fredag 13 februari 2009

Norsk biskop: var välkommen Allahs år och välkommen hit

Från Spjutflickan:

Biskop Per Oskar Kjølaas i Nordnorge brukar vid det nya kyrkoårets början - det vill säga första advent - samla alla medarbetare etc. och hålla tal. Den 30 november 2008 ställde han således sin himmelsskriande okunnighet, dumhet och naivitet till offentlig beskådan:

"Nyligen släpptes nyheten om det planerade bygget av en moské i Tromsø ut. Detta har lett till många reaktioner, både för och emot. Mycket grums har också kommit fram ur folkdjupet. Det som sker är en helt naturlig utveckling. Den mångkulturella Tromsø får en ny tydlig symbol. Vi har religionsfrihet i detta land, och Tromsø har förklarat sig som en antirasistisk och öppen stad.

Jag vill inte ha någon konflikt mellan kristna och muslimer i den här staden. Det finns ingen grund för det. Här kan vi leva i fred, fördraglighet och respekt sida vid sida. Hursomhelst, den muslimska församlingen kommer att bli en minoritet. Om de får en magnifik byggnad i staden, måste vi bara glädja oss över det. Det finns inget hot mot någon.

Kristna och muslimer kan stå tillsammans om flera saker: till exempel i etiska frågor, i kampen mot fattigdom och lidande och att vi ska älska sin nästa. [???] Det var vad vi fick höra av muslimska företrädare under gudstjänsten på Världsmiljödagen förra året.

Men vi skall inte dölja att kristendomen och islam är två olika religioner. Kristendomen bygger på en historia om misslyckande och svaghet när Jesus dog på korset. Islam bygger däremot på en berättelse om motgång och triumf [= den starkes rätt]. Islam ifrågasätter berättelsen om Jesu död som vi kristna berättar den. Det är en fråga som fortfarande existerar mellan våra religioner.

Kanske kan byggandet av en moské i Tromsø leda till att fler tänker igenom sin kristna identitet och tro. Det kommer att bli ett positivt resultat av en ny moské i staden."

Det verkar som kristna företrädare är de värsta svikarna av sin egen tro, och vill uppfinna en slags global religion där helt oförenliga etiska uppfattningar ska samsas. Är det inte att svika allt det Jesus står för? Ett löjligt argument att fler tänker igenom sin kristna identitet när islam gör sitt intåg. Det påminner mig om hur 20 000 muslimer med en imam i spetsen nyligen attackerade en kyrka i Kairo medan den kristna församlingen inne i kyrkan mässade "Herre, förbarma dig".

Läs hur en pensionerad norsk sockenpräst reagerade på biskopens tal, här >>

3 kommentarer:

From Sweden with Grief sa...

Ja, det är inte bara i Sverige det finns sekulära präster som inte kan det en söndagsskoleelev kunde på -60-talet. Det är så mot den kristna trons innersta väsen att man undrar hur man kan arbeta som präst med den attityden? Hur kan man döpa små sköra barn med den synen på vad välsignelseakten handlar om?
Han kan bli imam och gasta om Allahs hot mot människan som gör det minsta fel och om hur man bäst når paradiset, för den gudomliga nåden som den kristne guden slösar på människan, trots den synd vi begår då vi skadar våra medmänniskor och säger att gud inte finns, den verkar han inte som biskop ha någon större nytta av. Svaghet hos Jesus handlar det knappast om, vem vill då oskyldig, det krävs en människokärlek och en styrka som inte är mänsklig, den är övermänsklig om man är vid sina sinnens fulla bruk och inte en fanatiker som ser döden som en utväg, som man gör inom islam.

Hur man än funderar på denna biskops uttalande, finns det ingen kristen syn kvar alls i det.

From Sweden with Grief sa...

dö oskyldig, skulle det stå

Anonym sa...

Det är inte klokt hur en farsot kan sprida sig som den gör hos "kristna" präster.

Skicka en kommentar