onsdag 10 december 2008

Islams kattlucka

Från bloggen Bohemian Rhapsody:

Finns det en utväg för oss otrogna? Har vi annat val än islam eller döden? Sura 9:29 öppnar en kattlucka för de otrogna som håller både livet och sin otrogenhet kär.

Sura 9:29: Bekämpa dem som inte tror på Allah och den yttersta dagen, och som inte förbjuder vad Allah och Hans sändebud förbjuder, och bland dem som fått Skriften skall ni bekämpa dem som inte bekänner sig till den sanna religionen, tills de har kuvats och är villiga att betala skatt!
Det hänvisas till jizya, en särskild skatt som icke-muslimer betalar till en muslimsk stat. Så i motsats till Sura 8:39’s maningar att kämpa "tills all religion tillhör Allah," så slår Sura 9 fast att man kan nöja sig med att kämpa tills de otrogna går med på att betala skyddspengar till de troende.

Suran förmår också att stöta bort var och en som har en föreställning om värdet av starka familjeband:
Sura 9:23: Ni som tror! Ta inte era fäder och bröder till era vänner, om de föredrar otron över tron! De av er som tar dem till vänner handlar orätt.
Men när nu de flesta muslimer har en moral som är mycket bättre än Koranen, så ... Låt mig korrigera mig själv: Nu, när alla muslimer (med Osama bin Ladin som ett av de få möjliga undantag) har en bättre moral än Koranen, vad beror det på? Det ger Koranen själv svar på.
Sura 9:38: Ni som tror! Vad är det med er? När man säger till er: "Drag ut för Allahs sak," är ni som tyngda mot jorden. Föredrar ni det jordiska livet före livet efter detta?
Det är precis vad de flesta muslimer gör. De föredrar det världsliga livet, snarare än en "efterdaterad check till en osynlig bank ovan molnen". Min erfarenhet av muslimer långt från Danmark är att de föredrar att dricka kaffe, röka cigaretter och prata med den underlige utlänningen som kommit till stan. De talar stolt om sina barn, övar sin engelska och blir besvikna när underlige utlänningen egentligen inte är intresserad av cricket. Det underlige utlänningen måste vara noga med att inte hävda sin solidaritet med Israel, eller spela upp till damerna, men i grund och botten blir han korrekt behandlad. När muslimerna kommer hem har de säkert historier de tycker om att berätta, TV-program de följer med i med mera. De föredrar det världsliga livet före en föreställning om det som finns hinsides, som de uppenbarligen inte har köpt helt. Och så har de ett samvete, som kan vara smärtsamt för dem i detta jordiska liv. De vill inte göra oprovocerade bakhållsangrepp på obeväpnade kristna som råkar komma i deras väg, och de vet att skuld och skam gör ont på dem i detta jordiska liv.

De allra flesta muslimer lever ett världsligt liv. De allra flesta muslimer har en moral, inte en himmelsk, Gudagiven moral. Och det bör vi skatta oss lyckliga över, även om det fick Allah att uppenbara ett "Vad är det med er?"-utbrott. Det gläder mig att det här slaget av jordbundenhet var ett problem redan på Koranens tid.


Fotnot: Vid översättningen från danska har jag använt ordet Allah i stället för Gud.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar