt från vad statsledare som Merkel, Sarkozy och Cameron har uttalat. Det är den rådande politiska ideologin på den skandinaviska halvön som är extrem, inte dess kritiker.

"I det jag tagit del av från Breiviks skriverier hittar jag inget annat än vad jag tidigare läst i bloggar och kommentarer från oroliga människor. Han ser socialister som det största hotet mot individens frihet med islam på andra plats. Om han inte vidtagit dessa vidriga, ofattbara brott skulle han aldrig ha fått uppmärksamhet och inte uppfattats som extraordinär.
Många i Europa delar hans synpunkter utan att det uppstått någon 'högerextremistisk' terror."

Många frågetecken

Hotad demokrati i folkvandringens tid

Underliga saker händer när man bygger upp en global superstat. Angela Merkel och Nicolas Sarkozy gjorde sig av med premiärministrarna i Grekland och Italien inom några få dagar. Det är mycket anmärkningsvärt att två politiker kan ta på sig att kasta ut demokratiskt valda statsministrar i andra länder, där de själva inte har någon röst.

I USA vill president Obama kunna internera suspekta personer på obestämd tid, och i Sverige vill staten få fritt fram att övervaka och spionera på folk. Påfrestningarna på våra västerländska demokratier ökar på grund av folkvandringen från den överbefolkade arabvärlden. I slutändan kommer vi att få likadana polisstater som där. Vi kommer att se fascismens återkomst i form av EU-diktatur för att få medborgarna att svälja den mångkultur (= islam) som tryckts ner i halsen på dem... Ryssland har samma problem, därav återkomsten av en "stark man" som håller styr på motsättningarna.

EU skapar nu en finanspolitisk union och berövar därmed medlemsländerna den sista resten av deras självständighet. Storbritanniens Cameron säger nej men Sveriges Reinfeldt lägger sig platt på magen. Attityder som också återspeglar deras respektive inställning till den av EU:s byråkrater beordrade mångkulturen.

Arabiens radigalna, förlåt, radikala sekt

onsdag 7 december 2011

Moskébesök

Ibland bjuder moskéer i EU in oss vantrogna så att vi kan bekanta oss med deras religion. Och det finns vantrogna som ödmjukt tackar för vänligheten, även om det givetvis alltid måste vara möjligt att gå in i en moské, när som helst, utan skor och utan bombbälten, eftersom det ju finns religionsfrihet.

Muhammedaner vill inget hellre än att se "främlingarna", alltså oss otrogna, i sina heliga salar. De ser en chans att värva en ny själ till Allahs underkuvade skaror av brutala sharia-anhängare genom att berätta om den goda och fredliga religionen, den bästa och mest överlägsna av alla, medan de undviker att komma in på baksidan av medaljen. Det finns därför ingen anledning att krångla till med tacktal eller drickspengar. Jag upplevde något sådant för ett par år sedan: en reseledare i Andalusien visade sin djupa tacksamhet på sin grupps vägnar.

I det ockuperade Danmark tackade man väl inte heller Goebbels för hans positiva beskrivning av Nazityskland.

Koranen polisanmäld

tisdag 6 december 2011

Obamas okunnige ambassadör skyller muslimsk antisemitism på den arabisk-israeliska konflikten

"Växande global antisemitism är kopplad till Israels politik gentemot palestinierna," sa den amerikanske ambassadören i Belgien till chockerade deltagare vid en judisk konferens i Bryssel tidigare i veckan.

Han har käpprätt fel. Arabisk antisemitism uppstod inte på grund av Israels politik, den uppstod med Muhammeds liv och lära. Oroligheterna i Gaza är således bara ett svepskäl, eftersom det enligt Koranen är en religiös plikt att förfölja judar.

Koranen och Mein Kampf är de två storsäljarna i Mellanöstern. Om den senare boken är förbjuden i Väst borde Koranen också förbjudas eftersom den också manar till mord på judar (och buddhister, hinduer, kristna...)

Obama håller sin ambassadör om ryggen, liksom han håller med antisemiterna i "Occupy Wall Street". Där är det Hatem Abudayyeh, en pro-palestinsk aktivist, som leder talkören. Han är verkställande direktör för Arab American Action Network, som grundades av radikala PLO-propagandisten Rashid Khalidi. När president Obama satt i styrelsen för Woods-fonden, gav de 40.000 dollar i bidrag till Abudayyehs grupp, och gruppen har också fått nästan 500.000 i federala skattedollar.

Antisemitismen frodas i "Occupy Wall Street"

Törs du anställa mig?

Dødens pølser. Med en drastisk reklamkampanj à la Benetton söker denne invandrare i Köpenhamn arbete.

måndag 5 december 2011

Rysslands Nato-ambassadör: den arabiska 'våren' förebådar fascismens återkomst i Europa

Västvärlden började ett farligt spel genom att stödja den arabiska 'våren', säger Rysslands Nato-ambassadör. Från Der Spiegel:

"Vi kommer att få uppleva den totala islamiseringen i Mellanöstern och Nordafrika. Där Väst har visat sina muskler från Tunisien till Libyen och Egypten och kanske Syrien kommer taliban-liknande krafter fram i massor.

Europa kommer därvid att bli först att hamna under hjulet. Och svaret på islamiseringen av Europa, som vi ser den i länder som Tyskland, Frankrike och Belgien, kommer att betyda fascismens återuppståndelse."

Fascismens återkomst i form av EU-diktatur för att få medborgarna att svälja den mångkultur (= islam) som tryckts ner i halsen på dem... Ryssland har samma problem, därav deras "starke man" som håller styr på motsättningarna.

Romantik och realism

Allt i islam handlar om sex, även körkort!

Körkort till kvinnor ger brist på jungfrur

Londonistan; sakta men säkert

Våldet ökar i Storbritannien

Det är ingen hejd på smutskastning och hotelser mot SD - därav avhopp och anonymitet

Stor indignation i media över att SD-vänliga bloggar som Politiskt inkorrekt och Avpixlat är anonyma. Jamen, varför är de anonyma?
Likaså är indignationen stor över att SD-politiker faller ifrån i kommunerna. Jamen, varför hoppar de av?
Är inte en del av sanningen att de blir trakasserade och hotade, ibland till livet.
Detta kallas nämligen i Sverige för demokrati!
Svenskar pratar mycket om demokrati, men vet faktiskt dåligt vad det innebär.

Pöbelväldet på gatorna får eldunderstöd av media

söndag 4 december 2011

"Fast and Furious " och "Gun Walker"

USA behöver legalisera droger av många anledningar men det enorma våld som drogkartellerna står för vid Mexiko-gränsen är en. Den enorma mängd pengar som står på spel tack vare riskerna att åka fast skapar våld, mord, kidnappning. Gränsstäderna i Mexico styrs helt av karteller och folk flyr eller dör som flugor.
Att anse att människor behöver skyddas från sig själva är översittarattityd som öppnar en Pandoras ask vad gäller statliga ingrepp.
Hjälp de som vill ha det, det blir mycket billigare.

"Fast and Furious " och "Gun Walker"
.

Som en slug och beräknande krokodil

... låg det Muslimska brödraskapet länge och väntade i vattenytan, redo att öppna sin jättekäft och sluka Egypten i en munsbit. Taktiken ser ut att ha lyckats, säger Dansk Folkepartis utrikespolitiska talesman Søren Espersen.

Man har slagit sig fram på social välfärd, på anti-korruption och på läran om Muhammed. Och i övrigt berättat en historia om sig själva för naiva västerländska journalister, och en annan för sitt eget folk.

Spjutflickans kommentar:

Ja, det är ingen överraskning för oss alla som har följt med i åratal. Det var en hemsk upplevelse att träffa på så många naiva människor här i Norden, som förlitade sig på de många journalister som helt oansvarigt framställde förhållandena som rena vårvinden. Vissa fullt avsiktligt och politiskt korrekt, andra på grund av ovilja mot tidskrävande granskningsarbete, och andra av likgiltighet och naivitet.
Bör inte massmedierna granska sina anställda i sömmarna och kräva ordentligt och utförligt arbete i redaktionerna?

Romantik och realism

fredag 2 december 2011

Winston Churchill om Mein Kampf: "Här var den nya Koranen för tro och krig"

Islamonazism eller Fredens religion ?

För ett år sedan blev det stort rabalder när en medarbetare till dåvarande integrationsminister Sabuni dristade sig att på sin blogg jämföra islam med nazismen, vilket inte är politiskt korrekt men faktiskt korrekt.

Rubrikerna i pressen borde ha skapat en debatt om kopplingen mellan nazism och islam, detta annars så tabubelagda och politiskt inkorrekta ämne, men därav blev intet. Av rädsla eller välvilja framställs islam som "fredens religion" så fort media ser en chans till det.

Fotot från Qalandiya Checkpoint mellan Jerusalem och Ramallah är emellertid ett ovedersägligt bevis.

Amin al-Husseini, stormuftin av Jerusalem var en entusiastisk medarbetare till Hitler och bodde i Berlin under kriget. Han organiserade också Handschar-divisionen som rekryterades bland bosniska muslimer. Efter kriget fortsatte han ivrigt att arbeta i Mellanöstern för att fullborda den Slutgiltiga Lösningen i Allahs namn.

Hitler om islam: "Den muhammedanska religionen skulle ha passat oss mycket bättre än just kristendomen med dess slappa tolerans".
Och Winston Churchill om Mein Kampf: "Här var den nya Koranen för tro och krig".

Det palestinska projektet: När nazism, islamism och kommunism smälte samman

Gensyn med gammel artikel

Fra Spydpigens tidsskrift AKTION, 1978:

Vinteren 1977-78 blev der på undervisningsminister Ritt Bjerregaards initiativ holdt et kursus på Zahles Seminarium for at overbevise forældre om (hendes nyordnede) folkeskolens fortræffelighed.

En af øvelserne bestod i at undersøge, hvordan visse emner omtaltes i pressen. Man valgte nogle emner, som ”lå i tiden”. Et af dem var ”døden”.

Her måtte jeg protestere. Ikke imod emnet. Ikke imod døden. Men...

Jeg protesterede imod flosklen , at noget ”ligger i tiden”.. Døden lå hverken mere eller mindre i tiden dengang. Havde det været under Den sorte Død, Koleraepidemien eller Den spanske Syge...

Flosklen afslørede uvidenhed om, hvordan ting fungerer, hvordan og hvorfor tanker spredes, behandles, påvirker og driver os mod ønskede resultater. Manglende viden herom er katastrofal på et seminarium, hvor man – efter hvad ”der ligger i tiden” - skal lære lærerne at lære børnene at være kritiske.


Man burde vide, at der bagved gerne er en årsag.

Det var ikke døden, der interesserede. Det var vor holdning til den. Dette emne adskilte sig ikke fra andre emner, der skulde bearbejde vore holdninger i 70´ernes anmassende marxistiske indoktrinering.

Den schweizisk/amerikanske psykiater Elisabeth Kübler-Rose (f. 1926, professor, Medical Director ved Mental Health and Family services i Chicago) lagde for med utallige studiekredse med læger, præster, sygeplejersker, socialrådgivere og studerende: I et særligt rum – skjult bag en-vejs-spejle - bombarderede de den døende med nærgående spørgsmål. Det blev til bogen ”On death and dying” 1969.

Vor hjemlige Mentalhygiejne bragte i 1972 et emnehefte om døden, redigeret af psykiater Bent Claësson, medens Mentalhygiejnens folk snakkede løs bl.a. i radioens serie ”Livet og Døden”. I 1974 forberedte radioen en større udsendelse om emnet: Alle, der enten er uhelbredeligt syge eller har overvejet at begå selvmord, er velkomne til at skrive til kulturafdelingen i Danmarks Radio. Meningen er så, at de med deres erfaringer skal hjælpe andre til at få et mere let og afslappet forhold til døden og opfylde et døende medmenneskes sidste kontaktbehov.”

Adjunkt Chr. Nielsen skrev i juli 1974 et bidende ironisk angreb på den emsig-syge social-psykolog-terapeut-pædagog-verden, der har fundet en sidste lille tabu-plet i vort organiserede og kontrollerede samfund, som de kunde kaste sig over. Hvad med at få "dødspædagoger?" (Jyllands-Posten 3.7.1974).

Den af de mentalhygiejniske kredse udbredte narkovenlige holdning gav anledning til pubertets-stofmisbrugers råben op om børns ret til at ødelægge sig selv og ret til at dø (læs: ret til at lade bemeldte kredse forlede børn til hvad som helst).

Journalist Ninka fyldte Politiken med en række artikler i 1973 om "Den vanskelige død" med det håb det vilde "medvirke til at ændre den indstilling vi i den vestlige verden har til døden: Måske lærer vi en dag at gøre den uanstændige død anstændig. Og drikke en øl ovre ved de anonymes grav, hvor der er så stille og så smukt... Så er døden pludselig ikke mere en slags porno. Eller et tabu.""

Biblioteksvæsenet glemte heller ikke emnet i deres boglister, f.eks.børnepjecen "Snak om døden" (1975) og "Ung nu" (1977), og nogle steder holdt man debataftener om "Holdninger til døden" eller viste den franske film "Den åbne mund".

Da man rørte ved den tidligere abortlov for at gennemføre loven om fri abort, kom der helt nye perspektiver ind i diskussionen: hvor er grænsen for liv, død og eutanasi? Samtidigt og sideløbende hermed diskuterede man muligheden for at fastsætte nye dødskriterier: hjernedød i stedet for hjertedød. Aktiv og passiv dødshjælp. Transplantationer (Bibliotekscentralens bogmærke 9 - 1972/73.

Året efter, at Landsforeningen for Mentalhygiejne var gået i opløsning efter Rigsrevisionens undersøgelse (=1975) oprettedes Landsforeningen Mit Livstestamente, der vilde arbejde på at få en lovgivning, der tog hensyn til folks personlige afgørelser om at dø, når tid er - uden at blive holdt kunstigt i live ("En værdig død"). Det lyder sympatisk, men samtidigt må man erkende, at det kan være den første spæde begyndelse til en accept af eutanasipolitik. Det var ikke betryggende, at visse mentalhygiejnikere straks fra starten kom ind i foreningens bestyrelse, skønt de havde gjort sig bekendt på mindre heldig måde.

Seminarielektor Johannes Fabricius udgav en bog "For egen hånd" om, hvordan man kan begå selvmord og bør tage hensyn til dem, der finder en.

I 1977 lod Statens Filmcentral lave en dokumentarfilm om ligbrænding, "Ligbrænder", så skolebørn kunde blive belært om arbejdet på et krematorium - med at gøre ovnen klar, vaske gulvet mellem kisterne, brænde kisterne, holde kaffepauser m.m., mens ligbrænder Mortensen kommenterede: "Joh - en stor, stærk mand, som har haft et fysisk arbejde tager det længere tid at brænde end fede mennesker!"

Mon nu børnene var nået til den "holdning", de efter psykologernes og psykiaternes mening skulde have? Eller kan vi vente mere endnu: måske en happening i et kapel, hvor man vælter grinende ind ad døren, danser kan-kan omkring kisten, smækker benene i vejret og hujer fra prædikestolen??

Hvad var målet med dette emne, der "lå i tiden"? En almen forråelse til nedbrydning af menneskeværdighed? En forråelse, som skal få folk til at godtage råheder af alle slags når den igangværende psykologiske krigs sidste fase glider over i fysiske brutaliteter?

Før det amerikanske World Federation of Mental Health begyndte sin velsignelsesrige manipulering med mennesker og dikterede os alle mulige forskruede og naturstridige idéer, levede menneskeheden i et naturligt forhold til døden. Døden hører med til livet. Men den skal ikke hales ned på det ligegyldigt jævne, ej heller perverteres eller grines af.

Døden er værdig, som livet er det. Døden er noget stort og ufatbart, som livet er det.

torsdag 1 december 2011

Att bli gammal - ska vi tvinga dem att fortsätta?

Skal vi tvinge dem til at fortsætte? (Svensk version här >>)

De svenske massemedier råber gevalt angående selvmordsstatistikken for gamle mænd og i vor psykiatriforgudede tid taler man straks om ”psykisk ohälsa”.

Og fy da da! "Psykisk ohälsa" eller om man vil: "fel åsikt", det kan vi ikke ha´! Men der er mange forskellige syn på selvmord. En del af dem har en indoktrineret religiøs eller anden ideologisk baggrund.

Da det her drejer sig om gamle, kan man måske få den tanke, at selvmord er en naturlig reaktion på vor vidt fremskredne tekniske udvikling, der kan holde menneskekroppen i gang på lavt blus i ulidelig lang tid, når den egentlig – hvis naturen måtte bestemme – burde befinde sig i et andet univers. En sådan mellemstation frygtes tilsyneladende af størstedelen af de ældre og til dels også af deres pårørende.

At blive gammel indebærer en ny - oftest ganske omvæltende - situation, som man kan have svært ved at indordne sig. Man mister - både fysisk og psykisk (- og det sidste er måske det værste!) - sin frihed, sin selvstændighed, sit selvværd!

Jeg er overbevist om, at alle de søde og velmenende ansatte i forsorgen gør alt i bedste mening, men vi tænker og er ikke ens. "Nu går vi en lille tur op og ned ad gangen, fru Hansen!" Man spørger ikke fru Hansen, for ældreforsorgen ved, at det er sundt at gå, og at man lever længere og bedre...

Der findes Hansenfruer som bliver glade, men også dem, som føler sig lidt herset med og sikkert også nogle som siger fra: vel vil jeg ej! Og i øvrigt alle tænkelige svar mellem disse to yderpunkter. Hertil kommer ofte en følelse af ydmygelse, hvis de gamle mænd og koner ikke kan klare de mest simple fysiske funktioner og kan opleve, at vandet løber dem ned ad benene, når de står i kassekøen i supermarkedet.

Naturfolk har deres måder at løse livets endeligt på, og i vor egen oldtid klarede næste slægtsled det efter sigende ved Ättestupet. At holde kunstigt liv i (reelt set) "afdøde" kroppe kaldes humant, men er det det? På den anden side kan vi heller ikke indføre eutanasilovgivning, for det vil blive misbrugt.

I det uløselige dilemma omkring livets slut er der så nogle, der vælger selvmord.

Det forstår jeg godt.