onsdag 10 december 2008

Organisationen av islamiska stater vill avskaffa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter

Vid massakern i Bombay dödades närmare 170 människor av muslimska terrorister. Men Organisationen av islamiska stater (OIC) vill inte att medierna ska nämna att terroristerna var muslimer. Världens 1,5 miljarder muslimer kan få dåligt rykte och bli dåligt behandlade. Det är den officiella förklaringen, men förbudet syftar till att undanröja hinder för islams erövring av världen, den som har pågått i stort sett oavbrutet under 1400 år.

Det bästa vore om all världens muslimer lämnade sin sekteristiska religion. Att islam är en fundamentalistisk sekt bevisas av att det är belagt med dödsstraff att lämna den. Det går inte att komma ifrån att terroristerna följer Koranen bokstavligen och i handling avslöjar hur avskyvärd islam är. Att de flesta muslimer är fredliga beror på att de är okunniga om Koranens innehåll. Eller ovilliga att föra "heligt" krig och lyda de kvinnofientliga sharialagarna.

OIC vill avskaffa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ersätta dem med ett nytt dokument för mänskliga rättigheter enligt ayatolla Khomeiny: ”När vi vill veta vad som är mänskliga rättigheter går vi inte till FN utan till den heliga Koranen”.

Det går inte att stoppa terrorismen om man inte identifierar orsakerna till den. Det borde muslimerna själva erkänna i stället för att förneka. Men det kommer de aldrig att våga av rädsla för sina religiösa ledare. Ingen vågar erkänna några fel av rädsla för att tappa ansiktet. Det är därför den islamiska kulturen är så stillastående. Västerlandets framsteg bygger på den kristna insikten att vi kan göra fel, och att det går att be om förlåtelse och bättra sig.

Läs mer: Hädelse och förtal

0 kommentarer:

Skicka en kommentar