lördag 10 december 2011

IQ och humor

En karikatyrteckning som gör narr av pastor Jones. Men försöket att vara muslimer till lags visade sig lönlöst. I Kanada blev imamer förolämpade och klagade över att ha utsatts för ett "hatbrott".