torsdag 29 augusti 2013

Förenta staternas konstitution ger medborgarna rätt att äga och bära vapen   Vattenpistol eller bok

Pensionerna sänks nästa år tillsammans med landet Sverige...

 
  Bild från Värdegrundsbloggen

Det finns ju något som heter pensionsbroms som rättar sig efter statens inkomster, varför finns det då ingen invandringsbroms?

måndag 19 augusti 2013

Europæere opfandt skriften …

Den etablerede holdning blandt det akademiske etablissement i dag er, at det første egentlige skriftsystem blev opfundet o. 3.500 år f.v.t. af sumererne i det nuværende Irak. Dette skriftsystem, og dermed skrivekunsten, skulle så være kommet til Europa ved at være blevet videreudviklet via de ægyptiske hieroglyffer og det græske alfabet. Dog viser det sig nu, at europæerne længe inden sumererne i Mesopotamien »opfandt« skriftsystemet faktisk allerede havde udviklet deres egne skrifttegn, eller alfabet (om man vil), som kan dateres helt tilbage til o. år 5.800 f.v.t. i området omkring bifloden Körös (nuværende Ungarn).

Dette er langt tidligere end de senere sumeriske og ægyptiske skrifter. Desuden tyder de ældste skrifttegns lokalisation her (centrale/nordlige Balkan) klart på, at de må være opstået af egen kraft, dvs. uden indvirkning udefra (lån/overførsel af ideer, kopiering og inspiration). Derfor er det med den aktuelle stand indenfor forskningen og arkæologiens klarlæggelse af Donaucivilisationen på Balkan faktisk faktuelt forkert at blive ved med at påstå, at »skriftsproget blev opfundet i Mellemøsten«. Det modsatte er derimod sandt, idet man kan følge, hvorledes skriften faktisk spredte sig fra Europa, efter at være opfundet her, og videre til Mellemøsten og Ægypten via påvirkning. I det oldgræske alfabet finder man desuden levn af disse oldeuropæiske skrifttegn. Således var det ikke Europa, der lærte skrivekunsten at kende af Mesopotamien, men omvendt.

        Läs mer här

onsdag 7 augusti 2013

Vad med att se bjälken i sitt eget öga?

Den ungerska regeringen arbetar ihärdigt för romernas rättigheter och böjer sig ingalunda för Jobbik, "fienden till höger". Den tidigare socialistiska regeringen gjorde inte mycket för att förbättra integrationen, först nu händer något positivt vilket visar sig i det ökande politiska stöd Fidesz får från romer/zigenare. Romernas problem är fattigdom, inte diskriminering.

Anklagelserna haglar i västliga medias rapportering från Centraleuropa. Vad med att se bjälken i sitt eget öga, det från Mellanöstern importerade hatet mot judar och kristna?

  Det finns fortfarande realistiska länder i Europa

tisdag 6 augusti 2013

Detta kommer snart att vara allas vår framtid

   

        Bankrutt

söndag 4 augusti 2013

Bangladesh har bättre livsmedelsförsörjning än Sverige

"Kallar man sig Miljöpartiet De Gröna bör man ha en trovärdig miljöpolitik. Det har inte mp. De vill känna sig riktigt supergoda genom att öppna Sveriges gränser för hela världen – samtidigt som de säger sig vilja värna miljön.

Sverige ligger illa till när det gäller livsmedelsförsörjning. Vi producerar i dag bara hälften av den mat som behövs för landets befolkning. På grund av invandringen och i takt med att jordbruken har lagts ned har självförsörjningsgraden minskat. Det placerar oss i det absoluta bottenskiktet av Europas, ja till och med världens, länder. Också mycket fattiga länder, som det extremt tättbefolkade Bangladesh, överträffar Sverige med bred marginal. De får ut ojämförligt mycket mer per hektar och är självförsörjande med livsmedel.

Om oroligheter i omvärlden skulle leda till att importen av livsmedel stryps blir det svält i Sverige."

 Miljöpartiet Illusionisterna

- - -
"Detta är ju självklart. Men med lite tekniska hjälpmedel (som i Sverige) och en högre kulturell och kunskapsmässig nivå skulle Bangladesh kunna dra ifrån ytterligare i matproduktion. Alla dessa länder med sol och värme har en rejäl fördel när det gäller matproduktion och att de inte kan utnyttja det till fullo beror uteslutande på kulturell och kunskapsmässig efterblivenhet. Titta på dessa YouTube-clips om "aquaponics" hur man med endast en tiondel av normal vattenförbrukning för odling ändå kan producera fyra gånger så mycket frukt och grönsaker.

En kubikmeter vatten räcker för att föda upp 100 fiskar (i olika utvecklingsfaser) och kan sedan re-cirkuleras till grönsaksodling ovanför fiskodlingen. Man förbrukar nästan inget vatten - det re-cirkuleras. Sådana här små självförsörjande enheter räcker för att föda upp en hel familj. Om man utvidgar detta till tre kubikmeter vatten så kan man säkert äta fisk varje dag + frukt och grönsaker. Den lilla mängden el-ström som behövs för att driva re-cirkulationspumpen kan man få från solceller.

Detta är någonting att tänka på som bidragsprojekt för svältande somaliska familjer, som med solens hjälp kommer att ha mycket större möjligheter att föda sina familjer än ett Sverige i ekonomisk försörjningsmässig kris (vilket nog kommer att inträffa ganska snart). Sveriges otillräckliga förmåga att producera mat till sin egen befolkning kommer då att bli vår Achilleshäl." /SB

 Färgrik hästsvans