tisdag 20 december 2011

Dygd i dagens Danmark

Skjoldungen


Dansk Folkeparti: Stop angrebet på den danske jul

Det er uacceptabelt, at skolerne af hensyn til muslimske elever piller vers ud af ’Et barn er født i Betlehem’ og i det hele taget vælger salmer, som ikke generer muslimer.

- Undervisningsministeren må reagere prompte på denne sag. Hun må indskærpe over for skolelederne, at de skal leve op til lovens ånd og bogstav. Ellers vælger hun jo i praksis at fremstå som minister til afvikling af dansk kultur og historie i folkeskolen, siger Dansk Folkepartis uddannelses- og kulturordfører Alex Ahrendtsen [Byrådsmedlem i Odense].

- Der er jo ikke tale om en enkelt sag, men om et uvæsen, der breder sig, blandt andet til København, Aarhus og Slagelse. I sidstnævnte by har skolen fravalgt julegudstjenesten, fordi præsten ikke ville undlade at bede Fadervor. Nu er grænsen simpelthen nået, siger Alex Ahrendtsen, der blandt andet har skrevet bogen ’Når danskerne bøjer af ´ om de stadig større problemer med at fastholde danske værdier i Danmark.

- Der står i Folkeskolelovens paragraf 1, at skolen i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og gør dem fortrolige med dansk kultur og historie. Folkeskolen skal også forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.

- Folkeskolens ansatte og ledere bøjer af og bruger så muslimerne som et påskud til at føre deres egen ikke-kristne dagsorden. Jesus og Maria er jo nævnt i Koranen. Vil man så også skrive det ud, når der undervises i islam? spørger Alex Ahrendtsen.

- Folkeskolen skal formidle dansk kultur. Og denne bygger på kristne værdier. I andre lande kan man godt finde ud af at værne om nationale værdier uden at komme i slagsmål med folk fra andre kulturer, slutter Alex Ahrendtsen.

Läs mer: Julbrev till en obekant i USA