tisdag 16 december 2008

Alla människor vill ha fred, men på vilka betingelser?

Med statligt stöd ska 100 muslimska så kallade Fredsagenter skickas ut i Sverige för att berätta att islam är en fredlig religion. Det kallas för att "motverka fördomar", vilket kan översättas med att motverka kunskap om islam.

Målet är att bilda en aktiv islamisk fredsrörelse, som kan samarbeta med kristna fredsrörelser, först i Sverige, sedan i EU och i resten av världen. Det har hittills aldrig existerat någon form av islamiska fredsrörelser, vilket knappast kan förvåna någon!

Ordet islam betyder underkastelse. Fred genom att underkasta sig Allah, det vill säga hans profet Muhammeds nycker, som de uttrycks i Koranen och haditherna.

"Fred definieras enkelt som "avsaknad av våld" Det kan åstadkommas genom att vi respekterar varandras styrka och inte försöker tvingar andra att underkasta sig. Eller... Karl Marxs definition av Fred var "avsaknad av motstånd mot socialism". Jag tror att det kan tillämpas i dag men byt ut socialism mot islam."

Skriver Berit i en kommentar. Läs mer här.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar