måndag 13 oktober 2008

Betraktarens öga - en blogg att hålla ett öga på

En starkt troende muslimsk kvinna, Cherin Awad, ska bli hijab-klädd programledare i Svt. Juristutbildad i Sverige, föreläsare om mångfaldsfrågor inom Svt, i universitets- världen och näringslivet, enligt tidningen Dagens Juridik. Hon har bland annat föreläst på polisutbildningen och haft en kurs om muslimsk rätt, och det är antagligen på den vägen hon och två andra muslimska kvinnor ska vandra i Svt:s Halal-tv som börjar sändas i november.

Hon säger i en intervju i Dagens Juridik:
"I programmet diskuterar vi samhällsfrågor som kan vara lite problematiska. Det blir en lite annan infallsvinkel än den vanliga, eftersom alla vi tre som leder programmet är troende muslimer."
Jurist leder Halal-tv, Dagens Juridik

Denna kvinna driver en blogg kallad Betraktarens öga, tillsammans med två andra muslimer. Den som vill bilda sig en uppfattning om vad Halal-tv kan tänkas bjuda på får nog en rätt sann bild av programinnehållet om man läser bloggen, tror jag.

Om polisutbildningen säger Cherin Awad bland annat:
"Vad händer om man får en sådan enhetlig grupp som de som kräver objektivitet vill ha? Min magkänsla säger mig att det kommer att handla om en vit man i förtiårsåldern som kommer att representera poliskåren. Förtroendeingivande? Knappast."
Objektivitet, Betraktarens öga

Dessa tre skrev också i SvD, Ramadanbloggen, under september månad. För att riktigt visa hur viktig denna blogg ansågs vara, var loggan för Ramadan-bloggen lika stor som loggan för tidningen SvD på tidningens hemsida.


Blivande programledaren för Halaltv, Cherin Awad, är mycket obehaglig i sin syn på islam och rättssäkerhet.

"Samtliga större dagstidningar i Sverige har fått tips om Cherin Awads uttalande till stöd för islamism som insändarskribenten Paul Nilsson avslöjade och som spreds på många bloggar. Se länkarna längst ner i följande bloggpost, där många bloggare uppmanar folk att sluta betala tv-licens eftersom SVT släpper fram en islamist.
"
Islamist blir programledare i Svt, Muslimska friskolan

Detta har hon tydligen ångrat efter att ha googlat på sig själv:

"Umeåredaktionen menar att det hänt mycket inom islam sedan Cherin Awad gjorde uttalandet. Redaktionen säger vidare att Cherin Awad idag inte alls står för de värderingarna som hon hade när hon var ung 2003."
Cherin Awad tar avstånd från dödsstraff, Muslimska friskolan

Vad är det som har hänt inom islam sedan 2003? Islam i Sverige, islam i världen, islam som Cherin Awad tycker att man ska utöva religionen? Ett nonsensuttalande från Svt:s Umeåredaktion som man undrar om de tror att man kan ta på allvar!
Och som vid närmare granskning inte håller särskilt väl.
Svt Halaltv och avrättning av muslimska kvinnor, Fredrik Malm

Dessutom har läkaren som vill starta vårdcentraler för muslimer stöd i bloggen Betraktarens öga och en annan känd islamist, Mahmoud Aldebe, som vill att muslimer ska särbehandlas (Uppsalamoskén, krav på särlagstiftning för muslimer och särskild vårdcentral) har skrivit ett gästinlägg på bloggen Betraktarens öga:

"När ska de vakna upp och föra fram samtalet som alla påstår finns i detta mångfaldsland. När ska mediefolket acceptera att i Sverige finns det olika individer med olika bakgrund och intresse. Vi alla har inte samma smak av kläder, mat, böcker, livsstil, kroppsuppbyggnad, humor och mål i livet. När en offentlig person med muslimsk bakgrund öppnar vårdcentral enligt landstingets regelbok och svenska lagen möts han med mothugg av dem som förespråkar integration av oss invandrare. När jag försöker integrera mig och vara förståndlig med kvinnorna så får jag en örfil av mediefolket och socialdemokratiska politiker."
Förtal, Betraktarens öga
Vårdval Etnicitet, Hedersrelaterat våld

Svenska fäder står inte högt i kurs hos dessa bloggare:
"Min far tjänar mig och mina mål, herr journalist, vad gör din?"
Double O Pah, med rätt att bestämma, Betraktarens öga

Frågan för mig som svensk mor är varför fäder ska betjäna sina barn?

"Men en bra sak är att många tjejer som inte kunnat lära sig simma just pga att de bär hijab, och inte haft tillgång till tjejbad kommer nu kunna få chansen. Idrott är alltid bra (har jag lärt mig på senare år…..när jag var yngre var det INTE så…därför hade jag min mens HELA TIDEN) och idrott tror jag är ett bra sätt till integration."
Burkinilicous, Betraktarens öga

Halal betyder tillåtet, det som är tillåtet enligt islam. Vi börjar blir mer och mer medvetna om vad muslimer anser vara halal genom de krav de ställer i vårt samhälle, de problem som Ramadan-månaden leder till och alla de anmälningar de gör till DO.
Att kritisera islam och att diskutera de krav som muslimer ställer anses vara rasism. Muslimer har idag tolkningsföreträde till vad som ska kallas rasism.

Expo, DO, politiker och en hel del andra ställer sig sedan länge bakom muslimers syn på ett bra samhälle. Så det är slut med det sekulära Sverige, nu är det islamism, den rätta-halal-varianten som gäller. Själva anser många muslimer att de är radikala och med sin syn väl ingår i det svenska samhället.
Men det innebär en ren back-lash för oss svenska kvinnor ifall vi ska leva under den kvinnosyn, synen på familjer och mannens roll som ofta presenteras av dessa. Inte ens muslimska kvinnor vill leva under svenska lagar, och det är synnerligen obehagligt.

Svenskar beskrivs som plantageägare av en av skribenterna på bloggen Betraktarens öga. De har uppenbarligen missat en hel del av historielektionerna samt mycket annat, kan man lugnt konstatera vid läsning av bloggen. De visar upp ett starkt förakt för oss svenskar, och är okunniga om eller ointresserade av Sverige.

Ta en titt på hur Sverige ska se ut för att passa muslimer, en syn som SvD stöder och som är en del av Svt numera. Betraktarens öga, en blogg att hålla ett vakande öga på!


Tack till bloggen Muslimska friskolan för bra bevakning i frågan!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det vi nu ser resultatet av är den värdenihilism som kännetecknar mediaetablissemanget och våra politiker. Man tycks ju mena att alla kulturer är lika mycket värda - något som man sedan i sin imbecilla debatteknik kallar för "alla människors lika värde". Det går att göra ett mycket enkelt tankeexperiment för att inse att alla kulturers lika värde är fel. Den som kan någon historia inser att gångna tiders samhällen, ta t.ex. Sverige under 1600-talet, var råa och brutala, och i vilka ett människoliv inte var särskilt mycket värt. Ingen normalt funtad människa skulle vilja påsta att 1600-talets samhälle - och då menar jag inte den materiella standarden - var lika bra ur värderingssynpunkt som dagens, eller kanske som änne bättre exempel, 1950-talets Sverige. Men så fort man gör samma jämförelse mellan idag existerande kulturer, så kallas man för rasist. Men faktum är ju att de muslimska samhällena befinner sig på medeltida nivå, och många av de människor som vi släpper in här har medeltida värderingar. Liksom Du är jag allvarligt oroad för att det sekulära, humana och toleranta samhälle som tidigare generation strävat efter och skapat, snart inte längre existerar.

From Sweden with Grief sa...

Ja, det som skrämmer mig absolut mest är att muslimska kvinnor vill leva under sharialagen och det ger inte det rättsliga skydd för henne och barnen som svenska lagar anno 2008 gör. Hur man frivilligt kan acceptera dessa lagar är mig en gåta och det motarbetar jag allt jag kan. Det är också obehagligt hur muslimska män lurar i sina svenska flickvänner vilken god religion islam är och sedan konverterar de unga kvinnorna och måste leva efter islam. Dessa kvinnor blir varse vid problem sedan i äktenskapet hur deras ställning ser ut, och det är inget trevligt uppvaknande.

Anonym sa...

Det är patetiskt när muslimer i Sverige hävdar allas rätt till yttrandefrihet, jämlikhet och mänskliga rättigheter när de samtidigt företräder en religionsideologi som kränker vissas. Eller ska det kanske läsas "Allahs yttrandefrihet, jämlikhet och mänskliga rättigheter". Beslöjade svenska muslimska kvinnor borde skämmas "öronen av sig" för att de bär slöjor "av fri vilja", samtidigt som deras "systrar" i t.ex. Iran och Somalia tvingas. Solidaritet är uppenbarligen inget honnörsord inom islam.

Kravet från imamen och islamisten Mahmoud Aldebes, att alla muslimer i Sverige ska lyda under muslimsk särlagsstiftning (sharia) inom vissa områden (t.ex. äktenskapslagen)och att viss lagstiftning ska underställas religionsfriheten (t.ex. djurskyddslagen) motiverade han med att det finns så många muslimer i Sverige. Om antalet muslimer i Sverige används som argument för islamisk särlagstiftning nödgas jag hålla med moderaten i valstugan att det finns för många muslimer i Sverige. Det skulle alltså bli konsekvensen av en (alltför) generös invandrings- och flyktingpolitik. Snacka om att "skjuta sig själv i foten". Hur skulle det se ut om varje enskild folkgrupp; etnisk, religiös, politisk, etc, skulle tillåtas ha sin egen lagstiftning. Antagligen som i Somalia, d.v.s. anarki.

Skicka en kommentar