lördag 27 december 2008

Islams syn på kvinnans plats

"Att kvinnan bara får gifta sig med en muslim medan mannen inte behöver det, är för att mannen för vidare religionen. Varför det är så kan diskuteras men det är så religionen är." Sagt av en ung modern muslimsk kvinna under veckan som gått.

Bild från bloggen I Mitt Sverige

Tal i FN: Segern kommer genom våra kvinnors livmoder:

”En dag kommer miljoner människor att lämna det södra halvklotet på denna planet för att strömma in i det norra. Men inte som vänner. Därför att de kommer att strömma in för att erövra, och de kommer att erövra genom att befolka det med sina barn. Segern kommer till oss från våra kvinnors livmödrar.” Houari Boumedienne, Algeriets president i ett tal i FN 1974

("One day millions of men will leave the southern hemisphere of this planet to burst into the northern one. But not as friends. Because they will burst in to conquer, and they will conquer by populating it with their children. Victory will come to us from the wombs of our women.”)

"Regeringarna i världen bör veta att islam inte kan besegras. Islam kommer att vara segerrik i alla världens länder, och islam och Koranens lära kommer att härska över hela världen." citat Ayatholla Komeini, International Herald Tribune, 17 augusti 1979

("The governments of the world should know that Islam cannot be defeated. Islam will be victorius in all the countries of the world, and Islam and the teachings of the Koran will prevail all over the world.")

"När en dhimmi stod framför en muslim var han tvungen att tala med sänkt röst och endast när detta medgavs." Och "dhimmis tilläts inte att samlas i grupper för att prata på gatan. De tvingades gå med sänkt blick och passera till vänster om muslimer, vilka uppmuntrades att knuffa dem åt sidan." Bat Ye'or. The Dhimmi. Jews and Christians under Islam. 2005. s. 63f

("When standing in front of a Muslim, a dhimmi had to speak with a lowered voice and only when authorised to do so." och "Dhimmis were not permitted to group together to talk in the street. They had to walk with their eyes lowered and pass to the left of the Muslims, who were encouraged to push them aside.")

Saxat från intressanta, informativa inlägg i marginalen på bloggen "Islam och Islamistövervakaren. Läs mer och lär!

Saxat från http://www.islamiska.org/s/sverige.htm

"I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Det finns få svenska muslimer och av dessa är majoriteten kvinnor. I Sverige finns c:a 37 islamiska församlingar, anslutna till tre riksförbund:

Förenade Islamiska Församlingar i Sverige (FLIFS).
Sveriges Muslimska Förbund (SMF).
Islamiska Centerunionen (ICUS).

De islamiska riksförbundens syften
Representera muslimer inför svenska myndigheter.
Anskaffa lokaler till muslimerna så att de kan utöva sina religiösa ritualer, speciellt fredagsbön och högtider.
Sköta äktenskapsärenden, eftersom äktenskap genom kyrkan är förbjudet enligt Islam."

Muslimska kvinnor vill själva sköta äktenskapsfrågor, Hedersrelaterat våld

"Muslimfeminister förefaller mig också arbeta emot kvinnans frigörelse, en frigörelse vissa muslimska kvinnor vill ha. Muslimfeminismen har stora likheter med den antifeministiska rörelsen som finns i Sverige och Europa idag. Där frågor om kvinnans barnaförande och motstånd mot abort och preventivmedelsanvändning är centrala, och synen på att kvinnor har sin plats i hemmet och mannen ute samhället."

Muslimfeministisk agenda, Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld

0 kommentarer:

Skicka en kommentar