fredag 5 december 2008

Ett litet snitt


Det är inte mycket debatt om manlig könsstympning, vilket är förklarligt eftersom den kvinnliga varianten är så mycket hemskare. Religiösa ritualer förekommer i båda fallen men omskärelse av pojkar anses vara viktig för den religiösa identiteten. Ur den synpunkten är det kristna dopet att föredra, lite vatten på huvudet är bra mycket trevligare än en kniv.

Det spelar ingen roll hur mycket respekt religion anser sig berättigad till i samhället, hänsynen till barnet måste väga tyngre. Därför ska oåterkalleliga, smärtsamma och medicinskt helt onödiga indgrepp som omskärelse av pojkar naturligvis förbjudas.

Ett försvarslöst gossebarn får man skända, men man får inte kupera svansen på en hundvalp. En orsak till att öron- och svanskupering har förbjudits är att hundar riskerar att bli bitska av det. Den smärtsamma lemlästelsen och den ständiga påminnelsen ger en bestående chockskada.

berlingske

0 kommentarer:

Skicka en kommentar