måndag 27 oktober 2008

Kompassen visar inte fel

En statsvetare skriver i Sydsvenskan och radar upp all världens problem, klimatkris och finanskris, globaliseringen med mera, och lyckas med konststycket att inte nämna islamisk terrorism en enda gång. Vad är då all dessa hårklyverier värda när han blundar för ett av de allvarligaste problemen? Citat:

"Relativisterna har svårt att övertyga oss om att pluralismen verkligen är bättre än europeisk universalism. Vi saknar fortfarande en karta. Kanske behöver vi helt nya begrepp för att förstå den sköna nya världen?"

På det är det bara att svara att vi måste stå upp för "europeisk universalism." Det finns en universell moralisk kompass som den västerländska civilisationen följer bättre än någon annan kultur. Om det är vad han underförstått menar begriper jag inte varför han inte kunde utvecklat den tankegången mer. Men då hade han förstås varit tvungen att nämna islam och terrorism vid namn. Det är inte bra för karriären att överträda sådana tabun.

Kulturrelativismen har lett till att islam och kristendom likställs i lagstiftningen. En absurd konsekvens är att förföljelsen av kristna i Irak märks i Södertälje där ett tusental kristna skall utvisas till tortyr och säker död.

Politisk islam är en totalitär ideologi som gömmer sig bakom religionsfriheten. Det är inte rimligt att islamiska terrorister har funnit en fristad i Sverige.

Om man ska förstå terrorns väsen och därmed förebygga islamistisk terror måste man studera Koranen. Mycket avslöjande är också Haditherna, texterna som skrevs om Muhammed efter hans död.

Problemet för moderata muslimer, i den mån de finns, är att de måste förändra sin religion så den passar i ett demokratiskt samhälle. Transformation alltså, inte reformation. Reformer grundade på bokstavlig tolkning av texterna är däremot vad islamisterna håller på med, med känt resultat.

Martin Luthers reformation på 1500-talet var bokstavstrogen och fundamentalistisk, men läsningen av Bibeln ledde till andra resultat än vad en läsning av Koranen gör. Jesus sade ju "Så ge till kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör." Det vill säga han bäddade för ett sekulariserat samhälle.

Slutsats: islam hör inte hemma i ett fritt och demokratiskt samhälle. Kristendomen däremot är en av de grundstenar som byggt detta samhälle. Våra lagar bygger på den kristna gyllene regeln "behandla andra som du själv vill bli behandlad", en regel som finns i de flesta religioner, dock ej islam.

Vad är en moderat muslim?

Skicka hem muslimerna, låt de kristna stanna

0 kommentarer:

Skicka en kommentar