fredag 19 februari 2010

I det nya landetSkyddsombudet kräver att det installeras kameror på 1-5 i Värner Rydénskolan.

Rosengårds stadsdelsfullmäktiges ordförande Andreas Konstantinides (S):

– Vad hjälper det? Då är det bättre att ha en psykolog som kan ge barnen hjälp. Även om något filmas kan föräldrarna inte göra något för de mår ofta väldigt dåligt på grund av krig och elände."

Det där lät mer än lovligt uppgivet.

- - -
Från tiden innan det gick utför med det svenska utbildningssystemet: Tips Snowball

Läs vidare: Den misslyckade integrationspolitikens miljonprogramsskolor

0 kommentarer:

Skicka en kommentar