söndag 25 december 2011

Vem firar en födelse nuförtiden?

Om Elisabets ofruktsamhet och vår egen, skriver Mark Steyn i National Review:

Vår lektion idag kommer från evangeliet enligt Lukas. Nej, nej, inte krubban, herdarna, de vise männen, inte något av det där, men den andra födelsen:

"Men ängeln sade till honom: Frukta icke, Sakarias; ty din bön är hörd, och din hustru Elisabet skall bära dig en son, och honom skall du giva namnet Johannes."

Elisabet är en äldre ofruktsam kvinna, men hon blir med barn. I den sjätte månaden av hennes graviditet besöker ängeln hennes kusin Maria och berättar att hon också kommer att få barn. Jungfrufödseln verkar vara en logisk förlängning av det tidigare miraklet - en äldre kvinnas graviditet.

I Sverige, Finland, Österrike, Schweiz, Nederländerna och Storbritannien är 20 procent av 40-åriga kvinnor barnlösa. På en fråga om det "ideala" antalet barn svarade 16,6 procent av tyskarna "Ingen". Vi lever i Sakarias och Elisabeth värld - avsiktligt.

- - -
Apropå Johannes Döparen: Muhammed är inte den siste profeten, som islam menar, utan det var Johannes Döparen, som vittnade om Jesus som Guds Lamm, som borttager världens synder.
- - -

Välfärdseuropa - Förlorarnas Kontinent