måndag 6 oktober 2008

Glädjedödare


Det pågår ett kulturkrig på tre fronter: mellan kristna, muslimer och sekulära. Senast visade det sig när Gulan Avci (fp) inte fick med sig partiet när hon föreslog att småflickor i 5-15-årsåldern inte ska bära slöja i skolan:

"Det kan inte vara religionsfrihet att bli påtvingad slöja av sina föräldrar."

Ett starkt argument som dock inte gick hem. En ledamot undrade:

"Jag bär ett kors, kommer jag att bryta mot någon lag då."

Sorgligt när kristna försvarar hederskultur av ängslan för sekularismen. Västerlandet håller på att begå kulturellt självmord.

Men allt är inte dåligt.
Folkpartiet vill avskaffa möjligheten att få dispens från skolundervisningen med hänvisning till sin religion. Motiven för detta är bland annat att det ofta är flickor som lever i patriarkala förhållanden som tvingas avstå från till exempel gymnastik.

Onekligen ett steg framåt för att motverka hederskulturen. Det är däremot inte förslaget att elever kan få
välja bort musik som ämne på gymnasiet.

Vilka kommer att utnyttja denna möjlighet? Muslimer naturligtvis. Enligt deras religion lär ju musik vara fult.
En irakisk kompositör berättade att anledningen till att han flytt till Malmö var att en musikerkollega till honom mördats och han själv hotats till livet. På en lapp som låg utanför dörren hade någon skrivit:

”Musik är förbjudet. Den som spelar musik ska dödas.”

Han tror att wahhabiter, en extrem islamisk rörelse, låg bakom. Wahhabiter, det är alltså den saudiarabiska varianten av islam, den som Usama Bin Ladin och talibanerna bekänner sig till, och som byggt moskéer i Europa för hundratals miljarder kronor.

Vad är det för några glädjedödare vi råkat ut för? Livet blir torrt utan musik. Gör experimentet att börja sjunga eller vissla när du är ute att gå, det är som att sätta filmmusik till tillvaron. Omgivningen och naturen får en djupare mening, naturligtvis ska man inte inbilla sig att det andar som talar, men det gäller bara att upptäcka sitt andliga gehör.

Musik är väl något privat som religiösa dogmer inte har med att göra? Men när man ställer frågan till muslimer blir de förvånade. Islam lägger sig i allting, musik eller för den delen sex, allt ingår i paketet.

"Det finns andra ämnen som vi anser att man absolut måste läsa i gymnasiet för att man ska bli en bra medborgare, få en god utveckling och en förståelse för den värld vi lever i," säger Anita Ferm, ansvarig för utredningen.

"Den värld vi lever i" blir allt mer islamiserad. Det skulle inte förvåna mig om det ligger muslimska påtryckningar bakom förslaget.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar