torsdag 2 oktober 2008

Danmarks första rättsfall om könsstympning


Ett föräldrapar från Sudan boende i Köpenhamn har låtit könsstympa sina två döttrar och troligen planerat att låta könsstympa även den tredje dottern. De åtalas i Danmarks första rättsfall.

"Föräldrarna anser sig inte ha gjort sig skyldiga till något brott. Deras försvarare anser att åklagarmyndigheten har överreagerat med den påföljden att en i övrigt välfungerande familj splittras. Det här är ett fall som handlar om okunskap. Det handlar inte om ondskefullt, avsiktligt våld, säger advokat Thorkild Höyer.

Paragrafen om omskärelse infördes i strafflagen 2005. Maxstraffet är sex års fängelse."
Omskärelse kan ge fängelse, SvD.


Det är samma tankegångar inom barnahälsovården i Sverige som hos försvarsadvokaten, att man är i övrigt en välfungerande familj:

Saxat från
Socialstyrelsens rapport, Kvinnlig könsstympning, Ett utbildningsmaterial för skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård;

"När det gäller kvinnlig könsstympning ser personalen på barnavårdscentralen som sin främsta uppgift att under samtal på ett respektfullt sätt informera om hälsoriskerna med denna sedvänja samt ge information om svensk lag. Men de tycker inte det är lämpligt att inleda ett första samtal med information om lagstiftningen, eftersom detta kan stöta bort föräldrarna från barnavårdscentralen. En del anser också att det är problematiskt att anmäla en redan utförd könsstympning i en för övrigt välfungerande familj. Personalen poängterar att barnavårdscentralen inte är en kontrollinstans och att de litar på det förebyggande arbetets effekter på lång sikt. Samtidigt är det mycket oroande när en familj plötsligt ska resa till hemlandet med sin lilla flicka."

På vilka grunder är en familj som könsstympat sin dotter en i övrigt väl fungerande familj. Jag trodde könsstympningen ingick i ett större förtryck av kvinnor, men där ser man vad man kan ta miste då man har med professionella att göra!

Svenska barnavårdscentraler och könsstympning

Läs mer:
Dansk polis griper könsstympare
Könsstympning upphör inte efter migration
Fängelsestraff för könsstympning i Sverige
Könsstympning ger enorma problem för kvinnor

0 kommentarer:

Skicka en kommentar