fredag 23 december 2011

NEJ till europeisk diktatur!

"NEJ till europeisk diktatur! En sak vet vi: Innan euron infördes levde vi ganska bra. Och sedan ledde euron in oss i olycka! De är lögnare, bedragare och slynglar utan någon form av etik och moral. Låt oss göra UPPROR!"

Säger italienskan Adriana Bolchini.

"Vi vägrar att sudda bort de rättvise- och frihetsprinciper som Italien har uppnått genom århundraden av utveckling, till förmån för en oligarki som vill förgöra oss för personlig vinnings skull genom att dra oss vid näsan och inbilla oss att Europa är vår frälsning."

Adriana Bolchini stod nära Oriana Fallaci och fortsätter i sin väninnas efterföljd att kämpa mot att Europa ska bli Eurabien.

. . Läs mer: Planerad förstörelse av Europa?