måndag 13 oktober 2008

Den obesvarade frågan om välfärdsstaten

Det sägs att vi gått från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Inte underligt att invandrare från mindre utvecklade länder i Mellanöstern och Afrika har svårt att hitta jobb. Den utbildning och kompetens som platsar i ett informationssamhälle skaffar man sig inte i en handvändning.

Följden har blivit segregation där muslimska invandrare bor i förortsghetton och försörjs av det allmänna. Något alternativ till denna situation är svår att finna. Om man skrotade
välfärdssamhället och lät folk klara sig själva skulle kriminaliteten bli värre, även om invandringen kunde tänkas minska när inte längre gratis försörjning hägrar. Det bästa vore om invandringen ändå kunde stoppas på något sätt, då skulle den dryga halvmiljonen muslimska invandrare ha större chans att anpassa sig och få utbildning och jobb.

En skarp motsättning har uppstått mellan dem som arbetar med
social trygghet inom välfärdssektorn, och de som drabbas av invandrares kriminalitet och kräver civil säkerhet. De förstnämnda är ofta statliga tjänstemän och röstar på vänsterpartierna som försvarar offentliga tjänster, inte minst inom invandringsindustrin.

De som vill ha civil säkerhet har ofta lägre inkomster och står utan möjlighet att lämna förorterna. Jag tror att det är fel att kalla dessa väljare för höger, även om de vädjar till lagens starka arm. De vill naturligtvis både ha en civil trygghet med ett fungerande rättsväsende, och en social trygghet. Och naturligtvis finns det ett parti med just denna goda karamell på programmet, nämligen Sverigedemokraterna.

"De sverigedemokratiska väljarnas misstro mot politikerna måste tas på allvar," skriver
Sydsvenskan. "Världen är på väg in i en lågkonjunktur... människor marginaliseras och låter sig lockas av Sverigedemokraternas bedrägligt enkla lösningar på ytterst komplicerade problem. Kampen mot utanförskapet förblir regeringens främsta uppgift."

Ska det vara så svårt att fatta? Det är enkel matematik. Det går inte att göra något åt invandrarnas utanförskap på arbetsmarknaden så länge det strömmar in 100.000 lågutbildade människor från Asien och Afrika varje år.

Bild: Terrorattacken på Glasgow Airport förra sommaren

Läs mer >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar