onsdag 24 december 2008

Julens budskap

I övriga Europa kan man på julafton på TV se hur man firar jul, gudstjänster, julmarknader, men på svensk TV är det mest bara arabnyheter, konflikter i Afrika osv. En predikan i en svensk kyrka är ofta lika politiserad. Men julens budskap är fred med mig själv, fred med Gud, fred med mina närmaste.

Julen är inte ett budskap om fred på jorden, utan i stället ett budskap om fred åt människor som har Guds välbehag. (Luk 2:14)

Kristus sade: "Ingen kommer till Gud utan genom mig." (Johs. 14:6)

Kristendomen är lika exklusiv som islam, men skillnaden är att islam är hatfull och vill utrota alla otrogna, medan kristendomen är kärleksfull och vill att vi ska vara goda mot våra fiender.

Men det betyder inte att vi ska ansluta oss till våra fiender. Det är en total missuppfattning av kristendomen som kyrkorna ägnar sig åt när de går i "dialog" med islam. Även den sekulära variant av kristendomen, som vårt samhällssystem bygger på, går i samma fälla.

Bilden av Jesus som knackar på FN-skrapan syftar på att de islamiska staterna kuppat igenom i FN att kritik av islam är förbjuden. Något som även Norges justitieminister vill, för att inte tala eurokraterna i EUrabia.

Som jag skrivit tidigare: Andlighet är en form av välbefinnande, en upplevelse av osjälviskhet. Det är vad som triggar igång mitt motstånd mot totalitära dogmer i religion och politik. Så nu har jag kommit ut ur garderoben, jag är "pophöger". Man behöver inte vara vänster för att vara godhjärtad. Att vara mot islamiseringen är inte att vara kall egoist. Men man kan inte både äta kakan och ha den kvar.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar