lördag 27 december 2008

Bakgrund till 'Talibaner vill döda skolflickor'

"Ni har fram till den 15 januari på er att stoppa era flickors skolgång. Om ni inte tar denna varning på allvar, kommer vi att slå ihjäl dessa flickor... Vi varnar också skolor mot att ta emot kvinnliga elever, annars kommer vi att spränga deras byggnader i luften."

Från en radioutsändning i det bergiga området Swat Valley i nordvästra Pakistan. Talibanerna har redan förstört 252 skolor, främst dem där flickor och pojkar går tillsammans.

Om detta har Bohemian Rhapsody skrivit en mycket tänkvärd artikel som förtjänar att läsas i sin helhet. Här följer några utdrag:

"Jag bringar här en bild av några pakistanska skolflickor, som (förhoppningsvis) intet har med saken att göra. Jag har användning av en sådan bild för att förstå att Taliban-ledaren inte bara snackar om abstrakt teori. Jeg har användning för en sådan bild för att tillfoga djup till min upplevelse av hur seriöst fucked up det här är.VAD FAN FÅR FOLK ATT DÖDA FLICKOR SOM DEM PÅ BILDEN BARA FÖR ATT DE GÅR I SKOLAN?
...

Islam är baserad på en bok, i vilken Gud påstås uppenbara att män är mer värda än kvinnor, män får vara otrogna mot kvinnor, män får slå på kvinnor, män får äga kvinnor, män får ärva kvinnor, och män får spärra in kvinnor på livstid. Kunde det tänkas att det fanns ett sammanhang mellan denna kvinnosyn och det kalla och avtrubbade hotet mot flickornas skolgång?

Eller en ännu mer avslöjande fråga: Är det överhuvud tänkbart att det inte finns ett sammanhang mellan Koranens kvinnosyn och hoten mot flickornas skolgång? Finns det någon som seriöst vill argumentera för att det inte har något med Islam att göra?"

1 kommentarer:

LP sa...

Jag har haft evighetslånga debatter på diverse forum på internet när det gäller frågan huruvida man kan peka ut en ideologi/religion som orsak till den eller den vansinnigheten, och i förlängningen också avkräva någon slags moraliskt/ideologiskt ansvar även från de som inte utför vansinnigheterna, men som bekänner sig till samma ideologi/religion.

Förenklat uttryckt har jag märkt att det finns ett huvudsakligt sätt att argumentera för den som vill försvara en dålig tveksam ideologi/religion. Argumentationen bygger, som säkert många andra också erfarit, på frågan om tolkning/tillämpning. Man menar att det är "fel" sorts islam som utövas, om beteendet inte passar i den värderingskontext man för tillfälligt befinner sig.

Det går i en del fall säkert att reda ut om det verkligen rör sig om felläsningar av koranen och haditherna. Muhammeds avsikter var dock INTE avsedda som allmän vägledning där människan gavs fri att själva skapa ett förhållningssätt till gud (eller ingen gud!), till människorna, till Muhammed och till livet. Islam är i grunden INTE en dynamisk och intelligent filosofi som via en dialog är avsedd att ständigt pröva, ifrågasätta och utveckla sig själv. Snarare bör man beteckna islam som dogmatisk och totalitär. Om man sedan helt eller delvis lyckas vränga sig ur detta grepp, och fortfarande anser att man kan kalla sig muslim, så är det inte tack vare islam.

Intressant är att notera hur muslimer i länder med en mera humanistisk livssyn, ofta anpassar "sitt" islam till dessa värderingar, och fortfarande hävdar att de tillämpar ett riktigt och ursprungligt islam som är sig själv nog. Detta trots att den värdegrund man anpassar sig till, strängt taget ALDRIG skulle kunna utvecklas i ett islamskt dominerat land.
Det är patetiskt att lyssna på hur historielösa och okunniga unga konvertiter är då det gäller filosofi, politik, vetenskap och religion, samtidigt som de gör tvärsäkra uttalanden om att islam minsann är den bästa ideologin någonsin som kan svara på alla dessa viktiga frågor. Ödmjukhet visas endast inför islam - den hjärntvättades förhålningssätt.

Den som dyker med skallen ned i en ideologi/religion och helt och hållet låter sig omslutas av denna, som bygger upp mentala murar mot kritiskt tänkande, som gör anspråk på att ha funnit svaret på sådant som mycket, mycket klokare människor i alla tider grubblat över, den människan kan säkert mycket väl komma fram till en punkt där han helt konsekvent och tillsynes logiskt kan argumentera för att flickor som dem på bilden faktiskt måste dödas om de går i skolan.

Det kallas för övertygelseskada, och det är den värsta mentalsjukdom som hemsökt människan i alla tider.

Skicka en kommentar