onsdag 27 augusti 2008

Hur mycket islam kan en fri civilisation tolerera?

Följande är hämtat från Peter Hammonds bok ”Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat”.

* * *

Islam är inte en religion, inte heller en kult. Det är ett komplett system.

Islam har religiösa, juridiska, politiska, ekonomiska och militära komponenter. Det religiösa inslaget är en täckmantel för alla de andra komponenterna.

Islamisering uppstår när det finns tillräckligt med muslimer i ett land för att agitera för sin så kallade "religiösa rättigheter."

När politiskt korrekta och kulturellt förvandlade samhällen går med på "rimliga" muslimska krav på sina "religiösa rättigheter", får de också de andra komponenterna på köpet. Så här fungerar det (källa till procenttalen: CIA, The World Fact Book 2007):

I länder med omkring 1 procent muslimer betraktas de som en fredsälskande minoritet och inte som ett hot mot någon. Faktum är att de kan visas som färgstarka förebilder i artiklar och filmer:

USA -- Muslim 1.0%
Australien -- Muslim 1.5%
Kanada -- Muslim 1.9%
Kina -- Muslim 1%-2%
Italien -- Muslim 1.5%
Norge -- Muslim 1.8%Vid 2 % och 3 % börjar de rekrytera från andra etniska minoriteter och missnöjda grupper i fängelser och gatugäng:

Danmark -- Muslim 2%
Tyskland -- Muslim 3.7%
Storbritannien -- Muslim 2.7%
Spanien -- Muslim 4%
Thailand -- Muslim 4.6%Från 5 % utövar de ett orimligt inflytande i förhållande till sin andel av befolkningen.

De satsar på att införa halal-mat, och därigenom säkerställa livsmedelsjobb för muslimer. De ökar trycket på stormarknader att ha halalmat på sina hyllor - med åtföljande hotelser om inte kraven följs:

Frankrike -- Muslim 8%
Filippinerna -- Muslim 5%
Sverige -- Muslim 5%
Schweiz -- Muslim 4.3%
Nederländerna -- Muslim 5.5%
Trinidad & Tobago -- Muslim 5.8%Vid denna punkt kommer de att arbeta för att få den styrande regeringen att tillåta dem självstyre enligt sharia, den islamiska lagen. Det slutliga målet för islam är inte att omvända världen, men att etablera sharia över hela världen.

När muslimerna når 10 % av befolkningen ökar laglösheten som ett sätt att klaga över deras villkor (Paris, bilbränder). Alla icke-muslimska åtgärder som kränker islam kommer att leda till uppror och hot (Amsterdam, Mohammed-karikatyrerna).

Guyana -- Muslim 10%
Indien -- Muslim 13.4%
Israel -- Muslim 16%
Kenya -- Muslim 10%
Ryssland -- Muslim 10-15%Efter att ha nått 20 % förväntas hårresande upplopp, jihadistiska militära formationer, sporadiska mord och nerbrända kyrkor och synagogor:

Etiopien - Muslim 32,8%

Vid 40 % kan väntas omfattande massakrer, ständiga terrorattacker och militär krigföring:

Bosnien -- Muslim 40%
Chad -- Muslim 53.1%
Libanon -- Muslim 59.7%Från 60 % kan man räkna med obehindrad förföljelse av icke-troende och andra religioner, sporadisk etnisk rensning (folkmord), användning av sharialagar som vapen och Jizya, den skatt som utkrävs av de otrogna:

Albanien -- Muslim 70%
Malaysia -- Muslim 60.4%
Qatar -- Muslim 77.5%
Sudan -- Muslim 70%Efter 80 % väntar statligt utförd etnisk rensning och folkmord:

Bangladesh -- Muslim 83%
Egypten -- Muslim 90%
Gaza -- Muslim 98.7%
Indonesien -- Muslim 86.1%
Iran -- Muslim 98%
Irak -- Muslim 97%
Jordanien -- Muslim 92%
Morocko -- Muslim 98.7%
Pakistan -- Muslim 97%
Palestina -- Muslim 99%
Syrien -- Muslim 90%
Tajikistan -- Muslim 90%
Turkiet -- Muslim 99.8%
United Arab Emirates -- Muslim 96%100 % kommer att inleda fredsprocessen "Dar-es-Salaam" – Islams fredliga hus. Det är tänkt att fred ska råda eftersom alla är muslimer:

Afghanistan -- Muslim 100%
Saudiarabien -- Muslim 100%
Somalia -- Muslim 100%
Jemen -- Muslim 99.9%

Naturligtvis är det inte så. För att tillfredsställa sin blodtörst börjar muslimer döda varandra av en rad olika skäl.

"Innan jag var nio hade jag lärt mig det arabiska livets grundläggande regel. Det var jag mot min bror, jag och min bror mot vår far, min familj mot mina kusiner och klan, klan mot stam och stam mot världen och oss alla mot de otrogna." Leon Uris, "Haj"
Det är bra att komma ihåg att i många, många länder, såsom Frankrike, är den muslimska befolkningen centrerad runt getton baserade på deras etnicitet. Muslimer integreras inte i samhället i stort. Därför utövar de mer makt än deras nationella procentandel visar.

Källa:
Virtue Online - Culture Wars : What Islam Isn't.
Vielen Dank für die Fotos zu
Gegenstimme.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar