tisdag 7 maj 2013

Det är arabländerna som utövar apartheid, inte Israel

    

Det verkliga hotet är radikal islam som ser Israels förstörelse som något som fullbordar Koranens religiösa budskap. Ett hot som påverkar inte bara Israel, utan även Västvärlden och världen i stort.

Om Stephen Hawking verkligen ville bojkotta Israel, så skulle det sannerligen vara mycket som han inte kunde ha glädje av. Bland annat den teknologi som gör att han överhuvud taget kan kommunicera med omvärlden.   Om Israel går under, går vi alla under