tisdag 30 december 2008

Att vinna på lotteri och/eller lyckas genom hårt arbete

En film som många säkert gärna skulle vilja se är "Maria Larssons eviga ögonblick", i synnerhet som den blivit nominerad till åtta "guldbaggar". Nu upptäcker jag emellertid att den inte längre går på biograferna, åtminstone inte i min landsända. Regissören Jan Troell förklarar varför:

"Hela det svenska filmlivet blir lidande av SF:s visningsmonopol. Vi måste snart göra något åt det. Jag har hört att SF räknat med att filmen skulle ses av 40 000 människor, så man har planerat visningarna efter det. Nu är siffrorna uppe i 100 000, men det tycks vara svårt för SF att ändra kurs. Det är som att det blivit ett problem att filmen går så bra. Som "Vi har fått in kärringen, men vi får sätta henne i köket."

Kan det vara att de på SF råkat läsa en dum filmrecension i tidningen Kommunalarbetaren, och planerat därefter?

Hamas inför korsfästelse som straff

Dagen före julafton införde Hamas en förordning om korsfästelse för förolämpningar mot islam.

I den nya sharia-förordningen avkunnas bland annat att alla ska slås ihjäl som förhandlar med en utländsk regering om den palestinska frågan.

HamaSS vill alltså inte ha fred med Israel, inte till något pris. Som Tjeckiens utrikesminister Karel Schwarzenberg säger: Hamas har uteslutit sig själv från en seriös politisk diskussion.

Tur att det finns någon i EU som vågar tala klarspråk. Det är ju EU som hållit Hamas med pengar till vapen under alla år.

Läs mer: "Det är alltid Israels fel"

söndag 28 december 2008

Varför stals Jesusbarnet ur krubban?

Jesusbarnet i krubban vid Stora hotellet i Jönköping har kommit tillbaka. Det var andra gången dockan blev stulen. Vittnen hade sett två personer slänga den i kanalen och hur den sedan flöt ut i Vättern.

Ett "vanligt pojkstreck" kanske. Eller några som tyckte dockan var ful och inte passade i krubban. Men det kan också vara riktat mot de kristna. Ingen konstig fråga eftersom det avslöjats att vandalisering av kyrkor och kyrkogårdar haft det motivet. I Danmark måste en kyrka i Gellerup bevakas efter flera attentat från "ungdomsgäng". En präst har till och med blivit misshandlad. Motivet har helt klart varit "heligt krig". Om det är just denna konkurrerande "firma" som varit framme i frireligiösa Jönköping är det dock ingen som vet.

Snaphanen skriver: "Kristianofobi. En skrämmande utveckling i Europa, men som man känner allt för väl från Balkan. Vi hade nyligen angreppet på den katolska kyrkan i Hamburg. I Frankrike har det i julen varit åtskilliga angrepp på kristna symboler." Assaults On Christianity

lördag 27 december 2008

Islams syn på kvinnans plats

"Att kvinnan bara får gifta sig med en muslim medan mannen inte behöver det, är för att mannen för vidare religionen. Varför det är så kan diskuteras men det är så religionen är." Sagt av en ung modern muslimsk kvinna under veckan som gått.

Bild från bloggen I Mitt Sverige

Tal i FN: Segern kommer genom våra kvinnors livmoder:

”En dag kommer miljoner människor att lämna det södra halvklotet på denna planet för att strömma in i det norra. Men inte som vänner. Därför att de kommer att strömma in för att erövra, och de kommer att erövra genom att befolka det med sina barn. Segern kommer till oss från våra kvinnors livmödrar.” Houari Boumedienne, Algeriets president i ett tal i FN 1974

("One day millions of men will leave the southern hemisphere of this planet to burst into the northern one. But not as friends. Because they will burst in to conquer, and they will conquer by populating it with their children. Victory will come to us from the wombs of our women.”)

"Regeringarna i världen bör veta att islam inte kan besegras. Islam kommer att vara segerrik i alla världens länder, och islam och Koranens lära kommer att härska över hela världen." citat Ayatholla Komeini, International Herald Tribune, 17 augusti 1979

("The governments of the world should know that Islam cannot be defeated. Islam will be victorius in all the countries of the world, and Islam and the teachings of the Koran will prevail all over the world.")

"När en dhimmi stod framför en muslim var han tvungen att tala med sänkt röst och endast när detta medgavs." Och "dhimmis tilläts inte att samlas i grupper för att prata på gatan. De tvingades gå med sänkt blick och passera till vänster om muslimer, vilka uppmuntrades att knuffa dem åt sidan." Bat Ye'or. The Dhimmi. Jews and Christians under Islam. 2005. s. 63f

("When standing in front of a Muslim, a dhimmi had to speak with a lowered voice and only when authorised to do so." och "Dhimmis were not permitted to group together to talk in the street. They had to walk with their eyes lowered and pass to the left of the Muslims, who were encouraged to push them aside.")

Saxat från intressanta, informativa inlägg i marginalen på bloggen "Islam och Islamistövervakaren. Läs mer och lär!

Saxat från http://www.islamiska.org/s/sverige.htm

"I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Det finns få svenska muslimer och av dessa är majoriteten kvinnor. I Sverige finns c:a 37 islamiska församlingar, anslutna till tre riksförbund:

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FLIFS).
Sveriges Muslimska Förbund (SMF).
Islamiska Centerunionen (ICUS).

De islamiska riksförbundens syften
Representera muslimer inför svenska myndigheter.
Anskaffa lokaler till muslimerna så att de kan utöva sina religiösa ritualer, speciellt fredagsbön och högtider.
Sköta äktenskapsärenden, eftersom äktenskap genom kyrkan är förbjudet enligt Islam."

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor, Hedersrelaterat våld

"Muslimfeminister förefaller mig också arbeta emot kvinnans frigörelse, en frigörelse vissa muslimska kvinnor vill ha. Muslimfeminismen har stora likheter med den antifeministiska rörelsen som finns i Sverige och Europa idag. Där frågor om kvinnans barnaförande och motstånd mot abort och preventivmedelsanvändning är centrala, och synen på att kvinnor har sin plats i hemmet och mannen ute samhället."

Muslimfeministisk agenda, Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld

Bakgrund till 'Talibaner vill döda skolflickor'

"Ni har fram till den 15 januari på er att stoppa era flickors skolgång. Om ni inte tar denna varning på allvar, kommer vi att slå ihjäl dessa flickor... Vi varnar också skolor mot att ta emot kvinnliga elever, annars kommer vi att spränga deras byggnader i luften."

Från en radioutsändning i det bergiga området Swat Valley i nordvästra Pakistan. Talibanerna har redan förstört 252 skolor, främst dem där flickor och pojkar går tillsammans.

Om detta har Bohemian Rhapsody skrivit en mycket tänkvärd artikel som förtjänar att läsas i sin helhet. Här följer några utdrag:

"Jag bringar här en bild av några pakistanska skolflickor, som (förhoppningsvis) intet har med saken att göra. Jag har användning av en sådan bild för att förstå att Taliban-ledaren inte bara snackar om abstrakt teori. Jeg har användning för en sådan bild för att tillfoga djup till min upplevelse av hur seriöst fucked up det här är.VAD FAN FÅR FOLK ATT DÖDA FLICKOR SOM DEM PÅ BILDEN BARA FÖR ATT DE GÅR I SKOLAN?
...

Islam är baserad på en bok, i vilken Gud påstås uppenbara att män är mer värda än kvinnor, män får vara otrogna mot kvinnor, män får slå på kvinnor, män får äga kvinnor, män får ärva kvinnor, och män får spärra in kvinnor på livstid. Kunde det tänkas att det fanns ett sammanhang mellan denna kvinnosyn och det kalla och avtrubbade hotet mot flickornas skolgång?

Eller en ännu mer avslöjande fråga: Är det överhuvud tänkbart att det inte finns ett sammanhang mellan Koranens kvinnosyn och hoten mot flickornas skolgång? Finns det någon som seriöst vill argumentera för att det inte har något med Islam att göra?"

onsdag 24 december 2008

Julens budskap

I övriga Europa kan man på julafton på TV se hur man firar jul, gudstjänster, julmarknader, men på svensk TV är det mest bara arabnyheter, konflikter i Afrika osv. En predikan i en svensk kyrka är ofta lika politiserad. Men julens budskap är fred med mig själv, fred med Gud, fred med mina närmaste.

Julen är inte ett budskap om fred på jorden, utan i stället ett budskap om fred åt människor som har Guds välbehag. (Luk 2:14)

Kristus sade: "Ingen kommer till Gud utan genom mig." (Johs. 14:6)

Kristendomen är lika exklusiv som islam, men skillnaden är att islam är hatfull och vill utrota alla otrogna, medan kristendomen är kärleksfull och vill att vi ska vara goda mot våra fiender.

Men det betyder inte att vi ska ansluta oss till våra fiender. Det är en total missuppfattning av kristendomen som kyrkorna ägnar sig åt när de går i "dialog" med islam. Även den sekulära variant av kristendomen, som vårt samhällssystem bygger på, går i samma fälla.

Bilden av Jesus som knackar på FN-skrapan syftar på att de islamiska staterna kuppat igenom i FN att kritik av islam är förbjuden. Något som även Norges justitieminister vill, för att inte tala eurokraterna i EUrabia.

Som jag skrivit tidigare: Andlighet är en form av välbefinnande, en upplevelse av osjälviskhet. Det är vad som triggar igång mitt motstånd mot totalitära dogmer i religion och politik. Så nu har jag kommit ut ur garderoben, jag är "pophöger". Man behöver inte vara vänster för att vara godhjärtad. Att vara mot islamiseringen är inte att vara kall egoist. Men man kan inte både äta kakan och ha den kvar.

Lite väl snarstuckna PK-media

Att påven så här i juletider fördömer homosexuellt beteende är väl inget att förfasa sig över. Julen handlar om ett litet barns födelse, och två bögar eller två lesbiska kan som bekant aldrig få barn med varandra. Konstigare än så ska man nog inte tolka hans tal.

Man bör se det som en förmaning till hans egna prelater att hålla fingrarna i styr från korgossarna.

Bilden föreställer jungfru Maria framställd som transvestit.

Kurt Lundgren på bloggen Östra Ölands fria horisont beskriver talet så här:
"Påven talar om människans ekologi, om mannen och kvinnan i skapelseordningen, han talar om att regnskogarna behöver skydd liksom människorna och slutligen betonas det livslånga äktenskapet som ett heligt sakrament.
Detta beskrivs som en “attack på homosexuella”

Påvens tal kan läsas här.

Uppdatering: Påven jultalade om barnövergrepp. Jag kommer osökt att tänka på att 8-åriga flickor gifts bort med gamla gubbar i islamiska länder. Stöd påven i hans korståg mot sådana som håller barn som sexslavar och barnsoldater!

Uppdatering 2: I år har 5000 kvinnor våldtagits i Sverige. Något som är mindre känt är att antalet män som våldtar män har ökat. Förövarna är oftast från islamiska länder. Länk

Uppdatering 3: Jesusbarnet i krubban vid Stora hotellet i Jönköping är borta igen. Vittnen ska ha sett hur två pojkar slängde barnet i kanalen och hur det sedan flöt ut i Vättern. Fråga: Är pojkarna muslimer och i var i så fall deras motiv jihad mot de kristna? Ingen konstig fråga eftersom det avslöjats att vandalisering av kyrkor och kyrkogårdar haft det motivet.

tisdag 23 december 2008

JantementalitetEn skribent i DN skriver att efter bränderna i Rosengård tänker han lära sig arabiska. Om det är för att arabiska är det tredje största språket i Sverige är det en begriplig anledning. Men det framgår tydligt att det är för att han gett upp.

Han nämner inte med ett ord att vår frihet och demokrati är värda att försvara. Nej, han ger uttryck för jantementaliteten att ingen är bättre än någon annan. Alla kulturer är lika mycket värda. Vilket definitivt är det värsta sättet att möta islam på. Ordet islam betyder underkastelse och en stor del av muslimerna i Europa väntar sig att vi ska underkasta oss deras sharialagar.

Det finns ett motsatsförhållande mellan att vara bokstavstroende muslim och för demokrati. Men hur är det med de icke bokstravstroende? Varför är de så tysta?

Läs vidare >>

Muslimska ledare försvarar barnbrudar

En saudisk pappa har sålt sin åttaåriga dotter till en 58-årig man för 63000 kronor. Enligt shariadomstolen är det ett giltigt äktenskap. Flickans mamma vill upplösa äktenskapet, men hon räknas inte eftersom hon är kvinna.

Fruktansvärt att lagstiftningen har profeten som förebild, han som gifte sig med en åttaåring. Islam stöttar pedofili.

Något att reflektera över i juletid:

Evangeliet har gett den enskilda människan en frihet och ett hopp, som ingen mänsklig institution förmår. Kvinnan var på Jesu tid mannens egendom och utan rätt till skilsmässa - och som ogift faderns egendom. Hennes rättigheter var begränsade. Hon kunde inte som mannen kräva skilsmässa. Men med Jesus är hon är inte bara en satellit till mannen, utan en självständig människa. På samma sätt med barnet.

I en artikel i Sydsvenskan om pilgrimsresan påstår en arab i Mecka att "profeten Muhammed var mycket progressiv och förbättrade livet för kvinnor och fattiga." Ack, ja, det är en omhuldad lögn som fortplantat sig genom historien. Tvärtom menar Muhammeds anhängare att hans exempel rättfärdigar hedersvåld.

De flesta araber var faktiskt mer eller mindre kristna innan Muhammed dök upp. Kaba är en ombyggd kyrka.

Hur firar man en socialdemokratisk jul?


Vad menar denna socialdemokrat egentligen? Är det numera bara kristna som firar jul i Sverige? Hur firar man en socialdemokratisk jul, eller har sossarna helt avskaffat julen? Gör man månne som i England, kallar julen för Vinterljusfestivalen för att inte kränka muslimer?
Nedvärdera vår egen kultur till förmån för andra, Every Kinda People

“Socialdemokraten Anders Österberg föreslår i en motion till kommunfullmäktige att man ska ha öppet på Borås fritidsgårdar under julen. Han anser att behovet är stort för många barn som har det svårt hemma.

Utöver de ungdomar vars jul präglas av missbruk, kränkningar och rädsla och som därför behöver komma hemifrån så finns det också icke-kristna ungdomar.

”Precis som fritidsgårdarna har öppet under Ramadan bör de ha öppet under julen för dem som inte firar jul”, skriver Anders Österberg i sin motion.”
”Håll fritidsgårdarna öppna i jul”, SR


Kulturrelativism öppnar för religionsförföljelse

Migrationsverket sviker de kristna i de muslimska länderna. Varför? Jo, därför att kulturrelativismen har lett till att islam och kristendom likställs i lagstiftningen. En absurd konsekvens är att förföljelsen av kristna märks i Sverige där tusentals kristna skall utvisas till tortyr och död.

Vi måste stå upp för europeisk universalism. Det finns en universell moralisk kompass som den västerländska civilisationen följer bättre än någon annan kultur. Islams moraliska kompass pekar i motsatt riktning. I islam har orden likt Orwells nyspråk omdefinierats till sin motsats. Till exempel betyder fred underkastelse, medan vi vanligen med fred menar att respektera varandras styrka och inte försöka tvinga andra att underkasta sig.

Läs vidare >>

söndag 21 december 2008

På tal om beslutsfattare

Gårdagens Debatt i SVT med Janne Josefsson handlade om källarmoskén på Rosengård. Det framgick ganska tydligt att representanterna för moskén tillhör en radikal variant av islam. Bland annat ville de inte ta avstånd från Bin Laden och attacken på World Trade Center.

Från DN via Muslimska friskolan:

"Beslutsfattarna vägrar samarbeta med oss muslimer," säger en av dem som hade ockuperat källarmoskén. "Mona Sahlin var här en gång och besökte vårt bibliotek. Sedan åkte hon igen."

Varför besökte Mona Sahlin fundamentalisternas moské i Rosengård?

Sahlin tyckte nog att hon var extra "anti-rasistisk" när hon besökte en moské som stöder Bin Laden. Det är halvstatliga tankepolisen Expo som är spindeln i nätet. Expo har nära förbindelser med både socialdemokratin och med brandbombskastande AFA, "anti-fascistisk" aktion, som i sin tur lierat sig med islamister som de ska skydda mot "diskriminering". Som synes Orwellskt nyspråk alltihop där orden betyder sin motsats.

Utanförskapets mekanismer talas det om. Trångboddhet och arbetslöshet och sånt. Men det kan omöjligt förklara bråket i Rosengård. Det finns fattiga men hederliga och fridsamma familjer, sådana som bodde i Rosengård innan massinvandringen, och så finns det sådana som har en religion som islam som ger den en fullständigt förvrängd verklighetsuppfattning. Vänsterns "allt är samhällets fel, bara vi hade en ungdomsgård/moské", går hand i hand med känslan hos islams anhängare att alltid ha rätt och och känna sig kränkta om något går dem emot. Varför är det så stora skillnader i kriminalitet mellan olika invandrargrupper? Islam förstås.

Läs också: En källarmoské mindre

lördag 20 december 2008

Halal-tv:s Gunnar Hofverberg förvånad


“Projektledaren Gunnar Hofverberg medger att uppståndelsen kring programmet blev större än väntat.

Det är ett digert material och vi ska nu sätta oss och utvärdera vad det var som hände. Det blev ett stort fokus på saker som inte hade med programmet att göra, sedan hade vi handskakningsincidenten som gav det hela en liten slagsida. Helt plötsligt handlade allt om något annat än programmet, summerar Gunnar Hofverberg.” Halal-tv stoppas, SvD

Så märkligt Gunnar Hofverberg, tre muslimska unga kvinnor som reser runt i Sverige och “vänder och vrider på invanda begrepp” och talar om hur illa det är ställt i Sverige och hur bra islam är. De klär sig som fundamentalister, de lever som fundamentalister, de vägrar att ta män i hand, trots sin uppväxt i Sverige och den svenskhet de säger sig representera, ska man då inte få diskutera deras beteende och deras märkliga sätt att se på vårt land?

Jag undrar hur dessa kvinnor kan sköta arbeten i Sverige med tanke på den klädsel de har. Läkare och tandsköterskor kan de inte arbeta som enligt gällande hygienregler och en jurist som vägrar att ta manliga klienter, kollegor och överordnade i hand lär bli ganska så ifrågasatt.

Att det fult att ifrågasätta muslimer det vet vi sedan länge, Gunnar Hofverberg. Men att svenskar inte ger sig utan debatt är väl inget att förvånas över. Hur långt har islamiseringen gått på Svt, egentligen?

Efter Halal


Debatten om Halal-tv under rubriken "Efter Halal Varför utlöste “Halal-tv” en sådan debatt? Vilken bild ger medierna i dag av muslimer - och vilken plats har religionen i det offentliga rummet?" som ska gå av stapeln på måndag den 22/ 12 klockan 20-21, är redan inspelad. Dilsa Demirbag Sten, en av kritikerna mot Halal-tv hade fått erbjudande om att vara med i debatten men avböjde och jag kan nog förstå hennes beslut med tanke på övriga debattdeltagare. Själv säger Dilsa Demirbag Sten i SvD idag:

“Att Dilsa Demirbag-Sten inte medverkar i programmet har dock inte med rädsla att göra, förklarar hon. SVT var sent ute med att förklara programupplägget och när hon väl fick se det drog hon slutsatsen att diskussionen inte skulle komma vidare från den debatt som varit.

Det som framgår tydligast av den här debatten är att SVT förmodligen har problem att hantera de här frågorna, säger hon.”
Kritiker hoppar av debatt om Halal-tv,
SvD

Att försöka vidga synen på islam som något som inte bara representerar kvinnoförtryck och hedesrelaterat våld, med att åka runt i Sverige i stora tygsjok runt huvud och kropp för att männen inte ska bli sexuellt upphetsade, tala om jämställdhet samtidigt som man inte kan ta en man i hand, är mig en gåta hur Halal-tv har kunnat inbilla sig att det skulle kunna fungera. Islam är kvinnoförtryck och hedersvåld, hur kan dessa kvinnor ha missat det? Men det är inte bara kvinnoförtryck och hedersrelaterat våld det är mycket mer, det ser vi dagligen prov på i vårt land och ute i världen.

I oktober menade Cherin Awad:

“Programledaren Cherin Awad kommenterar själv så här om kritik:

Awad tror sig kunna hantera kritik mot Halal-tv, så länge den inte riktar sig mot henne som person. Kritik mot henne själv är hon inte säker på hur mycket mer hon klarar.”
Cherin Awad vill inte ha kritik, Muslimska friskolan”

Ändå skrev hon och de andra två i DN 16 december att "Halal-tv skymfas i medierna” och att de inte tänker ta kritiken de får. Istället deklarerar de:

“Halal-tv” handlar om att det faktiskt finns välutbildade troende svenska muslimska tjejer som är modiga och fria, som vågar skämta med sig själva och som har ett och annat att bidra med i samhällsdebatten. Till exempel är vi inte så förtryckta att vi stillatigande tar att folk ljuger om oss!”

Ja, men gör man ett program där man ställer sig själv som representant för som i det här fallet en religion så får man nog finna sig i att kritiken riktar sig mot både personen och innehållet i programmet. Jag förstår inte varför det är vi tittare som ska kunna skilja på sak och person när de själva inte kan eller ens gör det i programserien!

Och att de ständigt talar om att de är välutbildade, gör det deras syn på sin religion och andra ämnen ta tagit upp mer acceptabelt? Är det utbildningen som gör att de är jämställda, jämställda med vad? Sina makar, med svenskar, med andra kvinnor, jämställda inom islam eller vad?

Jag kan inte heller begripa att de anser sig ha kunnat bidra med något till samhällsdebatten. Ett barnprogram med underliga frågor är väl inte så stor samhällsdebatt. Vem har inbillat dem att de skulle kunna bidra till samhällsdebatten utan att få kritik?

Nej, jag hoppas vi aldrig får se något liknande dravel i svensk tv. Att vuxna och välutbildade kvinnor som vill bidra till samhällsdebatten genom att förespråka islams förträfflighet och genom att hålla denna låga nivå är bara tragiskt och patetiskt. Och att de har mage att kräva att vi ska gilla det är också egentligen tragiskt om det inte vore så allvarligt.

Men det är inte tragiskt, det är en skrämmande verklighet att islamiseringen är så långt gången i Sverige. De bekräftade bara de fördomar de säger finns mot muslimer, nu vet vi att det vi sedan innan redan vet är verkligt, detta är islam.

IE spionerar

Om man använder webbläsaren Internet Explorer 7 kan man man få sin dator hackad, skriver SvD. Det händer om man öppnar Word-dokument som innehåller en elak liten kod som hackaren kan utnyttja för att få tillgång till besökarens dator utan att användaren märker någonting.

Som bloggen tidigare skrivit räcker det inte med det: De stora nätaktörerna skapar sitt eget FRA. Den nya versionen av Explorer registrerar och sparar våra tangenttryckningar. Dina lösenord och nummer till bankkonton lagras hemma hos Bill Gates. Även Googles webbläsare Chrome har övervakningsfunktion.

Tack ska du ha, varken den eller FRA vill vi ha. Prova
Safari i stället. Nu i Windows också.

fredag 19 december 2008

Bloggen Muslimska friskolan avslöjar Halal-tv


Bloggen Muslimska friskolan, som under hösten haft en mycket bra bevakning av Svt:s obegripliga tv-serie Halal-tv från Existens-redaktionen i Umeå, och som rett ut både det ena och det andra begreppet för oss, har i veckan två haft intressanta nyheter om Halal-tv.

Halal-tv-muslimerna ställde inte upp i programmet Debatt tidigare i höst för att diskutera varför det är så fel för en muslimsk kvinna att ta en man i handen för att hälsa. Halal-tv-tjejerna vågar inte delta i Debatt, Muslimska friskolan

Nu tänker man tydligen iallafall debattera i ett nyinsatt Halal-tv-inslag tillsammans med några gäster, bland annat programbeställaren Robert Olsson. Programmet sänds den 22 december och är en timme långt istället för de halvtimmes avsnitt som tidigare gått. Den klatschiga rubriken är “Efter Halal”.

En av gästerna som kommer är Andreas Malm, icke okänd syndikalist som yttrat sig om både islamofobi och SD, som bekant. Han stöder bland annat Hizbollah och jobbar ihop med en annan gäst, Shora Esmailian. Devrim Mavi är före detta talesperson i F!, Helena Benaouda, ordförande Sveriges muslimska råd.

En religionssociolog, Alf Linderman, ska kanske gjuta olja på vågorna, men förmodligen kommer debatten inte storma särskilt högt då jag bara kan läsa ut att gästerna består av muslimer och folk från sossar och vänstern. En ganska så enig klubb för inbördes beundran, får man förmoda, som ska diskutera ämnena:
Varför utlöste “Halal-tv” en sådan debatt? Vilken bild ger medierna i dag av muslimer - och vilken plats har religionen i det offentliga rummet? www.tv.nu

Saxat från Muslimska friskolan:

“På måndag 22/12 2008 kommer Halal-tjejerna till TV för att försvara sig. Det är ett extrainsatt program med anledning av kritikstormen mot Halal-tv. Därför ligger det extrainsatta programmet på Halal-tvs hemsida.

Mycket intressant, eftersom SVTs umeåchef för Halal-tv Gunnar Hofverberg sagt till bloggen Muslimska friskolan för två månader sedan, att Halal-tv inte kan ta upp något alls om kritiken för att alla 8 avsnitt redan är inspelade. Varför svarade inte Hofverberg att SVT har möjlighet att göra ett extrainsatt program i Halal-tv som tar upp kritiken? Han ljög alltså, precis som många andra lögner avslöjats om Halal-tv.”
Svt trixar vidare med Halal-tv, Muslimska friskolan


Den andra nyheten om turerna runt Halal-tv handlar om orsaken till varför avsnitt nummer åtta som lyftes bort och nu plötsligt ersatts av en debatt. Muslimska friskolan vill att vi sprider denna nya information i bloggarna och det gör jag så gärna, för det är rena farsen runt Halal-tv. Den ena märkligheten på den andra har man radat upp från huvudrollsinnehavarnas och Svt:s sida. Det är egentligen en skandalserie, både till innehåll och att det överhuvudtaget fick produceras dylikt trams.

“Ännu en gång står alltså Halal-tvs tre muslimska programledare för en snedvriden kvinnosyn. De hyllar skurkarna i Kvinnoforum och talar i stället illa om svenska tjejers lössläppthet i avsnittet som sändes om sex. Vilken kvinnosyn har egentligen Halal-tvs tre muslimska programledare?

Kräv som tittare att få se de tre muslimska programledarnas naiva syn på Kvinnoforum. Kräv att SVT ska sända del 8! Och kräv att SVT berättar ärligt och på sin hemsida sanningen om varför del 8 lyfts bort. Låt inte Fichtelius på måndag gå förbi och inte ta upp vad som är den sanna bakgrunden nu när man äntligen för första gången ska ha ett diskussionsprogram där allt om Halal-tv ska komma fram i ljuset och försvaras av Halal-tjejerna! Eller ring SVT och be att få ut en kopia på del 8!

Återigen avslöjas hur SVT försöker skydda Halal-tv genom att mörklägga sanningen.”
Halal-tvavsnittet ni aldrig får se

Idag i DN nämner journalisten Mimmi Fristorp om bloggens avslöjande. En så viktig blogg som Muslimska friskolan är värd att nämnas i rikspressen, och med en viss liten, liten avundsjuka får vi gratulera bloggen!:) Finalavsnittet av Halal-tv stoppas, DN

Lite läsning om Sveriges Muslimska Råd: Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor, Hedersrelaterat våld

onsdag 17 december 2008

Halal-tv skymfat


Halal-tv:s “muslimska feminister” klagar i en debattartikel i DN över hur de beskrivs i medierna. Det är otroligt skrämmande att de inte ser sig själva och det de står för, utan ständigt försöker komma förbi sakfrågorna. Halal-tv och även det svenska islam är i mina ögon fundamentalistiskt och inget som jag som svensk kvinna kan ställa mig bakom. De är inga moderna svenska kvinnor, de är fundamentalistiska muslimer och det är inget vi ska acceptera som svenskt. Om det inte är fundamentalism och extremism som dessa står för, hur fungerar då extrema muslimska kvinnor?

De menar i artikeln att de är glada över att få bo i ett demokratiskt land, men att ha islam och profeten Muhammed som förebild är knappast en förebild för demokrati som en normalfuntad svensk vill ha den. Och egentligen anser inte Cherin Awad att islam är demokrati då hon vid ett tillfälle har sagt att en modifierad sharialag är bra för muslimska kvinnor. Cherin Awad är jurist, utbildad i Sverige och kan ändå anse att sharialagen, måhända något modifierad, ska gälla i Sverige. För en viss grupp människor. Det är obegripligt att hon ens tar orden demokrati och jämställdhet i sin mun och nu också skriver dem i DN, som om hon stod för de värden vi har i Sverige! Är det framtidens muslimska svenskutbildade jurister, som skriver om våra svenska lagar så de passar muslimer?
Halal-tv skymfas i medierna, DN

Det är ingen liten modifiering som behövs av sharialagarna, hela tanken bakom sharia är så kvinnofientlig och kvinnoförtryckande att jag inte kan förstå hur moderna unga svenska kvinnor ens funderar över profeten Muhammed som förebild och över sharialagars införande i Sverige. Cherin Awad har också sagt att måste hon välja, väljer hon sharialagarna. Det säger allt om en kvinna som påstår sig vara svensk och för jämställhet.
Cherin Awad, sharialagarna och verkligheten, Hedersrelaterat våld

"Azam Qarai arbetar också som reporter på det persiska närradioprogrammet "Kvinnoröst". På presskonferensen inför starten av Halal-tv var hon där för att göra ett inslag till progammet. Redan då började hon tvivla på programmets bärighet.

Jag frågade en av programledarna, Cherin Awad, om vad hon tycker om lagen om arvsrätt inom islam där kvinnorna bara får ärva hälften av vad männen får. Då hänvisade hon till imamerna. Jag tyckte det var ett väldigt märkligt sätt att svara."
De undviker principfrågorna, DN

Med tanke på att Cherin Awad är jur. kand. från Uppsala Universitet och dessutom har föreläst om islamisk rätt så känns hennes undvikande svar ännu märkligare. Hon ville inte svara i egenskap av huvudrollsinnehavare för Halal-tv, eller?

I en intervju i Dagens Juridik den 9 oktober säger Cherin Awad, som då kallades programledare, men som efter kritik kallades huvudrollsinnehavare av Svt:
"I programmet diskuterar vi samhällsfrågor som kan vara lite problematiska. Det blir en lite annan infallsvinkel än den vanliga, eftersom alla vi tre som leder programmet är troende muslimer", säger en av programledarna i kort intervju i Dagens Juridik.

"Hon har föreläst om mångfaldsfrågor inom universitetsvärlden och näringslivet.
På universitetet har jag haft en kurs om muslimsk rätt."
Troende muslimer sänder Halal-tv i Svt, Hedersrelaterat våld

Det är inte utan än att iallafall jag blir nyfiken på vad i den muslimska rätten hon föreläste om. Dessutom är knappast första gången Cherin Awad försöker komma undan diskussionen:

"En som träffade och talade med Cherin Awad den 21 september 2008 är Fredrik Brunna och han berättar på sin blogg om mötet:

"I går gjordes ett studiebesök i Husby moské och Stockholms moské på Södermalm, arrangerat av författarna bakom Ramadanbloggen i SvD. Det var mycket lärorikt.

Men som humanist har jag svårt att förstå den okritiska tron på gudomliga regler och straff. Oavsett om det handlar om kristendom, judendom eller islam.

Under en diskussion frågade jag de muslimska deltagarna vad deras åsikt var om de hadither som förespråkar stening som straff för äktenskaplig otrohet. Jag hoppades på ett tydligt avståndstagande från denna vedervärdiga tortyr, men svaren var dessvärre försiktiga och undvikande.

Bekräftade fördomar, Fredrik Brunna.se (Originalbloggen verkar inte finnas kvar, men jag hänvisar till Fredrik Malms blogg i ämnet.)
Halal-tv:s Cherin Awad tar inte avstånd från stening vid otrohet, Hedersrelaterat våld

Inte ens i en debatt om Halal-tv ställde hon eller någon annan av de tre huvudrolls- innehavarna upp:
"Ikväll ska SVT:s debattprogram Debatt diskutera seder, bruk och religion med utgångspunkt i grälet mellan programledarna och Hamilton. Carl Hamilton kommer att vara med i kvällens program men Cherin Awad, Khadiga El khabiry och Dalia Azzam Kassem som leder Halal-tv ställer inte upp.

Ja, de har tyvärr avböjt att medverka. Jag tycker att det är märkligt att de startar debatten men inte vill fortsätta delta i den, säger Lena Laurén projektledare för Debatt."
Halal-tv-tjejerna vågar inte delta i Debatt, Muslimska friskolan

Jag tycker det verkar som man kan dra slutsatsen att det är imamer som styr muslimer i Sverige. Det är till dem frågor om arvsrätt med flera andra frågor ska ställas, det är nämligen islams normer som ska gälla. Imamerna är de som ska känna till lagarna, uttolka dem och styra domsluten. En muslimsk kvinna göre sig icke besvär att försöka svara på en sådan enkel fråga som arvsrätt. Eller?

Det är återigen väldigt obehagligt att Cherin Awad och de andra huvudrolls- innehavarna i Halal-tv vill leva i en parallell tillvaro med annan lagstiftning och annan syn i mycket viktiga frågor. Men som Robert Olsson, programbeställare på Svt skrev i oktober så är det väl så, de har andra referensramar än svenskar:

"Vårt syfte är att visa bilder av deras land, deras Sverige - deras reflexioner, tankar och frågor om det land de lever och verkar i. Vi gör detta för att vi vill tro att det är nyttigt, roligt och viktigt för oss som inte i allt delar deras referensramar att få ta del av deras erfarenheter och reflexioner."
Muslimer har ett eget Sverige enligt Svt

Läs också, Mannens mark eller husets härskarinna, Paraplyprojektet
Genus-Jihad, Hedersrelaterat våld
Myternas television-Halal-tv, Hedersrelaterat våld
Muslimfeministisk agenda, Hedersrelaterat våld
Cherin Awad säkrar islam i Sverige?, Hedersrelaterat våldBild från MX Cartoons Jämlikhet ala Halal-tv

Kommentarer til Spydpigen

Kære læsere!

Da Spydpigen ikke har kommentarer, er du velkommen til at skrive dem her i dette indlæg.

Jeg ønsker jer alle en velsignet jul!

Med venlig hilsen Knute

Spionskandal skakar EU och NATO

En spion vid namn Herman Simm har avslöjats i Estland. Nästan allt som cirkulerade mellan EU:s medlemsstater förde han vidare till ryssarna - inklusive konfidentiella analyser av Nato om Kosovokrisen, kriget i Georgien och till och med missilförsvars-programmet. Utredarna tror att Simm var en "Big Fish".

Simm rekryterades av ryssarna redan i slutet av 1980-talet. Han var en "sleeper" under många år innan han användes som inhämtare av underrättelser. Han avancerade snabbt genom leden och blev år 1994 Estlands polischef. Senare blev han avdelningschef i försvarsdepartementet, där han var ansvarig för den hemliga samordningen med Nato och EU. Efter att Estland gick med i EU år 2004 blev hans ställning oerhört värdefull för Moskva.

Norska militärhemligheter kan ha hamnat i Ryssland. Simm hade tät kontakt med det norska försvarets överkommando, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) och var två gånger i
Norge för att besöka den norska militären.

"Den mest uppenbara
kommentaren är att EU-ländernas befolkningar och därmed deras kontorsfolk är totalt moraliskt korrumperade av anti-västerländsk uppfostran genom 68-generationens erövring av institutionerna. Europa är helt enkelt självhatande antiamerikanskt och absolut inte att lita på."

Ockupanter och fredsagenter

Islamiska kulturföreningens källarmoské i Rosengård i Malmö har varit ockuperad sedan hyreskontraktet gick ut den 24 november. Nu har polisen utrymt lokalen. I den protesterande folksamlingen hördes klagomål på att polisen gick in med kängor och hundar.

Efter ett par dar kom reaktionen. På Rosengårds polisstation krossades fönsterrutor och bränder anlades i sophus och containrar i området. Mellan 50 och 100 ungdomar samlades kring en bensinmack och där utsattes väktare och polis för stenkastning. Enligt polisen deltog ett 30-tal AFA-aktivister i upploppen.

"Där var en massa maskerade personer med palestinasjalar som gick runt och hällde bensin på släpvagnarna och tände på." sds

Vänstern har tydligen anslutit sig till islamiska jihad.

Sydsvenskan skriver om Islamiska kulturföreningen: "Där var den numera avlidne extremistiske danske imamen Abu Laban en flitig gäst. Där stod dörrarna öppna för fundamentalistiska väckelsepredikanter som Anas Khalifa, som hävdar att en rättrogen muslim bör hata kristna och judar ”för Allahs skull”. Inget tyder på att föreningen ändrat inriktning sedan dess."

Muslimska friskolan skriver: "Den islamistiska koranskolan beskrivs av personalen vid Islamic Centers moské som farlig för skolbarn. De anser att Islamiska Kulturföreningens källarmoské bedriver extrem islamism i sin koranskola. Därför ser de hellre att skolbarn från sin egen muslimska friskola Ögårdsskolan besöker den stora moskéns koranskola. Men eftersom Islamiska Kulturföreningen håller på att infiltrera Ögårdsskolan när de placerar sina barn där, så går dessa barn enligt sina föräldrars uppmaning i koranskolan hos Islamiska Kulturföreningen i stället."

Det finns onekligen en radikal sorts islam som är synnerligen obehaglig. Jag är benägen att tro att den är representativ för islam som helhet, trots de muslimska så kallade Fredsagenter som bedyrar motsatsen. Frikyrkoprästen Stanley Sjöberg varnade i tidningen ”Världen idag” 20 juli 2007: nog är det viktigt att välkomna ärliga muslimers önskan om att främja fred, men man ska inte var blind för att Koranen uppmanar till våld.

Spydpigen skriver: "Ja, vi "icke-muslimer" har goda skäl att vara skeptiska till projektet. Före invandringen visste vi i stort sett ingenting om islam och Koranen, men nu har vi i åtskilliga år iakttagit muhammedanernas beteende och hört talas om begrepp som taquia (den Allah välbehagliga lögnen gentemot icke-muslimer), hedersmord, martyrer, terrorism etc. Vi har hört och sett och dragit slutsatser...

Dessutom har vi också lärt oss en del av tidigare så kallade fredsprojekt, som i verkligheten hade annat ändamål: tänk på den sovjetledda fredsrörelsens många fraktioner och medlöpare under Det kalla kriget eller på den Europeiska Unionens fredsprat, då det i verkligheten handlade om att vinna makten. Även Hitler talade om fred. Och Chamberlain med sitt "Fred i vår tid"!

Alla människor vill ha fred, men frågan är helt enkelt: - på vilka betingelser?"

tisdag 16 december 2008

Alla människor vill ha fred, men på vilka betingelser?

Med statligt stöd ska 100 muslimska så kallade Fredsagenter skickas ut i Sverige för att berätta att islam är en fredlig religion. Det kallas för att "motverka fördomar", vilket kan översättas med att motverka kunskap om islam.

Målet är att bilda en aktiv islamisk fredsrörelse, som kan samarbeta med kristna fredsrörelser, först i Sverige, sedan i EU och i resten av världen. Det har hittills aldrig existerat någon form av islamiska fredsrörelser, vilket knappast kan förvåna någon!

Ordet islam betyder underkastelse. Fred genom att underkasta sig Allah, det vill säga hans profet Muhammeds nycker, som de uttrycks i Koranen och haditherna.

"Fred definieras enkelt som "avsaknad av våld" Det kan åstadkommas genom att vi respekterar varandras styrka och inte försöker tvingar andra att underkasta sig. Eller... Karl Marxs definition av Fred var "avsaknad av motstånd mot socialism". Jag tror att det kan tillämpas i dag men byt ut socialism mot islam."

Skriver Berit i en kommentar. Läs mer här.

måndag 15 december 2008

Politiskt korrekt fjäsk för potentiella mördare

Tunisiern, som misstänks för att planera Kurt Westergaards död, bor bara tio minuter från Muhammed-tecknaren. Nu har den danska regeringen kommit med ett vettigt förslag, nämligen att mannen måste bo i flyktinglägret Sandholm och anmäla sig till polisen varje morgon. Då skulle Kurt Westergaard inte riskera att möta den tunisiske mannen hemma på Jylland.

"Det stör mig att jag kan träffa min potentielle mördare på gatorna i Århus. Han känner ju mig, och jag känner inte honom. Det är inte trevligt och stöter min rättskänsla att det får ske," säger den världsberömde turban-tecknaren. Berlingske

Det påstås att tunisiern riskerar tortyr i sitt hemland och att han därför inte kan utvisas. Det finns en FN-konvention om det där, vilket har resulterat i att kriminella från diktaturer har funnit en fristad i Europa.

I väntan på att det går upp för Europas makthavare att FN:s konventioner missbrukas är den danska regeringens lagförslag framsynt. Mordkonspiratörer som fått "tålt" uppehållstillstånd för att de inte "kan" utvisas ska inte få röra sig fritt.

Men det faller inte de politiskt korrekta "experterna" i juridik och mänskliga rättigheter på läppen. Och den socialistiska oppositionen har startat en namninsamling för att skjuta på beslutet. Herregud, använd dock lite sunt förnuft!

För övrigt har tunisierns kompanjon i mordkomplotten återvänt till hemlandet utan att ha blivit torterad.

I Sverige finns många liknande fall. Nu kan vi läsa om en marockan som blev utvisad och hamnade i marockanskt fängelse. Har han blivit torterad där, som han hävdar? Än sen då, är det verkligen Sveriges ansvar?

Bild: Jyllands-Postens artikel "Muhammeds ansigt" den 30 september 2005

söndag 14 december 2008

Med anledning av Lucia

I en artikel på sajten Newsmill, redogör en teologie doktor och präst i svenska kyrkan för sin syn att “Lucia är en symbol för kvinnoförtryck”. Det är förvisso sant, men denna kvinnliga präst missar den ursprungliga katolska traditionen runt Lucia. Den är högst aktuellt idag och borde lyftas fram istället för att svenska kyrkan (?) propagerar för att avskaffa luciatraditionen. Lucia är en symbol för kvinnoförtryck, Newsmill

Lucia var nämligen en ung kvinna som var bortlovad till en man, men ville inte gifta sig med honom. Efter en lång förveckling dödas hon till slut med ett svärd, därav det röda bandet runt midjan på lucior. Dessutom är hon ett helgon och led för sin kristna tro, därför bär lucian en “törnekrona” med ljus i, liksom Jesus bar en törnekrona på korset.

Hedersvåldet och hedersmorden har kommit med invandringen och klantänkandet som muslimer har leder till att kvinnan ska säkra hedern och misshandlas och dödas av olika skäl som muslimer använder sig av. Skäl de hittar i koranen, i sin kultur och i sina traditioner.

Lucia borde framhållas om en modig ung kvinna som vägrade giftas bort, som vägrade lämna sin kristna tro. Hon dog hellre än lydde övermakten i sin far och det omgivande samhället. Hon slet enligt traditionen ut sina ögon eftersom hennes påtvingade “fästman” dyrkade hennes vackra ögon.

Det kallar jag förebild, en kvinna som vågade ställa upp mot kvinnoförtrycket, så visst har prästen och artikelskribenten rätt; Lucia är en symbol för kvinnoförtrycket, men en symbol för en kvinna som vågade kämpa mot kvinnoförtrycket!


Bild från Uppsala Nya Tidning: Amnestys ungdomsgrupp vill genom ett tyst luciatåg uppmärksamma yttrandefriheten.


Läs gärna min blogg Hedersrelaterat våld, särskilt inlägget Hedersmordens normerande funktion, och Har hedersmord funnits i Sverige?

Samma gamla islam

En lång, intressant och utredande artikel av MJ på den med beröm godkända bloggen Islam och islamistövervakaren om islam. Det som känns “nytt” är bara samma gamla islam, anser han och lämnar tydliga argument under rubriken: Den Islamiska Reformationen.

“Salafism, islamism och jihad

Inte bara i väst, utan i stora delar av världen gör sig denna “nya” sortens terrorism påmind, den som inte bara tar sin näring ur pågående konflikter och historiska oförätter, utan som först och främst finner legitimitet i guds egna eviga oavkortade ord (läs koranen), och i den siste profets liv (hadither och siran). Det som i mångas ögon upplevs som någonting “nytt” är i själva verket lika gammalt som islam självt, det är bara det att det mänskliga minnet är kort, och det därmed verkar som vi står inför någonting nytt.”

Missa inte den utmärkta artikeln: Den Islamiska Reformationen, Islam och islamistövervakaren

Rättssamhälle är snart ett förbjudet ord

Muslimsk flicka får 100 000 kr för att hon vägrats bära slöja under sin gymnasiepraktik på Hotel Öresund.

Bloggen Muslimska friskolan: "Alla som bott på det fina Hotell Öresund i Landskrona och ätit en dyr fyrarätters middag i källarvalven och deltagit i konferens kan förstå att slöjan inte passar in där för gästernas skull. I stället har Fitore Zulfiu fått städa personalutrymmen.
Man undrar varför det inte finns några hotell i Sverige som drivs av muslimer med personal i slöja i receptionen och konferensavdelningen? Marknadskrafterna styr ju. Ingen hindrar Fitore Zulfiu att öppna ett eget hotell när hon går ut gymnasiet om ett år."

Läs vidare: Islam som affärsidé

Klotter

Nolltolerans minskade brottsligheten i New York på 1990-talet. Numera har Sverige med en lika stor folkmängd dubbelt så hög brottslighet. Idén om nolltolerans beskrivs så här i SvD:

"Från politiskt håll drivs kampen mot klottret utifrån en omtvistad idé om att en skräpig miljö har en psykologiskt negativ effekt på beteendet, som i sin tur kan leda till kriminalitet. Idén fick nyligen vetenskapligt belägg, redovisade i november i tidskriften Science. När holländska forskare satte reklamlappar på parkerade cyklar intill en nedklottrad vägg, slängde sju av tio personer lapparna på marken. När väggen var ren var det bara var tredje som gjorde så."

Läs mer: Nolltolerans vore värt att pröva i Malmö

Flumpedagogik behövs tycker fortfarande vissa

På lärarhögskolor och universitetens pedagogiska institutioner trivs flummet på behörigt avstånd från skolans verklighet. Nu när den borgerliga regeringen försöker rätta upp undervisningen efter decenniers misskötsel skär man tänder och öser ut förakt över betyg och annat gammaldags.

Matematiken är på tapeten och om man nödvändigtvis ska prata om metodik, vilket pedagogikforskarna och pedagogbyråkraterna älskar att vältra sig i, så är receptet enkelt: man har en eller helst två lärare som går runt i klassrummet och hjälper eleverna att räkna. Konstigare än så är det inte. Aktiva lärare som håller eleverna sysselsatta så de inte har en chans att prata med varandra eller ställa till med ofog.

Läs mer: Flumskolan skapar flumlärare

sds

lördag 13 december 2008

Flyktingskap och förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

I DN skriver Bengt Westerberg och Maite Zamacona Aguirre att eftersom kvinnor kan ha varit föremål för sexuella övergrepp så ska de ha asyl. Det låter ju bra. Naturligtvis ska inte asylsökande kvinnor behandlas dåligt av Migrationsverket. Men problemet är att det sker miljontals våldtäkter i Afrika, ska alla dessa stackars kvinnor komma hit? Det är lätt för sådana som Vet Bästerberg att vara god på andras bekostnad, de som ska betala kalaset via skattsedeln.

Före detta folkpartiledaren Bengt Westerberg är chef för Röda Korset. Han kostar en del i drift - inte mindre än 1,5 miljoner kronor. Varje år. Röda Korset har hittills lyckats få ihop dessa pengar, men kommer det att lyckas även fortsättningsvis? Här måste alla goda krafter hjälpas åt!

För en något mer seriös behandling av detta svåra ämne läs: Are We Our African Sisters’ Keepers?

I Afrika används gruppvåldtäkter som vapen i krigföring mellan folkgrupper, men det förekommer även på närmare håll: Våldtäkten som skakade England

En konstutställning i Londonistan visar en bröstvårta - Gör er beredda för Islamic Rage® !

The Union of Muslim Organisations of the UK and Ireland (UMO) sa att bilden skulle sätta igång liknande argsinta scener som dem i Danmark september 2005 när en tidning tryckt karikatyrerna av profeten Muhammed porträtterad som en terrorist.

Fotografen Yeon Lee hävdade att hennes bild "belyser hur kvinnor kategoriseras i mansdominerade samhällen".
Galleriägaren James Freeman: "Å ena sidan förmedlar bilden religiös konservatism, men å andra sidan är den ett uttryck för västlig sexualitet."

Tipstack till Hodjas blog

Islamisk Vetenskap

Islamisk vetenskap löser gåtan hur kvinnor tänker.

Från en intervju med imamen Abd Al-Majid Al-Zindani på Iqra TV den 23 oktober 2008:

"Allah sade om kvinnliga vittnen: Om två manliga vittnen inte kan hittas, så välj en man och två kvinnor som vittnen, så att om en av kvinnorna gör ett fel, så kan den andra påminna henne.

Vissa kättare – kommunister och andra ateister – gör narr av denna koranvers och säger: Hur kan det gå för sig, att en mans vittnesbörd är lika med två kvinnors? Det säger de för att håna muslimerna.

Muslimerna brukar svara, att kvinnor har menstruation, och att deras uthållighet och mentala förmåga till koncentration därför är försvagad. När en kvinna är vittne till ett mord eller en olycka blir hon rädd, springer bort, ja kan till och med svimma och kan inte se på det som sker."

Spjutflickan Gertruds kommentar:

Oh, vilken höglärd värld!

Vad med männen i Arabistan? De förefaller att idka sex dygnet runt, inte bara med kvinnor, men med småbarn och får och getter - naturligvis efter Ayatollah Khomeinis riktningslinjer. De aktiviteterna måtte då försvaga dem? Kanske är det därför som de alltid så ynkligt jämrar sig över att de känner sig ”kränkta” och ”förbisedda”?

Obama svagt rustad president"Washingtonprofessor baktalar USA:s president" tycker den svenske kulturvänsterprofessorn Carl Henrik Svenstedt i SvD. Men Washingtonprofessorn Claes Ryn har fakta på sin sida, döm själv av Obamas dokumentation när han sökte det mest betydelsefulla jobbet i världen:

1. Occidental College records — Not released

2. Columbia College records — Not released

3. Columbia Thesis paper — ‘not available’

4. Harvard College records — Not released

5. Selective Service Registration — Not released

6. Medical records — Not released

7. Illinois State Senate schedule — ‘not available’

8. Law practice client list — Not released

9. Certified Copy of original Birth certificate — Not released

10. Embossed, signed, paper Certification of Live Birth — Not released

11. Harvard Law Review articles published — None

12. University of Chicago scholarly articles — None

13. Record of baptism— Not released or ‘not available’

14. Illinois State Senate records—’not available’

Vilken annan presidentkandidat under de senaste 50 åren skulle ha fått komma undan med detta?

Obama och svensk journalistik

torsdag 11 december 2008

Nobelt att ta världens bördor på sina axlar

Äras den som äras bör: Martti Ahtisaari tog igår emot Nobels fredspris för sin delaktighet i skapandet av den lilla gangsterstaten Kosovo. Det är lätt att vara efterklok, han menade nog bara väl. Han gjorde sitt bästa, kanske det inte fanns något alternativ.

Men det verkar som han har det tråkigt och vill hitta någon ny konflikt där han kan mäkla fred. Hur ska man annars tolka att han sagt att skäms över att världssamfundet inte har löst konflikten i Mellanöstern. Det är till att blåsa upp sin egen betydelse och ta världens bördor på sina axlar.

Läs mer: Ännu en förrädare avslöjar sig

Uppdatering: Kanske Ahtisaari förtjänar fredspriset trots allt. "Svetlana Djordjevic var en del av den serbiske minoriteten i Kosovo. Nå er hun glad for at Martti Ahtisaari fikk fredsprisen." dt.no

onsdag 10 december 2008

Islams kattlucka

Från bloggen Bohemian Rhapsody:

Finns det en utväg för oss otrogna? Har vi annat val än islam eller döden? Sura 9:29 öppnar en kattlucka för de otrogna som håller både livet och sin otrogenhet kär.

Sura 9:29: Bekämpa dem som inte tror på Allah och den yttersta dagen, och som inte förbjuder vad Allah och Hans sändebud förbjuder, och bland dem som fått Skriften skall ni bekämpa dem som inte bekänner sig till den sanna religionen, tills de har kuvats och är villiga att betala skatt!
Det hänvisas till jizya, en särskild skatt som icke-muslimer betalar till en muslimsk stat. Så i motsats till Sura 8:39’s maningar att kämpa "tills all religion tillhör Allah," så slår Sura 9 fast att man kan nöja sig med att kämpa tills de otrogna går med på att betala skyddspengar till de troende.

Suran förmår också att stöta bort var och en som har en föreställning om värdet av starka familjeband:
Sura 9:23: Ni som tror! Ta inte era fäder och bröder till era vänner, om de föredrar otron över tron! De av er som tar dem till vänner handlar orätt.
Men när nu de flesta muslimer har en moral som är mycket bättre än Koranen, så ... Låt mig korrigera mig själv: Nu, när alla muslimer (med Osama bin Ladin som ett av de få möjliga undantag) har en bättre moral än Koranen, vad beror det på? Det ger Koranen själv svar på.
Sura 9:38: Ni som tror! Vad är det med er? När man säger till er: "Drag ut för Allahs sak," är ni som tyngda mot jorden. Föredrar ni det jordiska livet före livet efter detta?
Det är precis vad de flesta muslimer gör. De föredrar det världsliga livet, snarare än en "efterdaterad check till en osynlig bank ovan molnen". Min erfarenhet av muslimer långt från Danmark är att de föredrar att dricka kaffe, röka cigaretter och prata med den underlige utlänningen som kommit till stan. De talar stolt om sina barn, övar sin engelska och blir besvikna när underlige utlänningen egentligen inte är intresserad av cricket. Det underlige utlänningen måste vara noga med att inte hävda sin solidaritet med Israel, eller spela upp till damerna, men i grund och botten blir han korrekt behandlad. När muslimerna kommer hem har de säkert historier de tycker om att berätta, TV-program de följer med i med mera. De föredrar det världsliga livet före en föreställning om det som finns hinsides, som de uppenbarligen inte har köpt helt. Och så har de ett samvete, som kan vara smärtsamt för dem i detta jordiska liv. De vill inte göra oprovocerade bakhållsangrepp på obeväpnade kristna som råkar komma i deras väg, och de vet att skuld och skam gör ont på dem i detta jordiska liv.

De allra flesta muslimer lever ett världsligt liv. De allra flesta muslimer har en moral, inte en himmelsk, Gudagiven moral. Och det bör vi skatta oss lyckliga över, även om det fick Allah att uppenbara ett "Vad är det med er?"-utbrott. Det gläder mig att det här slaget av jordbundenhet var ett problem redan på Koranens tid.


Fotnot: Vid översättningen från danska har jag använt ordet Allah i stället för Gud.

Organisationen av islamiska stater vill avskaffa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Vid massakern i Bombay dödades närmare 170 människor av muslimska terrorister. Men Organisationen av islamiska stater (OIC) vill inte att medierna ska nämna att terroristerna var muslimer. Världens 1,5 miljarder muslimer kan få dåligt rykte och bli dåligt behandlade. Det är den officiella förklaringen, men förbudet syftar till att undanröja hinder för islams erövring av världen, den som har pågått i stort sett oavbrutet under 1400 år.

Det bästa vore om all världens muslimer lämnade sin sekteristiska religion. Att islam är en fundamentalistisk sekt bevisas av att det är belagt med dödsstraff att lämna den. Det går inte att komma ifrån att terroristerna följer Koranen bokstavligen och i handling avslöjar hur avskyvärd islam är. Att de flesta muslimer är fredliga beror på att de är okunniga om Koranens innehåll. Eller ovilliga att föra "heligt" krig och lyda de kvinnofientliga sharialagarna.

OIC vill avskaffa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ersätta dem med ett nytt dokument för mänskliga rättigheter enligt ayatolla Khomeiny: ”När vi vill veta vad som är mänskliga rättigheter går vi inte till FN utan till den heliga Koranen”.

Det går inte att stoppa terrorismen om man inte identifierar orsakerna till den. Det borde muslimerna själva erkänna i stället för att förneka. Men det kommer de aldrig att våga av rädsla för sina religiösa ledare. Ingen vågar erkänna några fel av rädsla för att tappa ansiktet. Det är därför den islamiska kulturen är så stillastående. Västerlandets framsteg bygger på den kristna insikten att vi kan göra fel, och att det går att be om förlåtelse och bättra sig.

Läs mer: Hädelse och förtal