onsdag 17 december 2008

Spionskandal skakar EU och NATO

En spion vid namn Herman Simm har avslöjats i Estland. Nästan allt som cirkulerade mellan EU:s medlemsstater förde han vidare till ryssarna - inklusive konfidentiella analyser av Nato om Kosovokrisen, kriget i Georgien och till och med missilförsvars-programmet. Utredarna tror att Simm var en "Big Fish".

Simm rekryterades av ryssarna redan i slutet av 1980-talet. Han var en "sleeper" under många år innan han användes som inhämtare av underrättelser. Han avancerade snabbt genom leden och blev år 1994 Estlands polischef. Senare blev han avdelningschef i försvarsdepartementet, där han var ansvarig för den hemliga samordningen med Nato och EU. Efter att Estland gick med i EU år 2004 blev hans ställning oerhört värdefull för Moskva.

Norska militärhemligheter kan ha hamnat i Ryssland. Simm hade tät kontakt med det norska försvarets överkommando, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) och var två gånger i
Norge för att besöka den norska militären.

"Den mest uppenbara
kommentaren är att EU-ländernas befolkningar och därmed deras kontorsfolk är totalt moraliskt korrumperade av anti-västerländsk uppfostran genom 68-generationens erövring av institutionerna. Europa är helt enkelt självhatande antiamerikanskt och absolut inte att lita på."

0 kommentarer:

Skicka en kommentar