söndag 11 december 2011

Straffet är hälften så långt för ett övergrepp på ett barn som på en vuxen!

I Danmark är det genomsnittliga straffet för sexuella övergrepp mot barn i genomsnitt 11 månader, medan det genomsnittliga straffet för våldtäkt på vuxna är 22 månader.

Dansk Folkeparti reagerar på de dystra siffrorna och föreslår minimistraff och höjning av straffen för pedofila övergrepp. "Jag kan bara inte förstå att straffet är hälften så långt för ett övergrepp på ett barn som på en vuxen," säger DF:s rättsordförande Peter Skarup. "Det måste och ska ändras."

Jamen vi ska ju integreras i islam, eller hur? Likställas (eller nollställas?). Khomeini ansåg att pedofili är helt acceptabelt helt ner till spädbarn!

Lissabontraktaten, som oansvariga politiker har undertecknat utan att uppmärksamma innehållet, går in för att EU legaliserar pedofili. Inte öppet och ärligt, men genom fix-faxerier med texten:

Sidan 412 artikel 21 i Lissabonfördraget, som är identisk med artikel 2-81 i EU-fördraget 2004, lyder: "All diskriminering på grund av... sexuell läggning... är förbjuden".

I alla tidigare fördrag, såsom Nicefördraget finns dock ett protokoll som undantar pedofiler från förbudet mot diskriminering. Men i Lissabonfördraget finns inget protokoll om pedofili.

Det är milt sagt osannolikt att detta är ett förbiseende. Tvärtom är det helt klart att utelämnandet är avsiktligt från EU-juristernas sida. Varför? Vi kan bara gissa, men en rimlig gissning är att någon har gett juristerna ett tips - eller kanske en mer handgriplig antydan - om att pedofili inte bör förbjudas i EU -

- kanske av hänsyn till EU:s muslimska "gäster"? Pedofili är tillåtet i islam. Ayatollah Khomeini skrev riktlinjer för sex till det iranska folket i sin bok "Tahrirolvasyleh" både om användning av djur och barn: "En man kan ha njutning till och med av ett litet barn, ända ner till spädbarnsåldern." (Sic!)

Imam för barnvigslar på väg till Holland