fredag 26 februari 2010

Tätt på Ahmadinejad och Gadaffi

Det är skrämmande, att upplysningen inte har kommit längre än att politikerna i outsäglig naivitet öppnar för moskéer som är direkt kontrollerade och finansierade av islamiska stater... läs mer >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar