torsdag 25 februari 2010

Återvinning23. februar var det 555 år siden Gutenberg avsluttet trykkingen av sin første bibel. Slik startet en epoke som skulle komme til å gi opphav til så enorme mengder trykt papir, at man et halvt årtusen senere kommer med ideer som denne.

document.no

0 kommentarer:

Skicka en kommentar