lördag 24 januari 2015

Inget pang-pang och sånt i den nya polisutbildningen?

I måndags invigdes den nya polisutbildningen i regi av ökänt vänsterextrema, genusvansinniga och nyrasistiska Södertörns högskola.

Invigningstalare var symtomatiskt nog den nyutnämnde rikspolischefen Dan Eliasson, mest känd för att “kräkas” när han hör företrädare för Sverigedemokraterna tala, det enda parti i riksdagen numera som har en verklighetsförankrad kriminalpolitik och syn på polisens verksamhet.

Eliasson kallade också i sitt invigningstal Södertörns högskola för “ett jättespännande ställe”. Kanske syftade han då på flerfaldigt brottsdömde Tobias Hübinette som i skolans regi bedriver “kritiska vithetsstudier”, en nyrasistisk diskurs med målsättning att återinföra rasbegreppet fast med kulturmarxistiskt omvända förtecken där det är den vita rasen som betraktas som underlägsen och enligt Hübinette bör “gå under i blod och eld”.

Eller kanske tänkte Eliasson på skolans rektor Moira Wright som författat avhandlingen “Genus och text” som blivit något av ett standardverk på den svenska lärarutbildningen och för hur man som lärare bör se på kunskap. I avhandlingen kan man exempelvis läsa att “Faktabaserad, objektiv kunskap utgör vad man i ett feministiskt perspektiv brukar kategorisera som ‘manlig’ kunskap“. I klartext betyder det att om verkligheten inte överensstämmer med hur den feministiska teorin vill att den ska se ut så tar den feministiska diskursen prioritet över evidensbaserad forskning.

Avpixlat