söndag 21 februari 2010

Kräv valobservatörer till höstens val‏

En eller flera moderatpolitiker har ertappats med att värva medlemmar bland somalier i Rinkeby mot betalning. Detta för att få tillräckligt många röster för att bli riksdagskandidat.

"Om de gjort som Socialdemokraterna brukar göra, avstått från provval och i stället satsat på ledande kamraters överläggningar i fikafyllda rum, hade de sluppit den senaste veckans gatlopp," skriver SvD.

Men det finns andra hot mot den demokratiska processen. Inför årets riksdagsval finns en enorm risk för att tidigare års valfusk kommer att intensifieras. Särskilt löper Sverigedemokraterna risk att drabbas...

läs vidare >>

1 kommentarer:

Knute sa...

Får Sverige mon demokrati nu?

Man har i årevis gjort opmærksom på, hvor udemokratisk Sveriges valgsystem er. Der har været skrevet artikler og læserbreve i lange baner, og man har tilmed sammenlignet landet med en bananrepubik og krævet valgobservatører. British Helsinki Human Rights Group (BHHRG) har tidligere udarbejdet en stærkt kritisk og fyldig rapport om det svenske katastrofevalg 15/9 2002.

Og nu har så professor i statskundskab ved Aarhus Universitet i samarbejde med fil.dr. Birgitta Widstrand fra Uppsala Universitet, som har været rigsdagsmedlem 1991-2002, taget fat på spørgsmålet igen i en grundig redegørelse. De var naive nok til at tro, at deres artikel kunne publiceres i Sverige i en af de fire største aviser, men de blev klogere. Dette for Sverige så pinlige emne vil Sverige helst – ligesom så meget andet – fortie.

http://spydet.blogspot.com/2010/02/far-sverige-mon-demokrati-nu.html

Skicka en kommentar