söndag 14 december 2008

Samma gamla islam

En lång, intressant och utredande artikel av MJ på den med beröm godkända bloggen Islam och islamistövervakaren om islam. Det som känns “nytt” är bara samma gamla islam, anser han och lämnar tydliga argument under rubriken: Den Islamiska Reformationen.

“Salafism, islamism och jihad

Inte bara i väst, utan i stora delar av världen gör sig denna “nya” sortens terrorism påmind, den som inte bara tar sin näring ur pågående konflikter och historiska oförätter, utan som först och främst finner legitimitet i guds egna eviga oavkortade ord (läs koranen), och i den siste profets liv (hadither och siran). Det som i mångas ögon upplevs som någonting “nytt” är i själva verket lika gammalt som islam självt, det är bara det att det mänskliga minnet är kort, och det därmed verkar som vi står inför någonting nytt.”

Missa inte den utmärkta artikeln: Den Islamiska Reformationen, Islam och islamistövervakaren

1 kommentarer:

Knute sa...

Thanks a lot USpace! except that this is a Swedish blog, not a Dutch.

Skicka en kommentar