torsdag 8 januari 2015

‘Jeg er ikke Charlie’ – men jeg underkaster mig heller ikke

Barnekammersnak og falskføleri for udstillingen absolut uden nogen indsats med effekt på beslutningerne. Hver af dem skulle sættes i et valgt: Her er en kasse med æbler, en vis procentdel af æblerne er forgiftet med cyankalium, resten er muligvis i orden, kan jeg få dig, din datter, din kone eller din bedste ven til at prøvesmage disse æbler?

Elitens sædvanligt højestråbende om ingenting og samtidig mindst vidende, også om Islam, mener fortsat vi skal sondre efter samme barnekammermetode: Jamen, de er jo ikke giftige alle sammen, så vi driver nogle flere herop og lader flere tage ned og træne sig, selvom det selvfølgelig kun kan blive værre af det. Kulturberigelsen synes ikke rigtig at kunne opveje de forventede tab efterhånden. Toppen er skyld i det, der sker, og det har ikke skortet på advarsler fra flere kanter i de seneste 30 år:

Tving toppen til at prøvesmage æblerne, burde være de demonstrerendes krav. Det andet er rent flæberi og dermed underkastelse, hvad Islam betyder, og hvad det i øvrigt alene går ud på for fåreflokken, som desværre er i klart flertal, fortsat med toppens fulde anerkendelse.

Transeurabia