fredag 3 oktober 2008

Trendiga muslimer

En läsvärd essä från "Tvärsnitt" nr 2, 2008 ( som speglar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige ) visar att vissa av dagens imamer kan vara trendiga och västorienterade.

Saxat från Tvärsnitt;
"I den muslimska fromhetsrörelse som växer fram i Kairo bär predikanterna ofta trendig kostym, talar underhållande och använder mobiltelefon. Några problem med att förena västerländsk framgångskultur med islamiska värderingar har de inte. Mest popularitet åtnjuter dessa predikanter bland den västorienterade övre medelklassen. Deras kvinnliga åhörare är ofta modemedvetna och deltar aktivt i samhällslivet — samtidigt som allt fler av dem bär sjal. Trots att predikanterna helst undviker politiska ämnen oroar deras framfart Egyptens politiska ledning.

I Kairo är islamiseringen så framträdande att man kan tala om en generell fromhetsrörelse som växer fram på olika sätt. Islamiseringen kommer till uttryck i teve-tablåer, i de böcker och tidningar som säljs på gatorna och i de kläder som folk bär. Det säljs leksaker som har en islamisk prägel. Fullah, en barbiedocka med heltäckande klädsel, är ett exempel. Fromhetsrörelsen hörs också genom ett ökat antal predikanter och musiker som sjunger och spelar musik som fokuserar på islam. På de posters som säljs finns många popstjärnor som börjat ha mer inslag av "islamisk musik"."


Om essäförfattaren;
"Susanne Olsson disputerade 2004 i religionshistoria vid Uppsala universitetet på avhandlingen Renewal and Heritage: The Quest for Authenticity in Hasan Hanafi's Islamic Ideology. Hon arbetar nu som lektor vid Södertörns högskola i religionsvetenskap. Hennes forskningsprojekt rör nutida muslimska predikanter i Egypten och muslimska trender i Europa."

0 kommentarer:

Skicka en kommentar