onsdag 11 februari 2009

Mänskliga rättigheter och människors lika villkor - på vems villkor?

I programmet Debatt med Janne Josefsson igår den 10 februari i Svt2 diskuterades bland annat innehållet i boken Folkhemmets balkanisering- Diskrimineringskulturens baksida av författarna Håkan Eriksson och Jacob Rennefeldt, som anser att det finns en diskrimineringsindustri och att "(I)idag är det bara en dryg tiondel av befolkningen i Sverige som inte anses behöva särskilt skydd mot diskriminering."

Eriksson/Rennerfelt: DO en del av diskrimineringskulturen, Svt.se
Under programmets gång kunde man lugnt konstatera att Katri Linna på DO anser att muslimska kvinnor ska få klä sig som de önskar i alla sammanhang, eftersom vi har religionsfrihet i Sverige. Hon menade också att det handlar om mänskliga rättigheter och människors lika villkor.

Den som vet något om den muslimska kvinnans klädsel vet att kravet handlar om att kvinnan ska underkasta sig islam, Allah och mannen, eftersom mannen inte kan styra sin sexualitet. Håret anses speciellt sexuellt attraherande och för många muslimska kvinnor verkar det vara ett slags minimum att bära slöja. Andra bär också burka och nikab.

Slöjorna enbart orsakar hörselnedsättningar då de är täta, de gör att kvinnan förlorar vidvinkelseendet. Att de är täta orsakar också bäraren eksem och infektioner om de inte sköts rätt. Dessutom sprider de smitta vidare till andra om de inte tvättas noggrant.De muslimska kvinnorna får ett enormt stöd av DO, som uppmanar dem att stämma kommuner och andra arbetsgivare om de nekar dem att bära sin religiösa klädsel. DO stämmer också om det passar dem, och enligt Katri Linna följer DO bara lagar och politikernas intentioner.

Det har jag svårt att tro, Katri Linna testar hela tiden gränserna och jag anser att hon mycket väl vet vilka instanser som är svagare och som har svårare att hävda sig. Ett exempel är att Socialtjänstlagen inte är lika kraftfull som Hälso-och sjukvårdslagen med Smittskyddslagen, och det passar Katri Linna på att utnyttja och de flesta fall hon uppmanat muslimska och somaliska kvinnor att stämma kommunerna är just vid arbeten i förskolor och inom äldrevården.

Numera arbetar man på att utreda och uppdatera Socialtjänstförordningen för att öka patientsäkerheten och därmed också förstärka hygienreglerna, men det kommer att ta tid. Under tiden är det tydligen fritt fram för Katri Linna att tjata om och pressa på för de mänskliga rättigheterna att få klä sig muslimskt och därmed ohygieniskt på arbetsplatser där man inte har en starkt reglerad lag.

Då jag idag talade med Smittskyddsenheten på Socialstyrelsen, som är en tillsynsavdelning, så menade man att arbetsgivare inte alltid tar till de flexibla lösningarna som finns, men jag hann inte få veta vilka dessa lösningar är. Tro det eller ej, men telesamtalet avbröts och hade under minuten innan låtit som om vi hade hamnat i en slags radioskugga eller så. Jag ringde igen, men fick inte svar då.* Professor Masoud Kamali, som också deltog i gårdagens Debatt, menade på att muslimska kvinnor som inte får ha bara underarmar enligt islam, får i Kanada ett särskilt plastöverdrag att använda. Är dessa plastskydd det som ska rädda de muslimska kvinnornas heder, liksom engångshijaben som livsmedelsindustrin i Norge tillhandahåller?

Under Nollrasismveckan i tv4, i slutet av oktober 2007, behandlade man islam och fördomar runt islam och Katri Linna intervjuades också vid ett tillfälle. Jag skrev då ett blogginlägg på min UltraV-blogg, men inlägget känns högaktuellt idag också, så jag publicerar det igen.

Om inte ens Katri Linna, trots den dialog som Socialstyrelsen för med henne och DO angående de fall som hon anser att hon har laglig grund att driva, förstår att patienternas rättssäkerhet går före religionen, då den äventyrar den mänskliga rättigheten att känna sig trygg och säker i en vårdssituation, då anser jag att Katri Linna är på totalt fel plats och att hon, juristerna på DO och politikerna ska veta hut.

Har vi DO för att testa gränser, eller för att se till att den svenska lagstiftningen följs? Vad händer nu då DO och intresseorganisationer får vittna i domstolar, kommer det att öka rättssäkerheten eller bara bli en ytterligare påfrestning på redan svagt utvecklade lagar?

Varför är religionen viktigare än vetenskapen och rättssäkerheten i Sverige?
Rasistiska Socialstyrelsen med sitt “vetenskap och beprövad erfarenhet”

Numera är också Socialstyrelsen en instans med en påstått oförstående inställning till “de muslimska kvinnornas utsatta ställning på vår svenska arbetsmarknad.” Religionen går uppenbarligen före vårdinstansers patientsäkerhet, iallafall om tv4 får som de vill.

Tv-kanalen har som bekant haft en vecka med temat Nollrasism. I år valde man att behandla Islam och fördomar runt islam “som är ett laddat begrepp”, enligt Malou von Sivers i en intervju på tv4:s hemsida. “Jag har förhoppningar om att människors nyfikenhet ska få dem att spegla sig i varann istället för att ställa sig emot varandra.” säger hon vidare.

Bo Holmberg, en gammal journalistveteran, intervjuade i en nyhetsrapport en muslimsk kvinna som hade fått sparken från jobbet som tandsköterska. Eftersom hon enligt egen utsago “inte kavlat upp ärmarna” som hennes chef på tandvårdskliniken hon var anställd vid, hade uppmanat henne att göra. Bo Holmberg stegade därför upp till Katri Linna på DO för en intervju om diskrimineringen i Sverige. Han avslutade nyhetsinslaget med en kommentar i stil med, “att tandvården kanske får ge med sig till slut”. Det tycker han tydligen skulle vara bra eftersom han också på tv4:s hemsida säger, “Jag tycker inte om rasism i något stycke. Man ska inte diskrimineras vare sig man är grönhårig, muslim, plattfotad eller mörkhyad.”

Det är sorgligt att inte tv4 orkar titta på verkligheten bakom att muslimska kvinnor inte kan klä sig som de vill inom sjuk-och tandvård. Det handlar om allas vår säkerhet som patienter då vi besöker vårdinstanser för olika typer av undersökningar och behandlingar. De vårdrelaterade infektionerna ökar, människor blir smittade, vårdtiderna förlängs och innebär också en ökad börda på våra skatter.

Det är sedan länge känt hur man bör arbeta nära en patient för att undvika smitta, trots det ansåg Socialstyrelsen ha fog för återigen ge ut råd som bör följas för att säkra vården. I vilken även tandvården har sina tydliga föreskrifter.

Den 19 maj 2006 publicerade Socialstyrelsen en skrift kallad “Att förebygga vårdrelaterade infektioner” och på sidan 446 står det:

“I rutintandvård bärs kortärmad arbetsdräkt.”

Meningen med de korta ärmarna är att man ska kunna göra en korrekt handdesinfektion. Klockor, ringar och andra smycken är inte tillåtna, inte heller privata kläder.

Socialstyrelsen har också prövat ett fall med en muslimsk kvinna som kräver att få bära huvudduk och långa ärmar på sitt arbete inom vården, och svaret från Socialstyrelsen gillades inte av DO som uppmanade kvinnan att stämma kommunen. “DO anser att det inte är acceptabelt att en arbetsgivare kräver att de anställda måste bära kortärmad klädsel. För många muslimska kvinnor står det i strid mot deras religion. Därmed utstängs dessa kvinnor från sådana arbetsplatser.”
(Utdrag ur dokumentation i ärendet november 2006)

Jag tycker att det är under all kritik att vårdhygienreglerna anses diskriminera muslimska kvinnor och därför bör förändras för att dessa ska kunna arbeta var de vill. Inte ens den gamla klassiska vita långärmade läkarrocken får numera användas nära patienterna.

Enligt en hygiensköterska för tandvården jag talade med förra veckan så gäller det; följ hygienföreskrifterna eller sluta jobbet.

Jag är glad att Socialstyrelsen fortfarande värnar om allas vår säkerhet då vi vistas och behandlas inom vården. Att en religion inte kan tvinga ut den vetenskap och väl beprövade erfarenhet som ligger bakom dessa enkla regler. För all personal att följa.

Hur Bo Holmberg och Malou von Sivers vill att vården ska bedrivas, det fick vi inte veta något om alls, bara att Sverige är rasistiskt!
svd svd dn

*
Jag ringde vid ett senare tillfälle upp igen och det visade sig att man har IP-telefoni på Socialstyrelsen. Systemet fungerar inte helt tillfredställande. Då passade jag också på att ställa fler frågor och jag har bearbetat vårt samtal.Hälso-och sjukvårdslagen är stark, med en stark vetenskaplig tradition bakom, väl grundad och dessutom är den bindande. För den personal som arbetar inom hälso-och sjukvården, samt tandvården gäller, acceptera hygienreglerna i Hälso-och sjukvårdslagen eller sluta jobbet. Vill du inte gå frivilligt får du sparken.

Inom socialtjänsten och socialtjänstförordningen finns inte samma regelverk som inom hälsovårdslagarna. Man har exempelvis ingen tydlig lagstiftning som man kan visa upp som ett slags bevis på att vården är kvalitetssäkrad, att det finns rutiner som personalen är medvetna om och som de också måste följa. Detta arbetar man nu på inom Socialstyrelsen för att få fram, men det tar tid och det är där Katri Linna ser sin chans att ge sig på den svagare reglerade delen av vården. Det handlar alltså om anställningsformen som avgör vilka regler man måste följa inom kommuner, på servicehus och särskilda boenden.

Vård i hemlik miljö har vuxit fram mer och mer, där ”privata kläder” ökar i omfattning, kläder som personalen ibland själva får tvätta hemma. Tekniken har också förändrats så att man idag kan vårda en person i hemmet trots ett tillstånd som tidigare krävde sjukhusvård. Det är självklart en vinst för den enskilde att få vara och leva i sin ”vanliga miljö”, men det är ingen vinst om den personliga säkerheten för patienten äventyras. Att personalen slarvar med hygienen och därmed orsakar vårdtagaren en infektion. Eller att vårdtagaren insjuknar på grund av att anställningsformen hos den som vårdar inte säkrar en god kännedom om exempelvis sårvård och smittoöverföring.

Trots fortlöpande samtal med Socialstyrelsen försöker alltså Katri Linna på alla sätt tvinga på vården och omsorgerna de muslimska kvinnornas religiösa, kulturella och traditionella klädsel med slöja och långa ärmar, trots hygienreglerna som är till för att skydda patienten. Hygienregler som kräver korta ärmar så att vederbörande kan tvätta händer och underarmar och sprita dem. Som kräver att slöjan är ordentligt tvättad och inga flikar hänger fram och på så vis sprider smitta vid kontakt. Vissa muslimska kvinnor kräver att få använda sina långa privata kjolar, trots att lättvättade byxor är ett krav.

Jag kan inte för mitt liv begripa varför Katri Linna anser att religion och kultur går före de enskilda vårdtagarnas rättssäkerhet och rätt till god vård. Hur hon kan negligera den vetenskap och den extremt väl beprövade erfarenhet som finns bakom hygienreglerna? Smittskyddsläkarna arbetar ständigt med att säkra din och min tid i vården, genom forskning och nödvändiga kontroller. För att vi ska få vård där vi blir så friska som det bara går och utan att vården ger oss smittor och skador. Smitta som kan ge livslångt lidande och död i förtid.

Ibland undrar jag om DO:s utnötningstaktik är ett resultat av vår demokrati, att vi har ett öppet samhälle där man får ifrågasätta rådande normer?

Men vad för skäl kan Katri Linna och DO hitta till att vi ska äventyra vården och vår hälsa och vår rättssäkerhet genom att låta religionen islam och dess traditioner styr valet av kläder inom vården. De klädedräkter som kvinnor måste använda för att visa att de är muslimer, och för att tillfredställa männens och Allahs syn på kvinnans plats och på kvinnans klädedräkt för att hon ska vara en god muslimsk kvinna.

Att vi har religionsfrihet i Sverige och att det handlar om mänskliga rättigheter är nog de enda skäl jag hört från Katri Linnas och DO:s sida.

Är säker vård inte en mänsklig rättighet? Är det godtagbart att religionen islam, traditionerna som följer denna religion och den kultur muslimer lever under, ska styra vården och vetenskapen i Sverige anno 2009? Finns det inga lagar och regler och gränser för DO:s arbete och är det bara orden rasism och kränkt som ska styra oss idag?

11 kommentarer:

Knute sa...

Den nedersta bilden: föräldramöte i Rinkebyskolan i Stockholm.

http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_954973.svd

Kurt sa...

Det finns ju också många andra religiösa symboler som man borde rensa bort. T ex korset, som b l a används av diverse kristna sekter. Det är ju b l a en symbol för martyrskap, och hyllar därmed fanatiska handlingar.

doublecorona sa...

Läs Hadith och Koranen, Koranen utan Hadith är som de 4 evangelierna utan Apostlagärningarna. I Haditherna finns att läsa de mest hatiska och mordiska utfall mot kristna och judar och icke-muslimer som går att läsa. Att kriticera islam är inget fel. Islam är inte en ras eller en etnisk folkgrupp, den är en ideologi/religion.

Islam är en hatets och mörkrets ideologi. Överallt runtom i världen så orsakar de krig och hat. Nu försöker de detsamma här i Europa. Men, jag vet att de kommer att misslyckas - deras fanatism håller på att väcka oss Västerlänningar till vår egna fanatism: att kämpa mot dem tills de försvinner härifrån. De försökte invadera oss under medeltiden och misslyckades, nu försöker de utnyttja våra vänstervridna politikers välvilja och generösa invandringslagar, eller som i Storbritanniens fall, smyga in Sharia bakvägen.

Anonym sa...

Kolla här:

http://www.terrorismawareness.org/islamic-mein-kampf/

Knute sa...

Kurt, jag tvivlar på att det skapar några hygieniska problem i vården om en sjuksköterska bär ett kors om halsen. Däremot riskerar hon att trakasseras av sina muslimska patienter och av sina politiskt korrekta överordnade.

I England kräver muslimer att sjukhussängar skall vändas mot Mecka fem gånger per dag. En sjuksköterska anser att det vore bättre om de ständigt var vända mot Mecka.

http://everykindapeople.blogspot.com/2008/01/varning-fr-londonistan.html

Nadia Eweida, en koptisk kristen som i 7 år arbetade i British Airways som bagageinspektör, blev suspenderad från sitt arbete i 2 veckor utan lön för att hon bar ett halsband med ett litet kors.

http://everykindapeople.blogspot.com/2008/01/kristendom-diskrimineras.html

Knute sa...

Jag vill tillägga att i danska läkartidningar och fackföreningstidningar debatteras våldet från muslimer mot vårdpersonal. Förekommer inte sådant i Sverige? Man hör i varje fall inte talas om det.

World traveller sa...

Jag jobbar/har jobbat eller vistats kortare eller laengre perioder i foeljande muslimska laender: Afghanistan, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien, Foerenade Arab-emiraten, Malysia, Indonesien, Libanon, Egypten, (Kenya), Azerbadjan, Uzbekistan.

Och jag kan garantera att det finns inte manga svenskar som vill leva under islams fortryck. Det aer en ondskefull religion, inte tal om annat. Sen att det finns bra manniskor som raakar vara muslimer aer en helt annan sak.

Sen verkar en del svenskar inte ha en aning om den forfoljelse som bedrivs av icke-muslimer i ovanstaande laender, undantaget Malaysia och Kenya kanske. Aer du icke muslim saa klassas du som en andra klassens medborgare och har inga raettigheter. Dessutom fordrivs och moerdas icke-muslimer i dom laenderna, allt sker i liten skala saa att det inte vaecker uppmaerksamhet, ett mord haer, en bilbomb daer, en vaaldtaekt haer och ett raanmord daer (se Libanon t.ex.).

Jag tycker man kan skoenja samma taktik haer, och den verkar ju fungera alldeles ypperligt.

Anonym sa...

Svenska folket KAN INTE diskrimineras, vi är ju i majoritet.

Endast minoriteter kan kränkas.

"Svennehora" som haglar över blonda tjejer i Malmö-trakten finns inte. En svensk som kallas Jude-svin finns heller inte.

Islam är fredens Religion, Månen är en ost, Jorden är platt. Vidare är USA fattigast i världen och kommer snart duka under pga matbrist, eftersom dom inte är Muslimern

Muslimerna vinnaer alltid alla Nobelpris.
Muslimerna föddes före Jesus ocgh byggde Pyramiderna och Kinesiska muren. Allah existerar och vill att alla skall dö.

När religionen går in - går vettet ut.

From Sweden with Grief sa...

Knute, nej, i Sverige finns bara en attityd att "kunden alltid har rätt". Man diskuterar rasismen inom personalleden och det som möjligen händer är bara en reaktion från muslimers sida på den rasism som finns inom vården. Men jag har inte sett någon större debatt om det, och följer inte med i vården längre alls. Bara genom medierna och genom vänner som arbetar kvar.

Inte ens sjuksköterskor på barnavårdscentraler tar sitt ansvar för flickor som könsstympas, de anser att de inte är någon kontrollinstans. Men de är skyldiga at anmäla om barn far illa, men det gör de inte, utan bara informerar familjerna om hälsofrågor rörande könsstympning, men inte hur lagen är i Sverige.

http://hedersrelateratvald.blogspot.com/2008/07/svenska-barnavrdscentraler-och.html

Så inte tror jag att man tar upp någon större problematik, kanske har Socialstyrelsen några rapporter om våld mot personal, men inte tror jag man nämner etnicitet där inte.

Jag vet heller inte hur man hanterar kulturer och etniciteter inom vård-och läkarutbildningarna idag, men någon annan kanske vet.

Anonym sa...

Tydligen finns något mer kopplat till de som bär slöja som man borde reflektera över.
Har ingen någonsin funderat vart alla slöjbeklädda tar vägen på kvällar och nätter i Sverige?
Varför ser man aldrig slöjor på kollektivtrafiken på kvällar och nätter, på dansgolv på resturanger och pubbar?
Existerar inte slöj fenomenet efter mörkrets inbrott i samhället??
Borde man inte ställa sig dessa frågor i ett upplyst samhälle?
Sedan vad sanningen är till att det är tomt på gator och torg i Sverige av sljöbeklädda kvinnor på kvällar och nätter, vet många redan idag,utan att i framtiden behöva läsa böckerna…………Inlåst på samhällets bekostnad osv…
Vi talar om inlåsning av 100 000 tals kvinnor och barn i Sverige år 2009
En skandal som först visar sitt rätta ansikte vid en större brand i ett höghus, pga för de är inlåsta från UTSIDAN av dörren.
En mycket beklämmande historia för jurister och andra rättsvårdande myndigheter.

Anonym sa...

Samma diskussion i Holland

Skicka en kommentar