fredag 27 februari 2015

Världsmästare i ”U–hjälps-mottagning”

Att de skulle ha ett eget ansvar att försörja sin egen befolkning verkar inte finnas i huvudet på palestiniernas ledare!Pettersson

tisdag 24 februari 2015

Lite fosterlandskärlek

   

   


Danne Stråhed lovsjunger Österlen men personligen föredrar jag Mellanskåne där det är nära åt alla håll. Ja, vad finns mer att se här i världen? Här i Skåne finns inga mygg om sommaren, och näktergalen sjunger både natt och dag om våren. Jag brukar se på dansk TV och Danmark verkar vara ett dejligt land. Visserligen ligger det inom räckhåll men vad jag förstår finns det lika mycket kulturberikande invandring där som här, så jag tror jag likaväl kan stanna hemma.

Det har gått några år sedan Stråhed gjorde dessa inspelningar. Det är inte lika idylliskt längre, mycket har ändrat sig till det värre. Bortsett ifrån att man inte kan lita på översättningen, skulle detta kunna vara sant:


 


Churchill om islam

Winston Churchill från boken "The River War":

"Hur förfärliga är inte de förbannelser som anfäktar muhammedanismens anhängare! Förutom det fanatiska raseri, som är lika farligt i en man som rabies är i en hund, finns den där förskräckliga fatala likgiltigheten. Effekterna är synliga i många länder. Slösaktig vanor, slarvigt jordbrukssystem, tröga handelsmetoder, och osäkert ägande finns överallt där profetens anhängare regerar eller finns. En degenererad sensualism berövar detta liv dess behag och förfining; och nästa liv dess värdighet och helighet. Det faktum att enligt muhammedansk lag måste varje kvinna tillhöra en man som hans absoluta egendom - antingen som ett barn, en fru, eller en konkubin - kommer att försena den slutliga utrotningen av slaveri tills dess islam har upphört att spela en anselig roll bland män.

Enskilda muslimer kan visa fantastiska egenskaper. Tusentals blir drottningens tappra och lojala soldater; alla vet hur de ska dö; men religionen förlamar den sociala utvecklingen för dem som följer den. Ingen starkare bakåtsträvande kraft finns i världen. Långt ifrån att vara döende, är muhammedanismen en militant missionerande tro. Den redan har spridit sig över hela Centralafrika, och i dess spår uppstår orädda krigare; och vore det inte för att kristendomen skyddades i vetenskapens starka armar - den vetenskap mot vilken den förgäves kämpat - så hade kanske Europas moderna civilisation fallit, på samma sätt som civilisationen i det antika Rom."

The River War by Winston Churchill - gratis e-bok

Den moderna västerländska självuppfattningens största svaghet är att den inte vet att den har fiender

Manifestationerna av enhet är en tom tom gest som är meningsfull för dem som deltar och dem som tittar på aftonshowen i TV, men det betyder ingenting jämfört med rörelserna vid frontlinjen. Nej, ännu värre, manifestationerna blir inte ett uttryck för trots mot terrorismen, men trots mot sanningen, den sanning vi inte vill se i ögonen, nämligen att våld ganska effektfullt kan sätta stopp för varje yttrande. Det påstådda trotset visar sig vid närmare granskning vara en särskilt avskyvärd form av hyckleri, där välmenande människor används som rekvisita för den demokrati vars idé har blivit att ge vika och backa.

Uriasposten

måndag 23 februari 2015

Han lever inte i verkligheten utan i en kändisbubbla

  

Svensk ståuppkomiker överträder förbudet mot att påtala att invandringen medför kostnader. I själva verket finns beräkningar av väsentligt mer räknekunniga än Schyffert som visar att de verkliga kostnaderna är ännu högre. Men vi gör som Schyffert och säger Ähh, vad fan.

Avpixlat

Islams indbyggede vold kan ikke længere skjules

Kristeligt Dagblad 19. februar 2015

Islams indbyggede vold kan ikke længere skjules

Naser Khader

De, som benægter, at den seneste tids voldsterror har med islam at gøre, lyver for sig selv. Islam har en voldelig side, og det er på tide at tage et opgør med den. Men så længe de toneangivende muslimske teologer ikke siger og argumenterer teologisk for, at disse ord ikke længere gælder, så længe vil fanatikere blive ved med at terrorisere i islams navn

JO FLERE OPLYSNINGER, vi får om weekendens attentat, jo mere bliver jeg overbevist om, at det var en jihadists terrorhandling. Den formodede 22-årige gerningsmand var kriminel, og det at han havde fået en voldsdom er naturligvis ikke ensbetydende med, at han ikke var jihadist.

Men alt tyder på, at han flirtede med islamismen, og det er ikke usædvanligt, at man er både kriminel og jihadist. Gerningsmandens venner har beskrevet ham som en mand med ekstreme religiøse holdninger, og som én, der havde et indædt had til demokratiet og jøder - to ting, som kendetegner en jihadist.

En time før han begik sit attentat, lagde han en sang på sin Facebook-væg, der opildner til hellig krig, så alt tyder på, at radikalisering og islamisme var i hans hoved. Hans venner fortæller, at de var bange for ham, før han kom i fængsel, og rædselsslagen for ham, da han kom ud. Han var med andre ord blevet endnu mere radikaliseret efter sin tur i fængslet.

At beslutte sig for at gå ud og begå et terrorangreb og forvente, man selv dør af det, er ikke noget, man gør som en pludselig indskydelse, og jeg tænker, at han i fængslet har lyttet til nogle hadprædikanter. Der forestiller jeg mig, at han er blevet opmuntret til at sætte handling bag sine radikale holdninger.

Rigtig mange muslimer tager afstand fra de terrorhandlinger, der er blevet begået, og jeg synes, det er flot, at den muslimske organisation går ud og tager så kraftigt afstand fra weekendens terroraktion, men jeg har det samtidig skidt med, at de siger, det ikke har noget med islam at gøre.

Den form for argumentation er jeg meget træt af at høre på. Man kan ikke løbe fra, at gerningsmanden var muslim. Han fokuserede bare på nogle andre ting i islam end det, som mainstream-muslimer fokuserer på. Religion er præcis det, som de religiøse gør det til, og når man slår ihjel i islams navn med referencer til autentiske voldelige islamiske kilder, har det i den grad noget med islam at gøre. Hvis man benægter det, lyver man for sig selv.

HVER AF DISSE NAZI-ISLAMISTER har en hadprædikant bag sig, som legaliserer voldshandlingerne gennem Koranens vers. Der er for eksempel blevet refereret til Koranens kapitel 5 vers 33, som siger: ”Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har de en vældig straf i vente.”

I Koranens kapitel 8 vers 12 siger Allah, han vil kaste terror i hjertet på de vantro - de skal have hovederne hugget af sammen med hver af deres fingerspidser. Dette er med andre ord et vers, som direkte handler om halshugning, og er blandt andet den del af Koranen, som Islamisk Stat begrunder de mange halshugninger med. De betragter det som en efterlevelse af Guds ord.

Mange muslimer, som ikke har læst Koranen, afviser, at sådanne passager findes. Men uanset hvordan vi vender og drejer det, så er halshugning nævnt. Spørgsmålet er, om det virkelig er nødvendigt at efterleve den del af Koranen? Også Biblen har sådanne passager. I Samuels Bog befaler Gud for eksempel kong Saul at gå ud og slå amalekitterne ihjel. Han får at vide, at han ikke må skåne nogen, hverken mænd, kvinder, børn eller deres dyr.

Også i Det Nye Testamente er der opfordring til vold. Her siger Jesus i Matthæusevangeliet (kapitel 10 vers 34): ”Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.”

De kristne og jøder har dog gjort op med sådanne passager. Ingen kan i dag pege på en kristen fundamentalistisk bevægelse, som udrydder landsbyer, halshugger mænd, gør kvinder til slaver og brænder bedesteder af sådan som Boko Haram gør det i Nigeria, al-Shabaab gør i Somalia, og Islamisk Stat gør i Syrien/Irak.

De mainstream-muslimer, som har læst Koranen, og som erkender, at der eksisterer passager om halshugning, har det virkelig svært med den del. De siger, at sådanne ord hører en bestemt historisk periode til. Det er ikke noget, vi kan bruge i dag.

Men så længe muslimer ikke erkender, at den passage kan fortolkes alt for bogstaveligt, så længe kan man ikke kæmpe for at ændre det. Så længe de toneangivende teologer ikke siger og argumenterer teologisk for, at disse ord ikke længere gælder, så længe vil fanatikere blive ved med at efterleve Koranen bogstav for bogstav. Så længe vil der ske brutalitet i islams navn.

Det er umådelig vigtigt, at muslimer verden over erkender problemet og tager et opgør med den voldelige del af islam. Alle muslimer er nødt til at få en ny gudsforståelse. Reaktionære lærde og teologer har i løbet af de sidste hundrede år fokuseret alt for meget på den vrede, den hævngerrige, den revsende og den straffende Gud. Men i islam er Gud meget mere end det. Han er også kærlig, omsorgsfuld, tilgivende, almægtig, nådig, forsonende og meget mere. Ifølge Koranen har han 99 egenskaber, og jeg vil mene, at man lige så godt kan lægge sit fokus på de positive sider som de negative.

DET ER NØDVENDIGT, at Muhammed bliver pillet ned fra den guddommelige piedestal, som mange reaktionære fortolkere har sat ham op på. Da han fik sin første åbenbaring som 40-årig, undrede han sig over at være blevet udvalgt, for han mente selv, han var fuld af fejl. Han var imod enhver form for afgudsdyrkelse og ville netop sikre sig, at folk ikke dyrkede ham som én. Det var derfor, han forbød, at man lavede billeder af ham.

Det er også nødvendigt at tage et opgør med Koranen. Sådan som landet ligger, bliver hvert ord af Koranen betragtet som hellig, fordi de er givet til Muhammed direkte fra Gud via ærkeenglen Gabriel. Det er derfor, at man læser op af den hellige bog på arabisk - det sprog, som Muhammed talte.

En oversættelse bliver betragtet som en ændring og gælder derfor ikke. Men den egyptiske professor Nasr Abuzayd mener, at man udmærket kan tillade sig at se på Koranen med kritiske briller, for på trods af, at den er guddommeligt inspireret, er den skrevet ned af en menneskehånd, og det blev ikke gjort før 20 år efter, Muhammed modtag åbenbaringerne. Mennesker husker ikke altid korrekt, og det burde åbne for muligheden for at kritisere og nylæse Koranen.

Det er vigtigt, at muslimer sætter Koranen ind i den rette historiske kontekst, så vi kan tage et opgør med de voldelige passager og i stedet fokusere på de mange smukke og almenmenneskelige dele, alle kan lære af. Korsfæstelse og hængning hører ikke den moderne verden til.

Lederen af den største sunni-muslimske institution al-Azhar universitetet sagde efter afbrændingen af den jordanske pilot, at alle medlemmer af Islamisk Stat burde brændes og korsfæstes. Jeg ville ønske, at han havde sagt noget andet, for jeg mener ikke, at man skal bruge de samme koranpassager, som Islamisk Stat bruger.

Hans udtalelse understreger, at volden har noget med islam at gøre, for han henviser til nøjagtig de samme steder i Koranen, som Islamisk Stat gør, inden de begår en ugerning. I stedet burde han have udstedet fatwa til ophævelse af denne voldelige del af islam. Og det mener jeg er vigtigt, at alle muslimer gør.

Når man tager afstand, sender man et budskab til islamisterne om, at vi er mange, der ikke accepterer deres handlinger.

Det er muslimerne selv, som skal gå forrest i kampen om at revolutionere islam. Folk skal slippe deres forbehold og relativisering og tage tyren ved hornene. Det er meget muligt, at det kommer til at gøre ondt, men uden en religiøs revolution løser man ikke problemet med den stigende radikalisering og den terroriserende vold.

Naser Khader er Senior Fellow ved Hudson Institute og folketingskandidat (K)

söndag 22 februari 2015

Kväljande reaktioner på terrorangrepet

Sossarna ordnar en minneshögtid i Köpenhamn för terrorns offer och sjunger John Lennons ”Imagine”, en sång vars budskap är drömmen om en helt annan, utopisk värld.

En värld utan gränser och krig, privategendom och religion. Den kittlande tanken på den gränslösa, besittningslösa, söta, trevliga, fiende- och syndfria gemenskapen. Alltså en idiotisk-utopisk sång av det slag som i verkligheten står för allt det som har skapat denna förfärliga situation vi står i dag. För hade gränserna varit stängda från 1983 till nu, hade vi inte stått med våldsamma extremister mitt ibland oss.

https://www.document.no/2015/02/kvalmende-reaksjoner-pa-terrorangrepet/

The tempo of the heartbeat

The composers and lyricists born around the turn of the 20th century produced the greatest body of popular songs ever written.

It Had To Be You
It Had To Be You
I wandered around
And finally found
The somebody who...


The musicologist Philip Furia calls that "who" - which has to wait for the song's next section to get its verb and its rhyme ("could make me be true") - the first example in the American Songbook of what he calls "elasticated syntax", where the lyricist stretches the syntax across the boundaries of the composer's eight-bar compartments. If so, it was made for Sinatra's Dorsey-trombone trick of holding a note and connecting it up to the next phrase in order to tell the story better. If you've ever heard a singer take a big deep breath after "somebody who" and leave a gap you could drive a truck through before "could make me be true", you'll know they're not listening to what they're singing.

Mark Steyn

lördag 21 februari 2015

När Aftonbladet och Expressen snokar efter “rasister” på internet

... är deras spårhundar personer som är dömda för våld mot oliktänkande. Den norske professorn Sigurd Skirbekk skriver:

 “Det kan hävdas att många invandringsliberaler och antirasister visar våldsamma och antidemokratiska tendenser, och att de delvis leds av människor utan djupare nationella känslor, och att flera av dem är politiska opportunister som kryper för inkräktarna och bedriver åsiktscensur mot goda norrmän. I ett sådant perspektiv blir det invandringsliberalerna som mest liknar bilden av den typiska nazisten.”

https://hodja.wordpress.com/2015/02/10/venstrefascistisk-heksejagt-i-sverige/

Trevlig tjej som kämpade emot både programledare och publik

"Torsdagskvällens SVT Debatt blev en skrämmande parad i svensk naivitet och kulturrelativism då bland annat återvändande IS-terrorister diskuterades.
I ett stormande hav av dumhet, var KDU-ordföranden Sara Skyttedal en fyrbåk av hopp för det sunda förnuftet då hon gick hårt fram för svenska och västerländska värderingar och frihet och mot barbariet." Avpixlat

"Illröda i ansiktet av aggressivitet och upphetsning satt massmördarnas förespråkare där i form av kommunister och muhammedaner, och mitt i allt detta virrvarr av mänsklig degenerering sitter Sara, sval och skön, och med ett vackert litet leende förklarar hon sin ståndpunkt, så många sekunder det nu går, för nu tar apberget i ända nerifrån tårna för att fräsa ifrån mot denna kvinna, som i övrigt verkar fullständigt oberörd av all den ångestfyllda satansdyrkan som strålade ur apberget liksom strålningen från ett havererat kärnkraftverk." Skinn på näsan

Debattprogram i Sveriges Television brukar vara förskräckliga. Programledare och publik, alla tävlar med varandra om vem som tycker mest synd om terrorister. Men att stå upp för friheten mot barbariet, det är svensk värdegrund, inte floskler om feministisk utrikespolitik och jag vet inte vad.

"Islam har vävts in i vårt vårt lands tyg sedan det grundades"After President Barack Obama said this week that “Islam has been woven into the fabric of our country since its founding,” Glenn Beck asked historian David Barton to come on his radio program and share some examples of what the president meant.

“In all the reading I’ve done, thousands of books, there’s nothing there,” Barton said on Friday. “I mean, we know that Muslims were the folks who captured the slaves sent to America, largely out of Africa. … The Muslims did the slave hunting and the slave trading, et cetera. The first Muslims came to America as a result of the Muslims capturing them and sending them to the Dutch traders.”

Barton said that beyond their heavy involvement in the slave trade, America was at war with the Barbary pirates shortly after the founding of the country, but those were “the two biggest contributions.”

“This is the fabric,” Beck said with heavy sarcasm. “I mean, it’s practically the whole blanket.”

Sheik Yermami

onsdag 18 februari 2015

Muslimsk imam konverterade till kristendomen endast utifrån Koranen

En jätteintressant historia. Många känner de 140 väldigt våldsamma verserna i Koranen som går ut på att man skall skära halsen av de otrogna ”varhelst man träffar på dem”. Men det står också andra saker som väldigt få uppmärksammar - men som fick denna imam att konvertera till kristendomen.

 Läs mer här >>

tisdag 17 februari 2015

Krokodiltårar

The prime minister of Denmark laid flowers on Sunday, Feb. 15, at the site where the day before a Jewish man was shot in the head and killed while volunteering as a security guard outside of a synagogue in Copenhagen, Denmark.

Was the murder of Dan Uzan, the son of an Israeli father, an act in which the Danish government was indirectly complicit?

Denmark has been financially supporting anti-Israel organizations to the tune of many millions of dollars a year, for many years running.

So in the guise of “doing good” for the poor Palestinian Arabs, Denmark has been funding entities whose raison d’être is to encourage not only the Arabs in the Middle East but those in Denmark as well, to demonize Jews and Israel.

Under the facade of human rights, all of these groups do highly visible anti-Israel advocacy in Denmark, contributing to the environment of hate and violence.

That is the kind of crucible in which Omar Abdel el-Hussein, the 22 year-old Danish terrorist who shot many and killed two people last Saturday, including Dan Uzan, was forged.

So unless the Danes are willing to join together with Israel and like-minded nations to fight cross-border oozing terrorism, there will be more crocodile tears for dead Jews in Denmark.

http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/devastated-by-slain-jew-denmark-huge-funder-of-anti-israel-activity/2015/02/17/2/

Dags att göra som TinTin...

... lägga benen på ryggen och dra.

  

Bild och text: Carina-Fina

söndag 15 februari 2015

Jihad’s Ace Cards Unmasked

Handicapped by the lobotomy by PC surgeons, Western Civilization is unable and unwilling to face Muslim radicalism. Decadent liberalism finds it safer to fight Hitler retroactively.

Anti-Semitism suffers from a PR weakness. “Ersatz” products are wanted to support the cause without making its advocate appear to be a Nazi loser. The conversion of Jihad into a response to Zionist atrocities provides legitimacy. It also excuses the failure to react to terrorism that is made to appear as an expression of justified resentment.

Will the governing elites continue to remain unable to overcome the anesthetic vapors of their illusions? If not, new forces will emerge. They will not carry mental ballasts that would disable them from coping with the menace. In this case, the game change will bring with it that the Jihadists’ ace cards will fail to score.

Brussels Journal

torsdag 12 februari 2015

Högmod går före fall

Mina Adampour sier i en kronikk i Aftenposten at hun er stolt av å være konservativ muslim.

Hvorfor skal man være stolt av å være religiøs? Er det noe å skryte av at man ber fem ganger om dagen? Er det en slags prestasjon å tro på en gud og leve etter et religiøst regelverk? Det kan vel ikke sammenliknes med å vinne femmila i OL! (som man absolutt kan være stolt av)

Mina forstår ikke norsk mentalitet eller kristendom selv om hun skriver aldri så godt norsk. Nordmenn liker ikke for mye stolthet. Og Vårherre hverken liker eller trenger stolthet. Selv vi, som ikke er kristne, har skjønt det. Ydmykhet er stikkordet for norske kristne, ikke stolthet. Stolthet fører til undergang og hovmod står, som kjent, for fall.

Adampour forstår ikke dette. Hennes gud vil at hun skal være stolt. Forøvrig liker jeg ikke at hun bruker begrepet Gud, hennes gud heter Allah og denne betegnelsen bør hun bruke isteden, hun som er så stolt av sin religion.

Stolthet og krenkelse henger nøye sammen. Har man først bygget seg opp et selvbilde som er basert på grunnløs stolthet så er det lett å føle seg krenket hvis noen påpeker at grunnlaget både er tynt og oppblåst.

document.no

Magna Charta är väl inget att skryta om. Vi var först. :)

Fra Skånske Lov kendes den såkaldte skåningestrofen, de stolte ord på middelalderdansk:

"Haui that Skanunga ærliki mæn, toco vitar oræt aldrigh æn", eller: "Sæd er hos skåninger, de ærlige mænd, de tog mod uret aldrig end".

Denne konstatering af, at skåningene aldrig har tålt nogen uret i deres eget land, er Skånelandenes egentlige valgsprog.

Magna Charta: Frihedens fødselsattest

Stop russerhadet - en personlig opfordring

Vi har mere til fælles med det kristne Rusland end med noget land i den muslimske verden.

I århundreder så Vestmagterne gennem fingre med tyrkernes undertrykkelse af de kristne folkeslag på Balkan af frygt for, at disse ortodokse kristne skulle give Rusland indflydelse i området. Vestmagterne førte Krim-krigen imod Rusland for at forhindre Rusland i at befri de undertrykte kristne folkeslag, og England truede senere Rusland med krig, hvis Rusland befriede Konstantinopel (Istanbul), som dengang stadig havde kristent befolkningsflertal, fra det tyrkiske herredømme. Vi kan takke englænderne for, at Konstantinopel i dag hedder Istanbul.

Den permanente krigsførelse imod Rusland og det hermed forbundne irrationelle russerhad er blevet en vane, som fortsætter den dag i dag, på trods af den demokratiske udvikling i Rusland efter Sovjetunionens sammenbrud. Stærke kræfter - først og fremmest USA - VIL ikke have et fredeligt og venskabeligt forhold til Rusland.

USA har i årevis presset på for at få EU til at optage det udemokratiske Tyrkiet som medlem, og anonyme kræfter har ligeledes i årevis arbejdet på at gennemføre en islamisering af Europa.

De storslåede idealer om demokrati og folkenes selvbestemmelsesret tages i anvendelse, hvis de kan skade Rusland, og de negligeres, hvis de kan gavne Rusland.

Vestmagterne har hele tiden plejet de mest venskabelige forbindelser med grusomme anti-demokratiske og kvindefjendske stater som Saudi Arabien, mens anholdelse af en gruppe mennesker (Pussy Riot), som forstyrrede gudstjenesten i domkirken i Moskva, bliver udråbt som en frygtelig krænkelse af menneskerettighederne. Her gælder ingen hensyn til kristnes religiøse følelser.

I 1980'erne støttede Vestmagterne de mest reaktionære kræfter i Afghanistan, oprettede Taliban, og sendte landets kvinder lige lukt tilbage til den mørkeste middelalder - ene og alene for at forhindre Ruslands støtte til undervisning og udvikling.

I 1990'erne skaffede USA hellige krigere og våben til Bosniens muslimer, for at de kunne bekæmpe de kristne serbere, som traditionelt har haft et venskabeligt forhold til Rusland.

I 1999 gik de fleste NATO-lande med USA i spidsen i krig imod Serbien for at få landet til at afstå Kosovo-provinsen til et derboende flertal af muslimske albanere.

I dag forholder det sig stik modsat i det østlige Ukraine. Nu vil NATO ikke tillade et befolkningsflertal at løsrive sig. Dette befolkningsflertal har nemlig sympati for Rusland; og vestlige politikere skruer højere og højere op for den anti-russiske retorik i et sandt krigshysteri.

Hvorfor tvinger Vestmagterne ikke Ukraine til at afstå Østukraine, som de tvang Serbien til at afstå Kosovo?

Harry Vinter

tisdag 10 februari 2015

- Ikke muslim? Grav ham opp igjen.

      

Man kan tenke seg flere andre årsaker til at dette ikke er drømmenaboen på gravlunden. Den muslimske graven er til venstre.

På en “multi-faith” gravlund i England gravla en muslimsk familie sin slektning. Noe senere døde en sigøyner på 89 år. Med et stort gravfølge på 400 ble han lagt til hvile ved siden av den muslimske graven.

Dette falt ikke i god jord hos den muslimske familien som kanskje hadde trodd at dette var en segregert gravlund og ikke en blandet sådan. De klagde. De ville ikke ha sin slektning liggende ved siden av en “ikke-troende”.

Familien til den avdøde sigøyneren Shadrack Smith har fått beskjed om han må flyttes. Men her hadde nok kommunen forregnet seg; det er sterke følelser og tradisjoner på sigøynersiden også. Hans familie som består av åtte barn, 25 barnebarn og 40 oldebarn har sverget å kjempe med nebb og klør.

Document.no

måndag 9 februari 2015

Kristendomens utbredning innan islam började härjaPettersson

söndag 8 februari 2015

Islam får positiv särbehandling

Det mest motbjudande exemplet på hur ett samhälles elit behandlar islam annorlunda än alla andra religioner hittar man kanske i Storbritannien. Mellan 1997-2013 blev minst 1.400 flickor så unga som 11 år i den lilla engelska staden Rotherham med 275.000 invånare upprepade gånger våldtagna och sålda som sexslavar. Dessa övergrepp hade tillåtits passera uteslutande på grund av det faktum att förövarna var brittiska pakistanier och flickorna var vita. Ingen tilläts att säga detta. Författaren till en rapport från 2002 som identifierade pakistanierna som lagbrytare och organisatörer i Rotherhams massvåldtäkter och sexslaveri sändes på en kurs i mångfaldsförståelse.

Dennis Prager via Synopsis Olsen

Den här texten är ju bättre än många satirteckningar….

Från en enkel taliban
nånstans i Afghanistan
kom en begäran
som gav mig äran att bombardera.

Med sitt sprängande begär
är han till allahs besvär
men har begåvat och heligt lovat:
det kommer mera.

Med tungan välsmord står han och ältar
ett laddat budskap som blivit skevt,
han tror att självmord kan skapa hjältar,
men det beror väl på hur vi levt?

Han har rätt så kort stubin,
det blir lätt en ruin,
för vad han sprider
får folk som lider betala priset.

Hur ska den mannen få själens frälsning
då han vill vrida vår tid ur led,
han borde lyssna då världens hälsning
är att han lämnar sitt krig i fred.

Lars Nordlander

lördag 7 februari 2015

"Om kort tid er grisen på billedet redigeret bort og erstattet med et får"


N.C. Wyeth, The Portrait of a Farmer, 1943


Tjuvar får 200 euro i ‘transportpengar’

Jeg har siddet som efterforsker i større sager, hvor en sigtet til en afhøring virkede fuldstændig ligeglad med, at han uden tvivl ville få en ubetinget fængselsstraf. ‘Det er jo alligevel ren ferie at afsone’ har jeg hørt fra flere.

Kriminelle under afsoning kan komme på skiture og få dykkercertifikat. Senest er det kommet frem, at unge drabsmænd får julegaver på skatteborgernes regning. Og det er særligt overfor de unge, at indsatsen er forfejlet.

Specielt dem under 18 bliver behandlet helt vildt godt og har forbrugsvarer, de aldrig selv ville have adgang til i dagligdagen.

En af de ting, der har chokeret mest, er at betjentene skal give skattekroner til tyve.

En særlig oplevelse, jeg aldrig glemmer, var da en patrulje fra Nordjylland kørte til København, hvor de skulle sende tre polske tyve hjem med færgen til Polen. De tre var kommet hertil med en stjålen bil og havde været på noget af en turné rundt for at stjæle. Da jeg som vagthavende skulle give dem deres effekter retur, og udskrive dem fra stationens venterum, fik de af patruljen fra Jylland udleveret 200 euro hver.

Det svarer til ca. 1.500 danske kroner.

Noget forbløffet spurgte jeg hvorfor, da jeg ikke havde hørt om det før. Svaret var, at nyeste tiltag var, at man gav dem transportpenge med hjem. Jeg glemmer aldrig den ene polaks smørrede grin…

De penge var mere, end han kunne tjene på en månedsløn i Polen, og ville da uden tvivl blive brugt til en ny billet retur til Danmark!

Uriasposten

fredag 6 februari 2015

Politisk historierevisionism

Den före detta, mycket kloke militärofficern och riksdagsmannen Stellan Bojerud (SD) skrev om en mycket intressant händelse på sin numera nedlagda blogg. Historien lyder ungefär så här:

Banverket har en kursgård i Dala-Storsund. Tidigare användes den av numera nerlagda SJ driftvärn. För att bevara minnet av driftvärnet har ett litet museum byggts upp i en barack. Där visas dokument, fotografier och föremål som belyser en femtioårig epok. I en stor glasmonter står ett antal skyltdockor iförda olika typer av uniformer och försedda med olika vapen. Sist i raden stod en mörklagd kvinna i fältuniform och utrustad med kulsprutepistol. Man kan ju tro att SJ driftvärn inte haft någon kvinnlig medlem och ännu mindre någon med mörk hudfärg. Föreståndaren förklarade hur det hela låg till: ”För att vi skulle få anslag till att bygga muséet krävdes det att en kvinna och en färgad ingick i utställningen. Detta av genus- och jämställdhetsskäl.”

För att i det politiskt korrekta Sverige få framställa historien krävs det alltså att den förfalskas! Jag som i min enfald trodde att sånt bara förekom i de gamla kommunistländerna.

John Smith

Islamisk kre(m)ativitet

IS har släppt en video som visar en tillfångatagen jordansk pilot när han bränns levande i en bur. Men det vill inte TV visa, man menar att det kan inte tittarna tåla.

"Tror de licensbetalte smagsdommere og guvernanter i DanMarx Radio da, at muslimerne stiller hele sceneriet, kameraer, regissører og belysningapparaturet op for sjov? – Er meningen med at filme i Holywood-kvalitet og high definition video ikke at filmen skal ses?

Som man kan forvissse sig om i den frie presse, er disse film umådelige tilløbsstykker i den islamiske verden, hvor de vises – igen og igen – på storskærme i gaderne og på torvene. Til publikums endeløse jubel og applauderende Allahu Akbar-råb. Men også i den civiliserede verden, hvor bestanden af muslimer kan beskue den islamiske opfindsomhed via Internettet, vækker disse film begejstring og anerkendende kommentarer blandt kulturberigerne."

Voldposten

onsdag 4 februari 2015

Kärnan i den religiösa upplevelsen

... är att upptäcka hur beroende och delaktiga vi är av det eviga och ändlösa sammanhanget, luften vi andas, maten vi äter, människor vi känner. Om man så vill kan man kalla det för islam, att underkasta sig, och de som underkastar sig för muslimer. Men för den skull behöver de väl inte underkasta sig en krigsherre som levde för snart 1400 år sedan? Det finns inget andligt i det även om den enskildes ursprungliga upplevelse är andlig.

Islam är helt enkelt en förbaskat tråkig religion, en religion för soldater som måste tvätta fötterna fem gånger om dagen och rabbla böner som ingen gud lyssnar på. En maximalt transcendental gud som sitter på en månskära, går det att få något svar av en sådan? Islam är knappt ens en religion, den är lika stum som ateism. Inte underligt att folk blir galna, det behövs ett x i ekvationen, en dialog med ett du.


Tiden är ur led. Nu kan man inte betrakta en månskära på natthimlen utan att komma att tänka på den stygge Muhammed, och av regnbågen får man inte längre romantiska dagdrömmar, snarare mardrömmar, i alla fall om man har normala böjelser.

PS. Det var en poetisk impuls att ta med regnbågen när jag just nämnt månskäran. En lättköpt vits som jag ska undvika i fortsättningen. Det påminner mig om när påve Franciskus sa "om någon förolämpar min mamma så kan han förvänta sig en smäll" och därmed rättfärdigade den islamiska terrorattacken mot tidningen Charlie Hebdo.

"Att förolämpa någons mamma är inte samma sak som att förolämpa någons religion. Du kan inte välja din mamma, din ras, din sexualitet eller ditt födelseland, men du kan välja din religion. Hån och satir kan vara legitima former av kritik, om ibland råa, och allt som är ett val ska vara öppet för kritik."

Påvens nya kläder