torsdag 29 december 2011

Letlæst bog "Bikini eller Burka"‏

Vore hjemlige kvindesagsforeninger har tilsyneladende ikke rigtigt fattet kvindeundertrykkelsen i de islamiske lande og lader hånt om den, skønt den dag kan komme, hvor problemet kan blive uhyggeligt aktuelt også for Vestens kvinder. Bogen "Bikini eller Burka" af Åse Clausen Bjerg skal få os til at tænke lidt efter, hvad det er, vor civilisation står over for, og hvad vi skal gøre.

Bogen "Bikini eller Burka" udmærker sig ved at være en lille letlæst bog om kvinders situation her og dèr, kvinder hos os og hos dem, i Norden og under islam. Den tager sigte på de mange kvinder i Europa, som er ladt i stikken uden tilstrækkelig information fra vore politisk-korrekte massemedier og som måske ikke engang har muhammedanere så tæt på, at de selv kan bedømme dem og deres handlinger. Der er skrevet et utal af oplysende bøger og kronikker om islam, tykke bøger med noter og beviser. De læses fortrinsvis af de belæste, der ikke skal mase af sted om morgenen med børnene til vuggestue og børnehave og kommer trætte hjem. Disse bøger har en vigtig funktion: deres læsere skal bringe bøgernes kundskaber videre ud i befolkningen, gøre emnet lettere tilgængeligt, så at sige spiseligt. Akademikere har nemlig tit svært ved at nå en bredere befolkning. De har ligesom tabt deres oprindelige jordforbindelse og evner ikke at udtrykke sig, så det fanger.

Der er sagt og skrevet meget om islams største og tilsyneladende uløselige problem: kvinderne! Halvdelen af den muhammedanske befolkning er så godt som retsløs, set med vore øjne, og ladt tilbage på et magtløst kulturstade, så mænd alene afgør alt i samfundet med henvisning til en påstået "gudgiven" retsorden (sharia), som begunstiger mænd. Derfor er det islamiske kvindesyn - med den tiltagende islamisering af Europa - en alvorlig trussel mod alle kvinder.