söndag 25 december 2011

Hur mycket islam kan en fri civilisation tolerera?

Bild: egyptisk polis övertygar en kopter (kristen) om islams storslagenhet.

Det förefaller som att ju fler muslimer det finns i ett land, desto större är problemen. Dessa är ofta identiska i länder som har samma procentandel muslimer.

Följande är hämtat från Peter Hammonds bok ”Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat”.

Detta är en av en viktig text, en observation av det uppenbara. Så var så goda, EUSSR's tidtabell uppdaterad:

Så länge muslimernas andel av befolkningen är omkring 1 % betraktas de som en fredsälskande minoritet som inte hotar någon. De kan till och med skildras som dygdemönster i tidningar och på film och få beröm för sitt färgstarka framträdande. I stort sett rättar de sig - utåt - efter landets lagar.

USA 1.0%, Australien 1.5%. Kanada 1.9%, Kina 1%-2%, Italien 1.5%, Norge 1.8%

Vid runt 2 % - 3 % börjar de differentiera sig från andra etniska minoriteter och bildar missnöjda grupper samt rekryterar från fängelser och bildar gatugäng. De är nu kroniskt förolämpade över nästan allting och begär särskild hänsyn. Offerrollen tränas och odlas intensivt.

Danmark 2%, Tyskland 3.7%, Storbritannien 2.7%, Spanien, 4% Thailand 4.6%

Från 5 % utövar de relativt mer inflytande än deras antal berättigar dem till. De pressar på för att införa halal-mat, halal-hyllor i snabbköpen, halal-simhallar, särskilda bönerum etc. och uttalar hot för att bli åtlydda. Bil- och skolbränder börjar så smått, hedersmord är vanligt, och de infiltrerar vänsterpartier - vilka i sin tur ser sin fördel i att importera ännu fler muslimer. Ökningen av antalet muslimer är nu inte längre linjär utan exponentiell. Det samma gäller våldsbrottsligheten.

Frankrike 8%, Filippinerna, 5% Sverige 5%, Schweiz 4.3%, Nederländerna 5.5%, Trinidad & Tobago 5.8%

Vid 10 % kräver de att regeringen ger dem möjlighet att leva efter sharialagarna. Brottsligheten - speciellt mord, rån och våldtäkt - är exploderande, bil- och skolbränder ökar dramatiskt och varje protest mot detta leder till mer hot och huliganism. Egentliga terror-aktioner inträffar allt oftare, och de lyckas införa full censur av medierna. De har nu - genom vänsterpartier - betydande inflytande på samhället och all kritik av utvecklingen straffas hårt.

Guyana 10%, Indien 13.4%, Israel 16%, Kenya 10%, Ryssland 10-15%

Efter ca 20 % utbryter spontana utbrott av gatubråk, de bildar väpnade grupper och dödar urskillningslöst. Bränder i kyrkor och synagogor ökar och lokala massakrer börjar. Politiska mord av motståndare är vanligt och anses legitima. Kvinnor är nu permanent insvepta i tyg och utan rättigheter.

Etiopien 32,8%

Vid 40 % kan väntas omfattande massakrer, ständiga terrorattacker och militär krigföring.

Bosnien 40%, Chad 53.1%, Libanon 59.7%

Från 60 % kan man räkna med obehindrad förföljelse av icke-troende och andra religioner, sporadisk etnisk rensning (folkmord), och sharialagar används som vapen mot de otrogna. Det införs Jizzya, den skatt som utkrävs av icke-muslimer.

Albanien 70%, Malaysia 60.4%, Qatar 77.5%, Sudan 70%

Vid 80 % tar staten över etnisk rensning och folkmord. Sharialagar är nu införda i nästan alla frågor och alla icke-muslimer är antingen utrotade, fördrivna eller helt underkastade islamiskt godtycke. Korruptionen finns överallt, fattigdomen är universell, allt förfaller och hungersnöd avvärjs bara på grund av biståndshjälp från icke-muslimska länder.

Bangladesh 83%, Egypten 90%, Gaza 98.7%, Indonesien 86.1%, Iran 98%, Irak 97%, Jordanien 92%, Marocko 98.7%, Pakistan 97%, Palestina 99%, Syrien 90%, Tajikistan 90%, Turkiet 99.8%, United Arab Emirates 96%

Vid 100 % härskar "Dar-al-Islam" - det islamiska "Fredens Hus". Det är tänkt att fred ska råda eftersom alla är muslimer. Sedan börjar muslimerna att döda varandra.

Afghanistan 100%, Saudiarabien 100%, Somalia 100%, Jemen 99.9%

Bilder från Gegenstimme