söndag 11 december 2011

Rädda ekarna från den globala avkylningen!

Innan man anlade den nya flygplatsen i Frankfurt flyttades 11.372 paddor och grodor, 805 ödlor och 53 italienska gräshoppor, samt 17 myrstackar och 300 skalbaggslarver som bodde i ekarnas rötter. Kostnad allt i allt 160 miljoner Euro.

Se det är verklig miljövård, till skillnad från den begränsning av luften vi andas ut, CO2, som de gröna bedragarna ägnar sig åt. Lyssna på några sanningens ord från Tjeckiens president Václav Klaus:

"Jag har tillbringat större delen av mitt liv under den kommunistiska regimen, som ignorerade och brutalt kränkte mänsklig frihet, och jag minns så väl att regimen ville kommendera inte bara människor utan även naturen; att styra vind och regn är ett av de berömda slagord jag minns sedan min barndom.

Förr i tiden var det på uppdrag av marxismen eller proletariatet, denna gång på planetens vägnar. Strukturellt är det mycket lika. Den nuvarande faran som jag ser det, är miljörörelsen och särskilt dess starkaste version, klimat-alarmismen.
Den gröna rörelsen försöker diktera, kontrollera, reglera, planera våra liv."

Energi är makt