lördag 25 oktober 2008

Den svekfulla mångkulturen

Bild: svensk handel marknadsför islam.

Allt fler svenskar har negativa attityder till mångfald. Det visar årets mångfaldsbarometer från Uppsala universitet.

Ett par exempel: 60,8% instämde i att ”Alla utlänningar som begått brott i Sverige bör tvingas att lämna landet”, och 45,8% i att ”Det borde vara förbjudet att bära slöja i skolan eller i arbetet”.

Inte så underligt att "mångfalden" är impopulär eftersom den har fått betydelsen mer islam. Det blir allt mer uppenbart att multikulturalism inte är bra för kvinnor. Möjligen som chica assecoarer som kan piffa upp kläderna (dock ej slöjor) och pikanta kryddor i matlagningen (men män kan också hjälpa till i köket).

Läs mer >>

8 kommentarer:

Anonym sa...

Men det är ju helt sjukt att förbjuda slöja på skola eller arbetsplats. Jag har själv vänner som tänker så och jag kan inte förstå hur de tänker? Det har med religionen att göra, de vill dölja så mycket av sig själva som möjligt. Det är inget fel i det.

Knute sa...

Helt sjukt att kvinnor måste använda slöja för att slippa kallas hora eller bli våldtagen. Så vem vet om du inte du själv Jessica en dag måste bära slöja trots att du inte är muslim.

From Sweden with Grief sa...

Religionen handlar om vilken plats kvinnan ska ha, och att hon måste säkra sin egen heder. I Mellanöstern finns det ingen lagstiftning som skyddar kvinnan, och slöja och burka är ett sätt att visa på att man följer religionens och därmed samhällets påbud för kvinnor. Det är en mycket falskt trygghet eftersom kvinnor straffas ändå om de drabbas av våld, våldtäkter och är otrogna och blir med barn innan de är gifta. Att studera islam och dess normer är som att möta misogyni i dess religiösa tappning.

Kvinnor har rättsligt skydd i Sverige, här är det inte islam och sharialagarna som gäller, det är svensk lagstiftning som ger kvinnor rätt till skydd. Slöjan har ingen funktion i Sverige.

Att dölja sig är för många muslimska kvinnor att göra sig ful för att Allah vill det och det är tragiskt att ha en gud som vill ha fula, underkastade kvinnor.

Dessutom är slöjor och annan religiös klädsel ett hinder för kvinnor och också smittspridare genom att kvinnorna inte kan hålla den hygien som krävs. Som är vetenskapligt framtagen och inte en sak som läkarvetenskapen tagit fram för att göra livet surt för muslimska kvinnor, som de och DO verkar anse.

Muslimska kvinnor underblåser kvinnoförtryck i Sverige och det är obegripligt att svenska kvinnor stöder detta!

Anonym sa...

Citat:
"Muslimska kvinnor underblåser kvinnoförtryck i Sverige och det är obegripligt att svenska kvinnor stöder detta!"

Unga kvinnor med muslimskt påbrå som inte upplevt hur islam fullt tillämpat skapar ett fascistsamhälle, kan ofta ivrigt och med ungdomlig hängivelse försvara sin rätt att bära slöja. Samma gäller för konvertiter.

En del av dem inser inte att de talar utifrån en priviligerad position. De talar som fria subjekt i en sekulariserad västvärld där de kan tillåta sig själv att experimentera med extrem religiös övertygelse, och veta att de om det kniper, har det sekulära samhällets och myndigheternas stöd om de istället vill hävda sin frihet och rättighet som människor och inte långre låta sig reduceras till "goda muslimer".

Sen finns det de som helt enkelt inte har något val och som internaliseras in i sin roll som "goda" muslimska flickor.

Detta är en lek med elden som även en del av våra bortskämda flickor och pojkar från den bildade medelklassen ägnar sig åt. Deras ideologiska knark är inte islamofascism utan istället extremvänster/vänsterfascism. De vet att de landar mjukt den dag de släpper taget om sina extrema åsikter om vill bli en del av verkligheten igen. Här finns knappast några ofrivilliga offer, men internaliseringsprocessen är även här verksam. Domen mot dessa personer borde kanske falla tyngre än den mot de hängivna ilandsmuslimerna, då de ofta har större möjlighet till personlig frihet, och ibland även är mera pålästa då det gäller politik och filosofi, och därför borde se var deras ideologi slutar om den, gud förbjude, skulle tillämpas fullt ut.

Vill avsluta med att citera den mustige franske filosofen Michel Onfray från hans bok "Handbok för ateister" sid 247:

"Islam är nämligen strukturellt arkasik: på punkt efter punkt motsäger den allt som upplysningsfilosofin uppnått i Europa sedan 1700-talet, och som innebär att man fördömer vidskepesle, intolerans, avskaffar censur, förkastar tyranniet, motsätter sig politisk absolutism, upphör med all statsreligion, dömer ut magiskt tänkande, utvidgar tanke- och yttrandefriheten, förespråkar lika rättigheter för alla, betraktar den förhandlingsbara världslighetens sfär som ursprunget till all lag, bejakar den samhälleliga lyckan här och nu och eftersträvar förnuftets universella herravälde. Allt detta är sådant som förkastas i den ena suran eter den andra..."

From Sweden with Grief sa...

Bra skrivet LP! Givetvis förstår jag de bakomliggande orsakerna likaväl som du beskriver dem här, men jag gillar att vara lite skarp och hoppades med min slutkläm att denna Jessica och andra tjejer och kvinnor som läser hajjar till och kanske skriver en kommentar igen.

Jag trodde feminismen hade skadat de flesta människor i Sverige, det är vad feministmotståndarna ständigt tjatar om, men då man läser kommentarer som Jessicas då inser man att folk inte förstår den kamp som kvinnor tvingats föra långt in på 1970-80-talet för att få det någorlunda jämställda Sverige vi ser idag.
Men sant är att religionens tvång försvunnit mer och mer, men det är så sent som på 1960-talet som kvinnor inte längre kunde våldtas i äktenskapet utan att mannen kunde lagföras. Det kommer islam att ändra på då muslimska kvinnor vill ha sharialagar i Sverige, men även konvertiter.

Med många praktiska förändringar som islam redan genomför, inte bara för muslimer, utan för svenskar att rätta sig efter också!

Anonym sa...

Jag efterlyser en diskussion om hur ordet mångfald, som egentligen är ett (oftast) positivt ord som betyder ungefär variation av olika saker/ämnen, förvandlades till Mångfald (tm). Nu har det gått så så långt att en tidning kan skriva te x "Svenskar mer negativa till mångfald", egentligen en totalt intetsägande rubrik om man inte specificerar mångfald av vad?
Med andra ord förväntas ordet mångfald nu innebära: "Stor andel invandrare, främmande kultur och etniciteter".
Men tydligen vågar man inte skriva det rakt ut utan istället använder man nu ordet Mångfald(tm). På så vis har ordet missbrukats till att bli en floskel. Och hur vet man om det är en floskel då? Jo, det är beskrivning av något bra. Och något som ingen "logiskt sett skulle vara emot". På så vis tvingas folk vara för.
Hur gick det så långt att man på ledarsidan i DN kan läsa följande närmast komiska mening:

"Andelen svenskar med extremt negativa attityder till mångfald har ökat från 3,8 till 5,7 procent sedan 2005."

Mångfald av vad? matsvampar? Barnsjukdomar? Klädkedjor? Morgontidningar? Tulpaner? Mångfald i största allmänhet - det är den logiska slutsatsen när man läser meningen?

Hur gick detta till? jag tycker inte man behöver någon foliehatt för att märka av att det tycks synkroniserat. Jag kan inte minnas exakt när ordet var färdgetablerat i sin nya kostym men tidigt 00-tal kanske?
Värt att notera är likeheten med det engelska diversity som tycks vara den internationella motsvarigheten. Är så "mångfald" kidnappades?
Var fanns epicentrum? Vore intressant om någon med tillgång till mediaarkivet kunde göra en sökning och sätta ihop en graf.
Och varför har man aldrig någonsin sett någon seriös kritik i media av detta missbruk av förvandling till propagandafloskel av detta ord? En kritik som även förespråkare för invandringspolitiken skulle kunna uttrycka.

Anonym sa...

Bra kommentar, anonym, du säger i princip det som jag hade velat säga men inte hade tid att formulera. Nu kan jag istället spara tid och ta itu med min Mångfald av ogjort skit.

Anonym sa...

kommer nog snart ytterligare en ny eufemism mångfald var väl tänkt att ersätta uttrycket mångkultur som nu börjat bli ganska nedsvärtat ...

Skicka en kommentar